พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

  สายตาแห่งความเชื่อคืออะไร?
สายตาแห่งความเชื่อ คือสายตาที่เราใช้มองดูสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่า  เป็นสายตาที่มองไปในอนาคต  เป็นสายตาที่สามารถแยกแยะสิ่งถูกและผิดและสามารถทำให้เห็นหนทางที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่ดี
เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ทั้งหมดบอกว่า  พระเป็นเจ้าทรงยกย่องผู้มีความเชื่อ  ความเชื่อหมายถึงความมั่นใจในพระเป็นเจ้า   ยอมให้พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งต่อเราและนำทางเราไปในทุกแห่งทุกสถานการณ์ตามพระประสงค์ของพระองค์  ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์  และเป็นแผนการของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของเรา
ถ้ามีบางคนพูดถึงบางเรื่องเกี่ยวกับคุณในทางที่ไม่ดี?
จงสลัดมันทิ้งไปเสียจากชีวิตของคุณเหมือนสลัดฝุ่นดินออกจากรองเท้าของเรา  จงเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก – คือสลัดละทิ้งสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคิดถึงเราในทางที่ไม่ดี  มีบางเวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้อง  แต่บ่อยครั้งปีศาจจะล่อลวงให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง  ทำให้เราตาบอดและเกิดความกลัว  เพื่อทำให้เราหมดกำลังใจ
ทันทีที่มันปรากฏต่อเรา  เราต้องรีบปฏิเสธมัน   เราต้องขุดรากของมันออกจากใจของเราทันที
ถ้าเราทำเช่นนี้บ่อยๆ  เราจะเรียนรู้วิธีในการกำจัดปีศาจได้ง่ายขึ้น
ขั้นต่อไป  เราต้องมองตัวเองในแสงสว่าง  อย่างที่พระเป็นเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเรา  พระองค์ทรงรักเรายิ่งกว่าเรารักตัวเราเองเสียอีก  จงมองดูตัวเองตามความเป็นจริง – นี่เป็นพลังที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้าในนิรันดรภาพ  พระเป็นเจ้าทรงทราบดีว่า  ภายใต้เนื้อหนังแห่งร่างกายนี้  และส่วนลึกของชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนนี้  เป็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งพร้อมจะเปิดเผยออกมา  เหมือนดังเช่นดักแด้ที่อยู่ในรังเส้นใย  ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะออกมาจากรังเส้นใยกลายเป็นผิเสื้อที่สวยงามบินโผผินไปในอากาศ
เราจะสวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรหรือ?  เราต้องกลับไปที่เรื่องสายตาแห่งความเชื่อ  ด้วยสายตานี้เรามองข้ามความวุ่นวายของปัจจุบัน – มองข้ามปัญหาทุกอย่าง – และหันไปมองดูสิ่งดีๆที่มีอยู่  สิ่งที่เราต้องการให้เกิด  บุคคลที่เราต้องการเป็นเหมือนเขา
และถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  สิ่งนั้นคือเส้นทางที่เราต้องเดินตาม  เมื่อเรายกสายตาของเราขึ้นมองข้ามบุคคลที่ทำร้ายเรา  มองข้ามการทดลองต่างๆของโลกไม่ว่ามันจะร้ายกาจสักเพียงใด  นั่นเป็นเส้นทางเดินแห่งความรุ่งเรืองของเรา
บนกางเขน  พระเยซูคริสต์ทรงทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบน  สวรรค์อยู่ในจิตใจของพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนกางเขน  และพระองค์ทรงมอบสวรรค์ให้แก่โจรที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์
ในทางตรงข้าม  ปีศาจต้องการให้เราสูญเสียความหวัง  ต้องการให้เราหมดกำลังใจ  ต้องการให้เราคิดว่าเราตกต่ำจนไม่สามารถขึ้นมาจากหลุมแห่งความตกต่ำนั้นได้  มันพยายามขัดขวางเราไม่ให้สวดภาวนา  แต่มันจะทำไม่สำเร็จถ้าเราจะสลัดมันทิ้งไปเสียด้วยการเอ่ยพระนามของพระเยซูเจ้า
เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกท้อแท้ใจ  จงสลัดละความรู้สึกนั้น  เริ่มต้นสวดภาวนา  ในการภาวนานี้ให้คุณมองตนเองและสภาพของคุณในแสงสว่าง  มองดูปัญหาต่างๆของคุณที่ค่อยๆละลายหายไป  มองดูพระคริสตเจ้าผู้ทรงกำลังพยุงคุณให้ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ปีศาจจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อคุณยอมมัน  พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองเหนือทุกสิ่งและทุกสถานการณ์  พระองค์ทรงเป็นความยินดีและสันติสุข  ผู้ทรงกำลังรอคอยคุณและรักคุณมากเกินกว่าที่คุณคิด  แต่พระองค์ทรงรอให้คุณยกสายตาแห่งความเชื่อของคุณขึ้น  มองดูดินแดนแห่งความชื่นชมยินดีและเข้ามาสู่ดินแดนนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

An Exorcist Tells His Story 2/3

คุณพ่อกาเบรียล เอมอร์ท Fr Gabriele Amorth เป็นพระสงฆ์ผู้พิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  ท่านเคยทำพิธีนับร้อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา  ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ An Exorcist Tells His Story  และ An Exorcist: More Stories.  บทความข้างล่างนี้กล่าวถึง “อำนาจของซาตาน” โดยนำมาจากหนังสือ An Exorcist Tells His Story (pages 25-36)
........อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถ้าพระเยซูเจ้่าเกิดเป็นชาวเกาหลี

พระเยซูเจ้าเป็นชาวยิว  แต่ภาพวาดของพระเยซูเจ้าแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  บางทีเรื่องนี้อาจเป็นสัญญลักษณ์ในความจริงที่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทุกชนชาติในโลก.....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ 2-25 มิ.ย. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้องค์พระผู้สูงสุดทรงประทานพระหรรษทานแก่แม่ให้สามารถรักลูกและเรียกลูกให้กลับใจ
ลูกน้อยทั้งหลายของแม่  ขอให้วันพรุ่งนี้ของลูกคือพระเป็นเจ้าไม่ใช่สงครามและการขาดสันติภาพ  หาใช่ความโศกเศร้าไม่แต่เป็นความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่ต้องเริ่มปกครองให้หัวใจของลูกทุกคน – แต่หากปราศจากพระเป็นเจ้า  ลูกจะไม่มีวันพบสันติภาพ
เพราะฉะนั้น  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงหันกลับมาหาพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาเถิด  เพื่อที่หัวใจของพวกลูกจะบรรเลงเพลงด้วยความชื่นชมยินดี

แม่อยู่กับพวกลูกเสมอและรักลูกด้วยความรักอันมิอาจประมาณวัดได้
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มิ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
       
แม่ปรารถนาที่จะทำงานโดยอาศัยพวกลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่  เพื่อที่ในวาระสุดท้ายแม่จะได้รวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รวมกันในสถานที่ที่ได้ตระเตรียมไว้สำหรับความสุขของลูก
        แม่สวดภาวนาให้พวกลูก  เพื่อให้งานของลูกจะทำให้คนอื่นกลับใจ  เพราะเวลาได้มาถึงแล้วที่จะกระทำกิจการแห่งความจริงสำหรับองค์พระบุตรของแม่
         ความรักของแม่จะทำงานในตัวลูก  แม่จะใช้พวกลูก
         จงวางใจในแม่เถิด  เพราะทุกสิ่งที่แม่ปรารถนานั้น  แม่ปรารถนาเพื่อความดีของลูก  ความดีนิรันดรซึ่งถูกสร้างโดยพระบิดาเจ้าสวรรค์
          พวกลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่  ลูกกำลังดำเนินชีวิตในโลกนี้พร้อมกับบรรดาลูกคนอื่นๆของแม่ซึ่งยังไม่มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่  พวกเขายังไม่ได้เรียกแม่ว่า “แม่”  แต่จงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานยืนยันความจริง     

          ถ้าลูกไม่กลัวและเป็นพยานอย่างกล้าหาญ  ความจริงจะได้รับชัยชนะอย่างอัศจรรย์  แต่จงจำไว้ว่า  พละกำลังอันแข็งแกร่งอยู่ในความรัก
          ลูกทั้งหลายของแม่  ความรักคือการสำนึกผิด  ความรักคือการให้อภัย  ความรักคือการสวดภาวนา  ความรักคือการเสียสละและความเมตตา
          ถ้าเพียงแต่ลูกรู้จักวิธีที่จะรัก  กิจการของลูกจะทำให้คนอื่นกลับใจได้  ลูกจะสามารถส่องแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่

ขอขอบใจลูก

       จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูกด้วย  พวกท่านเป็นขององค์พระบุตรของแม่  พระองค์ทรงเรียกพวกท่านมา  จงสวดภาวนาเพื่อที่พวกท่านจะได้มีพละกำลังและความกล้าหาญเสมอในการส่องแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระดาษ


บทเพลงสรรเสริญของนักบุญฟรังซิส

พระสันตปาปาฟรังซิสเพิ่งออกสมณสาส์นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีชื่อว่า Laudato Si  อันเป็นสมณสาส์นฉบับแรกที่ให้ความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นพัฒนาการที่สำคัญของพระศาสนจักรในคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้......อ่านต่อ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อาสนวิหารแห่งการแจ้งสาส์น


 
อาสนวิหารแห่งการแจ้งสาส์น (Basilica of the Annunciation)
สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในนาซาเร็ธก็คือ ถ้ำแห่งการแจ้งสาส์น  เป็นถ้ำที่สกัดเข้าไปในภูเขา  ตามธรรมประเพณีอันยาวนานของพระศาสนจักร  สถานที่นี่คือสถานที่อัครเทวดากาเบรียลได้มาแจ้งพระนางพรหมจารีย์มารีย์ว่าพระนางจะเป็นมารดาของพระผู้ไถ่  บนสถานที่แห่งนี้ได้มีการสร้างอาสนวิหารขึ้น
Pierre Perrier
Orientalist 
“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า  สถานที่นี้ถือเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของโลก  ตามการศึกษาทางโบราณคดี  มีการเขียนไว้หลายแห่งเกี่ยวกับสถานที่นี้  สถานที่นี้เป็นที่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงดำเนินชีวิตที่ซ่อนเร้น  ในปัญหาเกี่ยวกับบ้านของแม่พระนั้น  ผมคิดว่าคงไม่มีใครสงสัย  มีข้อเขียนโบราณหลายอันที่กล่าวเอาไว้  ตามที่ผมรู้ ไม่มีใครสงสัยในความแท้จริงของสถานที่นี้”
Friar Eugenio Alliata
Italian Institute of Archeology – Jerusalem
“หลักสำคัญในการระบุถึงความแท้จริงของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ความต่อเนื่องของธรรมประเพณีนานนับศตวรรษ  เหตุการณ์ที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นที่นี่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้  เมื่อเราศึกษาเข้าใกล้ยุคสมัยของพระเยซูเจ้า  เรายิ่งแน่ใจว่าสถานที่นี้ถูกต้องแท้จริง  ในนาซาเร็ธ  สถานที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งผมพูดได้ว่าอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นี่เอง
Alessandra Angeloni
University of Florence, Italy
“ผมพูดได้ว่า  มีการประกอบพิธีนมัสการตามประเพณีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จุดนี้  ในถ้ำที่มีชื่อเรียกตามธรรมเนียมว่า “ถ้ำแห่งการแจ้งสาส์น”  หลักฐานทางโบราณคดีที่เรารวบรวมไว้มีรูปวาดกราฟฟิติซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีบ้านของแม่พระอยู่บริเวณรอบถ้ำนี้”

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

An Exorcist Tells His Story 1/3

คุณพ่อกาเบรียล เอมอร์ท Fr Gabriele Amorth เป็นพระสงฆ์ผู้พิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  ท่านเคยทำพิธีนับร้อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา  ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ An Exorcist Tells His Story  และ An Exorcist: More Stories.  บทความข้างล่างนี้กล่าวถึง “อำนาจของซาตาน” โดยนำมาจากหนังสือ An Exorcist Tells His Story (pages 25-36)
........อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระหลั่งน้ำมันนาย El Cajon อาศัยอยู่ในคาลิฟฟอร์เนีย  อ้างว่าแม่พระมาหาเขา 6 ครั้ง และพระรูปแม่พระได้หลั่งน้ำมันออกมา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระมารีย์กลับคืนมาในเมือง Maaloula ของประเทศซีเรีย  มีการประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารีย์บนยอดเขา
เพื่อทดแทนพระรูปเดิมซึ่งถูกทำลายไปโดยพวกกบฏ Nusraในปี 2013  ทำให้ชาวบ้านรู้สึกมีความหวังในชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า
“ฉันไม่อาจบรรยายความรู้สึกของฉันได้  ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งกลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง  มันเป็นความยินดีที่ไม่อาจบรรยายได้จริงๆ”
เมื่อเดือนธันวาคม 2013  มีแม่ชีประมาณ 12 คนถูกลักพาตัวไปโดยพวกกบฏ  และได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกกักขังไว้นาน 3 เดือน
กองกำลังทหารของรัฐบาลได้ยึดเมืองนี้กลับคืนมาจากพวกกบฏในเดือนเมษายน ปีที่แล้ว
นอกจากนี้บรรดารูปภาพอิคอนต่างๆที่ถูกขโมยไปขายในเลบานอนก็ได้กลับคืนมาด้วย

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านำมาจาก Sacred Heart Devotion site:
“แล้วพระองค์ทรงเปิดเผยให้ดิฉันทราบว่า  ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการได้รับความรักจากมนุษย์  และทรงต้องการนำพวกเขาให้ออกจากหนทางแห่งความพินาศซึ่งซาตานได้ล่อลวงมนุษย์จำนวนมากให้หลงไป  สิ่งนี้ทำให้พระองค์คิดรูปแบบนี้ขึ้นโดยเปิดเผยดวงพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์  พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทุกอย่างอันมากมายเหลือคณา  คือขุมทรัพย์แห่งความรัก, ความเมตตา, พระหรรษทาน  ความศักดิ์สิทธิ์และความรอดซึ่งมีอยู่ภายในดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้  ผู้ที่ปรารถนาจะมอบความรักของเขาและถวายเกียรติแด่ดวงพระทัยของพระองค์เท่าที่เขาสามารถทำได้  เขาจะได้รับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์อย่างอุดมบริบูรณ์จากดวงพระทัยนี้”
            “พระองค์จะต้องได้รับการถวายเกียรติภายใต้รูปภาพของดวงพระทัยที่เป็นเนื้อหนัง  รูปภาพนี้จะต้องถูกจัดตั้งและแพร่หลายออกไป....พระองค์สัญญากับดิฉันว่า  ที่ใดก็ตามที่มีรูปภาพนี้ตั้งอยู่ด้วยความตั้งใจจะถวายเกียรติแก่ดวงพระทัยของพระองค์เป็นพิเศษ  พระองค์จะทรงหลั่งพระพรและพระหรรษทานมายังสถานที่นั้น  ความศรัทธาต่อดวงพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายแห่งความรักของพระองค์  ที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่มนุษย์ในยุคหลังนี้  เพื่อนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากอาณาจักรของซาตานซึ่งพระองค์ปรารถนาที่จะทำลายให้สิ้นซาก  และนำมนุษย์มาสู่อิสระภาพอันหอมหวานในกฏแห่งความรักของพระองค์  ซึ่งพระองค์หวังที่จะให้ดำรงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้”......”ความศรัทธานี้ทำให้พระองค์พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งใดเลยแก่ผู้ที่มีความศรัทธาและแสดงออกซึ่งความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า” 
จากการเผยแสดงของพระเยซูเจ้าต่อนักบุญ  มากาเร็ต  มารีย์  อาลาก็อก

การทำเกษตรแบบผสมผสาน


วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงกลัวพระสันตปาปายอห์นปอลที่2

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธ  พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  เคยทำพิธีถึง 70.000 ครั้งในเวลา 30 ปี  ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า  ในหลายปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งคือ  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่มีอำนาจต่อกรกับปีศาจ
“พ่อเคยถามปีศาจมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำไมเจ้าจึงกลัวพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 นักและพ่อก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันสองอย่างที่น่าสนใจ  อย่างแรกมันตอบว่า เพราะเขาทำให้แผนการของข้าเสียไป    พ่อคิดว่ามันพูดถึงการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและยุโรปตะวันออก”
อีกคำตอบหนึ่งที่ปีศาจตอบพ่อก็คือ เพราะเขายึดเอาเยาวชนจำนวนมากออกไปจากมือของข้า  มีเยาวชนจำนวนมากที่กลับใจเพราะพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2”
และผู้ต่อกรกับปีศาจที่ทรงอำนาจมากที่สุดล่ะ?
“แน่นอน คือแม่พระนั่นเอง  และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณวิงวอนต่อพระนาง”
“ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามซาตานว่า ทำไมเจ้าจึงกลัวมากยิ่งนัก  เมื่อพ่อวิงวอนต่อพระมารดามารีย์  ยิ่งกว่าเมื่อพ่อวิงวอนต่อพระเยซูคริสต์?  มันตอบพ่อว่า เพราะข้าอับอายขายหน้ายิ่งนักเมื่อต้องพ่ายแพ้โดยมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระคริสต์  มากยิ่งกว่าพ่ายแพ้ต่อองค์พระคริสต์เอง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักประวัติศาสตร์พบจอกกาลิกษ์ศักดิ์สิทธิ์ของแท้

Holy Chalice

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประวัติวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พระศาสนจักร(Latin Church) ทำการสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้าตรงกับวันพฤหัสบดีหลังวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ วันนี้ถือเป็นวันสมโภช (Solemnity –วันฉลองขั้นสูงสุด) เพราะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท .....(อ่านต่อ)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาตรัสเกี่ยวกับเมดจูกอเรจ์นักข่าว Andrea Tornielli (Vatican Insider) ได้รายงานว่าขณะที่อยู่บนเครื่องบินเที่ยวกลับจากซาราเจโวไปยังวาติกัน  พระสันตะปาปาทรงให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ขึ้นเครื่องไปด้วย  และมีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของเมดจูกอเรจ์
คำถาม – มีความสนใจเป็นอันมากเกี่ยวกับเหตุการณ์การประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์  พระองค์จะทรงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมครับ?
พระสันตะปาปา - “เมื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปา   พระองค์ทรงตั้งคณะทำงานในเรื่องเมดจูกอเรจ์ที่นำโดยพระคาร์ดินัล รูนี และประกอบด้วยคณะพระคาร์ดินัลและนักเทววิทยา  พวกเขาได้ทำการศึกษาและพระคาร์ดินัลรูนีได้ส่งรายงานมาให้พ่อหลังจากการทำงานหลายปี  พวกเขาทำงานได้ดีมาก  พระคาร์ดินัลมูลเลอร์ (ประธานคณะสภาคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ CDF) แจ้งต่อพ่อว่า  ท่านกำลังจะจัดการประชุมขึ้นในเรื่องนี้   พ่อคิดว่าคงจะในวันพุธสุดท้ายของเดือน  เรากำลังจะตัดสินใจบางอย่าง  และอาจจะมีคำแนะนำบางอย่างในเรื่องนี้ออกมาจากที่ประชุมซึ่งจะแจ้งให้พระสังฆราชทั่วโลกทราบ”
The Italian news agency ANSA รายงานว่า การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน   และเป็นเรื่องประจวบเหมาะ(?)  ที่ตรงกับวันพุธที่ 24 มิ.ย. (วันพุธสุดท้ายของเดือนตามที่พระสันตปาปาตรัส) อันเป็นวันที่ตรงกับวันครบรอบ 34 ปีในการประจักษ์ของแม่พระที่เมดจูกอเรจ์  การประจักษ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 1981

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์


เมื่อนักบุญเทเราซาแห่งอาวิลาได้ยินบางคนพูดว่า “พวกเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกับพระเยซูเจ้าที่ยังอยู่บนโลกนี้ เพื่อที่พวกเขาจะได้ใกล้ชิดพระองค์”  นักบุญเทเราซาก็ยิ้มและนึกขำอยู่ในใจ  เพราะเธอรู้ดีว่าในเวลานี้พระเยซูเจ้าอยู่กับพวกเขาแล้วในศีลมหาสนิท  แล้วคนพวกนี้ยังจะต้องการอะไรอีก .....อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า


ในพิธีมิสซาเป็นการฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  เราระลึกถึงพระเยซูเจ้า
ทรงรับทนทรมานเพื่อเป็นยัญบูชาแด่พระบิดา  และทำให้เราทั้งหลายกลับเป็นบุตรของพระเจ้า

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ - อิวาน ดราจิซีวิค


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2015 แม่พระประจักษ์แก่อิวาน  ดราจิซีวิค  ทรงประทานสาส์น ขอให้พระสงฆ์ยอมรับพระนางและดำเนินชีวิตตามสาส์นของพระนาง  อิวานได้รายงานให้แก่ผู้แสวงบุญที่มารวมกันอยู่ที่เนินเขาแห่งการประจักษ์ในเวลา สองทุ่ม
คืนนี้แม่พระเสด็จมาด้วยความยินดีและความสุข  พระนางตรัสต้อนรับเราทุกคนว่า
“จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าถิด  ลูกที่รักทั้งหลายของแม่”  แล้วแม่พระทรงกางพระหัตถ์ออกและสวดภาวนาเพื่อพวกเราสักพักหนึ่ง  แล้วทรงสวดภาวนาแก่ผู้เจ็บป่วยเป็นพิเศษ  แล้วแม่พระตรัสว่า
“ลูกที่รักทั้งหลาย  วันนี้แม่ขอเชื้อเชิญพวกลูกให้สวดภาวนาสำหรับพระสงฆ์ในพระศาสนจักร  จงสวดภาวนาเถิด  ลูกที่รักทั้งหลาย  เพื่อที่พวกท่านจะยอมรับแม่  เพื่อที่พวกท่านยอมรับสาส์นของแม่และดำเนินชีวิตตามสาส์น  เพราะพวกท่านเป็นผู้นาสาส์นของแม่ในโลกที่น่าเบื่อหน่ายนี้  ลูกที่รักทั้งหลาย  จงเข้มแข็งด้วยพระจิตเจ้า  เข็มแข็งด้วยความเชื่อเถิด  พวกท่านเป็นผู้เผยแพร่พระวรสารให้แก่ครอบครัวทุกครอบครัว  ลูกที่รักทั้งหลาย จงสวดภาวนาสำหรับนายชุมพาบาลของแม่และจงสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความยากจน

บางครั้งพวกเราคิดว่า ความยากจน เป็นเพียง ความหิวโหย ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มีบ้านอาศัย แต่ความยากจนของการไม่เป็นที่พึงประสงค์ ไม่มีใครรักและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว คือ ความยากจนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเองก่อนในการแก้ไขเยียวยาความยากจนชนิดนี้"
  - 
คุณแม่เทเรซา แห่ง กัลกัตตา