พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ“สนามรบระหว่างพระเจ้ากับซาตานคือจิตวิญญาณมนุษย์ นี่คือที่ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรา วิญญาณจะต้องยอมให้พระเจ้าเสด็จมาโดยอิสระและรับการเสริมพละกำลังจากพระองค์ด้วยอาวุธทุกชนิด แสงสว่างของพระองค์ต้องส่องสว่างในวิญญาณเพื่อต่อสู้กับความมืดของความผิดพลาด มนุษย์ต้องสวมใส่พระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในความจริงและความยุติธรรมของพระองค์ เขาต้องถือโล่แห่งความเชื่อ ยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจเช่นนั้นได้ เพื่อสวมใส่พระเยซูคริสต์ เราต้องตายต่อตัวเราเอง”  
- นักบุญคุณพ่อ ปิโอ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักบุญคุณพ่อปีโอ กับเสียงสะท้อนของหัวใจ


อย่าออกจากพระแท่นบูชาไปโดยมิได้หลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าโศกและเพิ่มพูนความรักต่อพระเยซูเสียก่อน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ความอิจฉาริษยา และการหลงตัวเอง


มีหลายคนที่ประสบกับความพินาศล่มจมจากความอิจฉาริษยาของคนอื่น และพวกเขากลับไม่เรียกมันว่าบาปมหันต์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระสันตะปาปาในไฟชำระ


มีพระสันตะปาปาอย่างน้อยหนึ่งองค์ที่ถูกพิพากษาให้อยู่ในไฟชำระตลอดชั่วกาลเวลา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกในช่วงเวลาแห่งพระเมตตานี้และแม่ขอให้ลูกทุกคนเป็นผู้นำพาสันติภาพและความรักในโลก ลูกน้อยทั้งหลาย,โดยอาศัยแม่,พระเจ้าทรงเรียกพวกลูกให้สวดภาวนาและรัก, และแสดงออกให้เห็นถึงสวรรค์บนแผ่นดินนี้ ขอให้หัวใจของลูกเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อในพระเจ้า ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ลูกมีความวางใจในพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ นี่เป็นเหตุผลที่แม่มาอยู่กับลูก เพราะพระองค์,พระผู้สูงสุด,ทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางลูกเพื่อหนุนใจลูกให้มีความหวัง แล้วลูกจะเป็นผู้นำสันติภาพในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


การกระทำด้วยความรักต่อพระเจ้าในช่วงเวลาที่จิตใจแห้งแล้ว มีค่ามากกว่าเป็นร้อยเท่าของการกระทำเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่มีความศรัทธาและจิตใจที่สงบ” 
- คุณพ่อปีโอ แห่ง ปีเตรชิโน
 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญสำหรับผู้ที่มีความเชื่อ,ก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อการพิสูจน์และหลักฐานมากเพียงไรก็ไม่เพียงพอ  
- นักบุญโทม้ส อไควนัส

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของแม่พระแห่งพระหรรษทานในบราซิล


การประจักษ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการได้รับการรับรองและผู้เห็นแม่พระคนหนึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุญราศี
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สิ่งที่ทำให้วิญญาณในไฟชำระเสียใจมากที่สุด


วิญญาณจะเข้าสู่สถานที่แห่งการชำระล้างด้วยความยินดีเพื่อที่จะได้รับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของ พระเจ้า.
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายสำคัญของฮิตเลอร์


ฮิตเลอร์คิดว่า ‘ได้เห็นลางบอกเหตุในแสงสีแดงที่สาดส่องลงมาที่ตัวเขาและเพื่อนๆของเขา’
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การงานที่ไม่สิ้นสุดของคุณพ่อปีโอ


พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือนลูกว่า บาปมากมายของลูกได้รับการอภัยแล้ว เพราะลูกมีความรักมาก”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เจ้าหญิงในไฟชำระ


มงกุฎทองคำที่เธอส่งมาให้ลูกเป็นสิ่งที่ผูกมัดในภาระนี้กับลูก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ไฟชำระอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก?


วิญญาณของเขาออกมาจากส่วนลึกของแผ่นดินโลกและขึ้นสู่สวรรค์ด้วยความสุข
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญจงหมั่นฝึกฝนนิสัยในการพูดกับพระเจ้าเหมือนดังว่าท่านอยู่เพียงลำพังกับพระองค์ จงมีความวางใจและมีความรักต่อพระองค์เหมือนดังว่าพระองค์เป็นมิตรที่น่ารักมากที่สุดของท่าน  
- นักบุญอัลฟองโซ ลิโกวรี

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระศาสนจักรถูกตรึงเช่นเดียวกับพระคริสต์


“เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่อันตราย เราถูกห้อมล้อมด้วยอันตรายและการประจญล่อลวงที่ไม่มีอะไรเทียบได้ในประวัติศาสตร์โลก”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นิมิตของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา


หากเพียงแต่เราจะเกลียดทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและโอบกอดกางเขนและพยายามรับใช้พระองค์ในความจริง ปีศาจก็จะบินหนีไปจากความจริงเหล่านี้ราวกับหนีจากโรคระบาด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญในการบรรลุถึงความดีในบางสิ่ง มันเป็นประโยชน์ที่จะหลงทางไปบ้าง เพื่อจะได้มีประสบการณ์  
                               - นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักบุญเทเรซาและพระเยซู


วันหนึ่งนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลสกำลังเดินลงจากขั้นบันไดในคอนแวนต์ และเธอเห็นเด็กชายที่สวยงามคนหนึ่งยืนอยู่ เด็กชายถามเธอว่า “เธอเป็นใคร?”
เทเรซาตอบว่า “ฉันคือเทเรซาแห่งพระเยซู แล้วเธอล่ะเป็นใคร?”
เด็กชายตอบเธอด้วยคำพูดเล่นสำนวนว่า “ฉันคือพระเยซูแห่งเทเรซา” แล้วเด็กคนนั้นก็หายไป

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ความทรมานมากที่สุดของวิญญาณในไฟชำระ


วิญญาณจะเข้าสู่สถานที่แห่งการชำระล้างด้วยความยินดีเพื่อที่จะได้รับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของ พระเจ้า.
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของนักบุญโยเซฟ


ยิ่งนักบุญโยเซฟ,ภัสดาผู้บริสุทธิ์ของพระนางมารีย์,ได้รับความเคารพนับถือมากเท่าไร การค้นพบศพของท่านก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นวันแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งสำหรับพระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อัศจรรย์จากบราเดอร์อังเดรยังคงเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้ว


ถึงแม้ว่าบราเดอร์อังเดรจะเสียชีวิตแล้ว แต่จิตวิญญาณของท่านยังคงอยู่กับเราเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานภาวนาและได้รับพระหรรษทานโดยผ่านทางท่านเหมือนเช่นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญความทุกข์ยาก ความเจ็บป่วย สุขภาพที่ไม่ดี และการบาดเจ็บฝ่ายร่างกายทั้งหลายที่เราประสบนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการใช้โทษบาปของเรา มันคือเตาไฟที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ 
นักบุญยอห์น คริสซอสโตม

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายกอินเดียเชิญพระสันตปาปานายนาเรนทรา นายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งขณะที่อยู่ที่กรุงโรมเพื่อร่วมประชุมกลุ่มจี20 ได้เข้าพบพระสันตปาปฟรังซิสที่วาติกัน เขาได้เชิญพระสันตะปาปาให้เสด็จเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการด้วย 
ถ้าพระสันตปาปาฟรังซิสเยือนอินเดีย ก็จะเป็นครั้งที่สามที่มีพระสันตะปาปาเยือนอินเดีย นับตั้งแต่ที่พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้เยือนอินเดียสองครั้งคือในปี 1986 และ1999 
การเยือนอินเดียของสมเด็จพระสันตะปาปาอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ความรุนแรงระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับชาวฮินดูหัวรุนแรงบรรเทาเบาบางลง และคริสตชนที่มีจำนวน 5% ของประเทศจะมีความปลอดภัยมากขึ้น

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อัศจรรย์จากนักบุญชาร์เบล?


หญิงผู้นั้นได้ไปที่โรงพยาบาลและตรวจสภาพร่างกายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ ปรากฏว่าเธอไม่มีโรคมะเร็งแล้ว
>>>อ่านต่อ