พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

การปฏิรูปโรมันคูเรีย

อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงในโรมันคูเรียโดยจะมีการจัดตั้งสถาบันใหม่ขึ้นมา นั่นหมายความว่า กิจการทุกอย่างของคูเรียจะอยู่ภายใต้พันธกิจการแพร่ธรรม
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

พระรูปแม่พระในศรีลังกาหลั่งน้ำตา


พระรูปแม่พระในโบสถ์แห่งหนึ่งของศรีลังกาได้หลั่งน้ำตาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เม.ย. 2019 ก่อนถึงวันอาทิตย์ปัสกา(อิสเตอร์) 2 วัน  ซึ่งมีการระเบิดเกิดขึ้นจนทำให้ประชาชนเสียชีวิตรวม 253 คน วีดีโอนี้แสดงให้เห็นพระรูปแม่พระที่หลั่งน้ำตาอีกภายหลังเกิดระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ปีศาจพูดอย่างไรเกี่ยวกับรับศีลมหาสนิทในมือ


การสนทนาในระหว่างการทำพิธีขับไล่ปีศาจของปี 1975 ซึ่งพูดเกี่ยวกับการรับศีลมหาสนิทในมือ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

รูปวาดไฟไหม้วิหารนอตเตอดาม

เจ้าของแจ้งให้เราทราบว่า “มีอายุ 129 ปีแล้ว” รูปภาพนี้วาดตามคำทำนายของ Marie Julie Jahenny ในรูปจะเห็นมหาวิหาร Notre Dame ด้านหลังของพระเยซูเจ้า กำลังถูกโอบล้อมด้วยเปลวเพลิง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 เม.ย 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน เวลาแห่งพระเมตตาสำหรับลูกแต่ละคน
         ลูกน้อยทั้งหลาย จงอย่ายอมให้สายลมแห่งความเกลียดชังและความไร้สันติปกครองตัวลูกและรอบๆตัวลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกถูกเรียกให้มารักและสวดภาวนา
         ปีศาจต้องการให้เกิดความไร้ระเบียบและไร้สันติภาพ แต่พวกลูก, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงยินดีในการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเถิด พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพเพื่อลูกแต่ละคน พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและทรงประทานชีวิตให้แก่ลูก เป็นชีวิตนิรันดร
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงเป็นพยานและจงภูมิใจเถิดว่าพวกลูกได้กลับฟื้นคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วย
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในฐานะมารดาที่รู้จักลูกๆ  แม่รู้ว่าพวกลูกกำลังร้องหาองค์พระบุตรของแม่ แม่รู้ว่าพวกลูกกำลังร้องหาความจริง , ร้องหาสันติภาพ , ร้องหาความบริสุทธิ์ไม่ใช่การหลอกลวง  
นั่นคือเหตุผลที่แม่ , ในฐานะมารดาและโดยความรักของพระเจ้า, จึงได้พูดกับลูกและบอกลูกว่า โดยการสวดภาวนาและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่เปิดรับ จะทำให้ลูกรู้จักองค์พระบุตรของแม่ รู้จักความรักและความเมตตาแห่งดวงพระทัยของพระองค์  
พระองค์ทรงเห็นความสวยงามในทุกสิ่ง พระองค์แสวงหาความดีในวิญญาณทุกดวง  แม้ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยและถูกปิดบัง เพื่อที่พระองค์จะได้อภัยความผิดบาปให้  
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, แม่ขอให้พวกลูกกราบนมัสการพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์อย่างเหมาะสมโดยไม่สิ้นสุด เพราะพระองค์ตรัสพระวาจาอันศักดิ์สิทธิ์กับพวกลูก พระวาจาของพระเจ้า พระวาจานิรันดรสำหรับทุกคน   
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลาย, จงดำรงชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี จงส่องแสง จงเป็นหนึ่งเดียวกันและรักซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่พวกลูกจำเป็นต้องมีในโลกทุกวันนี้      
ด้วยหนทางนี้พวกลูกจึงจะได้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่ ด้วยหนทางนี้พวกลูกจึงจะเป็นพยานยืนยันขององค์พระบุตรของแม่ในหนทางที่ถูกต้อง       

ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ชีวิตและความตาย


จากหนังสือจำลองแบบพระคริสต์   “ไม่สำคัญในการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาว  แต่สำคัญและจำเป็นยิ่งนักที่เราจะต้องมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์”

นักบุญอิกนาตุสแห่งโลโยลา ก็ได้กล่าวเช่นกันว่า “ไม่สำคัญหรอก  การมีสุขภาพดี  มีชีวิตที่ยืนยาว  มีชีวิตที่ร่ำรวย  หรือมีชีวิตที่มีเกียรติ  สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการที่เราเอาวิญญาณรอดได้”

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ธรรมเนียมวันอิสเตอร์ของประเทศต่างๆ


ในสหรัฐ มีการแข่งขันหาไข่ในทำเนียบขาว
ในฮังการีมีธรรมเนียมสาดน้ำใส่หญิงสาว
ในสาธารณรัฐเช็คมีธรรมเนียมหวดก้นของหญิงสาวและร้องเพลง
ที่กรีซมีธรรมเนียมโยนคนโทลงมาจากหน้าต่าง
ที่สวีเดนและฟินแลนด์เด็กๆจะไปตามบ้านขอขนมและอวยพร
บางแห่งในอเมริกามีการเผาไฟชาวยิวเพราะพวกเขาถือว่าชาวยิวทำร้ายพระเยซูเจ้า
ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีมีการแห่แหนกระโจมและจุดพลุไฟ
คือรูปภาพของสามี ภรรยา และลูกสาวของพวกเขาซึ่งมาทำพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในศรีลังกาที่มีการระเบิด ทั้งสามคนได้เสียชีวิตในการระเบิดครั้งนี้ด้วย ยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 321 คนแล้ว

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

การประท้วงในฝรั่งเศส

ดิฉันเห็นโบสถ์หลายแห่งปิดตัวลง มีความทุกข์ยากมากมายในทุกที่, มีสงครามและการนองเลือด มีการก่อม็อบประท้วงที่ป่าเถื่อนเกิดขึ้นเป็นความรุนแรง แต่ไม่นานมันก็จะสิ้นสุดลง"
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

เหตุก่อการร้ายในวันอิสเตอร์ที่ศรีลังกา

ประชาชนอย่างน้อย 359 คนเสียชีวิต ขณะที่กว่า 450 คนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดที่โบสถ์และโรงแรมภายในประเทศศรีลังกา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

พระเยซูเจ้าเสด็จไปในนรก

นี่เป็นบทเทศน์ที่น่าประทับใจมากแต่เราไม่ทราบชื่อของผู้เทศน์  ทราบแต่ว่าเป็นบทเทศน์ที่มีมานานมากแล้ว

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

แอนตี้ไครส์ระบบดิจิทัล

มีเรื่องน่าคิดเกี่ยวกับตัวเลขของแอนตี้ไครส์ หมายเลข 666 เพราะสมัยนี้เป็นยุคของดิจิตัล (ดิจิตัล = ตัวเลข) อุปกรณ์หลายอย่างเป็นระบบดิจิตัล
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

พระศาสนจักรในฮ่องกง

              Hong Kong (AsiaNews) – พระศาสนจักรในฮ่องกงเตรียมต้อนรับคริสตชนใหม่จำนวน 2,800 คนในวันอิสเตอร์ที่จะมาถึงนี้
               Fr Giorgio Pasini อธิการใหญ่ของคณะ Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME) ในฮ่องกง ได้บอกกับทาง AsiaNews ว่า จะมีการประกอบพิธีสาบานตนของผู้จะรับศีลล้างบาปขึ้นที่โบสถ์ St Francis of Assisi’s Church, in Shek Kip Mei โดยมีพระคาร์ดินัล John Tong Hon เป็นประธาน พิธีนี้ถือเป็นหัวใจของพระศาสนจักรในฮ่องกง
              “มีผู้สมัครรับศีลล้างบาปและได้เรียนคำสอนแล้วจำนวนมากในปีนี้ พวกเขามีความตื่นตัวในเรื่องนี้มาก ผู้รับศีลล้างบาปเหล่านี้ช่วยทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นมีชีวิตชีวาขึ้น  พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่และได้รับการเตรียมพร้อมมานานหนึ่งปีครึ่ง”
               “เป็นสิ่งที่หาได้ยากที่จะมีคริสตชนใหม่ที่มาจากความเชื่อทางศาสนาพุทธ โดยปกติ ผู้คนในอดีตที่เข้ามาเป็นคริสตชนใหม่มักจะเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาใด หรือเป็นคนที่นับถือบรรพบุรุษเสียมากกว่า”
                “ผู้สมัครนั้นมาจากทุกระดับฐานะและทุกอาชีพ หลายคนเป็นผู้มีชื่อเสียง ครอบครัวของเขาหรือเพื่อนของเขาได้แนะนำพวกเขาให้มาโบสถ์ แต่พวกเขาก็สามารถหาข้อมูลได้จากทางอินเตอร์เน็ตด้วย ในหลายกรณี, พวกเขาถูกดึงดูดโดยบทบาทของพระศาสนจักร อย่างเช่น เรื่องของสิทธิมนุษยชน”                  โดยส่วนตัวของท่านอธิการ PIME ท่านรู้สึกว่า “นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาความหมายของชีวิต ซึ่งนำพวกเขามาพบกับความเชื่อคาทอลิกและได้พบความหมายของชีวิตที่แท้จริง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

พระสันตปาปานักบุญ

              
              เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระชนมายุ 82 พรรษา ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทรอลิก ได้ทรงแหวกธรรมเนียมของสำนักวาติกัน และสร้างความเซอร์ไพรส์อันซาบซึ้งด้วยการก้มพระวรกายลงจูบยังเท้าของของผู้นำทางการเมืองในซูดานใต้ หรือประเทศ เซาท์ซูดาน ขณะที่ทั้งสองมาเข้าเฝ้าที่พระราชวังพระสันตะปาปา (Apostolic Palace) ในนครรัฐวาติกัน สร้างความตะลึงให้กับคนทั้งโลกหลังภาพดังกล่าวปรากฎออกไป
                เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ นายซัลวา คีอีร์ มายาร์ดิต ประธานาธิบดีเซาท์ซูดาน นายรีค มาชาร์ ว่าที่รองประธานาธิบดี และนาง รีเบคคา เนียนเดง เดอ มาบิเออร์ รัฐมนตรี ขณะที่ทั้งสามเข้าเฝ้า โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสต่อผู้แทนซูดานใต้ทั้งสามว่า
                 "ข้าพเจ้าขอในฐานะพี่น้อง จงรักษาสันติภาพ ข้าพเจ้าขอร้องจากใจ"
                 สำหรับนายซัลวา และนายมาซาร์ ทั้งสองต่างเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง และต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนที่เป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดนายซัลวากว่าหาว่านายมาซาร์เป็นต้นเหตุของการก่อรัฐประหาร และเป็นศัตรูทางการเมือง จนส่งผลให้เกืดสงครามกลางเมืองในเซาท์ซูดานในปี 2014 จนเป็นเหตุให้มีประชาชนล้มตายกว่า 4 แสนคน และประชาชนต้องอพยพออกจากประเทศอีกว่า 4 แสนราย รวมถึงมีผู้ผลัดถิ่นในประเทศจากการถูกไล่ที่อีกนับล้านคน
                   เมื่อปี 2018 ที่ผ่านทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสันติภาพที่ประเทศเอธิโอเปีย และพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกันภายในเดือนพ.ค.นี้ แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากทั้งสองยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้อย่างชัดเจน และต้องเลื่อนเวลาการจัดตั้งรัฐบาลผสมไปอีกอย่างน้อยราว 6 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนชาวซูดานใต้กว่า 12 ล้านคนยังคงมีชีวิตอย่างอยากลำบาก
                    ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจึงทรงแสดงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างถึงที่สุด เพื่อเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายสร้างสันติภาพแก่ประชาชน
                    ทำให้นึกถึงพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 พระองค์ทรงก้มลงจูบพื้นดินของประเทศที่เสด็จไปเยี่ยมด้วยเช่นกัน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

มหาวิหารนอตเตอร์ดามไฟไหม้


                 เมื่อวันจันทร์ 15 เม.ย. 2019 ช่วงบ่าย มหาวิหารนอตเตอร์ดามเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ หลังคาโบสถ์ส่วนหน้าพังทลาย แต่ด้านหลังโบสถ์ไม่ได้ถูกไฟไหม้ สาเหตุของไฟไหม้อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวิหารในขณะนี้ รายงานยังระบุว่าได้ยินเสียงหักพังของยอดวิหารจากเปลวเพลิงที่ลุกโชนอย่างรุนแรง พร้อมกับภาพของไฟที่เผาทำลายหลังคาทั้งหมดของวิหารจนพังถล่มลงมา
                มหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งปารีส เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส (Archidiocèse de Paris) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแซนใจกลางกรุงปารีส มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และการตกแต่งโถงภายในด้วยกระจกสีอันสวยงาน ถูกจัดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส จะมีนักท่องเที่ยวในแต่ละวันมากถึง 3,000 คน 
ภายในวิหารหลังไฟดับ สิ่งของล้ำค่าเช่น มงกุฎหนามของพระเยซู ฯ ยังคงอยู่ 
                (ทำไมมหาวิหารนอตเตอดามจึงถูกไฟไหม้)

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชาชนเวเนซูเอลาเข้าโบสถ์มากขึ้น

          เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและมนุษยธรรม ประเทศเวเนซูเอลาซึ่งมีผู้ที่ศรัทธาในศาสนาน้อยกำลังเปลี่ยนเป็นประเทศที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระคริสต์ ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความชะงักงัน จากการปะทะกันระหว่างประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร Nicolás Maduro และผู้นำฝ่ายค้านนาย ฮวน กัวโด Juan Guaidó ฝ่ายมาดูโร พยายามทุกวิถีทางที่จะบดขยี้นายกัวโด เป็นเวลานานนับเดือน ทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า, อาหารและน้ำ ประชาชนหลายพันคนต้องเสียชีวิต ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขาดยารักษา เด็กที่เพิ่งเกิดต้องตายเพราะไม่มีนมและไฟฟ้าสำหรับใช้ในการฟื้นตัว ประชาชนทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไปวันๆ ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ประชาชนไม่มีที่ไหนจะพึ่งพาได้ พวกเขาค้นหาความบรรเทาใจและแสวงหาคำตอบของชีวิตที่ทุกข์ยากนี้ 
             Rev. Jesús Godoyพระสงฆ์คาทอลิกประจำโบสถ์ Good Shepherd ในเขต Chacao ของคารากัสกล่าวว่า “พิธีมิสซาในโบสถ์ของพ่อ มีผู้มาร่วมพิธีจนเต็มซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ท่านบอกว่าท่านเห็นคนมากกว่า 2,000 คนในแต่ละอาทิตย์สุดสัปดาห์ “ พวกเขามาสวดภาวนาขอความช่วยเหลือ” คุณพ่อ Godoy กล่าว “พวกเขาต้องการให้พระเจ้าประทานสิ่งที่ช่วยพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ”
             คุณพ่อ Godoy พยายามช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ตามท้องถนนทางด้าน การงาน, อาหาร, ที่พัก, และการปลอบบรรเทาใจ เท่าที่จะทำได้
            นาง Leidy Villegas บอกว่าความเชื่อคาทอลิกทำให้เธอสามารถเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้ เธอหาอาหารสำหรับครอบครัวได้บ้าง เธอหาน้ำได้ในบางวัน แต่ในท่ามกลางความทุกข์ยากนี้ เธอได้พบกับบางอย่างที่ใหญ่และทรงอำนาจมากกว่าวิกฤตการณ์ของประเทศ เธอสามารถร้องเพลงในโบสถ์ของเมืองปาตาเร
             “เราได้พบกับความบรรเทาใจเพียงไม่กี่ชั่วโมงและกลับบ้านอย่างมีความสุข เราลืมแม้กระทั่งความทุกข์ที่ประสบอยู่” เธอกล่าว Leidy อายุ 34ปี และมีลูก 4 คน
              “เรารู้ว่าเรากำลังเดินอยู่บนหนทางแห่งความยากลำบากในวันนี้ แต่เราก็ทำเหมือนในวันก่อน เราหลบภัยมาพึ่งพาพระเจ้า”
              Rev. Manuel Zapata พระสงฆ์เยซูอิต กล่าวว่า “เป็นเรื่องใหม่สำหรับผม ที่เห็นประชาชนมากมายออกจากบ้านมาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ ประชาชนมีความต้องการฝ่ายจิตใจอย่างมากมายในปีนี้”
              Rev. Alfredo Infante พระสงฆ์เยซูอิตในคาราคัส รู้สึกดีใจที่ประชาชนได้ค้นพบความเชื่อของเขาใหม่อีกครั้ง “แต่ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ เวลานี้พวกเด็กๆกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินและต้องลี้ภัยไปยังประเทศอื่น เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่เด็กๆกำลังสูญเสียความเป็นเด็กไป”

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

Sweetbud

ปัจจุบันเบาหวานถือเป็นโรคยอดฮิตที่เป็นกันได้ทุกเพศทุกวัย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน โดยมีการคาดการณ์ของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติว่า ในอีก 22 ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 642 ล้านคนเลยทีเดียว นอกจากเบาหวานก็ยังมีโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย ที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด         >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์

   เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ไปทั่วยุโรปประกาศถึงวันสิ้นพิภพที่จะมาถึงในไม่ช้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

โยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้า

โยเซฟ เบน แมดทิอัส (ฮีบรู: יוסף בן מתתיהו‎;[ ค.ศ. 37 – ราว ค.ศ. 100) เปลี่ยนชื่อเป็น ติตุส ฟลาวิอุส โยเซพุส (ละติน: Titvs Flavivs Iosephvs) หลังจากที่ได้เป็นพลเมืองโรมัน เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิว ในคริสต์ศตวรรษที่ 1
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

ทุนการศึกษาไต้หวัน

เด็กไทยแห่เรียนไต้หวันเพิ่มเท่าตัว ปี’61 ยอดพุ่งถึง 3,236 คน เน้นสาขาบริหารธุรกิจ-วิศวะ หลังจากนานาชาติยอมรับมาตรฐานหลักสูตรมากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

อัศจรรย์ของดอกไม้ในอังกฤษ

         
           ในเดือนพฤษภาคม 1947 ผู้มาที่โบสถ์คาทอลิก St Mary ที่เมืองสต๊อกพอร์ต ในอังกฤษ ได้สังเกตุเห็นสิ่งที่ไม่ปกติบางอย่าง พวงดอกไม้ที่อยู่รอบคอของพระรูปแม่พระดูเหมือนจะไม่เน่าเปื่อยแต่ยังดูสดเหมือนใหม่ทั้งๆที่เขาได้วางพวงดอกไม้นั้นเมื่อก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้ว
            เวลาผ่านไปนานถึง 6 เดือน ดอกไม้เหล่านั้นก็ยังคงดูสดเหมือนเดิมต่อไป
           เรื่องนี้ทำให้มีผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆพากันมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อดูอัศจรรย์ของดอกไม้
            คนที่ไม่เชื่อกล่าวว่า ดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้ปลอม(ทำด้วยผ้าหรือพลาสติก) หรือไม่ก็มีคนแอบสับเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ตลอดเวลา
            แต่มีการเฝ้าพระรูปตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีใครมาเปลี่ยนดอกไม้เลย
            อย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่ทราบถึงเหตุผลของการเกิดอัศจรรย์ดอกไม้นี้
            "แม่พระทรงเป็นบุตรสาวของพระเจ้าทรงสรรพานุภาพ  เป็นพระมารดาของพระคริสตเยซู , เป็นเจ้าสาวสุดที่รักของพระจิตเจ้า ไม่มีคำใดจะพรรณนาถึงความพิเศษของพระมารดามารีย์ที่มีต่อพวกเราชาวคาทอลิกได้ พระจิตเจ้าจะทรงอยู่เฉยได้หรือถ้ามีผู้ใดกล่าวร้ายต่อผู้เป็นเจ้าสาวของพระองค์? พระเยซูเจ้าจะทรงให้อภัยต่อผู้ดูหมิ่นพระมารดาของพระองค์ได้หรือ? พวกเราก็เช่นเดียวกัน แต่ที่เราทำได้ก็คือสวดภาวนาแก่คนที่กระทำสิ่งนั้นต่อพระมารดาของเรา  ส่วนผู้ที่ปกป้องพระมารดามารีย์ของเรา   พระเยซูเจ้าจะทรงอวยพรเขาสำหรับความรักของเขาที่มีต่อพระมารดาของพระองค์"

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พระสงฆ์และชัยชนะของแม่พระ

               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2019 เป็นวันที่แม่พระประจักษ์แก่มีรยานา ในเข้าวันนั้นเธอเดิรไปยัง Blue cross แต่เธอมีปัญหาที่หลังของเธอทำให้เธอเจ็บมากเวลาเดินและในเวลาที่คุกเข่า แต่เธอก็พยายามฝืนตัวเอง
               ครั้งหนึ่งมีรยานาพูดกับผู้คนที่มาพบเธอ "ฉันเสียใจที่ไม่สามารถบอกพวกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากไปกว่านี้ แต่ฉันสามารถบอกพวกคุณได้อย่างหนึ่ง นั่นคือ พวกเรามีเวลาที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ และพวกเรามีเวลาแห่งชัยชนะของดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ในอนาคต) ระหว่างเวลาทั้งสองช่วงนี้ มีสะพานหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ และสะพานนั้นคือพระสงฆ์ของพวกเรา ด้วยเหตุนี้ แม่พระจึงทรงย้ำเตือนเป็นอย่างมากให้เราสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์ทั้งหลาย เพราะสะพานนั้นจำเป็นต้องมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับทุกคนที่จะเดินข้ามไป เพราะแม่พระตรัสว่า “เดินไปตามทางพวกเขา(พระสงฆ์) แม่จะได้รับชัยชนะ” ซึ่งหมายความว่า ถ้าปราศจากพระสงฆ์ ก็จะไม่มีชัยชนะแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ"

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

บรูไนขว้างหินประหารเกย์ชาติแรกในอาเซียน

              
             เมื่อปี 2014 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ทรงประกาศใช้กฎหมายอิสลาม โดยกำหนดช่วงเวลาการปรับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3 ระยะคือ ในปี 2014 จะลงโทษผู้ที่มีบุตรนอกสมรส ผู้ที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์ และผู้ที่เผยแพร่ศาสนาอื่นที่มิใช่อิสลาม ต่อมาในปี 2015 มีแผนที่จะเริ่มการโทษผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยการเฆี่ยน และผู้ที่ขโมยทรัพย์สินผู้อื่นจะต้องถูกตัดมือ
              ในปี 2016 จะเริ่มลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้ที่มีชู้ คนร้ายคดีข่มขืน และผู้ที่ออกจากศาสนาอิสลาม ด้วยการขว้างด้วยหินจนตาย แต่ในครั้งนั้นเกิดกระแสต่อต้านไปทั่วโลก จนสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ต้องทรงชะลอแผนออกไป
              แต่ในวันที่ 3 เมษายนนี้ บรูไนจะเริ่มใช้บทลงโทษตามเฟส 2 และ 3 ที่ถูกระงับไปอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ โทษของคดีรักร่วมเพศในบรูไน คือจำคุก 10 ปี แต่หลังจากนี้จะรับโทษเฆี่ยนและขว้างด้วยหินจนตาย
               ปัจจุบันประเทศที่มีบทลงโทษคนรักร่วมเพศด้วยการประหาร ส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกา คือ อัฟกานิสถาน, บรูไน, อิหร่าน, มอริตาเนีย, ซูดาน, ไนจีเรีย, เยเมน, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, และโซมาเลีย

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ประเทศที่อันตรายสำหรับคริสตชน

            คริสตชนในยุคแรกถูกเบียดเบียนอย่างหนัก แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “โลกจะเกลียดชังท่านเพราะเรา” (มธ.10:22) ในศตวรรษที่21 นี้ การเบียดเบียนต่อคริสตชนยังคงมีอยู่ในหลายแห่ง
           ตามรายงานของ Open Doors’ 2019 World Watch ได้ให้รายชื่อประเทศที่เป็นอันตรายมากที่สุดต่อคริสตชน 12 ประเทศซึ่งได้แก่
1 เกาหลีเหนือ              2 อัฟกานิสถาน
3 โซมาเลีย                   4 ซูดาน
5 ปากีสถาน                 6 เอริเทรีย
7 ลิเบีย                         8 อิรัก
9 เยเมน                     10 อิหร่าน
11 อินเดีย                  12 ซาอุดิอาราเบีย

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

จงกลับใจทุกวัน

ศตวรรษนี้อยู่ภายใต้อำนาจของปีศาจ แต่เมื่อความลับที่แม่ได้มอบแก่ลูกเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว อำนาจของมันจะถูกทำลาย                  >>>อ่านต่อ  

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

โอวาทของคุณพ่อบอสโกแก่บรรดาเยาวชน

วันที่ 1 เมษายน 2019 เป็นวันครบรอบ 85 ปีของการสถาปนาคุณพ่อบอสโก เป็นนักบุญ...คุณพ่อบอสโกมีความรักต่อเยาวชนเป็นพิเศษ  ท่านได้ก่อตั้งคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น และสร้างโรงเรียนเพื่อดูแล สั่งสอนอบรมเยาวชนชายหญิงให้เป็นคนดี     >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

6 เมษายน 2019 รณรงค์สวดสายประคำเพื่อยุโรป

                   ในช่วงเวลาสำคัญสำหรับอนาคตของยุโรป สมาคม Pier Giorgio Frassati Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโรมกำลังรณรงค์ให้สวดสายประคำทั่วโลกเพื่อยุโรปในวันที่ 6 เมษายน: เพื่อสันติภาพ “เพื่อความเชื่อของประชาชนและเพื่อ การค้นพบคุณค่าของคริสตศาสนาที่เป็นหัวใจของทวีปยุโรป”
                  การรณรงค์นี้ถูกจัดขึ้นเป็นของขวัญสำหรับบุญราศีวัยรุ่นผู้หนึ่ง บุญราศีปิแอร์ จิออร์จิโอ Blessed Pier Giorgio เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของเขา คำเชิญที่ระบุไว้ในจดหมายอย่างเป็นทางการถูกส่งตรงไปยังเพื่อนของเขาทุกคน บุญราศี ปิแอร์ เสียชีวิตในปี 1925 เมื่ออายุ 24 ปี พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงเรียกเขาว่า “บุรุษแห่งมหาบุญลาภแปดประการ”
                  สมาคม, โรงเรียน, กลุ่มเยาวชนและองค์กรหลายแห่งที่ได้รับการตั้งชื่อตาม Pier Giorgio Frassati รวมถึง โบสถ์บางแห่งจากทั่วโลกได้ตอบยืนยันการเข้าร่วมการรณรงค์ครั้งนี้แล้วแล้ว

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

แม่ชีผู้ช่วยทำคลอดทารกหลายพันคน


               พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ซิสเตอร์ชราอายุ 85 ปี ซิสเตอร์มาเรีย คอนเซตตา อีซู Sr. Maria Concetta Esu. ท่านเป็นมิชันนารีในคองโกเกือบ 60 ปี  ท่านทำงานกับบรรดาแม่บ้านและได้ช่วยเหลือพวกเขาในการคลอดลูกหลายพันคน
                พระสันตะปาปาตรัสกับซิสเตอร์ว่า “ซิสเตอร์ที่รัก, ในนามของเราและของพระศาสนจักร เราขอมอบรางวัลแก่ซิสเตอร์ มันเป็นเครื่องหมายของความรักและความขอบคุณของเราสำหรับการงานทั้งหมดที่ท่านได้ทำในทางกลางพี่น้องชายหญิงชาวอัฟริกันของเรา ในการรับใช้แห่งชีวิตต่อบรรดาเด็กๆ ต่อบรรดามารดาและครอบครัวทั้งหลาย”
                ซิสเตอร์มาเรียได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามที่ได้มีส่วนร่วมในพระพรแห่งชีวิตที่พระเจ้าประสงค์จะประทานให้แก่เรา ฉันเป็นคนแรกที่ได้ต้อนรับชีวิตให้เข้ามาสู่โลกนี้และมอบต่อให้แก่ผู้เป็นมารดา ความยินดีที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้กำเนิดชีวิตหนึ่งและขอบพระคุณพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อ”
              ซิสเตอร์มาเรียเป็นนักบวชในคณะ the Daughters of St. Joseph of Genoni