พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์

 
Charlie Chaplin เคยกล่าวไว้ว่า “วันที่ไม่มีเสียงหัวเราะนั้น เป็นวันที่สูญเปล่า”  
--------------
                   แม่: สมชาย… ลูกคิดว่าแม่ไม่เคยสนใจลูกเลยหรือ 
                   ลูก: แม่ครับ.. ผมชื่อสมศักดิ์  

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เหตุการณ์ระทึกในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

           เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ชายคนหนึ่งเข้าไปในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และพูดเสียงดังเป็นภาษาเยอรมันที่เบื้องหน้าที่สารภาพบาปโดยมีมีดถือไว้เล่มหนึ่ง ชายหนุ่มผู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวาติกัน Gendarmerie หยุดยั้งเอาไว้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากชายอีกคนที่มาจาก Fabbrica di San Pietro เพื่อมาทำงานช่วยจัดเตรียมพิธี คนร้ายสวมเสื้อยึดทีเชิ๊ตสีน้ำตาล เขาร้องตะโกนเป็นประโยคที่ไม่ได้ใจความแต่ไม่ได้ทำความเสียหายหรือโยนข้าวของอะไร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยกันจับตัวและกดตัวของเขาลงกับพื้น

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แม่พระแห่งฟาติมา

           “บาปของโลกนี้มากมายยิ่งนัก...ถ้าเพียงแต่มนุษย์รู้ว่านิรันดรเป็นอย่างไร พวกเขาจะทำทุกอย่างจนสุดกำลังความสามารถของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของตนเอง”
           “แม่คือ แม่พระแห่งสายประคำ, แม่มาเพื่อเตือนพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของพวกเขาและวอนขออภัยสำหรับบาปของพวกเขา พวกเขาต้องไม่ทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงเป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะบาปของมนุษย์มากเกินไปแล้ว ลูกทุกคนจำเป็นต้องสวดสายประคำทุกวัน
           “จงสวดสายประคำและทำพลีกรรมบ่อยๆเพื่อให้คนบาปกลับใจ เมื่อลูกทำพลีกรรมให้ลูกสวดภาวนาดังนี้ “ข้าแต่พระเยซูเจ้า สิ่งที่ลูกได้ทำนี้ลูกขอมอบเพื่อความรักต่อพระองค์ เพื่อการกลับใจของคนบาป และเพื่อชดเชยการกระทำผิดต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์”
           จงสวดภาวนา, สวดภาวนามากๆและทำพลีกรรมมากๆด้วย เพราะวิญญาณมากมายตกลงสู่นรกเพราะไม่มีใครสวดภาวนาและทำพลีกรรมเพื่อพวกเขา”
           “จงหลีกหนีความร่ำรวยและความหรูหราฟุ่มเฟือย จงรักความยากจนและความเงียบสงบ จงมีใจเมตตาแม้แต่คนที่ไม่ดี”
             ซิสเตอร์ลูซีอาบอกว่า “...มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ ถ้าหากสิ่งนี้ไม่ถูกกระทำและไม่ได้รับความสนใจในการนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันนี้ จะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับความรอด”

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ธรรมชาติประทับใจ


 
เมฆหมอกขาว
ตระการตา 
เย็นสายลม 
ภาพเพียงฝัน 
ผ่องสกาว
ดุจเทวา 
ผ่านพัดพลิ้ว 
อยูเพียงหน้า 
พราวภูผา
มาสร้างสรรค์
ผิวกายนั้น
ฟ้าเพียงดิน

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สาเหตุของความกลัวตาย

ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์ ท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดที่ต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ต.ค. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนา ขอให้การสวดภาวนาเป็นยาที่ช่วยเยียวยารักษาวิญญาณของลูก เพราะผลของการสวดภาวนาคือความชื่นชมยินดี, คือการให้และการเป็นพยานถึงพระเจ้าต่อผู้อื่นโดยผ่านทางชีวิตของลูก
         ลูกน้อยทั้งหลาย, ในการยินยอมต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงของลูกนั้น พระองค์จะทรงดูแลเอาใจใส่ลูกในทุกสิ่งและจะทรงอวยพรลูก แล้วการเสียสละของลูกจะมีความหมาย แม่จะอยู่กับลูกและอวยพรลูกทุกคนด้วยพระพรแห่งมารดาของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
น้ำพระทัยและความรักของพระบิดาสวรรค์คือให้แม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูก เพื่อที่ด้วยความรักของแม่, แม่จะได้ช่วยเหลือลูกให้เจริญเติบโตในความเชื่อในหัวใจของลูก เพราะลูกสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตในโลกนี้และเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สูงสุดในสวรรค์ได้  
ลูกทั้งหลายของแม่, ชีวิตบนโลกนี้เป็นหนทางนำไปสู่ชีวิตนิรันดร, นำไปสู่ความจริง และนำไปสู่องค์พระบุตรของแม่ แม่ปรารถนาที่จะนำลูกไปบนหนทางนี้ พวกลูก, ลูกทั้งหลายของแม่, ลูกกระหายมากยิ่งขึ้นในความรัก, ความจริง, และความเชื่อ  ลูกจำเป็นต้องรู้ว่ามีน้ำพุเพียงแห่งเดียวที่ลูกสามารถดื่มได้ นั่นคือความเชื่อและความวางใจในพระบิดาสวรรค์ เป็นความวางใจในความรักของพระองค์ 
จงละทิ้งตนเองอย่างสมบูรณ์ให้แก่น้ำพระทัยของพระองค์และจงอย่ากลัว ทุกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก, ทุกสิ่งที่นำลูกไปสู่ชีวิตนิรันดร, จะถูกประทานให้แก่ลูก ลูกจะเข้าใจได้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นการต้องการและการรับเสมอไป, แต่เป็นการรักและการให้  ลูกจะมีสันติสุขที่แท้จริงและความรักที่แท้จริง ลูกจะเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  
ขอให้แบบอย่างของลูก, ที่ลูกจะทำเพื่อที่ลูกทั้งหลายของแม่ที่ยังไม่รู้จักองค์พระบุตรและความรักของพระองค์, จะได้ปรารถนาที่จะมาหาพระองค์ ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงเทิดทูนพระองค์พร้อมกับแม่และรักพระองค์เหนือสิ่งใด และจงพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์  
 
แม่อยู่กับลูกเสมอ  
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คลินิกคาทอลิกรักษาคนถูกงูกัดในอินเดีย

    
            From CNA:คลินิกคาทอลิกรักษาคนถูกงูกัดหลายพันคนในแต่ละปี
           ในคณะนักบวชส่วนใหญ่, บรรดาซิสเตอร์จะใช้เวลาในการศึกษา,สวดภาวนา, และรับใช้งานทั่วไป อย่างไรก็ตาม Sister Crescencia Sun มีภารกิจอีกอย่างนั่นคือฆ่างูพิษ
           ในชนบทของแคว้นมคธ , มีคนประมาณ 4,500 คนเสียชีวิตจากงูพิษกัดในแต่ละปี เมื่อซิสเตอร์คณะ Our Lady of Missions มาถึงในรัฐอินเดียในปี 1990 เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กหญิง ซิสเตอร์ก็ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเธอให้ไปปฏิบัติภารกิจอื่น นั่นคือ”เปิดคลินิกรักษาคนที่ถูกงูกัด“ Sister Crescencia Sun บอกกับทาง CNA ว่า “ในตอนแรกเราไม่ได้มีความคิดที่จะเปิดคลินิกรักษาคนที่ถูกงูกัด แต่เนื่องจากผู้คนจำนวนมากได้รับความทุกข์ทรมานจากงูกัดและหลายคนกำลังจะตาย เราจึงฝึกซิสเตอร์ของเราให้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะพวกเขาเป็นพยาบาลอยู่แล้ว”
            “ชาวฮินดูสบูชางู, ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ฆ่าพวกมัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหยื่อของงูกัดก็ตาม ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนเราทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน”
            “เรามีเรื่องราวมากมายของผู้คนที่บอกเราว่า เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพวกเขาแค่เหยียบเท้าลงจากเตียงและนั่นคือจุดที่พวกเขาถูกงูกัด” เธอกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์

ข้าราชการคนหนึ่งพูดกับข้าราชการอีกคนหนึ่ง
 
ผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมประชาชนถึงต่อต้านพวกเรา ทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เทวรูปถูกขโมยและนำไปทิ้งแม่น้ำไทเบอร์          เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 เทวรูปของชาวอะเมซอนที่เคยใช้ในพิธีกรรมในพระวิหารถูกขโมยและนำไปโยนทิ้งในแม่น้ำไทเบอร์, อิตาลี และมีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มากมายโดยกล่าวว่าเหตุผลที่กระทำในเรื่องนี้มีอยู่ประการเดียวคือ – พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ไถ่ของเรา และพระมารดาของพระองค์ รวมทั้งทุกคนที่ติดตามพระคริสต์กำลังถูกโจมตีจากสมาชิกของพระศาสนจักรของเราเอง เราไม่อาจยอมรับสิ่งนี้ได้ เราไม่สามารถนิ่งเฉย เราต้องตอบโต้ เพราะเรารักในมนุษยชาติ เราไม่สามารถยอมรับประชาชนจากบริเวณนั้นที่ไม่ยอมรับการล้างบาปและปฏิเสธที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามพระวาจาของพระเจ้าเหมือนกับที่พระมารดาของเราทรงกระทำ ไม่มีหนทางที่สองของหนทางแห่งความรอด หนทางแห่งความรอดมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ ทางพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น หนทาง ความจริง และชีวิต

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อัศจรรย์จากความช่วยเหลือของคาร์ดินัลยอห์น เฮนรี่ นิวแมน

    
มันเริ่มต้นจากการที่รกบางส่วนของเธอหลุดจากมดลูกในระหว่างการตั้งครรภ์เดือนที่ห้า แพทย์แนะนำให้เธอนอนพักอย่างเข้มงวด
>>>อ่านต่อ
         

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การสู้รบขั้นแตกหักระหว่างแม่พระและปีศาจ

ปีศาจกำลังรวบรวมกำลังเข้ามาในการต่อสู้ขั้นแตกหักกับพระแม่มารีย์ และปีศาจมันรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำร้ายพระเจ้ามากที่สุด และจะทำให้มันได้วิญญาณเป็นจำนวนมากที่สุดภายในเวลาอันสั้น
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สาส์นการเตือนแห่งการาบังดัล


ลูกไม่สังเกตเห็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเลยหรือ? ลูกไม่สังเกตเห็นเลยหรือว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆลูก ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เป็นเพราะการขาดความรัก?
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไซนอดอะเมซอนเครื่องหมายแห่งกาลเวลา


ดาเนียล 12,10
 คนจำนวนมากจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ จะขาวสะอาดและเป็นผู้ชอบธรรม
แต่คนอธรรมจะกระทำความชั่วร้ายต่อไป ไม่มีคนอธรรมคนใดเข้าใจในเรื่องนี้
บรรดาผู้มีปัญญาเท่านั้นจะเข้าใจ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรื่องพิเศษในวันสถาปนานักบุญ

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกาศรายชื่อนักบุญ 5 องค์และในวันนั้นมีเหตุการณ์ที่ถือว่ามีความพิเศษสองอย่าง
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นักบุญ 5 องค์ที่จะประกาศในเดือนตุลาคม

           ในวันที่ 13 ตุลาคม 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกาศรายชื่อนักบุญ 5 องค์ ได้แก่ พระคาร์ดินัล ยอห์น เฮนรี่ นิวแมน ซึ่งเดิมเป็นแองกลิกันของอังกฤษ แต่ตัดสินใจรับเข้าเป็นคาทอลิกเมื่ออายุ 45 ปีท่านเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อสิทธิของชาวคาทอลิกในอังกฤษ
           นักบุญองค์ต่อมาเป็นชาวบราซิลชื่อ Irma Dulce Sr. Dulce เสียชีวิตในปี 1992 ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญที่เร็วที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณแห่งการรับใช้ของเธอส่งผลให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1988
           ต่อมาคือ จูเซ็ปปิน่า วันนีนี (Giuseppina Vannini) ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแห่งเซนต์คามิลลัส เธอเป็นที่รู้จักในการกุศลต่อผู้ป่วยที่ยากจนและถูกคุมขัง
           ซิสเตอร์มาเรียม ทรัยเซีย ชิราเมล (Sr. Mariam Thresia Chiramel) เธอเกิดในอินเดียและก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองThrissur พวกเขาทุ่มเททำงานเพื่อให้บริการแก่คนยากจนที่สุด เธอยังได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า หลายคนเปรียบเทียบเธอว่าเป็นเหมือนกับคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา
           มาร์กาเร็ต เบย์ (Marguerite Bays) เธอเป็นชาวสวิส และสมัครเป็นสมาชิกฟรังซิสกันชั้นที่สาม  เธอได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ได้อุทิศชีวิตให้กับการสวดภาวนาเพื่อแพร่ธรรมและสอนคำสอน

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

งานบ้านทำให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้

           น.เทเรซาแห่งอาวิลาแนะนำน้องสาวของเธอให้ระลึกถึงพระเจ้าเสมอเวลาทำงานบ้าน
>>>อ่านต่อ
 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โฆษณาทีวีคาทอลิก

            
          รายการ‘Catholics Come Home’ ได้ทำวีดีโอที่ทำให้ชาวอเมริกันหลายพันคนกลับเข้าโบสถ์อีกครั้ง Peterson ทำรายการสำหรับสังฆมณฑลฟินิกส์ ส่งผลให้คริสตชน 92,000 คนกลับมาที่โบสถ์อีก
          เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่รายการ ‘Catholics Come Home’ ได้เผยแพร่โฆษณาทีวี เพื่อส่งเสริมความเชื่อแก่คริสตชนคาทอลิก รายการนี้เกิดจากพระสมณสาส์น “new evangelization” ของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทำให้ Peterson’s media program จัดทำวีดีโอเพื่อเสริมสร้างความเชื่อให้สว่างขึ้นมาในจิตใจของคริสตชนอเมริกันอีกครั้งหนึ่ง
          อาร์คบิชอปแห่งเซนต์หลุยส์กล่าวว่า “เราได้รับพระพร, วิญญาณ 37,000 คนได้หันกลับมาสู่ความเชื่อ มีผู้ร่วมมิสซามากขึ้นประมาณ 8.3 % ในปี 2011 บิชอปไมเคิล เชอริดานแห่งโคโลราโด กล่าวว่า “รายการทีวีนี้มีผลกระทบต่อผู้ชมนับร้อยนับพันคนในเขตของเรา”
          ในเมืองซาคราเมนโต บิชอปเจม โซโต เปิดเผยว่า มีผู้ร่วมมิสซาเพิ่มขึ้น 16.05% (20,800 คนกลับมาเข้าโบสถ์)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความหมายของผึ้งและรังผึ้งในศิลปะคริสต์


              จอร์จ เฟอร์กุสัน ผู้เขียนหนังสือ “Signs and Symbols in Christian Art” อธิบายว่า “ผึ้งเป็นสัญญลักษณ์ของ กิจกรรม, การทำงาน, ความขยัน, และความมีระเบียบ” ในตำนานโบราณบอกว่า ผึ้งไม่เคยนอนหลับ และบ่อยครั้งผึ้งถูกใช้เป็นตัวแทนของ “ความระมัดระวังและความกระตือรือร้นของคริสตชนในการแสวงหาคุณธรรม”
               ผึ้งยังถูกใช้ในศิลปะอื่น เช่น พระสันตะปาปาอูร์บันที่ 8 ซึ่งมาจากครอบครัวขุนนางอิตาลี Barberini ในศตวรรษที่ 17 ใช้ตราสัญลักษณ์ของครอบครัวเป็นผึ้งสามตัวอยู่รอบพระมาลาเทียร่า(papal tiara) และมีกุญแจของนักบุญเปโตร อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่บางแห่งในกรุงโรมรวมถึง Baldacchino ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ก็มีแสดงตราสัญลักษณ์นี้แสดงอยู่
                ส่วนรังผึ้งมีความหมายที่แตกต่างออกไป
                นักบุญอัมโบรส
                มีตำนานเล่าว่า เมื่อนักบุญอัมโบรสยังเป็นเพียงเด็กเล็ก ฝูงผึ้งบินอยู่บนใบหน้าของอัมโบรสในขณะที่เขานอนอยู่ในเปล และผึ้งทิ้งน้ำผึ้งไว้หยดหนึ่ง บิดาของอัมโบรสเข้าใจว่านี่เป็นเครื่องหมายว่าในอนาคตอัมโบรสจะมี “วาจาดุจน้ำผึ้ง” และต่อมาอัมโบรสได้กลายเป็นบิชอปและเป็นนักประพันธ์และนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่
               อัมโบรสเคยเปรียบเทียบพระศาสนจักรว่าเป็นเหมือนรังผึ้ง เพราะรังผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของ “ชุมชนคริสตชนที่มีความศรัทธาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” และคริสตชนเปรียบเหมือนผึ้งที่ทำงานเพื่อฝูงผึ้งทั้งหมดและอุทิศตนด้วยการงานและชีวิตของพวกเขา

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อัศจรรย์มงกุฎหนาม

ผู้มีความเชื่อจากเมือง Ocotlán และพื้นที่โดยรอบเข้าแถวยาวเพื่อมาดูมงกุฎ, และดอกไม้ดูมีสีสันเป็นพิเศษเพราะเป็นสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาส
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นักบุญที่เทศน์สอนหลังจากถูกตัดศีรษะ

ท่านเป็นบิชอปแห่งปารีสในระหว่างศตวรรษที่ 3 ก.ค.ศ ท่านได้รับมอบหมายจากพระสันตะปาปาเฟเบียน
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผักที่มีวิตามินเอมากที่สุด

วิตามินเอ (Vitamin A) มีความสำคัญต่อดวงตา ช่วยในการมองเห็นและบำรุงสายตาให้มีสุขภาพดี เพิ่มความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนหรือในที่แสงสว่างน้อย รักษาตาพร่ามัว ตาฝ้าฟาง อีกทั้งลดอาการปวดล้าดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และมือถือเป็นเวลานานๆ ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอสูงจะช่วยบำรุงสายตาให้ดียิ่งขึ้น มาดูกันเลยว่า ผักมีวิตามินเอมากที่สุด มีผักชนิดใดบ้าง
ผักบุ้ง 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ           6,300 IU
ฟักทอง 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ        7,384 IU
ผักกาดหอม 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ 7,492 IU
ยอดชะอม 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ  10,066 IU
แครอท 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ       16,706 IU
ตำลึง 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ          18,608 IU
มันเทศ 100 กรัม มีปริมาณวิตามินเอ       19,218 IU

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้

พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้ และพระคาร์ดินัลคาโรล วอยติลา
 
               Vatican City, Oct 3, 2019 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. วาติกันประกาศรับรองอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้, แห่งโปแลนด์ที่รู้จักกันดีในฐานะวีรบุรุษในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
              อัศจรรย์เกี่ยวข้องกับการรักษาหญิงอายุ 19 ปีจากโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ในปี 1989 หลังจากหญิงสาวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย กลุ่มแม่ชีโปแลนด์ได้เริ่มสวดภาวนาเพื่อการรักษาของเธอผ่านการช่วยเหลือจาก พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องในปี 1981
              ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เธอได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ผ่านการช่วยเหลือจาก พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้ ผู้หญิงคนนั้นไม่มีเนื้องอกอีกเลย
              ด้วยการรับรองของวาติกันเกี่ยวกับอัศจรรย์นี้ทำให้พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้ สามารถได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญต่อไปได้
            พระคาร์ดินัลสเตฟาน วิสซินสกี้ ได้รับเครดิตในการช่วยรักษาคริสตศาสนาให้คงอยู่ในโปแลนด์ในระหว่างการกวาดล้างของระบอบคอมมิวนิสต์ 1945- 1989

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้พิพากษาสั่งสอนหนุ่มหัวรุนแรง

            
           (ธ.ค. 2018) หนุ่มวัยรุ่นสองคนไปซื้อมีดเพื่อก่อการร้ายโจมตีตำรวจ แต่ถูกตำรวจจับกุมได้และนำไปขึ้นศาล ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 16 ปี แต่เขายังอ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์และมีดมีไว้เพื่อล่าหมูป่าเท่านั้น
           ผู้พิพากษาแบงค์สทาวน์กล่าวว่า "ความเชื่อที่คุณมีอยู่นั้นมีพื้นฐานมาจาก”อุดมการณ์แบบหัวรุนแรงและในทางที่ผิด ซึ่งจะไม่มีที่ยืนในสังคมที่มีอารยธรรมใด ๆ”
           ผู้พิพากษาได้อธิบายแผนการของเขาอย่างละเอียด และกล่าวถึงแรงจูงใจของเขามาจากความเชื่อทางศาสนาของรัฐอิสลาม (ISIS) “กฎหมายของศาสนาอิสลาม(ชาเรีย)ต้องถูกห้ามใช้ทั่วประเทศในโลกตะวันตกเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตที่สงบสุข, ความเป็นระเบียบและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพลเมืองของประเทศนี้มีสิทธิอย่างสมบูรณ์เพื่อปกป้องและหวงแหน”

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กางเขนบนท้องฟ้า

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 1847 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมือง โอคอทลัน ในเม็กซิโก (Ocotlán) ส่วนใหญ่ของเมืองถูกทำลาย และมีคนตาย 40 คน ในวันต่อม วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 1847 ระหว่างพิธีมิสซาที่ประกอบภายนอกโบสถ์ที่ถูกทำลาย ภาพพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าประมาณ 30 นาที มีคนที่เห็นเป็นพยานมากกว่า 2,000 คน มีการตรวจสอบ, สัมภาษณ์และเขียนรายงาน รวมทั้งมีอัศจรรย์เกิดขึ้นวันที่ 29 กันยายน 1911ที่ได้รับการรับรองแล้วจากอาร์คบิชอป โจเซ่ เดอ เยซู ออร์ทิส โรดริเกส แห่งสังฆมณฑลกัวดาจารา

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การรอดพ้นจากนรก


ทุกวันมีปีศาจจำนวนมากกำลังตระเวณไปทั่วโลกคอยล่อลวงมนุษย์ตลอดเวลา มันไม่เคยหลับหรือหยุดพักผ่อน 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟาติมาและอากิตะ

มีชาวคาทอลิกจำนวนมากที่คิดว่าคำทำนายแห่งอากิตะนั้นเรียกว่า "ความลับข้อที่สี่ของฟาติมาที่ถูกซ่อนไว้"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นักบุญเทเรซากับพระสันตะปาปาฟรังซิส

หลายต่อหลายครั้งพระสันตะปาปาฟรานซิสได้พูดถึงความศรัทธาอย่างมากของพระองค์ต่อดอกไม้น้อย (นักบุญเทเรซา) และพระองค์มักวอนขอความช่วยเหลือจากเธออยู่เสมอ
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กางเขนหมุน


วีดีโอจากผู้แสวงบุญชาวอเมริกันถ่ายที่กางเขนบนยอดเขา Krizevac video by KJF - Medjugorje 19 May 2019 มองเห็นกางเขนกำลังหมุนทำให้ดูเหมือนกระพริบ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์

                  ณ โรงเรียนชนบทที่อยู่ใกล้สวนมะพร้าวและสวนกระท้อน ครูนิดเป็นคนชอบทานกระท้อนมาก ๆ และด.ญ.คำหล้าเป็นเด็กที่ทุบกระท้อนเก่งมาก จนครูนิดต้องให้ทุบกระท้อนให้ทานทุกๆวัน แล้ววันหนึ่งครูนิดก็พูดเหมือนเดิมว่า
                 ครูนิด – ด.ญ.คำหล้าวันนี้ช่วยทุบกระท้อนให้ครูสัก 3 ลูกนะ
                 ด.ญ.คำหล้า – วันนี้ครูนิดให้หนูทำอย่างอื่นแทนได้ไหมค่ะ
                 ครูนิด – ทำไมล่ะเธอทุบกระท้อนหวานอร่อยดีครูชอบ
                 ด.ญ.คำหล้า – หนูก็อยากทำให้ครูนะคะแต่วันนี้ตอนมาโรงเรียนหนูเดินไม่ทันระวังแก้วมันบาดส้นเท้าหนูค่ะ
                ครูนิด – !!!!!!!!!!!!!!!!??????????