พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พระมารดาทรงฤทธิ์


พระนางมารีย์ถูกสร้างให้เป็นพระมารดาของพระเจ้าเพื่อคนบาปมากกว่าเพื่อคนชอบธรรม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำนานขนมปังของนักบุญแอนโทนี่


ขนมปังของนักบุญแอนโทนีตามประเพณีหมายถึงขนมปังที่ได้รับการอวยพรและแบ่งปันเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญแอนโทนี และเป็นการบริจาคให้กับคนยากจนเพื่อขอบพระคุณสำหรับพรที่ได้รับผ่านการวิงวอนของนักบุญแอนโทนี 
ตำนานหนึ่งย้อนกลับไปในปี 1263 เมื่อเด็กคนหนึ่งจมน้ำตายใกล้กับมหาวิหารปาดวนแห่งเซนต์แอนโทนี(Paduan Basilica of St Anthony)ในระหว่างการก่อสร้าง,แม่ของเด็กได้อธิษฐานภาวนาต่อนักบุญเพื่อให้ลูกชายของเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เธอสัญญาว่าจะมอบข้าวโพดแก่คนยากจนในปริมาณเท่ากับน้ำหนักของเด็กเป็นการตอบแทน เมื่อทารกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ ผู้เป็นแม่ก็ทำตามสัญญา 
หลายศตวรรษต่อมาในปี 1888, ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Louise Bouffier ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านเบเกอรี่เล็กๆ ในหมู่บ้านริมทะเลของเมืองตูลง(Toulon),ประเทศฝรั่งเศส, พบว่าเธอไม่สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจได้ ช่างทำกุญแจก็ไม่สามารถเปิดได้เช่นกัน เขาบอกเธอว่าเขาจะต้องพังประตูเท่านั้น ขณะที่เขาไปซื้อเครื่องมือ หลุยส์อธิษฐานกับนักบุญแอนโทนีว่าเธอจะมอบขนมปังจากร้านเบเกอรี่ของเธอให้กับคนยากจนหากประตูเปิดได้โดยไม่ต้องพังประตู เมื่อช่างทำกุญแจกลับมา เขาลองไขกุญแจอีกครั้งและสามารถเปิดให้หลุยส์เข้าไปได้อย่างง่ายดาย หลุยส์ทำตามคำพูดของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าคนยากจนในเมืองตูลงได้รับตามที่กำหนดไว้ 
ไม่นานนัก, เพื่อนของหลุยส์ก็เริ่มทำตามแบบอย่างของเธอในการสัญญาว่าจะให้ขนมปังหรือให้ทานแก่คนยากจนเพื่อเป็นการตอบแทนคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากการวิงวอนของนักบุญแอนโทนี ในช่วงทศวรรษที่ 1890 พวกเขาได้ทำให้แนวปฏิบัตินี้เป็นทางการขึ้นโดยการก่อตั้งองค์กรการกุศลชื่อ "St Anthony's Bread" 
ด้วยจิตวิญญาณของการกุศลนี้ โบสถ์บางแห่งจะอวยพรและแจกจ่ายขนมปังก้อนเล็กๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันฉลองของนักบุญแอนโทนี่ 
https://franciscans.sg/the-legend-of-st-anthonys-bread/ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สาส์นแม่พระ 25 มื.ย. 2024

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2024
ลูกที่รักทั้งหลาย
         แม่ชื่นชมยินดีร่วมกับลูกและขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้แม่ได้มาอยู่กับลูก เพื่อนำทางและรักลูก ลูกน้อยทั้งหลาย, สันติภาพกำลังตกอยู่ในอันตราย และครอบครัวกำลังถูกโจมตี  
          ลูกน้อยทั้งหลาย,แม่ขอให้ลูกหันกลับมาสู่การสวดภาวนาในครอบครัว วางพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ในที่ที่มองเห็นได้และอ่านทุกวัน รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกบนโลกนี้ 
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่           
            

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วิธีช่วยเหลือวิญญาณ


เมื่อพระสงฆ์ท่านหนึ่งถามนักบุญยอห์น เวียนเนย์(เจ้าอาวาสแห่งอาร์ส)ว่า ทำอย่างไรจึงจะสวดภาวนาเพื่อคนบาปได้อย่างมีประสิทธิภาพ, คุณพ่อเวียนเนย์ได้เขียนคำตอบเป็นรายการหลายประการ คือ 
- คนเราสามารถถวายตนเองเป็นผู้รับทนทุกข์เป็นเวลา 8 – 15วัน เพื่อการกลับใจของคนบาป 
- คนเราสามารถทนทุกข์จากความหนาวเย็น,ความร้อน,ตัดใจไม่มองดูบางสิ่ง 
-พลีกรรมด้วยการนอนบนพื้น 
-ไปเยี่ยมบางคนซึ่งจะทำให้เขาพอใจ 
- ทำนพวาร 
- ร่วมพิธีมิสซาทุกวันเพื่อความตั้งใจนี้ในที่ซึ่งสามารถทำได้ 
ด้วยการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่จะมีส่วนทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเท่านั้น(การสวดภาวนาเพื่อคนบาป) แต่ยังได้รับพระหรรษทานอย่างอุดมบริบูรณ์ด้วย” 
“ผู้ที่ช่วยเหลือวิญญาณให้พ้นจากนรก ก็จะช่วยวิญญาณนั้นและข่วยวิญญาณของเขาเองให้รอดด้วย”
การสวดภาวนามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการพลีกรรมประกอบด้วย เพราะเป็นการร่วมทุกข์ไปกับพระเยซูเจ้า

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

คำแนะนำของคุณพ่อปีโอ


จงอย่ากลัวเมื่อท่านไม่รู้สึกอะไรเลยในระหว่างที่ท่านพิจารณาไตร่ตรอง,สวดภาวนา,หรือทำกิจศรัทธาอื่นๆ หรือถ้าท่านรู้สึกว่ายังคงยึดติดกับสิ่งของของโลก หรือถ้าท่านยังประสบกับความขัดแย้งระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง เพราะท่านไม่ได้เลือกสิ่งใดในสิ่งเหล่านี้ ท่านจึงไม่ถูกตำหนิ อันที่จริง,สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งของบุญกุศลสำหรับท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นการทดลองของวิญญาณที่พระเจ้าทรงรัก พระองค์ต้องการทดสอบวิญญาณเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าวิญญาณมีความเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดได้ในสงครามและเขาสานพวงหรีดแห่งสง่าราศีได้ด้วยมือของเขาเอง”

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พระเยซูเจ้าทรงกินร่วมกับคนบาป


พระเยซูเจ้าทรงกินร่วมกับคนบาป ไม่ใช่เพราะต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับของทุกคน หรือแสดงว่าพระองค์ทรงมีใจกว้างและเป็นที่นิยมของผู้คน
พระเยซูทรงกินร่วมกับคนบาปเพื่อเรียกพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงชีวิต 
พระองค์ทรงเรียกให้คนบาปกลับใจ 
#Catholic 4 Life 
*****
18 มิ.ย. เมดจูกอเรจ์  เวลา 22.00 น.ที่ภูเขาแห่งการประจ้กษ์ มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมสวดสายประคำ และมีพระสังฆราชจากยูเครนองค์หนึ่งก็มาด้วย ท่านคุกเข่าอยู่ข้างๆมารีจา,ผู้เห็นแม่พระ  เวลา 23.00 น. แม่พระประจักษ์แก่มารีจาอยู่ครู่หนึ่ง ตรัสกับมารีจา แล้วหายไป และมารีจาได้ถ่ยทอดสาส์นของแม่พระแก่คนที่นั่นโดยมีซิสเตอร์เป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

20/6/2024
แบ่งปัน
การประจักษ์ของแม่พระต่อมาริจา ปาฟโลวิช-ลูเนตติ มาเรีย แบ่งปัน: 
บัดนี้เราจะขอให้พระสงฆ์ของเราอวยพรเราและพระสังฆราชบิดาของเราอวยพรด้วยพระพรพิเศษ เพื่อผู้คนที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในสงคราม - เราขอให้ราชินีแห่งสันติภาพประทานสันติสุขแก่เรา ไม่เพียงแต่ในใจของเรา และในครอบครัวของเราเท่านั้น แต่ยังอยู่ในโลกทั้งใบด้วย เพราะพระนางทรงขอรอบใหม่นี้เพื่อสันติภาพในโลก และคืนนี้เราจะสวดภาวนาด้วยวิธีพิเศษเพื่อยูเครน อิสราเอล และทุกประเทศที่เกิดสงคราม คืนนี้เมื่อแม่พระเสด็จมา พระนางก็สวดภาวนาอีกครั้งในภาษาอาราเมอิกซึ่งเป็นภาษาแม่ของพระนาง ฉันมอบถวายทุกคนแด่ Gospa, ความตั้งใจทั้งหมด ทุกสิ่งที่เรามีในใจ ทุกสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในคำอธิษฐานของเรา ด้วยวิธีพิเศษ ฉันขอให้ Gospa วิงวอนต่อหน้าพระเยซู,องค์พระบุตรของพระนางเพื่อขอสันติสุข แม่พระทรงสวดภาวนาเพื่อเราและอวยพรเราทุกคนด้วยพระพรเยี่ยงมารดาของพระนาง และพระนางทรงขอบคุณเราสำหรับการเสียสละทุกอย่างที่เราถวายตามความตั้งใจของพระนางสำหรับรอบใหม่นี้ แล้วพระนางก็ตรัสว่า "พรุ่งนี้เจอกันที่เดิม" แล้วจากไปสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อย่าโอ้อวด


อย่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เกรงว่าท่านจะดูแย่กว่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ผู้ทรงทราบสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกคน อย่าโอ้อวดถึงการกระทำดีของท่าน เพราะการพิพากษาของพระเจ้าแตกต่างจากการตัดสินของมนุษย์ และสิ่งที่ผู้คนพอใจมักจะทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย หากท่านมีความดีอยู่บ้าง จงเชื่อว่าผู้อื่นมีมากกว่า และด้วยเหตุนี้จึงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านไว้ได้ การมองว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่น ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่การที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น,เป็นอันตรายมากกว่า ความสงบสุขอยู่กับคนถ่อมตัว แต่ความอิจฉาและความโกรธอยู่ในใจของคนหยิ่งผยอง 
- จำลองแบบพระคริสต์ 
Thomas A Kempis
****
วันที่ 19 มิถุนายน 2024 การประจักษ์ของแม่พระต่อมาริจา ปาฟโลวิช-ลูเนตติ มาริจา แบ่งปันว่า คืนนี้ ซึ่งเป็นเวลาที่แม่ประจักษ์ โกสปา(Gospa แม่พระ)ขอบคุณเราและขอให้เรามากันมากขึ้น พระนางทรงสวดภาวนาตลอดเวลาเพื่อความสงบสุขในหัวใจของเรา ในครอบครัวของเรา และในโลกทั้งใบ พระนางทรงอวยพรพวกเราทุกคน พระนางทรงสวดภาวนาเป็นภาษาอาราเมอิก Aramaic อันเป็นภาษาแม่ของพระนาง วันนี้เป็นวันที่สามที่พระนางสวดภาวนาป็นภาษาอาราเมอิกอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน แม่พระทรงอวยพรเราและเสด็จไปสู่สวรรค์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข่าวจากเมดจูกอเรจ์


ข่าวพิเศษจากราชินีแห่งสันติภาพ OUR LADY OF MEDJUGORIE สำหรับทั้งโลก เริ่มวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024!!! 
วันที่ 24 มิถุนายน 2024 ที่จะถึงนี้ จะเป็นปีที่ 43 ของพระมารดาของเราที่ประจักษ์ต่อบรรดาผู้เห็นแม่พระที่เมดจูกอเรจ์! 
มารีจา พาโลวิก ลูเน็ตติ(Marija Pavlovic Lunetti) (ซึ่งขณะนี้ได้ปรากฏตัวในหมู่บ้าน Medjugorie)บอกว่า พระมารดาของพระเจ้าของเรา ได้ร้องขอให้ทำนพวารด้วยการสวดภาวนาเป็นเวลา 9 วันโดยเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. และสิ้นสุดในวันจันทร์ 24 มิ.ย. เพื่อเป็นการระลึกถึง 43 ปีของการประจักษ์ที่เม็ดจูกอเรจ์ 
แม่พระทรงขอให้ทุกคน ไปที่ภูเขาแห่งการประจักษ์(Apparition Hill) เริ่มสวดภาวนาเวลา 22.00 น. จากนั้นการประจักษ์จะเกิดขึ้นเวลา 23.30 น. ของทุกคืนเป็นเวลา 9 วัน 
(หมายเหตุ - สำหรับพวกเราที่อยู่ในประเทศไทย,คุณอาจต้องจัดตารางเวลาของคุณใหม่ เวลาที่ไทยจะเร็วกว่าเมดจูกอเรจ์ 5 ชั่วโมง ดังนั้น เริ่มสวดที่ไทย 3.00 น. ! )
แม่พระทรงขอบใจเราล่วงหน้า: 
THANK YOU FOR RESPONDING TO MY CALL ! 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงร้องของแม่ 
✨⭐️🙏🏽🙏🏽🙏🏽✨⭐️💙💙✨⭐️ 
โปรด...ส่งต่อคำเชื้อเชิญของแม่พระในการทำนพวารด้วยการสวดภาวนาเป็นเวลา 9 วันให้แก่ทุกคนและคนที่คุณรัก 
The Website Mej.com 
เขตเวลาของแต่ละประเทศแตกต่างกัน,กรุณาจักเวลาให้ตรงกันด้วยเพื่อที่ทั้งโลกจะสวดภาวนาพร้อมกับที่เมดจูกอเรจ์ 
อาแมน! 
 รูปภาพข้างบนของพระแม่มารีย์,ราชินีแห่งสันติภาพและมารีจา  

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

มีหมายสำคัญอะไรในวันสุดท้าย


พระเยซูทรงตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่เหล่าอัครสาวกถามพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ก้อนหินแห่งความเมตตา


"ฉันคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่ฉันสามารถโยนก้อนหินไปในน้ำเพื่อสร้างระลอกคลื่นได้" 
- คุณแม่เทเรซา 🌼  
ด้วยปรีชาญาณจากคำพูดของคุณแม่เทเรซา เราค้นพบภารกิจท่ามกลางความท้าทายอันกว้างใหญ่ แม้ว่าภารกิจในการเปลี่ยนแปลงโลกอาจดูน่ากลัว แต่เราแต่ละคนมีพลังในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งคลื่นแห่งความหวังและความเห็นอกเห็นใจมาสู่โลก 
เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของเรา เพราะในท่าทีที่เล็กน้อยที่สุดนั้นมีความสามารถที่จะจุดประกายระลอกคลื่นที่สะท้อนไปไกลเกินกว่าที่คุณจะเอื้อมถึง 
ขอให้เราเอาใจใส่คำแนะนำของคุณแม่เทเรซา น้อมรับบทบาทของเราในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และโยนก้อนหินแห่งความรัก ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจลงสู่ผืนน้ำแห่งมนุษยชาติ โดยรู้ว่าแม้แต่ก้อนกรวดที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างคลื่นที่ส่งผลกระทบได้ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นักบุญริต้าแห่งคาร์เซีย


มีเรื่องราวเล่าว่า คุณแม่อธิการของคอนแวนต์ต้องการทดสอบคุณธรรมความนบนอบเชื่อฟังของริต้า ท่านสั่งให้เธอรดน้ำกิ่งไม้แห้งซึ่งติดอยู่กับพื้นดินทุกวัน ริต้าเป็นคนถ่อมตัวและนบนอบเชื่อฟัง เธอทำตามคำสั่งทันที กิ่งไม้แห้งกลับฟื้นขึ้นมา,เติบโต และยังคงพบเห็นได้ในคอนแวนต์จนถึงปัจจุบัน ให้ร่มเงาและผลไม้ ในอีกกว่า 500 ปีต่อมา  
 ที่ใดมีความเย่อหยิ่งและยโส ปีศาจก็เข้าครอบงำ ที่ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและนบนอบเชื่อฟัง พระเจ้าทรงครอบครอง 
นักบุญริต้า ภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์


แม้ว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับวันฉลองพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูและพระรูปที่เกี่ยวข้อง แต่วันฉลองดวงหทัยนิรมลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ในปี 1638 นักบุญยอห์น ยูดส์(St. John Eudes)ตีพิมพ์หนังสือ Devotion to the Most Pure Heart และ Holy Name of Mary นักบุญยอห์นเป็นพระสงฆ์ในฝรั่งเศสที่ใช้ชีวิตสั่งสอนเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าและสนับสนุนให้ผู้คนรักพระคริสต์และพระนางมารีย์ วันฉลองดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์มีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี ค.ศ. 1648; อย่างไรก็ตาม, ไม่ได้รับความสนใจและติดตามมากนักจนกระทั่งเกือบสองศตวรรษต่อมา 
 ในปี ค.ศ. 1839 พระมารดาของเราปรากฏต่อนักบุญแคเธอรีน ลาบูเร และมอบรูปเหรียญอัศจรรย์แก่เธอ ซึ่งมีรูปพระหฤทัยของพระเยซูและพระนางมารีย์ในเหรียญ ที่ฟาติมาในปี 1917 พระนางมารีย์ทรงบอกกับลูซีอาว่าเธอจะต้องอยู่บนโลกเพื่อช่วยส่งเสริมความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระนาง และเด็กๆได้เห็นหัวใจที่ล้อมรอบด้วยหนามอยู่ในพระอุระของพระมารดา 
 ในปี 1942 ระหว่างการทำลายล้างของสงครามโลกครั้งที่ 2 พระสันตะปาปาปิโอที่ 12 ทรงประกอบพิธีถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ และทรงกำหนดให้มีวันฉลองในวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี ในปี 1969 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงเลื่อนการเฉลิมฉลองดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์เป็นวันเสาร์,ทันทีหลังจากสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และเลื่อนการฉลองพระนางมารีย์ราชินีแห่งสวรรค์จากวันที่ 31 พฤษภาคม ไปเป็นวันที่ 22 สิงหาคม
ในปี 1984 พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงรื้อฟื้นการถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ พระองค์ทรงทำซ้ำอีกครั้งในปี 2000 โดยถวายโลกไว้กับพระนางมารีย์สำหรับสหัสวรรษใหม่

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วางใจในแม่พระเสมอ


โอ พระแม่ของลูก, ลูกวางความทุกข์ทั้งสิ้นในหัวใจของลูกไว้ในดวงพระทัยของพระแม่ ในดวงพระทัยนี้เองที่ลูกได้รับความเข้มแข็งและความกล้าหาญ 
 - นักบุญ แบร์นาแด็ต ซูบีรุส 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณพ่อปีโอกับวิญญาณในไฟชำระ


ให้เราสวดภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ,และขอให้วิณณาณเหล่านั้นสวดภาวนาเพื่อเราด้วย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นักบุญหลุยส์ เดอ มงฟอร์ต


เมื่อท่านเสียชีวิตในปี 1716 นักบุญหลุยส์มีอายุเพียง 43 ปี ท่านเป็นพระสงฆ์ได้เพียง 16 ปี การทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อนำวิญญาณมาหาพระเยซูผ่านทางพระนางมารีย์,โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเทศน์สอนในโบสถ์อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ ทำให้เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ราวกับว่าการทำงานเหล่านี้ยังทำให้เขาทนทุกข์ไม่เพียงพอ,หลุยส์ยังต้องทนรับการข่มเหงอย่างโหดร้ายจากพระสงฆ์และพวกแจนเซนเฮเรติก แม้กระทั่งถึงขั้นถูกพวกเขาทำร้ายร่างกายและวางยาพิษด้วย อย่างไรก็ตาม,นักรบผู้ไม่ย่อท้อของเรายังคงเดินหน้าต่อไปในสนามรบ โดยเทศน์สอนพระเยซูผ่านทางพระนางมารีย์อย่างต่อเนื่อง อันที่จริง,เมื่อผู้นำในพระศาสนจักรในฝรั่งเศสคิดว่าพวกเขาทำให้หลุยส์ยุติงานของเขาแล้ว,หลุยส์เดินทางเป็นระยะทางหลายพันไมล์ไปยังกรุงโรมและขอคำแนะนำจากพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาไม่เพียงแต่บอกให้เขากลับไปฝรั่งเศสและเทศน์สอนต่อไป แต่ยังทรงมอบตำแหน่ง "มิชชันนารีเผยแพร่ศาสนา" ให้กับหลุยส์ด้วย ด้วยความนบนอบเชื่อฟังและอย่างร่าเริง,นักบุญของเรากลับไปยังฝรั่งเศสที่ซึ่งเขายังคงสั่งสอน, เขียน, และอดทนต่อความทุกข์ทรมานมากมายของเขาด้วยความรักต่อพระเยซู, พระนางมารีย์ และต่อวิญญาณของทุกคน  
ความทุกข์ทรมานและความกระตือรือร้นของนักบุญหลุยส์ได้จุดไฟในตัวคาร์โล วอยติยา (Karol Wojtyla) ในวัยหนุ่ม(พระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2) ไม่กี่ปีก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์,พระสันตะปาปาทรงสามารถบรรลุความฝันตลอดชีวิตและไปเยี่ยมหลุมศพของนักบุญหลุยส์ เดอ มงฟอร์ต พระองค์ตรัสในโอกาสนั้นว่า "ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เริ่มต้นการเดินทางแสวงบุญในฝรั่งเศสภายใต้หมายสำคัญของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่นี้ พวกท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณนักบุญองค์นี้และความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระแม่มารีย์เป็นอย่างมาก" 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันที่ 7 มิถุนายน วันศุกร์ต้นเดือน


อย่าลืมพระองค์ผู้ทรงยอมรับทนทรมานและความตายเพื่อท่าน ท่านจะรักพระองค์ตราบเท่าที่ท่านยอมรับความทุกข์อย่างเงียบๆ,โดยเลือกพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดและเลือกชีวิคนิรันดร  
 - - นักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก 
ร่วมพิธีมิสซาและรับศีลมหาสนิททุกวันศุกร์ต้นเดือนเก้าครั้งเพื่อถวายเกียรติแด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และรับพระคุณตามพระสัญญาของพระเยซูเจ้า 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อย่าล่าช้าอีกต่อไป


โอ พี่ชายหรือน้องสาวของข้าพเจ้า อย่าละทิ้งความปรารถนาที่จะก้าวหน้าฝ่ายจิตเลยในขณะที่เวลาและโอกาสยังรอท่านอยู่! 
 เหตุใดท่านจึงล่าช้าอีกต่อไปเล่า? จงลุกขึ้น; เวลานี้เป็นเวลาที่จะเริ่มต้น! จงพูดกับตัวเองว่า “บัดนี้ถึงเวลาในการทำความดี บัดนี้เป็นเวลาของการต่อสู้ บัดนี้เป็นเวลาทำกิจชดใช้ความผิดบาปในอดีต”
 -จำลองแบบพระคริสต์
  Thomas A Kempis 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ความสับสนของพระธาตุในกอมโปสเตลา


พระธาตุของนักบุญยากอบองค์ใหญ่ อาจไม่ได้วางอยู่ใต้พระแท่นบูชาของอาสนวิหารกอมโปสเตลาอันยิ่งใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า


โนักบุญโทมัส อไควนัส นักปราชญ์ประจำพระศาสนจักรเป็นผู้เสนอให้จัดพิธีฉลองพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าต่อพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 4 เพื่อเป็นการเน้นถึงศีลมหาสนิท เป็นการแสดงออกถึงความยินดีที่ศีลมหาสนิทเป็นพระกายและพระโลหิต, พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระเยซูเจ้า. หลังจากที่พระสันตะปาปายอมรับในปี 1264 ถึงความถูกต้องของอัศจรรย์ศีลสนิทแห่งโบลเซนา โดยอาศัยข้อมูลของนักบุญโทมัส, พระสันตะปาปาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ในเมืองออร์เวียโต ได้กำหนดให้วันฉลองพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าเป็นวันสมโภชและขยายไปในพระศาสนจักรทั่วโลก 
 - - วิกิพีเดีย