พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

การปฏิรูปโรมันคูเรีย

อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงในโรมันคูเรียโดยจะมีการจัดตั้งสถาบันใหม่ขึ้นมา นั่นหมายความว่า กิจการทุกอย่างของคูเรียจะอยู่ภายใต้พันธกิจการแพร่ธรรม
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

พระรูปแม่พระในศรีลังกาหลั่งน้ำตา


พระรูปแม่พระในโบสถ์แห่งหนึ่งของศรีลังกาได้หลั่งน้ำตาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เม.ย. 2019 ก่อนถึงวันอาทิตย์ปัสกา(อิสเตอร์) 2 วัน  ซึ่งมีการระเบิดเกิดขึ้นจนทำให้ประชาชนเสียชีวิตรวม 253 คน วีดีโอนี้แสดงให้เห็นพระรูปแม่พระที่หลั่งน้ำตาอีกภายหลังเกิดระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ปีศาจพูดอย่างไรเกี่ยวกับรับศีลมหาสนิทในมือ


การสนทนาในระหว่างการทำพิธีขับไล่ปีศาจของปี 1975 ซึ่งพูดเกี่ยวกับการรับศีลมหาสนิทในมือ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

รูปวาดไฟไหม้วิหารนอตเตอดาม

เจ้าของแจ้งให้เราทราบว่า “มีอายุ 129 ปีแล้ว” รูปภาพนี้วาดตามคำทำนายของ Marie Julie Jahenny ในรูปจะเห็นมหาวิหาร Notre Dame ด้านหลังของพระเยซูเจ้า กำลังถูกโอบล้อมด้วยเปลวเพลิง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 เม.ย 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน เวลาแห่งพระเมตตาสำหรับลูกแต่ละคน
         ลูกน้อยทั้งหลาย จงอย่ายอมให้สายลมแห่งความเกลียดชังและความไร้สันติปกครองตัวลูกและรอบๆตัวลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกถูกเรียกให้มารักและสวดภาวนา
         ปีศาจต้องการให้เกิดความไร้ระเบียบและไร้สันติภาพ แต่พวกลูก, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงยินดีในการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเถิด พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพเพื่อลูกแต่ละคน พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและทรงประทานชีวิตให้แก่ลูก เป็นชีวิตนิรันดร
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงเป็นพยานและจงภูมิใจเถิดว่าพวกลูกได้กลับฟื้นคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วย
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในฐานะมารดาที่รู้จักลูกๆ  แม่รู้ว่าพวกลูกกำลังร้องหาองค์พระบุตรของแม่ แม่รู้ว่าพวกลูกกำลังร้องหาความจริง , ร้องหาสันติภาพ , ร้องหาความบริสุทธิ์ไม่ใช่การหลอกลวง  
นั่นคือเหตุผลที่แม่ , ในฐานะมารดาและโดยความรักของพระเจ้า, จึงได้พูดกับลูกและบอกลูกว่า โดยการสวดภาวนาและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่เปิดรับ จะทำให้ลูกรู้จักองค์พระบุตรของแม่ รู้จักความรักและความเมตตาแห่งดวงพระทัยของพระองค์  
พระองค์ทรงเห็นความสวยงามในทุกสิ่ง พระองค์แสวงหาความดีในวิญญาณทุกดวง  แม้ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยและถูกปิดบัง เพื่อที่พระองค์จะได้อภัยความผิดบาปให้  
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, แม่ขอให้พวกลูกกราบนมัสการพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์อย่างเหมาะสมโดยไม่สิ้นสุด เพราะพระองค์ตรัสพระวาจาอันศักดิ์สิทธิ์กับพวกลูก พระวาจาของพระเจ้า พระวาจานิรันดรสำหรับทุกคน   
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลาย, จงดำรงชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี จงส่องแสง จงเป็นหนึ่งเดียวกันและรักซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่พวกลูกจำเป็นต้องมีในโลกทุกวันนี้      
ด้วยหนทางนี้พวกลูกจึงจะได้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่ ด้วยหนทางนี้พวกลูกจึงจะเป็นพยานยืนยันขององค์พระบุตรของแม่ในหนทางที่ถูกต้อง       

ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ชีวิตและความตาย


จากหนังสือจำลองแบบพระคริสต์   “ไม่สำคัญในการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาว  แต่สำคัญและจำเป็นยิ่งนักที่เราจะต้องมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์”

นักบุญอิกนาตุสแห่งโลโยลา ก็ได้กล่าวเช่นกันว่า “ไม่สำคัญหรอก  การมีสุขภาพดี  มีชีวิตที่ยืนยาว  มีชีวิตที่ร่ำรวย  หรือมีชีวิตที่มีเกียรติ  สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการที่เราเอาวิญญาณรอดได้”

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ธรรมเนียมวันอิสเตอร์ของประเทศต่างๆ


ในสหรัฐ มีการแข่งขันหาไข่ในทำเนียบขาว
ในฮังการีมีธรรมเนียมสาดน้ำใส่หญิงสาว
ในสาธารณรัฐเช็คมีธรรมเนียมหวดก้นของหญิงสาวและร้องเพลง
ที่กรีซมีธรรมเนียมโยนคนโทลงมาจากหน้าต่าง
ที่สวีเดนและฟินแลนด์เด็กๆจะไปตามบ้านขอขนมและอวยพร
บางแห่งในอเมริกามีการเผาไฟชาวยิวเพราะพวกเขาถือว่าชาวยิวทำร้ายพระเยซูเจ้า
ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีมีการแห่แหนกระโจมและจุดพลุไฟ
คือรูปภาพของสามี ภรรยา และลูกสาวของพวกเขาซึ่งมาทำพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในศรีลังกาที่มีการระเบิด ทั้งสามคนได้เสียชีวิตในการระเบิดครั้งนี้ด้วย ยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 321 คนแล้ว

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

การประท้วงในฝรั่งเศส

ดิฉันเห็นโบสถ์หลายแห่งปิดตัวลง มีความทุกข์ยากมากมายในทุกที่, มีสงครามและการนองเลือด มีการก่อม็อบประท้วงที่ป่าเถื่อนเกิดขึ้นเป็นความรุนแรง แต่ไม่นานมันก็จะสิ้นสุดลง"
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

เหตุก่อการร้ายในวันอิสเตอร์ที่ศรีลังกา

ประชาชนอย่างน้อย 359 คนเสียชีวิต ขณะที่กว่า 450 คนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดที่โบสถ์และโรงแรมภายในประเทศศรีลังกา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

พระเยซูเจ้าเสด็จไปในนรก

นี่เป็นบทเทศน์ที่น่าประทับใจมากแต่เราไม่ทราบชื่อของผู้เทศน์  ทราบแต่ว่าเป็นบทเทศน์ที่มีมานานมากแล้ว

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

แอนตี้ไครส์ระบบดิจิทัล

มีเรื่องน่าคิดเกี่ยวกับตัวเลขของแอนตี้ไครส์ หมายเลข 666 เพราะสมัยนี้เป็นยุคของดิจิตัล (ดิจิตัล = ตัวเลข) อุปกรณ์หลายอย่างเป็นระบบดิจิตัล
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

พระศาสนจักรในฮ่องกง

              Hong Kong (AsiaNews) – พระศาสนจักรในฮ่องกงเตรียมต้อนรับคริสตชนใหม่จำนวน 2,800 คนในวันอิสเตอร์ที่จะมาถึงนี้
               Fr Giorgio Pasini อธิการใหญ่ของคณะ Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME) ในฮ่องกง ได้บอกกับทาง AsiaNews ว่า จะมีการประกอบพิธีสาบานตนของผู้จะรับศีลล้างบาปขึ้นที่โบสถ์ St Francis of Assisi’s Church, in Shek Kip Mei โดยมีพระคาร์ดินัล John Tong Hon เป็นประธาน พิธีนี้ถือเป็นหัวใจของพระศาสนจักรในฮ่องกง
              “มีผู้สมัครรับศีลล้างบาปและได้เรียนคำสอนแล้วจำนวนมากในปีนี้ พวกเขามีความตื่นตัวในเรื่องนี้มาก ผู้รับศีลล้างบาปเหล่านี้ช่วยทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นมีชีวิตชีวาขึ้น  พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่และได้รับการเตรียมพร้อมมานานหนึ่งปีครึ่ง”
               “เป็นสิ่งที่หาได้ยากที่จะมีคริสตชนใหม่ที่มาจากความเชื่อทางศาสนาพุทธ โดยปกติ ผู้คนในอดีตที่เข้ามาเป็นคริสตชนใหม่มักจะเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาใด หรือเป็นคนที่นับถือบรรพบุรุษเสียมากกว่า”
                “ผู้สมัครนั้นมาจากทุกระดับฐานะและทุกอาชีพ หลายคนเป็นผู้มีชื่อเสียง ครอบครัวของเขาหรือเพื่อนของเขาได้แนะนำพวกเขาให้มาโบสถ์ แต่พวกเขาก็สามารถหาข้อมูลได้จากทางอินเตอร์เน็ตด้วย ในหลายกรณี, พวกเขาถูกดึงดูดโดยบทบาทของพระศาสนจักร อย่างเช่น เรื่องของสิทธิมนุษยชน”                  โดยส่วนตัวของท่านอธิการ PIME ท่านรู้สึกว่า “นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาความหมายของชีวิต ซึ่งนำพวกเขามาพบกับความเชื่อคาทอลิกและได้พบความหมายของชีวิตที่แท้จริง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

พระสันตปาปานักบุญ

              
              เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระชนมายุ 82 พรรษา ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทรอลิก ได้ทรงแหวกธรรมเนียมของสำนักวาติกัน และสร้างความเซอร์ไพรส์อันซาบซึ้งด้วยการก้มพระวรกายลงจูบยังเท้าของของผู้นำทางการเมืองในซูดานใต้ หรือประเทศ เซาท์ซูดาน ขณะที่ทั้งสองมาเข้าเฝ้าที่พระราชวังพระสันตะปาปา (Apostolic Palace) ในนครรัฐวาติกัน สร้างความตะลึงให้กับคนทั้งโลกหลังภาพดังกล่าวปรากฎออกไป
                เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ นายซัลวา คีอีร์ มายาร์ดิต ประธานาธิบดีเซาท์ซูดาน นายรีค มาชาร์ ว่าที่รองประธานาธิบดี และนาง รีเบคคา เนียนเดง เดอ มาบิเออร์ รัฐมนตรี ขณะที่ทั้งสามเข้าเฝ้า โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสต่อผู้แทนซูดานใต้ทั้งสามว่า
                 "ข้าพเจ้าขอในฐานะพี่น้อง จงรักษาสันติภาพ ข้าพเจ้าขอร้องจากใจ"
                 สำหรับนายซัลวา และนายมาซาร์ ทั้งสองต่างเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง และต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนที่เป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดนายซัลวากว่าหาว่านายมาซาร์เป็นต้นเหตุของการก่อรัฐประหาร และเป็นศัตรูทางการเมือง จนส่งผลให้เกืดสงครามกลางเมืองในเซาท์ซูดานในปี 2014 จนเป็นเหตุให้มีประชาชนล้มตายกว่า 4 แสนคน และประชาชนต้องอพยพออกจากประเทศอีกว่า 4 แสนราย รวมถึงมีผู้ผลัดถิ่นในประเทศจากการถูกไล่ที่อีกนับล้านคน
                   เมื่อปี 2018 ที่ผ่านทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสันติภาพที่ประเทศเอธิโอเปีย และพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกันภายในเดือนพ.ค.นี้ แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากทั้งสองยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้อย่างชัดเจน และต้องเลื่อนเวลาการจัดตั้งรัฐบาลผสมไปอีกอย่างน้อยราว 6 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนชาวซูดานใต้กว่า 12 ล้านคนยังคงมีชีวิตอย่างอยากลำบาก
                    ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจึงทรงแสดงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างถึงที่สุด เพื่อเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายสร้างสันติภาพแก่ประชาชน
                    ทำให้นึกถึงพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 พระองค์ทรงก้มลงจูบพื้นดินของประเทศที่เสด็จไปเยี่ยมด้วยเช่นกัน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

มหาวิหารนอตเตอร์ดามไฟไหม้


                 เมื่อวันจันทร์ 15 เม.ย. 2019 ช่วงบ่าย มหาวิหารนอตเตอร์ดามเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ หลังคาโบสถ์ส่วนหน้าพังทลาย แต่ด้านหลังโบสถ์ไม่ได้ถูกไฟไหม้ สาเหตุของไฟไหม้อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวิหารในขณะนี้ รายงานยังระบุว่าได้ยินเสียงหักพังของยอดวิหารจากเปลวเพลิงที่ลุกโชนอย่างรุนแรง พร้อมกับภาพของไฟที่เผาทำลายหลังคาทั้งหมดของวิหารจนพังถล่มลงมา
                มหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งปารีส เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส (Archidiocèse de Paris) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแซนใจกลางกรุงปารีส มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และการตกแต่งโถงภายในด้วยกระจกสีอันสวยงาน ถูกจัดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส จะมีนักท่องเที่ยวในแต่ละวันมากถึง 3,000 คน 
ภายในวิหารหลังไฟดับ สิ่งของล้ำค่าเช่น มงกุฎหนามของพระเยซู ฯ ยังคงอยู่ 
                (ทำไมมหาวิหารนอตเตอดามจึงถูกไฟไหม้)

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชาชนเวเนซูเอลาเข้าโบสถ์มากขึ้น

          เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและมนุษยธรรม ประเทศเวเนซูเอลาซึ่งมีผู้ที่ศรัทธาในศาสนาน้อยกำลังเปลี่ยนเป็นประเทศที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระคริสต์ ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความชะงักงัน จากการปะทะกันระหว่างประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร Nicolás Maduro และผู้นำฝ่ายค้านนาย ฮวน กัวโด Juan Guaidó ฝ่ายมาดูโร พยายามทุกวิถีทางที่จะบดขยี้นายกัวโด เป็นเวลานานนับเดือน ทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า, อาหารและน้ำ ประชาชนหลายพันคนต้องเสียชีวิต ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขาดยารักษา เด็กที่เพิ่งเกิดต้องตายเพราะไม่มีนมและไฟฟ้าสำหรับใช้ในการฟื้นตัว ประชาชนทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไปวันๆ ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ประชาชนไม่มีที่ไหนจะพึ่งพาได้ พวกเขาค้นหาความบรรเทาใจและแสวงหาคำตอบของชีวิตที่ทุกข์ยากนี้ 
             Rev. Jesús Godoyพระสงฆ์คาทอลิกประจำโบสถ์ Good Shepherd ในเขต Chacao ของคารากัสกล่าวว่า “พิธีมิสซาในโบสถ์ของพ่อ มีผู้มาร่วมพิธีจนเต็มซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ท่านบอกว่าท่านเห็นคนมากกว่า 2,000 คนในแต่ละอาทิตย์สุดสัปดาห์ “ พวกเขามาสวดภาวนาขอความช่วยเหลือ” คุณพ่อ Godoy กล่าว “พวกเขาต้องการให้พระเจ้าประทานสิ่งที่ช่วยพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ”
             คุณพ่อ Godoy พยายามช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ตามท้องถนนทางด้าน การงาน, อาหาร, ที่พัก, และการปลอบบรรเทาใจ เท่าที่จะทำได้
            นาง Leidy Villegas บอกว่าความเชื่อคาทอลิกทำให้เธอสามารถเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้ เธอหาอาหารสำหรับครอบครัวได้บ้าง เธอหาน้ำได้ในบางวัน แต่ในท่ามกลางความทุกข์ยากนี้ เธอได้พบกับบางอย่างที่ใหญ่และทรงอำนาจมากกว่าวิกฤตการณ์ของประเทศ เธอสามารถร้องเพลงในโบสถ์ของเมืองปาตาเร
             “เราได้พบกับความบรรเทาใจเพียงไม่กี่ชั่วโมงและกลับบ้านอย่างมีความสุข เราลืมแม้กระทั่งความทุกข์ที่ประสบอยู่” เธอกล่าว Leidy อายุ 34ปี และมีลูก 4 คน
              “เรารู้ว่าเรากำลังเดินอยู่บนหนทางแห่งความยากลำบากในวันนี้ แต่เราก็ทำเหมือนในวันก่อน เราหลบภัยมาพึ่งพาพระเจ้า”
              Rev. Manuel Zapata พระสงฆ์เยซูอิต กล่าวว่า “เป็นเรื่องใหม่สำหรับผม ที่เห็นประชาชนมากมายออกจากบ้านมาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ ประชาชนมีความต้องการฝ่ายจิตใจอย่างมากมายในปีนี้”
              Rev. Alfredo Infante พระสงฆ์เยซูอิตในคาราคัส รู้สึกดีใจที่ประชาชนได้ค้นพบความเชื่อของเขาใหม่อีกครั้ง “แต่ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ เวลานี้พวกเด็กๆกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินและต้องลี้ภัยไปยังประเทศอื่น เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่เด็กๆกำลังสูญเสียความเป็นเด็กไป”

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

Sweetbud

ปัจจุบันเบาหวานถือเป็นโรคยอดฮิตที่เป็นกันได้ทุกเพศทุกวัย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน โดยมีการคาดการณ์ของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติว่า ในอีก 22 ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 642 ล้านคนเลยทีเดียว นอกจากเบาหวานก็ยังมีโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย ที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด         >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์

   เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ไปทั่วยุโรปประกาศถึงวันสิ้นพิภพที่จะมาถึงในไม่ช้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

โยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้า

โยเซฟ เบน แมดทิอัส (ฮีบรู: יוסף בן מתתיהו‎;[ ค.ศ. 37 – ราว ค.ศ. 100) เปลี่ยนชื่อเป็น ติตุส ฟลาวิอุส โยเซพุส (ละติน: Titvs Flavivs Iosephvs) หลังจากที่ได้เป็นพลเมืองโรมัน เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิว ในคริสต์ศตวรรษที่ 1
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

ทุนการศึกษาไต้หวัน

เด็กไทยแห่เรียนไต้หวันเพิ่มเท่าตัว ปี’61 ยอดพุ่งถึง 3,236 คน เน้นสาขาบริหารธุรกิจ-วิศวะ หลังจากนานาชาติยอมรับมาตรฐานหลักสูตรมากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

อัศจรรย์ของดอกไม้ในอังกฤษ

         
           ในเดือนพฤษภาคม 1947 ผู้มาที่โบสถ์คาทอลิก St Mary ที่เมืองสต๊อกพอร์ต ในอังกฤษ ได้สังเกตุเห็นสิ่งที่ไม่ปกติบางอย่าง พวงดอกไม้ที่อยู่รอบคอของพระรูปแม่พระดูเหมือนจะไม่เน่าเปื่อยแต่ยังดูสดเหมือนใหม่ทั้งๆที่เขาได้วางพวงดอกไม้นั้นเมื่อก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้ว
            เวลาผ่านไปนานถึง 6 เดือน ดอกไม้เหล่านั้นก็ยังคงดูสดเหมือนเดิมต่อไป
           เรื่องนี้ทำให้มีผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆพากันมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อดูอัศจรรย์ของดอกไม้
            คนที่ไม่เชื่อกล่าวว่า ดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้ปลอม(ทำด้วยผ้าหรือพลาสติก) หรือไม่ก็มีคนแอบสับเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ตลอดเวลา
            แต่มีการเฝ้าพระรูปตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีใครมาเปลี่ยนดอกไม้เลย
            อย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่ทราบถึงเหตุผลของการเกิดอัศจรรย์ดอกไม้นี้
            "แม่พระทรงเป็นบุตรสาวของพระเจ้าทรงสรรพานุภาพ  เป็นพระมารดาของพระคริสตเยซู , เป็นเจ้าสาวสุดที่รักของพระจิตเจ้า ไม่มีคำใดจะพรรณนาถึงความพิเศษของพระมารดามารีย์ที่มีต่อพวกเราชาวคาทอลิกได้ พระจิตเจ้าจะทรงอยู่เฉยได้หรือถ้ามีผู้ใดกล่าวร้ายต่อผู้เป็นเจ้าสาวของพระองค์? พระเยซูเจ้าจะทรงให้อภัยต่อผู้ดูหมิ่นพระมารดาของพระองค์ได้หรือ? พวกเราก็เช่นเดียวกัน แต่ที่เราทำได้ก็คือสวดภาวนาแก่คนที่กระทำสิ่งนั้นต่อพระมารดาของเรา  ส่วนผู้ที่ปกป้องพระมารดามารีย์ของเรา   พระเยซูเจ้าจะทรงอวยพรเขาสำหรับความรักของเขาที่มีต่อพระมารดาของพระองค์"

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พระสงฆ์และชัยชนะของแม่พระ

               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2019 เป็นวันที่แม่พระประจักษ์แก่มีรยานา ในเข้าวันนั้นเธอเดิรไปยัง Blue cross แต่เธอมีปัญหาที่หลังของเธอทำให้เธอเจ็บมากเวลาเดินและในเวลาที่คุกเข่า แต่เธอก็พยายามฝืนตัวเอง
               ครั้งหนึ่งมีรยานาพูดกับผู้คนที่มาพบเธอ "ฉันเสียใจที่ไม่สามารถบอกพวกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากไปกว่านี้ แต่ฉันสามารถบอกพวกคุณได้อย่างหนึ่ง นั่นคือ พวกเรามีเวลาที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ และพวกเรามีเวลาแห่งชัยชนะของดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ในอนาคต) ระหว่างเวลาทั้งสองช่วงนี้ มีสะพานหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ และสะพานนั้นคือพระสงฆ์ของพวกเรา ด้วยเหตุนี้ แม่พระจึงทรงย้ำเตือนเป็นอย่างมากให้เราสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์ทั้งหลาย เพราะสะพานนั้นจำเป็นต้องมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับทุกคนที่จะเดินข้ามไป เพราะแม่พระตรัสว่า “เดินไปตามทางพวกเขา(พระสงฆ์) แม่จะได้รับชัยชนะ” ซึ่งหมายความว่า ถ้าปราศจากพระสงฆ์ ก็จะไม่มีชัยชนะแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ"

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

บรูไนขว้างหินประหารเกย์ชาติแรกในอาเซียน

              
             เมื่อปี 2014 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ทรงประกาศใช้กฎหมายอิสลาม โดยกำหนดช่วงเวลาการปรับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3 ระยะคือ ในปี 2014 จะลงโทษผู้ที่มีบุตรนอกสมรส ผู้ที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์ และผู้ที่เผยแพร่ศาสนาอื่นที่มิใช่อิสลาม ต่อมาในปี 2015 มีแผนที่จะเริ่มการโทษผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยการเฆี่ยน และผู้ที่ขโมยทรัพย์สินผู้อื่นจะต้องถูกตัดมือ
              ในปี 2016 จะเริ่มลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้ที่มีชู้ คนร้ายคดีข่มขืน และผู้ที่ออกจากศาสนาอิสลาม ด้วยการขว้างด้วยหินจนตาย แต่ในครั้งนั้นเกิดกระแสต่อต้านไปทั่วโลก จนสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ต้องทรงชะลอแผนออกไป
              แต่ในวันที่ 3 เมษายนนี้ บรูไนจะเริ่มใช้บทลงโทษตามเฟส 2 และ 3 ที่ถูกระงับไปอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ โทษของคดีรักร่วมเพศในบรูไน คือจำคุก 10 ปี แต่หลังจากนี้จะรับโทษเฆี่ยนและขว้างด้วยหินจนตาย
               ปัจจุบันประเทศที่มีบทลงโทษคนรักร่วมเพศด้วยการประหาร ส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกา คือ อัฟกานิสถาน, บรูไน, อิหร่าน, มอริตาเนีย, ซูดาน, ไนจีเรีย, เยเมน, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, และโซมาเลีย

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ประเทศที่อันตรายสำหรับคริสตชน

            คริสตชนในยุคแรกถูกเบียดเบียนอย่างหนัก แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “โลกจะเกลียดชังท่านเพราะเรา” (มธ.10:22) ในศตวรรษที่21 นี้ การเบียดเบียนต่อคริสตชนยังคงมีอยู่ในหลายแห่ง
           ตามรายงานของ Open Doors’ 2019 World Watch ได้ให้รายชื่อประเทศที่เป็นอันตรายมากที่สุดต่อคริสตชน 12 ประเทศซึ่งได้แก่
1 เกาหลีเหนือ              2 อัฟกานิสถาน
3 โซมาเลีย                   4 ซูดาน
5 ปากีสถาน                 6 เอริเทรีย
7 ลิเบีย                         8 อิรัก
9 เยเมน                     10 อิหร่าน
11 อินเดีย                  12 ซาอุดิอาราเบีย

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

จงกลับใจทุกวัน

ศตวรรษนี้อยู่ภายใต้อำนาจของปีศาจ แต่เมื่อความลับที่แม่ได้มอบแก่ลูกเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว อำนาจของมันจะถูกทำลาย                  >>>อ่านต่อ  

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

โอวาทของคุณพ่อบอสโกแก่บรรดาเยาวชน

วันที่ 1 เมษายน 2019 เป็นวันครบรอบ 85 ปีของการสถาปนาคุณพ่อบอสโก เป็นนักบุญ...คุณพ่อบอสโกมีความรักต่อเยาวชนเป็นพิเศษ  ท่านได้ก่อตั้งคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น และสร้างโรงเรียนเพื่อดูแล สั่งสอนอบรมเยาวชนชายหญิงให้เป็นคนดี     >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

6 เมษายน 2019 รณรงค์สวดสายประคำเพื่อยุโรป

                   ในช่วงเวลาสำคัญสำหรับอนาคตของยุโรป สมาคม Pier Giorgio Frassati Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโรมกำลังรณรงค์ให้สวดสายประคำทั่วโลกเพื่อยุโรปในวันที่ 6 เมษายน: เพื่อสันติภาพ “เพื่อความเชื่อของประชาชนและเพื่อ การค้นพบคุณค่าของคริสตศาสนาที่เป็นหัวใจของทวีปยุโรป”
                  การรณรงค์นี้ถูกจัดขึ้นเป็นของขวัญสำหรับบุญราศีวัยรุ่นผู้หนึ่ง บุญราศีปิแอร์ จิออร์จิโอ Blessed Pier Giorgio เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของเขา คำเชิญที่ระบุไว้ในจดหมายอย่างเป็นทางการถูกส่งตรงไปยังเพื่อนของเขาทุกคน บุญราศี ปิแอร์ เสียชีวิตในปี 1925 เมื่ออายุ 24 ปี พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงเรียกเขาว่า “บุรุษแห่งมหาบุญลาภแปดประการ”
                  สมาคม, โรงเรียน, กลุ่มเยาวชนและองค์กรหลายแห่งที่ได้รับการตั้งชื่อตาม Pier Giorgio Frassati รวมถึง โบสถ์บางแห่งจากทั่วโลกได้ตอบยืนยันการเข้าร่วมการรณรงค์ครั้งนี้แล้วแล้ว

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

แม่ชีผู้ช่วยทำคลอดทารกหลายพันคน


               พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ซิสเตอร์ชราอายุ 85 ปี ซิสเตอร์มาเรีย คอนเซตตา อีซู Sr. Maria Concetta Esu. ท่านเป็นมิชันนารีในคองโกเกือบ 60 ปี  ท่านทำงานกับบรรดาแม่บ้านและได้ช่วยเหลือพวกเขาในการคลอดลูกหลายพันคน
                พระสันตะปาปาตรัสกับซิสเตอร์ว่า “ซิสเตอร์ที่รัก, ในนามของเราและของพระศาสนจักร เราขอมอบรางวัลแก่ซิสเตอร์ มันเป็นเครื่องหมายของความรักและความขอบคุณของเราสำหรับการงานทั้งหมดที่ท่านได้ทำในทางกลางพี่น้องชายหญิงชาวอัฟริกันของเรา ในการรับใช้แห่งชีวิตต่อบรรดาเด็กๆ ต่อบรรดามารดาและครอบครัวทั้งหลาย”
                ซิสเตอร์มาเรียได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามที่ได้มีส่วนร่วมในพระพรแห่งชีวิตที่พระเจ้าประสงค์จะประทานให้แก่เรา ฉันเป็นคนแรกที่ได้ต้อนรับชีวิตให้เข้ามาสู่โลกนี้และมอบต่อให้แก่ผู้เป็นมารดา ความยินดีที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้กำเนิดชีวิตหนึ่งและขอบพระคุณพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อ”
              ซิสเตอร์มาเรียเป็นนักบวชในคณะ the Daughters of St. Joseph of Genoni