พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ“สนามรบระหว่างพระเจ้ากับซาตานคือจิตวิญญาณมนุษย์ นี่คือที่ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรา วิญญาณจะต้องยอมให้พระเจ้าเสด็จมาโดยอิสระและรับการเสริมพละกำลังจากพระองค์ด้วยอาวุธทุกชนิด แสงสว่างของพระองค์ต้องส่องสว่างในวิญญาณเพื่อต่อสู้กับความมืดของความผิดพลาด มนุษย์ต้องสวมใส่พระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในความจริงและความยุติธรรมของพระองค์ เขาต้องถือโล่แห่งความเชื่อ ยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจเช่นนั้นได้ เพื่อสวมใส่พระเยซูคริสต์ เราต้องตายต่อตัวเราเอง”  
- นักบุญคุณพ่อ ปิโอ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักบุญคุณพ่อปีโอ กับเสียงสะท้อนของหัวใจ


อย่าออกจากพระแท่นบูชาไปโดยมิได้หลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าโศกและเพิ่มพูนความรักต่อพระเยซูเสียก่อน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ความอิจฉาริษยา และการหลงตัวเอง


มีหลายคนที่ประสบกับความพินาศล่มจมจากความอิจฉาริษยาของคนอื่น และพวกเขากลับไม่เรียกมันว่าบาปมหันต์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระสันตะปาปาในไฟชำระ


มีพระสันตะปาปาอย่างน้อยหนึ่งองค์ที่ถูกพิพากษาให้อยู่ในไฟชำระตลอดชั่วกาลเวลา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกในช่วงเวลาแห่งพระเมตตานี้และแม่ขอให้ลูกทุกคนเป็นผู้นำพาสันติภาพและความรักในโลก ลูกน้อยทั้งหลาย,โดยอาศัยแม่,พระเจ้าทรงเรียกพวกลูกให้สวดภาวนาและรัก, และแสดงออกให้เห็นถึงสวรรค์บนแผ่นดินนี้ ขอให้หัวใจของลูกเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อในพระเจ้า ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ลูกมีความวางใจในพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ นี่เป็นเหตุผลที่แม่มาอยู่กับลูก เพราะพระองค์,พระผู้สูงสุด,ทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางลูกเพื่อหนุนใจลูกให้มีความหวัง แล้วลูกจะเป็นผู้นำสันติภาพในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


การกระทำด้วยความรักต่อพระเจ้าในช่วงเวลาที่จิตใจแห้งแล้ว มีค่ามากกว่าเป็นร้อยเท่าของการกระทำเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่มีความศรัทธาและจิตใจที่สงบ” 
- คุณพ่อปีโอ แห่ง ปีเตรชิโน
 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญสำหรับผู้ที่มีความเชื่อ,ก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อการพิสูจน์และหลักฐานมากเพียงไรก็ไม่เพียงพอ  
- นักบุญโทม้ส อไควนัส

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของแม่พระแห่งพระหรรษทานในบราซิล


การประจักษ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการได้รับการรับรองและผู้เห็นแม่พระคนหนึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุญราศี
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สิ่งที่ทำให้วิญญาณในไฟชำระเสียใจมากที่สุด


วิญญาณจะเข้าสู่สถานที่แห่งการชำระล้างด้วยความยินดีเพื่อที่จะได้รับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของ พระเจ้า.
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายสำคัญของฮิตเลอร์


ฮิตเลอร์คิดว่า ‘ได้เห็นลางบอกเหตุในแสงสีแดงที่สาดส่องลงมาที่ตัวเขาและเพื่อนๆของเขา’
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การงานที่ไม่สิ้นสุดของคุณพ่อปีโอ


พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือนลูกว่า บาปมากมายของลูกได้รับการอภัยแล้ว เพราะลูกมีความรักมาก”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เจ้าหญิงในไฟชำระ


มงกุฎทองคำที่เธอส่งมาให้ลูกเป็นสิ่งที่ผูกมัดในภาระนี้กับลูก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ไฟชำระอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก?


วิญญาณของเขาออกมาจากส่วนลึกของแผ่นดินโลกและขึ้นสู่สวรรค์ด้วยความสุข
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญจงหมั่นฝึกฝนนิสัยในการพูดกับพระเจ้าเหมือนดังว่าท่านอยู่เพียงลำพังกับพระองค์ จงมีความวางใจและมีความรักต่อพระองค์เหมือนดังว่าพระองค์เป็นมิตรที่น่ารักมากที่สุดของท่าน  
- นักบุญอัลฟองโซ ลิโกวรี

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระศาสนจักรถูกตรึงเช่นเดียวกับพระคริสต์


“เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่อันตราย เราถูกห้อมล้อมด้วยอันตรายและการประจญล่อลวงที่ไม่มีอะไรเทียบได้ในประวัติศาสตร์โลก”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นิมิตของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา


หากเพียงแต่เราจะเกลียดทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและโอบกอดกางเขนและพยายามรับใช้พระองค์ในความจริง ปีศาจก็จะบินหนีไปจากความจริงเหล่านี้ราวกับหนีจากโรคระบาด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญในการบรรลุถึงความดีในบางสิ่ง มันเป็นประโยชน์ที่จะหลงทางไปบ้าง เพื่อจะได้มีประสบการณ์  
                               - นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักบุญเทเรซาและพระเยซู


วันหนึ่งนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลสกำลังเดินลงจากขั้นบันไดในคอนแวนต์ และเธอเห็นเด็กชายที่สวยงามคนหนึ่งยืนอยู่ เด็กชายถามเธอว่า “เธอเป็นใคร?”
เทเรซาตอบว่า “ฉันคือเทเรซาแห่งพระเยซู แล้วเธอล่ะเป็นใคร?”
เด็กชายตอบเธอด้วยคำพูดเล่นสำนวนว่า “ฉันคือพระเยซูแห่งเทเรซา” แล้วเด็กคนนั้นก็หายไป

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ความทรมานมากที่สุดของวิญญาณในไฟชำระ


วิญญาณจะเข้าสู่สถานที่แห่งการชำระล้างด้วยความยินดีเพื่อที่จะได้รับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของ พระเจ้า.
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของนักบุญโยเซฟ


ยิ่งนักบุญโยเซฟ,ภัสดาผู้บริสุทธิ์ของพระนางมารีย์,ได้รับความเคารพนับถือมากเท่าไร การค้นพบศพของท่านก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นวันแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งสำหรับพระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อัศจรรย์จากบราเดอร์อังเดรยังคงเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้ว


ถึงแม้ว่าบราเดอร์อังเดรจะเสียชีวิตแล้ว แต่จิตวิญญาณของท่านยังคงอยู่กับเราเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานภาวนาและได้รับพระหรรษทานโดยผ่านทางท่านเหมือนเช่นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญความทุกข์ยาก ความเจ็บป่วย สุขภาพที่ไม่ดี และการบาดเจ็บฝ่ายร่างกายทั้งหลายที่เราประสบนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการใช้โทษบาปของเรา มันคือเตาไฟที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ 
นักบุญยอห์น คริสซอสโตม

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายกอินเดียเชิญพระสันตปาปานายนาเรนทรา นายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งขณะที่อยู่ที่กรุงโรมเพื่อร่วมประชุมกลุ่มจี20 ได้เข้าพบพระสันตปาปฟรังซิสที่วาติกัน เขาได้เชิญพระสันตะปาปาให้เสด็จเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการด้วย 
ถ้าพระสันตปาปาฟรังซิสเยือนอินเดีย ก็จะเป็นครั้งที่สามที่มีพระสันตะปาปาเยือนอินเดีย นับตั้งแต่ที่พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้เยือนอินเดียสองครั้งคือในปี 1986 และ1999 
การเยือนอินเดียของสมเด็จพระสันตะปาปาอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ความรุนแรงระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับชาวฮินดูหัวรุนแรงบรรเทาเบาบางลง และคริสตชนที่มีจำนวน 5% ของประเทศจะมีความปลอดภัยมากขึ้น

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อัศจรรย์จากนักบุญชาร์เบล?


หญิงผู้นั้นได้ไปที่โรงพยาบาลและตรวจสภาพร่างกายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ ปรากฏว่าเธอไม่มีโรคมะเร็งแล้ว
>>>อ่านต่อ