พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

แง่คิดดีๆชายชราผู้จากไป

           หากทุกๆครั้งที่เรียนรู้ เราล้ม เราพลาด... อาจจะรู้สึกท้อบ้างในบางที แม้ไม่มีกำลังกายที่จะลุกในทันที แต่ขอให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป  ถ้าเราเรียนรู้...ก็จะทำให้เราพบว่า การล้มหรือพลาดครั้งต่อไปว่า..."เราจะไม่เจ็บเท่าเดิม"

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

เงิน


เงินซื้อที่อยู่อาศัยได้ แต่ไม่ใช่"บ้าน"ที่แท้จริง
เงินซื้อเตียงได้ แต่ไม่ใช่การหลับสนิท
เงินซื้อนาฬิกาได้ แต่ ซื้อเวลาไม่ได้
เงินซื้อหนังสือได้ แต่ซื้อ ความรู้ไม่ได้
เงินซื้อ อาหารได้ แต่ซื้อ ความอยากอาหารไม่ได้
เงินซื้อตำแหน่งได้ แต่ซื้อความเคารพยกย่องไม่ได้
เงินซื้อเลือดได้ แต่ซื้อชีวิตไม่ได้
เงินซื้อยาได้ แต่ซื้อ สุขภาพที่ดีไม่ได้
เงินซื้อประกันชีวิตได้ แต่ ซื้อความปลอดภัยไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

นักบุญยอห์นและบทสวดในพิธีกรรม


นักบุญออกัสตินเร้าใจเราว่า “เราต้องเรียนรู้บทเรียบจากยอห์น บัพติส” ท่านเป็นเสียงของพระวาจา ครั้งต่อไปที่ท่านได้ยินเสียงสวดภาวนาของพระศาสนจักร  จงรู้ไว้ว่าเสียงนั้นนำพาพระวาจาแห่งความเชื่อสำหรับหัวใจของท่าน
 >>> อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ความฝัน

“ขอโปรดชาวไทยที่ใจเย็นอุ่นได้มาพึ่งบุญ  ได้มาพึ่งบุญ พึ่งบุญแห่งพระบุตรา”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

ปีศาจกลัวพระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจ


หลังจากประกอบพิธีขับไล่ปีศาจมากกว่า 6,000 ครั้ง คุณพ่อกล่าวว่า ปีศาจกลัวท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25ม.ค.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
วันนี้แม่ขอร้องให้ลูกสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ : สันติภาพในหัวใจของมนุษย์ สันติภาพในครอบครัว และสันติภาพในโลก 
ซาตานแข็งแรงและต้องการทำให้พวกลูกทุกคนต่อต้านพระเป็นเจ้า
ทำให้พวกลูกหันไปหาทุกสิ่งที่เป็นมนุษย์
และทำลายความรู้สึกในหัวใจที่มุ่งไปสู่พระเป็นเจ้าและสิ่งที่เป็นของพระเป็นเจ้า
ลูกน้อยทั้งหลาย พวกลูกจงสวดภาวนาและต่อสู้กับลัทธิวัตถุนิยม ลัทธิความคิดสมัยใหม่และความเห็นแก่ตัวที่โลกได้เสนอแก่ลูก 
ลูกน้อยทั้งหลาย ขอให้ลูกตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์

แล้วแม่ และ องค์พระบุตรเยซูของแม่ จะช่วยเหลือพวกลูก
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย

องค์พระบุตรของแม่เป็นแหล่งที่มาของความรักและแสงสว่างเมื่อพระองค์ตรัสแก่ประชาชนแห่งประชาชนทั้งหลายบนโลก
บรรดาอัครสาวกของแม่ได้ติดตามแสงสว่างนี้
นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย, ลูกต้องเป็นคนเล็กน้อย
ลูกต้องทำให้ตัวลูกเล็กน้อยกว่าผู้อื่น ด้วยความช่วยเหลือของความเชื่อเพื่อทำให้ลูกเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์
ไม่มีใครบนโลกที่สามารถมีประสบการณ์อัศจรรย์ได้โดยปราศจากความเชื่อ
แม่ได้มาอยู่กับพวกลูก, แม่ทำให้พวกลูกรู้จักแม่ด้วยการประจักษ์เหล่านี้, ด้วยสาส์นเหล่านี้
แม่ปรารถนาให้ลูกตระหนักถึงความรักของแม่และความเอาใจใส่เยี่ยงมารดาของแม่
ลูกทั้งหลายของแม่, อย่าเสียเวลาในการถามคำถามที่ลูกไม่มีวันได้รับคำตอบเลย
ในวาระสุดท้ายของการเดินทางบนโลกนี้ของลูก องค์พระบิดาสวรรค์จะทรงประทานคำตอบแก่ลูกเอง
จงรู้ไว้เสมอว่าพระเป็นเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงเห็น ทรงรัก
องค์พระบุตรสุดที่รักของแม่ทรงส่องสว่างแก่ชีวิต, ทรงกำจัดความมืดมิด
และความรักเยี่ยงมารดาของแม่ซึ่งทำให้แม่มาหาพวกลูกนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะพรรณนาได้
นี่เป็นสิ่งลึกลับแต่เป็นความจริง
แม่กำลังแสดงความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูก นั่นคือ ความรัก, ความเข้าใจและความเมตตากรุณาในฐานะมารดาของแม่
พวกลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่, แม่ขอร้องให้ลูกร้อยมาลัยกุหลาบด้วยการสวดภาวนา และจำเป็นต้องกระทำด้วยความรัก
นี่เป็นการสวดภาวนาที่แม่รักมากที่สุด
แม่ได้นำการสวดภาวนาเหล่านี้ขึ้นถวายแด่องค์พระบุตรของแม่ผู้ทรงบังเกิดมาเพราะเห็นแก่ลูก
พระองค์ทรงมองดูพวกลูกและทรงได้ยินพวกลูก
เราอยู่ใกล้ชิดพวกลูกเสมอ
นี่เป็นความรักซึ่งเรียกร้อง การเป็นหนึ่งเดียวกัน, การกลับใจ, ความกล้าหาญและการทำให้สำเร็จ
เพราะฉะนั้น, อัครสาวกาของแม่, จงรักกันและกันเสมอ
และเหนือสิ่งอื่นใด จงรักองค์พระบุตรของแม่
นี่เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความรอด, ได้รับชีวิตนิรันดร
นี่เป็นบทภาวนาที่น่ารักที่สุดของแม่ซึ่งเติมเต็มหัวใจของแม่ด้วยกลิ่นกุหลาบอันหอมหวนที่สุด
สวดภาวนา, จงสวดภาวนาเสมอเพื่อนายชุมพาบาลของลูกเพื่อที่พวกท่านจะได้มีพละกำลังเข้มแข็งที่จะเป็นแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่เถิด
 
 
 
         
ขอขอบใจลูก

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

มีการเบียดเบียนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น


นี่คือใบหน้าของเด็กๆที่บริสุทธิ์, ผู้ชายและผู้หญิงที่มี จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง 215 ล้านคน
ตัวเลขนี้คือจำนวนประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะพวกเขาเป็นคริสตชน
มีสถิติที่เปิดเผยในรายงานล่าสุดจัดทำโดย Open Doors ซึ่งได้จัดทำนาน 60 ปีรวบรวมจำนวนผู้ได้รับการเบียดเบียนทางศาสนาในโลก
ผู้สำรวจได้วิเคราะห์จาก 50 ประเทศทั่วโลกและจำนวนประชากร 4,800 ล้านคน  จากจำนวนนี้เป็นคริสตชน 215 ล้านคนที่ได้รับความทุกข์จากการถูกเบียดเบียนในระดับที่สูง  สูงมาก  และสูงสุดขีด
จากตัวเลขนี้ประมาณการได้ว่าคริสตชน 1 ใน 12 คนจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงอันเนื่องมาจากศาสนา 
เกาหลีเหนืออยู่ในอันดับแรก  เนื่องจากประชาชนในประเทศไม่มีเสริภาพจึงทำให้ไม่เสรีภาพทางศาสนาเลย 
โซมาเลียเป็นประเทศที่ติดตามมา  ชาวมุสลิมในประเทศที่กลับใจเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาจะถูกฆ่าตาย 
อัฟกานิสถาน , ปากีสถาน ,ซีเรีย และ อิรัก ก็อยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย  กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและผู้ก่อการร้ายจิฮัดเป็นตัวการที่ทำการกีดขวางประชาชนไม่ให้เปลี่ยนศาสนา
เยเมนก็ติดอยู่ในท็อปเท็น 1 ใน 10 ของรายชื่อด้วยในปีนี้  ประเทศที่ยากจนที่สุดในตะวันออกกลางนี้ยังคงทำสงครามกลางเมืองกับคริสตชน  ตัวอย่างหนึ่งของความรุนแรงนี้ก็คือการลักพาตัว คุณพ่อทอม  พระสงฆ์คณะซาเลเซียน โดยกลุ่มนักรบจิฮัดซึ่งเคยฆ่ามิชชันนารีแห่งเมตตาธรรมไป 4 องค์
รายงานสถิติยังกล่าวถึงความรุนแรงในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น อินเดีย บังกลาเทศ ลาว ภูฐาน และเวียตนาม  Open Doors รายงานว่าทางตอนเหนือของอินเดียมีคริสตชนราว 40 ล้านคนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากกลุ่มหัวรุนแรงชาวฮินดู
รายงานบอกว่าใน 21 จาก 50 ประเทศ คริสตชนถูกเบียดเบียน 100 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสถานการณ์ที่เลวร้าย แต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้าง  มีสถาบันมากขึ้นและการริเริ่มมากขึ้นที่จะคอยเตือนภัยถึงการเบียดเบียนเหล่านั้น  และยิ่งกว่านั้นมีการช่วยเหลือคริสตชนที่ชีวิตของเขากำลังอยู่ในอันตรายจากการไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูคริสต์

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ชีวิตคริสตชนต้องเป็นการต่อสู้กับปีศาจอยู่เสมอ


VATICAN CITY (CNS) —พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสเทศน์สอนระหว่างพิธีมิสซาที่วัดน้อยนักบุญมาร์ทาเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2017 ว่า การเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นหมายถึงการต้องต่อสู้กับการประจญล่อลวงและต่อสู้กับปีศาจทุกวัน
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเข้าใกล้ประชาชนที่มาฟังพระองค์และรับการรักษาโรคจากพระองค์ “จิตที่สกปรกพยายามหยุดยั้งประชาชนเหล่านั้น  มันเริ่มทำสงคราม”  เหตุใดประชาชนที่แสวงหาและติดตามพระเยซูเจ้าจึงเผชิญกับอุปสรรค
พระสันตะปาปาตรัสว่า จากพระวรสารประจำวัน มาร์โก 3:7-12 ทำให้เราอยากรู้ว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร  จิตสกปรกเหล่านั้นร้องตะโกนต่อพระเยซูว่า”ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า”  เมื่อประชาชนจำนวนมากมาดู ฟังพระเยซูเจ้า  และรับการรักษาโรคจากพระองค์
 “นี่เป็นความจริง นี่เป็นความรู้สึกของประชาชนแต่ละคนเมื่อพระเยซูเจ้ามาใกล้พวกเขา”
“คนที่บอกว่าเขาไม่เคยถูกประจญนั้น ไม่ใช่คริสตชน พวกเขาเป็นพวกที่นับถือรูปเคารพ หรือนับถือผีปีศาจ”
เมื่อพระเป็นเจ้าดึงดูดประชาชนโดยทางพระเยซูเจ้า ปีศาจก็พยายามดึงพวกเขาไปทางอื่น “และมันทำสงครามในจิตใจของเรา” พระสันตะปาปาตรัส “เพราะเหตุนี้นักบุญเปาโลจึงพูดว่าชีวิตคริสตชนคือการทำสงคราม ทุกๆวัน”
 “พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อมีชัยชนะในสงคราม “เพื่อทำลายซาตาน ทำลายอิทธิพลของมันในหัวใจของพวกเรา”
เราต้องเลือกว่า  ต้องการความสะดวกสบาย สิ่งที่ง่ายๆ และชีวิตที่เงียบสงบ หรือต้องการให้หัวใจของเขา “รู้สึกว่าต้องทำสงครามกับปีศาจ” และช่วยพระเยซูเจ้าให้ได้รับชัยชนะ?
“ให้เราพิจารณาเกี่ยวกับจิตใจของเรา  เรารู้สึกถึงสงครามนี้หรือไม่?”  และปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า สวดภาวนา  สรรเสริญพระบิดาและทำสิ่งที่ดีงามหรือไม่?  หรือมีบางสิ่งที่มาหยุดยั้งเราไว้และหันเหเราด้วยการประจญจากความสะดวกสบายและความบันเทิงต่างๆ?”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ปีศาจมีอยู่จริง

พระอัครสังฆราชเอริโอ คาสเตลลุกซี พูดถึงคนที่คิดว่าปีศาจไม่มีอยู่จริง  ท่านกล่าวว่า “พวกเขาคิดผิด”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

พระนางมารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง

พระนางมารีย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระเป็นเจ้า  พระบิดา  พระบุตร และพระจิต
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสันตปาปาส่งสาส์นถึงทรัมป

 
Vatican Radio : พระสันตปาปาฟรังซิสทรงส่งสาสน์แสดงความปรารถนาดีแก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ในโอกาสการสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.2017 ใจความในสาส์นของพระสันตปาปาบางตอนมีดังนี้
“ในเวลาที่ครอบครัวมนุษยชาติของเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตการณ์อันยากลำบากนี้  ได้เรียกร้องความรับผิดชอบและการมองการณ์ไกลจากทางฝ่ายการเมือง  ข้าพเจ้าสวดภาวนาขอให้การตัดสินใจของท่านจะได้รับการนำทางโดยจิตสำนึกที่สูงส่งและคุณค่าของคุณธรรม  ที่ซึ่งได้ก่อรูปร่างในประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวอเมริกันและพันธกรณีแห่งชาติของท่านที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์และอิสระเสรีภาพของโลก”
“ภายใต้ความเป็นผู้นำของท่าน ขอให้เกียรติภูมิของอเมริภาจงดำรงอยู่ต่อไปและเจริญยิ่งขึ้นในด้านความเอาใจใส่ต่อบรรดาคนยากจน,คนที่ถูกขับไล่และคนที่ต้องการความช่วยเหลือผู้เป็นเหมือนลาซารัส  นั่นคือกำลังนอนอยู่ที่ปากประตู”

สาส์นของแม่พระแห่งซานนิโคลัสได้รับการรับรอง


การประจักษ์ของแม่พระแห่งสายประคำแห่งซานนิโคลัสได้รับการรับรองว่าเป็น “สิ่งเหนือธรรมชาติ” และมีค่าต่อการเชื่อถือ โดยพระสังฆราช Hector Sabatino Cardelli of San Nicolas de los Arroyos ของประเทศอาร์เจนตินา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

อิตาลีจะกลายเป็นประเทศมุสลิม?


ผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมที่เข้ามาในอิตาลีก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมากมายให้แก่ชาวอิตาลี  แต่รัฐบาลก็ยังคงเปิดประเทศให้แก่พวกเขา

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

tie yellow ribbon round the ole oak tree


ชายคนหนึ่งต้องติดคุกเพราะความผิ ดพลาดทางธุรกิจ  เมื่อครบกำหนดที่เขาจะออกจากคุก  เขาไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัวคือภรรยาและลูกจะยังคงต้องการเขาอยู่หรือไม่?  เพราะไม่มีใครติดต่อกับเขาเลยตั้งแต่ที่เขาอยู่ในคุก  ดังนั้นเขาจึงเขียนจดหมายไปถึงภรรยา บอกว่า ถ้าหากคุณยังต้องการผม  ขอให้คุณผูกริบบิ้นสีเหลืองหนึ่งเส้นไว้รอบต้นโอ๊กเก่าๆต้นนั้น  เมื่อผมออกจากคุกผมจะจับรถบัสผ่านไปที่บ้าน ถ้าผมเห็นริบบิ้นสีเหลืองผูกอยู่ต้นโอ๊ก ผมก็จะลงจากรถไปหาคุณและลูก  แต่ถ้าผมไม่เห็นริบบิ้นสีเหลือง ผมก็จะนั่งในรถและผ่านเลยไปยังเมืองอื่นและจะไม่มารบกวนพวกคุณอีกต่อไป  เมื่อวันสำคัญมาถึง  ชายผู้นี้ก็นั่งรถบัสไปยังบ้านของเขา เมื่อใกล้ถึงบ้าน เขารู้สึกตื่นเต้นและกังวล  เมื่อรถบัสเลี้ยวเข้าสู่ถนนหน้าบ้าน  เขาก็แทบไม่เชื่อสายตาของเขา เพราะมีริบบิ้นสีเหลืองผูกอยู่รอบต้นโอ๊ก แต่ไม่ได้มีเส้นเดียวแต่มีมากมายเต็มต้น  เขารู้สึกสะเทือนใจมากและร้องไห้ออกมา  เมื่อลงจากรถเขาก็ได้เห็นภรรยาและลูกมายืนต้อนรับเขา

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ฉลองการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า

ให้เรา “สวมใส่พระคริสตเยซู” (โรม 13:14) ไม่เพียงแค่วันนี้เท่านั้น แต่ทุกๆวัน  ให้เราไปและกระทำเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำ (ลก. 10:37)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระจากซานนิโคลัส

“ในช่วงเวลาเหล่านี้มนุษยชาติกำลังถูกแขวนอยู่บนเส้นด้าย  ถ้าหากเส้นด้ายขาดลง หลายคนจะเป็นผู้ที่ไปไม่ถึงความรอดพ้น  เพราะเหตุนี้แม่จึงขอให้ลูกไตร่ตรอง  จงรีบเร่งเถิดเพราะเวลาเริ่มเดินแล้ว  จะไม่มีที่สำหรับคนที่รีรอที่จะมา"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

ละเลิกการใช้พลังงานจากฟอสซิล


            
หลายคนคงลืมเรื่องของการพิทักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ตามสมณสาส์น Laudato Si ของพระสันตปาปาฟรังซิสไปแล้ว  จึงขอนำข่าวเก่าจากปีที่แล้วมาเสนอเพื่อเตือนความจำกันหน่อย
>>>อ่านต่อ
 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

สารคดีเมดจูกอเรจ์สารคดีจาก BBC ที่ถ่ายทำในปี 1986 ซึ่งทำขึ้นในระยะเวลา 5 ปี หลังจากแม่พระทรงประจักษ์มาที่เมดจูกอเรจ์ครั้งแรก และในเวลานั้นประเทศยูโกสลาเวียยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลคอมมิวนิสต์

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

โลกถูกปีศาจโจมตี


California Network  - คุณพ่อ วินเซนโซ ทาทาโบเรลลี่( Fr. Vincenzo Tataborelli )พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีขับไล่ปีศาจชาวอิตาลีได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC เมื่อไม่นานมานี้  ท่านบอกว่าประชาชนหนึ่งใน 30 คนต่อวันที่ท่านเห็นนั้น  จำเป็นต้องได้รับการทำพิธีขับไล่ปีศาจ  ท่านเล่าว่า ท่านเคยเห็นคนที่ถูกปีศาจสิง  และเขาอาเจียนออกมาเป็นก้อนหินและเศษไม้พร้อมกับเลือด
ท่านกล่าวกับ BBC ว่า “ผมบอกพระสังฆราชว่า  ผมไม่สามารถหาใครที่ปรารถนาจะมาเป็นพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีขับไล่ปีศาจได้  พระสงฆ์เดี๋ยวนี้กลัวที่จะเป็น เพราะมันเป็นชีวิตที่ลำบาก”
การทำพิธีขับไล่ปีศาจช่วยคนได้มากมาย  แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ช่วยเหลือได้
พระสงฆ์ใหม่กลัวเกินไปที่จะเรียนรู้พิธีกรรมและประกอบพิธีขับไล่ปีศาจ  และความจริงอีกประการหนึ่งก็คือ การทำพิธีขับไล่ปีศาจต้องใช้เวลา  บางครั้งอาจเป็นปี  มันไม่สามารถเกิดผลได้ในทันทีทันใด  และพระสงฆ์บางองค์ก็ไม่เห็นความสำคัญของพิธีนี้ด้วย
การถูกปีศาจสิงเป็นการที่ปีศาจเข้าไปในร่างกายของคุณ  และเหยื่อของปีศาจหลายรายมีปีศาจเข้าสิงหลายตน
จุดประสงค์ของปีศาจก็คือลากดึงวิญญาณของคุณไปสู่นรกเมื่อคุณสิ้นชีวิต  มันทำโดยล่อลวงคุณ  ทำให้คุณหันหลังให้กับพระเจ้า  ทำให้คุณอยู่ห่างไกลจากโบสถ์  ด้วยสารพัดวิธีเท่าที่มันจะทำได้
โลกกำลังถูกซาตานโจมตี มันต้องการดึงวิญญาณทุกดวงให้ไปสู่นรก รวมทั้งตัวคุณด้วย  มันล่อลวงด้วยวิธีที่เราคาดไม่ถึง  ด้วยวิธีที่เราคิดว่าไม่สำคัญ เช่น ความบันเทิง ความสนุกสนาน สิ่งที่ทำให้เราพอใจต่างๆ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดี มันทำให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ยาที่ทันสมัย  แต่เราอาจลืมไปว่าเราอยู่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณด้วย  และโลกฝ่ายจิตวิญญาณนี้เป็นความจริงเช่นเดียวกับโลกทางกายภาพ  และโลกทางจิตวิญญาณนี้ก็มีบางสิ่งที่ดีและบางสิ่งไม่ดีเช่นเดียวกัน
              ช่างโชคร้าย  เรากำลังถูกหันเหให้ออกจากโลกฝ่ายจิตวิญญาณ  เราไม่รู้สึกถึงภัยอันตรายหรือไม่เราก็ไม่สนใจในอันตรายของโลกทางกายภาพเลย  อุปมาเหมือนกับเรากำลังเดินข้ามถนนโดยไม่หันมองทางซ้ายหรือขวาว่ามีรถผ่านมาให้ดีเสียก่อน  และเราขอเตือนคุณให้คุณตระหนักในเวลานี้  เพราะผลลัพท์ที่เกิดในตอนสุดท้ายอาจเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกอบพิธีขับไล่ปีศาจในระดับชาติ


Vatican City- ประเทศที่เป็นคริสตชนอย่างเม็กซิโกจะกลายเป็นแหล่งอาศัยของปีศาจได้หรือ? โบสถ์บางแห่งในเม็กซิโกขอให้มีการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจในระดับชาติ( nation-wide exorcism of Mexico )และได้ประกอบพิธีนี้อย่างเงียบๆในอาสนวิหารแห่งซานลุยส์โปโตซี( cathedral of San Luis Potosí)
ความรุนแรงที่มากขึ้นอาทิเช่น ยาเสพติดและการทำแท้งในประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพิธีกรรมพิเศษที่เรียกว่า “Exorcismo Magno.”
พระคาร์ดินัล Juan Sandoval Íñiguez อัครสังฆราชแห่งกรุงกัวดาลาจาราเป็นประธานในพิธีกรรมประวัติศาสตร์นี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของที่นี่  โดยมีพระอัครสังฆราช(Jesús Carlos Cabrero of San Luis Potos) , คุณพ่อ José Antonio Fortea พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจชาวสเปน และพระสงฆ์กลุ่มเล็กๆพร้อมด้วยประชาชนบางคนเข้าร่วมในพิธีด้วย
เหตุการณ์นี้ไม่ได้บอกต่อสาธารณชนไว้ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้คนต่อพิธีกรรมนี้ แต่ประเทศได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมและการปฏิบัติการของปีศาจไปได้อย่างไร? จนต้องประกอบพิธี  Exorcismo Magno นี้ขึ้น
คุณพ่อฟอร์ทีกล่าวว่า “บาปหนักที่เพิ่มทวีมากขึ้นในประเทศ ทำให้ปีศาจหลอกลวงประชาชนได้ง่ายขึ้น”
พระสงฆ์ชาวสเปนเตือนว่า “มีบาปมากขึ้น ลัทธิพ่อมดหมอผีและลัทธิซาตานมีมากขึ้นจึงทำให้ปีศาจมีอำนาจมากขึ้นเป็นพิเศษ”
            “จึงมีการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจที่ซานลุยส์โปโตซีเป็นครั้งแรกในเม็กซิโก โดยที่ผู้ประกอบพิธีมาจากประเทศอื่น เพื่อขับไล่อำนาจของความมืดมิดซึ่งครอบงำไม่ใช่อยู่ในคนใดคนหนึ่ง แต่อยู่ในประเทศทั้งประเทศเลย”

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเรียนจากหมีแม้ลำบาก        ยากเข็ญ           สักเพียงไหน
ต้องปีนป่าย                 ภูผา                  ฝ่าลมฝน
จงพากเพียร                 ฝ่าฟัน               มั่นอดทน
ต้องดั้นด้น                   เพื่อความฝัน    อันยาวไกล
จงวิงวอน        พระองค์          ให้ทรงช่วย
ขอโปรดทรง               อำนวย             ความฝันใฝ่
เพิ่มพลัง                       ให้ท่านมี          ความมั่นใจ
สู่ความฝัน                   อันสดใส         ในความดี

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระกับหญิงสาวผู้หนึ่ง

หญิงสาวที่เป็นแม่ผู้นี้ชื่อว่า มาเรียมอนเต (Mariamante) ได้บันทึกสาส์นของแม่พระและพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับเธอ >>>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

บางครั้งเรามีธุระยุ่งเกินไป


ซีเมออนเตือนเราให้ระลึกว่าการบังเกิดของพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

รูปแม่พระแห่งอัศจรรย์


วันพุธที่ 28 ธ.ค. 2016 พระสันตปาปาทรงต้อนรับผู้แสวงบุญที่มาจาก Roman church of Sant’Andrea delle Fratte พวกเขาได้นำรูปภาพ”แม่พระแห่งอัศจรรย์” ซึ่งเป็นรูปภาพต้นฉบับมาด้วย รูปภาพนี้จะตั้งแสดงที่อาสนวิหารนักบุญเปโตรจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2017
            รูปภาพนี้วาดขึ้นเพื่อระลึกถึง 175 ปีของการกลับใจของอัลฟองโซ ราติสบอน ในปี 1842 หลังจากที่แม่พระทรงประจักษ์แก่เขาที่ด้านข้างพระแท่นของโบสถ์แห่งนี้
ราติสบอน (1812-1884) เป็นชาวยิว เขาเป็นนายธนาคารที่ต่อต้านและดูถูกพระศาสนจักรคาทอลิก เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากในการที่ธีโอดอร์พี่ชายของเขากลับใจและบวชเป็นพระสงฆ์  การกลับใจของอัลฟองโซเองจึงเป็นเรื่องโด่งดังมากในสมัยนั้น  อัลฟองโซได้บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะเยซูอิตในปี 1847

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ที่มาของเพลง“THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS”


คุณคงเคยได้ยินเพลงคริสต์มาสที่ชื่อ The Twelve Days of Christmas “(สิบสองวันของคริสต์มาส)   เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานเมื่อได้ยิน  แต่เพลงนี้ยังมีความหมายลึกซื้งที่ซ่อนอยู่ด้วย  ตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง  เนื้อเพลงบอกถึงของขวัญที่แปลกประหลาดหลายอย่างประกอบทำนองเพลงที่สนุกสนานสอดคล้องกัน....อ่านต่อ