พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

  สายตาแห่งความเชื่อคืออะไร?
สายตาแห่งความเชื่อ คือสายตาที่เราใช้มองดูสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่า  เป็นสายตาที่มองไปในอนาคต  เป็นสายตาที่สามารถแยกแยะสิ่งถูกและผิดและสามารถทำให้เห็นหนทางที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่ดี
เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ทั้งหมดบอกว่า  พระเป็นเจ้าทรงยกย่องผู้มีความเชื่อ  ความเชื่อหมายถึงความมั่นใจในพระเป็นเจ้า   ยอมให้พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งต่อเราและนำทางเราไปในทุกแห่งทุกสถานการณ์ตามพระประสงค์ของพระองค์  ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์  และเป็นแผนการของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของเรา
ถ้ามีบางคนพูดถึงบางเรื่องเกี่ยวกับคุณในทางที่ไม่ดี?
จงสลัดมันทิ้งไปเสียจากชีวิตของคุณเหมือนสลัดฝุ่นดินออกจากรองเท้าของเรา  จงเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก – คือสลัดละทิ้งสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคิดถึงเราในทางที่ไม่ดี  มีบางเวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้อง  แต่บ่อยครั้งปีศาจจะล่อลวงให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง  ทำให้เราตาบอดและเกิดความกลัว  เพื่อทำให้เราหมดกำลังใจ
ทันทีที่มันปรากฏต่อเรา  เราต้องรีบปฏิเสธมัน   เราต้องขุดรากของมันออกจากใจของเราทันที
ถ้าเราทำเช่นนี้บ่อยๆ  เราจะเรียนรู้วิธีในการกำจัดปีศาจได้ง่ายขึ้น
ขั้นต่อไป  เราต้องมองตัวเองในแสงสว่าง  อย่างที่พระเป็นเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเรา  พระองค์ทรงรักเรายิ่งกว่าเรารักตัวเราเองเสียอีก  จงมองดูตัวเองตามความเป็นจริง – นี่เป็นพลังที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้าในนิรันดรภาพ  พระเป็นเจ้าทรงทราบดีว่า  ภายใต้เนื้อหนังแห่งร่างกายนี้  และส่วนลึกของชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนนี้  เป็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งพร้อมจะเปิดเผยออกมา  เหมือนดังเช่นดักแด้ที่อยู่ในรังเส้นใย  ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะออกมาจากรังเส้นใยกลายเป็นผิเสื้อที่สวยงามบินโผผินไปในอากาศ
เราจะสวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรหรือ?  เราต้องกลับไปที่เรื่องสายตาแห่งความเชื่อ  ด้วยสายตานี้เรามองข้ามความวุ่นวายของปัจจุบัน – มองข้ามปัญหาทุกอย่าง – และหันไปมองดูสิ่งดีๆที่มีอยู่  สิ่งที่เราต้องการให้เกิด  บุคคลที่เราต้องการเป็นเหมือนเขา
และถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  สิ่งนั้นคือเส้นทางที่เราต้องเดินตาม  เมื่อเรายกสายตาของเราขึ้นมองข้ามบุคคลที่ทำร้ายเรา  มองข้ามการทดลองต่างๆของโลกไม่ว่ามันจะร้ายกาจสักเพียงใด  นั่นเป็นเส้นทางเดินแห่งความรุ่งเรืองของเรา
บนกางเขน  พระเยซูคริสต์ทรงทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบน  สวรรค์อยู่ในจิตใจของพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนกางเขน  และพระองค์ทรงมอบสวรรค์ให้แก่โจรที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์
ในทางตรงข้าม  ปีศาจต้องการให้เราสูญเสียความหวัง  ต้องการให้เราหมดกำลังใจ  ต้องการให้เราคิดว่าเราตกต่ำจนไม่สามารถขึ้นมาจากหลุมแห่งความตกต่ำนั้นได้  มันพยายามขัดขวางเราไม่ให้สวดภาวนา  แต่มันจะทำไม่สำเร็จถ้าเราจะสลัดมันทิ้งไปเสียด้วยการเอ่ยพระนามของพระเยซูเจ้า
เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกท้อแท้ใจ  จงสลัดละความรู้สึกนั้น  เริ่มต้นสวดภาวนา  ในการภาวนานี้ให้คุณมองตนเองและสภาพของคุณในแสงสว่าง  มองดูปัญหาต่างๆของคุณที่ค่อยๆละลายหายไป  มองดูพระคริสตเจ้าผู้ทรงกำลังพยุงคุณให้ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ปีศาจจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อคุณยอมมัน  พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองเหนือทุกสิ่งและทุกสถานการณ์  พระองค์ทรงเป็นความยินดีและสันติสุข  ผู้ทรงกำลังรอคอยคุณและรักคุณมากเกินกว่าที่คุณคิด  แต่พระองค์ทรงรอให้คุณยกสายตาแห่งความเชื่อของคุณขึ้น  มองดูดินแดนแห่งความชื่นชมยินดีและเข้ามาสู่ดินแดนนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

An Exorcist Tells His Story 2/3

คุณพ่อกาเบรียล เอมอร์ท Fr Gabriele Amorth เป็นพระสงฆ์ผู้พิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  ท่านเคยทำพิธีนับร้อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา  ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ An Exorcist Tells His Story  และ An Exorcist: More Stories.  บทความข้างล่างนี้กล่าวถึง “อำนาจของซาตาน” โดยนำมาจากหนังสือ An Exorcist Tells His Story (pages 25-36)
........อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถ้าพระเยซูเจ้่าเกิดเป็นชาวเกาหลี

พระเยซูเจ้าเป็นชาวยิว  แต่ภาพวาดของพระเยซูเจ้าแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  บางทีเรื่องนี้อาจเป็นสัญญลักษณ์ในความจริงที่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทุกชนชาติในโลก.....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ 2-25 มิ.ย. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้องค์พระผู้สูงสุดทรงประทานพระหรรษทานแก่แม่ให้สามารถรักลูกและเรียกลูกให้กลับใจ
ลูกน้อยทั้งหลายของแม่  ขอให้วันพรุ่งนี้ของลูกคือพระเป็นเจ้าไม่ใช่สงครามและการขาดสันติภาพ  หาใช่ความโศกเศร้าไม่แต่เป็นความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่ต้องเริ่มปกครองให้หัวใจของลูกทุกคน – แต่หากปราศจากพระเป็นเจ้า  ลูกจะไม่มีวันพบสันติภาพ
เพราะฉะนั้น  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงหันกลับมาหาพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาเถิด  เพื่อที่หัวใจของพวกลูกจะบรรเลงเพลงด้วยความชื่นชมยินดี

แม่อยู่กับพวกลูกเสมอและรักลูกด้วยความรักอันมิอาจประมาณวัดได้
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มิ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
       
แม่ปรารถนาที่จะทำงานโดยอาศัยพวกลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่  เพื่อที่ในวาระสุดท้ายแม่จะได้รวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รวมกันในสถานที่ที่ได้ตระเตรียมไว้สำหรับความสุขของลูก
        แม่สวดภาวนาให้พวกลูก  เพื่อให้งานของลูกจะทำให้คนอื่นกลับใจ  เพราะเวลาได้มาถึงแล้วที่จะกระทำกิจการแห่งความจริงสำหรับองค์พระบุตรของแม่
         ความรักของแม่จะทำงานในตัวลูก  แม่จะใช้พวกลูก
         จงวางใจในแม่เถิด  เพราะทุกสิ่งที่แม่ปรารถนานั้น  แม่ปรารถนาเพื่อความดีของลูก  ความดีนิรันดรซึ่งถูกสร้างโดยพระบิดาเจ้าสวรรค์
          พวกลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่  ลูกกำลังดำเนินชีวิตในโลกนี้พร้อมกับบรรดาลูกคนอื่นๆของแม่ซึ่งยังไม่มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่  พวกเขายังไม่ได้เรียกแม่ว่า “แม่”  แต่จงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานยืนยันความจริง     

          ถ้าลูกไม่กลัวและเป็นพยานอย่างกล้าหาญ  ความจริงจะได้รับชัยชนะอย่างอัศจรรย์  แต่จงจำไว้ว่า  พละกำลังอันแข็งแกร่งอยู่ในความรัก
          ลูกทั้งหลายของแม่  ความรักคือการสำนึกผิด  ความรักคือการให้อภัย  ความรักคือการสวดภาวนา  ความรักคือการเสียสละและความเมตตา
          ถ้าเพียงแต่ลูกรู้จักวิธีที่จะรัก  กิจการของลูกจะทำให้คนอื่นกลับใจได้  ลูกจะสามารถส่องแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่

ขอขอบใจลูก

       จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูกด้วย  พวกท่านเป็นขององค์พระบุตรของแม่  พระองค์ทรงเรียกพวกท่านมา  จงสวดภาวนาเพื่อที่พวกท่านจะได้มีพละกำลังและความกล้าหาญเสมอในการส่องแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระดาษ


บทเพลงสรรเสริญของนักบุญฟรังซิส

พระสันตปาปาฟรังซิสเพิ่งออกสมณสาส์นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีชื่อว่า Laudato Si  อันเป็นสมณสาส์นฉบับแรกที่ให้ความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นพัฒนาการที่สำคัญของพระศาสนจักรในคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้......อ่านต่อ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อาสนวิหารแห่งการแจ้งสาส์น


 
อาสนวิหารแห่งการแจ้งสาส์น (Basilica of the Annunciation)
สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในนาซาเร็ธก็คือ ถ้ำแห่งการแจ้งสาส์น  เป็นถ้ำที่สกัดเข้าไปในภูเขา  ตามธรรมประเพณีอันยาวนานของพระศาสนจักร  สถานที่นี่คือสถานที่อัครเทวดากาเบรียลได้มาแจ้งพระนางพรหมจารีย์มารีย์ว่าพระนางจะเป็นมารดาของพระผู้ไถ่  บนสถานที่แห่งนี้ได้มีการสร้างอาสนวิหารขึ้น
Pierre Perrier
Orientalist 
“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า  สถานที่นี้ถือเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของโลก  ตามการศึกษาทางโบราณคดี  มีการเขียนไว้หลายแห่งเกี่ยวกับสถานที่นี้  สถานที่นี้เป็นที่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงดำเนินชีวิตที่ซ่อนเร้น  ในปัญหาเกี่ยวกับบ้านของแม่พระนั้น  ผมคิดว่าคงไม่มีใครสงสัย  มีข้อเขียนโบราณหลายอันที่กล่าวเอาไว้  ตามที่ผมรู้ ไม่มีใครสงสัยในความแท้จริงของสถานที่นี้”
Friar Eugenio Alliata
Italian Institute of Archeology – Jerusalem
“หลักสำคัญในการระบุถึงความแท้จริงของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ความต่อเนื่องของธรรมประเพณีนานนับศตวรรษ  เหตุการณ์ที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นที่นี่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้  เมื่อเราศึกษาเข้าใกล้ยุคสมัยของพระเยซูเจ้า  เรายิ่งแน่ใจว่าสถานที่นี้ถูกต้องแท้จริง  ในนาซาเร็ธ  สถานที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งผมพูดได้ว่าอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นี่เอง
Alessandra Angeloni
University of Florence, Italy
“ผมพูดได้ว่า  มีการประกอบพิธีนมัสการตามประเพณีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จุดนี้  ในถ้ำที่มีชื่อเรียกตามธรรมเนียมว่า “ถ้ำแห่งการแจ้งสาส์น”  หลักฐานทางโบราณคดีที่เรารวบรวมไว้มีรูปวาดกราฟฟิติซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีบ้านของแม่พระอยู่บริเวณรอบถ้ำนี้”

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

An Exorcist Tells His Story 1/3

คุณพ่อกาเบรียล เอมอร์ท Fr Gabriele Amorth เป็นพระสงฆ์ผู้พิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  ท่านเคยทำพิธีนับร้อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา  ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ An Exorcist Tells His Story  และ An Exorcist: More Stories.  บทความข้างล่างนี้กล่าวถึง “อำนาจของซาตาน” โดยนำมาจากหนังสือ An Exorcist Tells His Story (pages 25-36)
........อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระหลั่งน้ำมันนาย El Cajon อาศัยอยู่ในคาลิฟฟอร์เนีย  อ้างว่าแม่พระมาหาเขา 6 ครั้ง และพระรูปแม่พระได้หลั่งน้ำมันออกมา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระมารีย์กลับคืนมาในเมือง Maaloula ของประเทศซีเรีย  มีการประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารีย์บนยอดเขา
เพื่อทดแทนพระรูปเดิมซึ่งถูกทำลายไปโดยพวกกบฏ Nusraในปี 2013  ทำให้ชาวบ้านรู้สึกมีความหวังในชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า
“ฉันไม่อาจบรรยายความรู้สึกของฉันได้  ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งกลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง  มันเป็นความยินดีที่ไม่อาจบรรยายได้จริงๆ”
เมื่อเดือนธันวาคม 2013  มีแม่ชีประมาณ 12 คนถูกลักพาตัวไปโดยพวกกบฏ  และได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกกักขังไว้นาน 3 เดือน
กองกำลังทหารของรัฐบาลได้ยึดเมืองนี้กลับคืนมาจากพวกกบฏในเดือนเมษายน ปีที่แล้ว
นอกจากนี้บรรดารูปภาพอิคอนต่างๆที่ถูกขโมยไปขายในเลบานอนก็ได้กลับคืนมาด้วย

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านำมาจาก Sacred Heart Devotion site:
“แล้วพระองค์ทรงเปิดเผยให้ดิฉันทราบว่า  ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการได้รับความรักจากมนุษย์  และทรงต้องการนำพวกเขาให้ออกจากหนทางแห่งความพินาศซึ่งซาตานได้ล่อลวงมนุษย์จำนวนมากให้หลงไป  สิ่งนี้ทำให้พระองค์คิดรูปแบบนี้ขึ้นโดยเปิดเผยดวงพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์  พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทุกอย่างอันมากมายเหลือคณา  คือขุมทรัพย์แห่งความรัก, ความเมตตา, พระหรรษทาน  ความศักดิ์สิทธิ์และความรอดซึ่งมีอยู่ภายในดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้  ผู้ที่ปรารถนาจะมอบความรักของเขาและถวายเกียรติแด่ดวงพระทัยของพระองค์เท่าที่เขาสามารถทำได้  เขาจะได้รับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์อย่างอุดมบริบูรณ์จากดวงพระทัยนี้”
            “พระองค์จะต้องได้รับการถวายเกียรติภายใต้รูปภาพของดวงพระทัยที่เป็นเนื้อหนัง  รูปภาพนี้จะต้องถูกจัดตั้งและแพร่หลายออกไป....พระองค์สัญญากับดิฉันว่า  ที่ใดก็ตามที่มีรูปภาพนี้ตั้งอยู่ด้วยความตั้งใจจะถวายเกียรติแก่ดวงพระทัยของพระองค์เป็นพิเศษ  พระองค์จะทรงหลั่งพระพรและพระหรรษทานมายังสถานที่นั้น  ความศรัทธาต่อดวงพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายแห่งความรักของพระองค์  ที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่มนุษย์ในยุคหลังนี้  เพื่อนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากอาณาจักรของซาตานซึ่งพระองค์ปรารถนาที่จะทำลายให้สิ้นซาก  และนำมนุษย์มาสู่อิสระภาพอันหอมหวานในกฏแห่งความรักของพระองค์  ซึ่งพระองค์หวังที่จะให้ดำรงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้”......”ความศรัทธานี้ทำให้พระองค์พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งใดเลยแก่ผู้ที่มีความศรัทธาและแสดงออกซึ่งความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า” 
จากการเผยแสดงของพระเยซูเจ้าต่อนักบุญ  มากาเร็ต  มารีย์  อาลาก็อก

การทำเกษตรแบบผสมผสาน


วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงกลัวพระสันตปาปายอห์นปอลที่2

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธ  พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  เคยทำพิธีถึง 70.000 ครั้งในเวลา 30 ปี  ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า  ในหลายปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งคือ  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่มีอำนาจต่อกรกับปีศาจ
“พ่อเคยถามปีศาจมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำไมเจ้าจึงกลัวพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 นักและพ่อก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันสองอย่างที่น่าสนใจ  อย่างแรกมันตอบว่า เพราะเขาทำให้แผนการของข้าเสียไป    พ่อคิดว่ามันพูดถึงการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและยุโรปตะวันออก”
อีกคำตอบหนึ่งที่ปีศาจตอบพ่อก็คือ เพราะเขายึดเอาเยาวชนจำนวนมากออกไปจากมือของข้า  มีเยาวชนจำนวนมากที่กลับใจเพราะพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2”
และผู้ต่อกรกับปีศาจที่ทรงอำนาจมากที่สุดล่ะ?
“แน่นอน คือแม่พระนั่นเอง  และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณวิงวอนต่อพระนาง”
“ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามซาตานว่า ทำไมเจ้าจึงกลัวมากยิ่งนัก  เมื่อพ่อวิงวอนต่อพระมารดามารีย์  ยิ่งกว่าเมื่อพ่อวิงวอนต่อพระเยซูคริสต์?  มันตอบพ่อว่า เพราะข้าอับอายขายหน้ายิ่งนักเมื่อต้องพ่ายแพ้โดยมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระคริสต์  มากยิ่งกว่าพ่ายแพ้ต่อองค์พระคริสต์เอง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักประวัติศาสตร์พบจอกกาลิกษ์ศักดิ์สิทธิ์ของแท้

Holy Chalice

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประวัติวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พระศาสนจักร(Latin Church) ทำการสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้าตรงกับวันพฤหัสบดีหลังวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ วันนี้ถือเป็นวันสมโภช (Solemnity –วันฉลองขั้นสูงสุด) เพราะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท .....(อ่านต่อ)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาตรัสเกี่ยวกับเมดจูกอเรจ์นักข่าว Andrea Tornielli (Vatican Insider) ได้รายงานว่าขณะที่อยู่บนเครื่องบินเที่ยวกลับจากซาราเจโวไปยังวาติกัน  พระสันตะปาปาทรงให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ขึ้นเครื่องไปด้วย  และมีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของเมดจูกอเรจ์
คำถาม – มีความสนใจเป็นอันมากเกี่ยวกับเหตุการณ์การประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์  พระองค์จะทรงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมครับ?
พระสันตะปาปา - “เมื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปา   พระองค์ทรงตั้งคณะทำงานในเรื่องเมดจูกอเรจ์ที่นำโดยพระคาร์ดินัล รูนี และประกอบด้วยคณะพระคาร์ดินัลและนักเทววิทยา  พวกเขาได้ทำการศึกษาและพระคาร์ดินัลรูนีได้ส่งรายงานมาให้พ่อหลังจากการทำงานหลายปี  พวกเขาทำงานได้ดีมาก  พระคาร์ดินัลมูลเลอร์ (ประธานคณะสภาคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ CDF) แจ้งต่อพ่อว่า  ท่านกำลังจะจัดการประชุมขึ้นในเรื่องนี้   พ่อคิดว่าคงจะในวันพุธสุดท้ายของเดือน  เรากำลังจะตัดสินใจบางอย่าง  และอาจจะมีคำแนะนำบางอย่างในเรื่องนี้ออกมาจากที่ประชุมซึ่งจะแจ้งให้พระสังฆราชทั่วโลกทราบ”
The Italian news agency ANSA รายงานว่า การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน   และเป็นเรื่องประจวบเหมาะ(?)  ที่ตรงกับวันพุธที่ 24 มิ.ย. (วันพุธสุดท้ายของเดือนตามที่พระสันตปาปาตรัส) อันเป็นวันที่ตรงกับวันครบรอบ 34 ปีในการประจักษ์ของแม่พระที่เมดจูกอเรจ์  การประจักษ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 1981

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์


เมื่อนักบุญเทเราซาแห่งอาวิลาได้ยินบางคนพูดว่า “พวกเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกับพระเยซูเจ้าที่ยังอยู่บนโลกนี้ เพื่อที่พวกเขาจะได้ใกล้ชิดพระองค์”  นักบุญเทเราซาก็ยิ้มและนึกขำอยู่ในใจ  เพราะเธอรู้ดีว่าในเวลานี้พระเยซูเจ้าอยู่กับพวกเขาแล้วในศีลมหาสนิท  แล้วคนพวกนี้ยังจะต้องการอะไรอีก .....อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า


ในพิธีมิสซาเป็นการฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  เราระลึกถึงพระเยซูเจ้า
ทรงรับทนทรมานเพื่อเป็นยัญบูชาแด่พระบิดา  และทำให้เราทั้งหลายกลับเป็นบุตรของพระเจ้า

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ - อิวาน ดราจิซีวิค


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2015 แม่พระประจักษ์แก่อิวาน  ดราจิซีวิค  ทรงประทานสาส์น ขอให้พระสงฆ์ยอมรับพระนางและดำเนินชีวิตตามสาส์นของพระนาง  อิวานได้รายงานให้แก่ผู้แสวงบุญที่มารวมกันอยู่ที่เนินเขาแห่งการประจักษ์ในเวลา สองทุ่ม
คืนนี้แม่พระเสด็จมาด้วยความยินดีและความสุข  พระนางตรัสต้อนรับเราทุกคนว่า
“จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าถิด  ลูกที่รักทั้งหลายของแม่”  แล้วแม่พระทรงกางพระหัตถ์ออกและสวดภาวนาเพื่อพวกเราสักพักหนึ่ง  แล้วทรงสวดภาวนาแก่ผู้เจ็บป่วยเป็นพิเศษ  แล้วแม่พระตรัสว่า
“ลูกที่รักทั้งหลาย  วันนี้แม่ขอเชื้อเชิญพวกลูกให้สวดภาวนาสำหรับพระสงฆ์ในพระศาสนจักร  จงสวดภาวนาเถิด  ลูกที่รักทั้งหลาย  เพื่อที่พวกท่านจะยอมรับแม่  เพื่อที่พวกท่านยอมรับสาส์นของแม่และดำเนินชีวิตตามสาส์น  เพราะพวกท่านเป็นผู้นาสาส์นของแม่ในโลกที่น่าเบื่อหน่ายนี้  ลูกที่รักทั้งหลาย  จงเข้มแข็งด้วยพระจิตเจ้า  เข็มแข็งด้วยความเชื่อเถิด  พวกท่านเป็นผู้เผยแพร่พระวรสารให้แก่ครอบครัวทุกครอบครัว  ลูกที่รักทั้งหลาย จงสวดภาวนาสำหรับนายชุมพาบาลของแม่และจงสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความยากจน

บางครั้งพวกเราคิดว่า ความยากจน เป็นเพียง ความหิวโหย ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มีบ้านอาศัย แต่ความยากจนของการไม่เป็นที่พึงประสงค์ ไม่มีใครรักและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว คือ ความยากจนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเองก่อนในการแก้ไขเยียวยาความยากจนชนิดนี้"
  - 
คุณแม่เทเรซา แห่ง กัลกัตตา