พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ใกล้ตายที่เหินห่างพระเจ้าไปนาน


ไม่มีกิจการใดยิ่งใหญ่กว่า,ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มากไปกว่าการกอบกู้วิญญาณและช่วยผู้คนให้ไปอยู่ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าไม่เคยปฏิเสธคำวอนขอของแม่พระ


นักบุญเกมม่า แกลกานี(1878-1903) วันหนึ่งเธอสวดภาวนาวอนขอต่อพระเยซูสำหรับวิญญาณคนบาปคนหนึ่งเป็นพิเศษ เกมม่าวอนขอพระเมตตาต่อพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ตรัสถึงบาปหนักที่สาหัสและผิดปกติเป็นอย่างมากของชายผู้นี้ พระองค์ทรงปฏิเสธคำวอนขอถึงสามครั้ง ในที่สุด,เกมม่าจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าอย่างนั้น,ลูกจะไปวอนขอพระมารดาของพระองค์แทน”  
 
พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเป็นกรณีนี้,เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้”
  
หนึ่งชั่วโมงต่อมา,คนบาปคนนี้ได้มาหาพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของนักบุญเกมม่า และเขาได้สารภาพบาปต่อพระสงฆ์
  
-- นำมาจากหนังสือ“The World’s First Love" โดยพระสังฆราชฟูลตัน ชีน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 ม.ค.2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อสันติภาพเถิด,เพราะซาตานต้องการสงครามและความเกลียดชังในหัวใจของประชาชน เพราะฉะนั้น,จงสวดภาวนาและทำพลีกรรมในชีวิตประจำวันของลูกด้วยการอดอาหารและการชดเชยใช้โทษบาป,เพื่อที่พระเจ้าจะทรงประทานสันติภาพให้
          อนาคตกำลังอยู่ในทางแยก,เพราะคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพระเจ้า นั่นเป็นสาเหตุที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศ 
           ส่วนลูก,ลูกน้อยทั้งหลาย,ลูกเป็นความหวังของแม่ จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่,เพื่อที่สิ่งที่แม่เริ่มต้นขึ้นที่ฟาติมาและที่นี่จะได้เป็นจริง จงสวดภาวนาและเป็นพยานในสันติภาพที่อยู่รอบๆตัวลูกเถิด,และจงเป็นประชากรแห่งสันติภาพ

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

คริสตชนไม่สนใจโลก


โดนาตุสเอ๋ย,มันเป็นโลกที่เลวทราม,เลวทรามอย่างเหลือเชื่อ 
 
แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าในท่ามกลางโลกเช่นนี้,ยังมีประชาชนที่ดีและมีชีวิตอย่างเงียบๆ,พวกเขาได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
  
พวกเขาได้พบกับความยินดีและปรีชาญาณซึ่งดีกว่าเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับความพึงพอใจของชีวิตในบาปของเรา
  
พวกเขาได้รับการเบียดเบียนข่มเหง,แต่พวกเขาไม่สนใจ
  
พวกเขาเป็นเจ้านายของจิตวิญญาณของเขา,พวกเขามีชัยชนะต่อโลก
  
คนเหล่านั้น,โดนาตุส,คือคริสตชน. . .และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเขา
 
-นักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ
 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ทำไมมนุษย์ในยุคนี้ถึงได้ละทิ้งพระเจ้า?


มันเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 เป็นต้นมา มีชายกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นประกาศอย่างเย้ยหยันว่า "ศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหล ความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องนิยายที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า และความคิดเรื่องนรกเบื้องล่างโดยมีปีศาจรอคุณอยู่ถ้าคุณตายในบาปนั้น,เป็นเพียงความเชื่อโชคลาง มนุษย์จะทำอะไรก็ได้!
 
การที่คุณพูดว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" แล้วไม่ทำอะไรเลยนั้น,ไม่เพียงพอ ถ้าคุณเชื่อในพระคริสต์ พระองค์จะต้องมีผลกระทบบางอย่างในชีวิตประจำวันของคุณ มิฉะนั้น,มันก็จะเป็นเรื่องหลอกลวง ทุกวันนี้พระเจ้าไม่ได้รับการยอมรับเพราะเหตุนี้
 
'การสัมภาษณ์คุณพ่อมาลาคี มาร์ติน' 
พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจของวาติกัน
 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ขโมยได้รับบาดเจ็บจากดาบของเทวดา


ในตอนเช้า ผู้บุกรุกต้องการบุกเข้าไปในโบสถ์เพื่อปล้น แต่ในความพยายามของเขา,เขาชนเข้ากับรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอลและทำให้คอของเขาได้รับบาดเจ็บด้วยดาบของอัครเทวดา
 
คาร์ลอส อลองโซ ซานเชส(Carlos Alonso Sánchez) วัย 32 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการที่คอทะลุซึ่งทำให้เขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
 
ประมาณ 02:00 น. มีการแจ้งว่าเกิดเหตุขึ้นที่โบสถ์พระคริสตกษัตริย์(Cristo Rey Parish) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่าง Villagrán และ Reforma ในตัวเมือง Monterrey
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,หน่วยกู้ภัย UMT Ambulance และหน่วยกู้ชีพ Monterrey Civil Protection มาถึงที่เกิดเหตุ
 
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้ามาที่โบสถ์โดยมีเจตนาที่จะขโมยและมีรายงานว่าเขามึนเมาจากแอลกอฮอล์ แต่ระหว่างทาง,เมื่อเข้ามาในโบสถ์เรียบร้อยแล้ว,เขาได้สะดุดและได้รับบาดเจ็บที่คอด้วยดาบของรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอล
 
ซานเชสนอนอยู่ที่ลานด้านหน้าด้านหนึ่งของรั้วที่ป้องกันโบสถ์ เขาไม่สามารถกระโดดข้ามรั้วได้ เขาได้ร้องจากข้างในขอความช่วยเหลือจากคนเดินถนน
 
หน่วยกู้ภัยและแพทย์ที่รักษาเขามั่นใจว่าชายที่บาดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาล ดังนั้นเจ้าหน้าที่บางคนจึงพาเขาขึ้นรถสายตรวจ
 
ที่มา: heraldo.mx 18 ม.ค. 2023
 

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

การฝึกจิตภาวนา


ขั้นตอนแรกของวิธีการฝึกจิตภาวนาคือการตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ความรักที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์


ความรักที่แท้จริงของเราต่อเพื่อนมนุษย์: คือการช่วยเขาให้พ้นจากนรก !
 
ตราบเท่าที่คนบาปยังมีชีวิตอยู่,เขาก็ยังคงได้รับการเรียกร้องให้เปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะหลีกพ้นจากการตกนรก นรกซึ่งเขากำลังวิ่งเร็วเข้าไปหามันทุกขณะด้วยการที่เขาทำบาปหนัก ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่,เขายังคงเป็นลูกที่รักของพระบิดาบนสวรรค์และของพระมารดาแห่งสวรรค์ด้วย เป้าหมายแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดของทั้งสองพระองค์คือพยายามที่จะมอบพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้กับเขา เพื่อที่ภายในจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการฟื้นฟูโดยพระโลหิตอันทรงคุณค่าขององค์พระเยซูคริสต์
 
ยาชินทาแห่งฟาติมา,เด็กหญิงตัวเล็กๆอายุเจ็ดขวบ,ได้เรียนรู้จากแม่พระว่าเธอสามารถช่วยคนบาปที่น่าสงสารจำนวนมากเหล่านี้ให้พ้นจากไฟที่ไม่มีวันดับได้
 
และเธอเองก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะทำตามคำขอของแม่พระ เธอบอกว่า: "เราต้องสวดภาวนาให้มากเพื่อช่วยวิญญาณจากนรก มีคนไปที่นั่นมากมาย!
 
"ฉันรักที่จะทนทุกข์เพื่อความรักต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์มากยิ่งนัก,เพื่อทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัย! พวกท่านทรงรักคนเหล่านั้นที่ยอมทนทุกข์เพื่อการกลับใจของคนบาป"
 
จากการเข้าร่วมกับขบวนการของแม่พระตั้งเริ่มต้นของศตวรรษที่20,ยาชินทาน้อยได้แสดงให้เห็นถึงการเป็น"อัศวินแห่งพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล" ที่แท้จริง,ซึ่งเป็น "กองทหารแห่งพระแม่มารีย์"(พลมารีย์), ซึ่งเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์นิรมลของพระนางที่จะช่วยวิญญาณมากมายให้พ้นจากไฟ แห่งนรก !
 
Source: Fatima A Spiritual Light for our Times, Vol. II

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

เรารักสิ่งใด,เราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น


เราจะกลายเป็นสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักจะหล่อหลอมตัวตนของเรา
 
ถ้าเรารักวัตถุสิ่งของ,เราก็จะกลายเป็นวัตถุสิ่งของ
 
ถ้าเราไม่รักอะไรเลย,เราก็จะกลายเป็นความไม่มีอะไรเลย
 
การเลียนแบบพระคริสต์ไม่ใช่การเลียนแบบตามตัวอักษร,แต่หมายถึงการกลายสภาพให้เป็นภาพลักษณ์ของผู้เป็นที่รัก,ที่เปิดเผยให้เห็นโดยผ่านทางการเปลี่ยนแปลงของผู้นั้น
 
นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นภาชนะแห่งความรักอันเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อผู้อื่น”
 
- นักบุญ แคลร์แห่งอัสซีซี

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

การประจักษ์ของวิญญาณในไฟชำระ


หากลูกไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ในไม่ช้า,ลูกจะต้องประสบกับการลงโทษอันรุนแรงของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

พระคริสต์,ดำรงอยู่ในอดีต,ปัจจุบัน,และจะเสด็จมาในอนาคต


พระเยซูคริสต์,มนุษย์-พระเจ้า 
ทรงบังเกิดในรางหญ้า 
และทรงบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตบนพระแท่น 
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานบนเขากาวารีโอ
และยังคงทุกข์ทรมานต่อไปเพื่อถวายพระองค์บนพระแท่น
ในขณะทรงดำรงชีวิตบนโลก 
พระองค์ทรงเผยแพร่คำสอนของพระองค์ 
และทรงทำอัศจรรย์ท่ามกลางฝูงชน
 ในศีลมหาสนิท 
พระองค์ยังคงดำรงอยู่บนโลกเป็นเวลานานนับศตวรรษ 
ทรงสื่อสารกับทุกคนเพื่อให้เรามาพบกับพระองค์

- นักบุญยอห์น คริสซอสโตม(347-407) 
  ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

ตัวเลขของสัตว์ร้าย


พวกเขาได้ยกเลิกใบหน้าและประวัติของแต่ละคน เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นตัวเลข
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของพิธีมิสซา


นักบุญเจโรมชี้ให้เห็นว่าไฟของไฟชำระมีความรุนแรงเท่ากับไฟนรก และเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือแห่งพระยุติธรรมจากเบื้องบน มันจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ มีความรุนแรงยิ่งกว่าการทรมานใดๆในชีวิตนี้ที่สามารถทนรับหรือคาดคิดได้ อย่างไรก็ตาม,นักบุญเจโรมยืนยันกับเราต่อไปว่าความรุนแรงของไฟจะลดลงเมื่อมีการประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสาร และในช่วงเวลาของพิธีมิสซา,ดวงวิญญาณที่ได้รับการอุทิศถวายจะไม่ทนทุกข์ทรมาน ยิ่งกว่านั้น,นักบุญเจโรมกล่าวว่าในทุกๆพิธีมิสซา ดวงวิญญาณจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยจากไฟชำระและรับเข้าสู่สวรรค์

ครั้งหนึ่งขณะที่นักบุญเบอร์นาร์ดกำลังประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ใกล้กับบริเวณน้ำพุที่นักบุญเปาโลถูกประหารทั้งสามแห่งในกรุงโรม ท่านเห็นบันไดทอดยาวจากโลกสู่สวรรค์ และมีทูตสวรรค์ขึ้นและลงบนบันไดนั้น พวกเขารับวิญญาณจากไฟชำระและนำพวกเขาไปสู่สวรรค์ 

Source: The Tremendous Value of Holy Mass

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อคิดจากนักบุญ


จำไว้ว่าเมื่อพระสงฆ์อภัยบาปของท่าน,ท่านต้องคิดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นคือพระโลหิตของพระเยซูเจ้ากำลังหลั่งไหลมาเหนือวิญญาณของท่านเพื่อทำให้ท่านบริสุทธิ์และนั่นทำให้วิญญาณสดใสเจิดจ้าเหมือนเวลาที่ท่านรับศีลล้างบาป

- นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

โลกทั้งใบอยู่ภายใต้ความชั่วร้าย


บาปเป็นเหมือนหมอกหนาทึบ ทำให้พวกเขามองไม่เห็น เหวลึกที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566

ขบวนการสงฆ์ของแม่พระ


ทูตสวรรค์แห่งโรคระบาดครั้งแรกได้ลงโทษที่เนื้อหนังของผู้ที่บูชารูปของมัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ความร้ายแรงของบาปหนัก


“เราได้เลี้ยงดูบุตรและทำให้เขาเติบโตขึ้น แต่เขาทั้งหลายเป็นกบฏต่อเรา” --- อิสยาห์ 1. 2.
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

การกลับใจของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า


ขณะที่คุณพ่อบอสโกอยู่ในมาร์แซย์, มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่าน เธอคร่ำครวญอย่างเศร้าใจว่าสามีของเธอเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้า และลูกวัย 5 ขวบของพวกเขาก็เป็นใบ้ คุณพ่อบอสโกปลอบโยนเธอโดยสัญญาว่าจะสวดภาวนาเพื่อให้สามีของเธอกลับใจและขอให้ลูกของเธอหายป่วย และท่านก็กระตุ้นให้เธอสวดภาวนาและทำนพวารต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชนด้วย เมื่อหญิงผู้นั้นกลับถึงบ้าน,สามีของหญิงคนนั้นพูดพล่ามว่าคุณพ่อบอสโกเป็นแค่พระสงฆ์คนหนึ่ง และเขาก็ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ที่แย่ไปกว่านั้น,เขายังพูดดูหมิ่นและสาปแช่งภรรยาของเขา หลังจากที่เขาสงบสติลงแล้ว พวกเขารับประทานอาหารเย็นกัน,ในระหว่างนั้นภรรยาของเขาพูดว่าเธอขอให้คุณพ่อบอสโกรักษาลูกของพวกเขาด้วย  เขาฟังแล้วก็ทำเพียงแค่ยักไหล่อย่างไม่แยแส ทันใดนั้น,เด็กน้อยก็ร้องว่า "ปาป๊า! ปาป๊า!" นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินลูกชายส่งเสียงพูด เขารู้สึกสะเทือนใจแต่ยังคงดื้อรั้นอยู่ในทัศนคติของเขา ผู้เป็นพ่อรู้สึกหวั่นไหวอย่างมากและปลีกตัวไปที่ห้องของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปพบกับคุณพ่อบอสโกและบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่รู้สึกศรัทธาในพระสงฆ์ “ถ้าคุณไม่ชอบที่ผมเป็นพระสงฆ์ ก็คิดว่าผมเป็นเพื่อนของคุณก็แล้วกัน” คุณพ่อบอสโกตอบ จากนั้น,ท่านก็ค่อยๆพูดจาขจัดความเข้าใจผิดของชายผู้นี้ไปทีละเล็กทีละน้อย จนผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งรู้สึกสะเทือนใจอยู่แล้วจากอัศจรรย์ของลูกชายในวันก่อน เขาก็ได้เปิดใจของเขาและประทับใจในความกรุณาของคุณพ่อบอสโก  การสนทนาของพวกเขาจบลงด้วยการสารภาพบาปของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งได้มอบเงินบริจาคจำนวนมากให้กับมือของคุณพ่อบอสโกก่อนจากไป

Source: Don Bosco the Apostle of Confession

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า


เมื่อนักบุญโดมินิก (1170-1221)ส่งบราเดอร์ยอห์นแห่งคาลาเบรียและบราเดอร์อัลเบิร์ตแห่งโรมเข้าไปในเมืองเพื่อขอทานจากชาวเมืองสำหรับเลี้ยงดูบรรดาบราเดอร์ทั้งหลายในอาราม  แต่แพวกเขาไม่ได้รับบริจาคอะไรเลยตลอดทั้งวัน ยกเว้นตอนขากลับอาราม,มีหญิงชราคนหนึ่งมอบขนมปังให้พวกเขาหนึ่งก้อน ซึ่งต่อมาไม่ช้า,พวกเขาก็ได้พบกับขอทานคนหนึ่งที่มาหาพวกเขาและอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ เมื่อตระหนักว่าขนมปังก้อนเดียวจะไม่พอสำหรับทุกคนในอาราม พวกเขาจึงตัดสินใจมอบมันให้กับขอทานคนนั้นพร้อมคำอวยพร เมื่อกลับมายังอาราม,พวกเขาเล่าให้นักบุญฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น นักบุญโดมินิกรับรู้ได้ทันทีถึงความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น “เป็นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดเตรียมเพื่อเราเอง  ให้เราไปสวดภาวนากันเถอะ”  และถึงแม้จะไม่มีอะไรเลี้ยงดูบรรดาผู้ติดตามของท่าน,แต่นักบุญก็ยังสั่งให้บรรดาบราเดอร์มารวมกันเพื่อรับประทานอาหารเย็น ขณะที่นักบุญโดมินิกนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเขาและสวดภาวนา ทันใดนั้น "ชายหนุ่มรูปงามสองคน" ก็ปรากฏตัวขึ้นในโรงอาหาร ถือขนมปังที่อยู่ในผ้าขาวสองผืนซึ่งห้อยลงมาจากไหล่ของพวกเขา พวกเขาเริ่มแจกจ่ายขนมปังโดยเริ่มจากแถวล่างและวางขนมปังไว้ข้างหน้าแต่ละคน เมื่อพวกเขาไปถึงนักบุญโดมินิก พวกเขาวางขนมปังไว้ข้างหน้าท่าน,ต่างก็พากันก้มศีรษะคำนับแล้วหายไป "โดยไม่มีใครรู้ว่าชายทั้งสองมาจากไหนหรือไปที่ไหนมาจนทุกวันนี้" ในโอกาสนั้น,ไวน์ก็ถูกนำมาด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งไวน์และขนมปังซึ่งมี "คุณภาพดีเยี่ยม" เป็นอาหารที่เพียงพอสำหรับสามวัน

Source: Angels and Devils

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อคิดรำพึงจากนักบุญ


“ความเชื่อมั่นของเราในพระเจ้าต้องตั้งอยู่บนความดีอันไม่มีขอบเขตของพระองค์,ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  โดยมีเงื่อนไขคือ เราต้องรักษาและตระหนักถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นของพระเจ้าทั้งครบและละทิ้งตนเองในทุกสิ่งโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้สำหรับตนเอง,แต่ไว้วางใจในพระาณเอื้ออาทรของพระเจ้าเท่านั้น  ข้าพเจ้าขอบอกว่าเราต้องไม่เพียงแต่รู้สึกปรารถนาปณิธานนั้น  แต่เราต้องมีปณิธานนี้และตระหนักถึงสิ่งนี้ในตัวของเราเอง  เราต้องไม่กังวลกับสิ่งที่เรารู้สึกหรือไม่รู้สึก  เพราะส่วนใหญ่ของความรู้สึกและความพึงพอใจของเรานั้นเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของความรักตนเอง  ในการละทิ้งและไม่สนใจต่อสิ่งอื่นทั้งหมดนั้น,เราจะต้องไม่มีความปรารถนาใดที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  เราจะต้องไม่ละไปจากพระทัยดีของพระองค์  เพราะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  คุณธรรมของการละทิ้งและไม่สนใจต่อสิ่งอื่นนั้นอยู่ในขอบเขตที่สูงขึ้นไปของจิตวิญญาณของเรา  สำหรับส่วนลึกที่สุดของจิตใจนั้น,เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมัน,จิตใจของเราต้องอยู่ในสันติและไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ธรรมชาติเบื้องล่าง(เนื้อหนัง)ปรารถนา  เราต้องน้อมรับน้ำพระทัยจากเบื้องบนและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์—ไม่ว่าสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งสิ่งใดก็ตาม มีน้อยคนนักที่จะมาถึงจุดสูงสุดของการละทิ้งตนเองอย่างสมบูรณ์  กระนั้นก็ตาม,เราทุกคนต้องมุ่งไปสู่สิ่งนี้,ด้วยมาตรการเล็กๆน้อยๆของแต่ละคน”

—นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์,

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

สุขสันต์วันปีใหม่ 2023
“อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้พิพากษาสูงสุดแล้ว แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีเหตุผลมากมายที่จะกลัวและกลัว,เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ยืนยาวของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม,ข้าพเจ้าก็มีความสุข,เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้พิพากษาที่ทรงธรรมเท่านั้น, แต่พระองค์ยังทรงเป็นมิตรสหายและพี่น้องที่ทนทุกข์กับความบกพร่องของข้าพเจ้าด้วย และโดยที่ในฐานะผู้พิพากษา,พระองค์ก็ทรงเป็นทนายของข้าพเจ้าด้วย (Paraclitus) เมื่อคำนึงถึงช่วงเวลาแห่งการพิพากษา, ความสง่างามของการเป็นคริสตชนก็ปรากฏชัดแก่ข้าพเจ้า การเป็นคริสตชนทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และมีมิตรภาพมากขึ้นกับองค์พระผู้พิพากษาชีวิตของข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าสามารถเดินผ่านประตูมืดมิดแห่งความตายได้อย่างมั่นใจ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจำสิ่งที่ยอห์นกล่าวในตอนต้นของวิวรณ์ได้ตลอดเวลา นั่นคือ: ข้าพเจ้าเห็นบุตรแห่งมนุษย์ในสง่าราศีทั้งหมดของเขา และล้มลงแทบเท้าของเขาเหมือนคนตาย แต่เขาวางมือขวาบนตัวข้าพเจ้า กล่าวว่า 'อย่ากลัวเลย ... ' (เปรียบเทียบ วว.1:12-17)  

เพื่อนที่รัก ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ ข้าพเจ้าขออวยพรทุกท่าน 

สาส์นของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ถึงสังฆมณฑลแห่งมิวนิก,เยอรมนี 
วันที่ 8 ก.พ. 2022  

พระสันตปาปาทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2022 เวลา 9.34 น.(วาติกัน)

ขอดวงวิญญานของพระองค์ได้พักผ่อนในสันติสุขกับพระเจ้าในสวรรค์เทอญ