พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งกัวดาลูเป (ตอนที่ 5)

พระเป็นเจ้าทรงประทานเครื่องหมายหลายอย่างให้แก่เรา  เพื่อทำให้เราแน่ใจและมีความเชื่อที่มั่นคง  เครื่องหมายเหล่านี้  อาทิเช่น  ผ้าห่อพระศพแห่งเมืองตูริน  พระธาตุร่างกายของนักบุญหลายองค์ที่ไม่เน่าเปื่อย  แผ่นศีลมหาสนิทที่กลายเป็นเนื้อและโลหิตแท้ๆ  รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  ... อ่านทั้งหมด

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระสันตปาปาในปาเลสไตน์


ขณะที่ประทับรถเพื่อไปยังจัตุรัสแห่งการบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม  พระสันตปาปาฟรังซิส ทรงหยุดรถที่ประทับบริเวณกำแพงที่แบ่งแยกปาเลสไตน์กับอิสราเอล  พระองค์ประสงค์จะสวดภาวนาที่กำแพงสักครู่หนึ่ง  ทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่ติดตามรู้สึกประหลาดใจ  เมื่อสิ้นสุดการเสด็จเยือนอิสราเอลและปาเลสไตน์ พระสันตปาปายังได้เชิญให้ประธานาธิบดีของอิสราเอล และ ปาเลสไตน์ ไปพบพระองค์ที่วาติกัน  เพื่อร่วมสวดภาวนากับพระองค์ในอพาร์ตเมนท์ของพระองค์

 

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระ 2-25 พ.ค. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค.
ลูกที่รักทั้งหลาย 
จงสวดภาวนาและตระหนักว่าถ้าปราศจากพระเป็นเจ้าลูกก็เป็นแต่เพียงฝุ่นดิน  เพราะฉะนั้น จงหันความคิดและหัวใจของลูกมาสู่พระเป็นเจ้าและมาสู่การสวดภาวนา  จงวางใจในความรักของพระองค์  วางใจในพระจิตของพระเจ้า  ลูกน้อยทั้งหลาย  ลูกถูกเรียกให้เป็นพยาน  ลูกมีค่ามหาศาลและแม่เรียกลูกให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์  มาสู่ชีวิตนิรันดร  เพราะฉะนั้น  จงตระหนักว่าชีวิตนี้กำลังผ่านพ้นไป  แม่รักลูกและเรียกลูกให้มาสู่ชีวิตใหม่แห่งการกลับใจ  ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่  มาอยู่กับลูกเพื่อเห็นแก่ความสุขของลูก  เพื่อเห็นแก่ความจำเป็นทั้งหลายที่ลูกพึงได้รับ  เพื่อเห็นแก่ความรู้ที่ลูกจำต้องรับรู้ 
หระบิดาสวรรค์ทรงประทานอิสระภาพแก่ลูกที่จะตัดสินใจด้วยตนเองและลูกจะกลายเป็นผู้หยั่งรู้ด้วยตนเองได้
แม่ปรารถนาที่จะช่วยลูก  แม่ปรารถนาที่จะเป็นมารดาของลูก  เป็นครูผู้สอนความจริงของลูก – เพื่อที่โดยอาศัยความถ่อมตนของหัวใจที่เปิดรับ  ลูกจะกลายเป็นผู้หยั่งรู้ในความบริสุทธิ์อันมีค่ามิอาจประมาณได้และรับรู้ถึงความสว่างที่ส่องออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันจะทำให้ความมืดสูญสลายไป  ความสว่างอันนำความหวังมาให้
ลูกทั้งหลายของแม่  แม่เข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ของลูก  ใครเล่าจะเข้าใจลูกได้ดีกว่าแม่?
แล้วลูกเล่า  ลูกทั้งหลายของแม่?  มีคนเพียงจำนวนน้อยนิดที่เข้าใจและติดตามแม่  ส่วนคนที่สูญเสียไปนั้นมีมากมายเหลือคณานับ – คือผู้คนที่ยังไม่หยั่งรู้ในความจริงขององค์พระบุตรของแม่
เพราะฉะนั้น  อัครสาวกของแม่  จงสวดภาวนาและกระทำกิจการ  นำความสว่างมาและอย่าได้สูญเสียความหวัง  แม่อยู่กับลูกเสมอ
แม่อยู่กับบรรดานายชุมพาบาลของลูกในหนทางที่พิเศษ  แม่รักและปกป้องพวกท่านด้วยหัวใจรักของมารดา  เพราะพวกท่านนำพวกลูกไปสู่สวรรค์ซึ่งองค์พระบุตรของแม่ทรงสัญญาแก่ลูก
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งกัวดาลูเป (ตอนที่ 4)

พระเป็นเจ้าทรงประทานเครื่องหมายหลายอย่างให้แก่เรา  เพื่อทำให้เราแน่ใจและมีความเชื่อที่มั่นคง  เครื่องหมายเหล่านี้  อาทิเช่น  ผ้าห่อพระศพแห่งเมืองตูริน  พระธาตุร่างกายของนักบุญหลายองค์ที่ไม่เน่าเปื่อย  แผ่นศีลมหาสนิทที่กลายเป็นเนื้อและโลหิตแท้ๆ  รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  ... อ่านทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลก

         "เอแบคโพล"เผยผลสำรวจระบบการศึกษาไทย ระบุเด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลก แต่เรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เด็กเกินครึ่งเห็นว่าการเรียนพิเศษเป็นสิ่งจำเป็น เกลียดวิชาคณิตและอังกฤษมากที่สุด
         วันนี้( 23 เม.ย.)ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า เอแบคโพล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ทำการสำรวจเรื่อง เด็กและเยาวชนไทยอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาไทย โดยสำรวจเด็กและเยาวชนอายุ 14-18 ปี ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,255 คน ระหว่างวันที่ 1-15เม.ย.2557 ผลปรากฏว่า ร้อยละ 58.9 เห็นว่าโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาของไทยไม่เท่าเทียมกัน ร้อยละ 58.7 เห็นว่าเด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลก แต่ไม่สามารถนำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 54.8 เด็กไทยไม่ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน ร้อยละ 53.1 เห็นว่าการเรียนการสอนเริ่มต้นจากความรู้ในหนังสือและจบลงที่ข้อสอบ ร้อยละ 30.7 ระบุว่าความรู้ที่ใช้สอบได้จากการเรียนกวดวิชา ร้อยละ 25.0 อยากถามครูเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู เช่น ทำไมครูไม่หาวิธีการสอนที่สนุก และไม่น่าเบื่อ, ทำไมสอนต้องอ่านตามหนังสือ ทำไมสอนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง แต่สอนพิเศษรู้เรื่อง เป็นต้น
ที่มา เดลินิวส์ วันพุธ 23 เมษายน 2557

------------------------------
ประเทศที่ทำการรัฐประหารมากที่สุดในโลก
ซูดาน                                                     31           ครั้ง
อิรัก                                                        24           ครั้ง
โบลีเวีย                                                  19           ครั้ง
ไทย                                                        18           ครั้ง (รวมครั้งล่าสุดกลายเป็น 19)
กีนี, บิสเซา, ซีเรีย,โตโก                         17           ครั้ง
ที่มา http://blog.eduzones.com/benzyeduzones/127391

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระรูปแม่พระใต้ทะเล


ที่ฟิลิปปินส์ ในระหว่างที่นักประดาน้ำกำลังค้นหาชากเครื่องบินมาเลเซียที่หายไป พวกเขาก็พบเข้ากับพระรูปแม่พระขนาดใหญ่
นี่ไม่ใช่อัศจรรย์  พระรูปนี้มีผู้นำมาไว้ใต้น้ำเมื่อปี 2010 ในฟิลิปปินส์ พระรูปสูง 14 ฟุต อยู่ใต้น้ำความลึก 60ฟุตจากดานาจอนรีฟ  พระรูปมีไว้เพื่อเตือนว่า พระเป็นเจ้าทรงสร้างทะเลและสัตว์น้ำ ดังนั้นต้องช่วยกันรักษาอย่าทำลาย

You Raise Me Up

เป็นเพลงยอดนิยม ประพันธ์โดย Rolf Løvland แห่งวง Secret Garden  ....VIDEO

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เพลงลาตินเพลงลาตินชื่อ VENI CREATOR SPIRITUS – ประพันธ์โดย Giovanni Vianini  มีคนเปิดดู 394,996 ครั้งในยูทูป นับว่ามากทีเดียว เข้าใจว่าเป็นบทอัญเชิญพระจิต  ใครพอรู้คำแปลของเพลงนี้บ้างครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สวดภาวนาด้วยหัวใจ


ในการประกอบพิธีมิสซาในบ้านเซนต์มาร์ธา เมื่อเช้าวันที่ 16 พ.ค. 2014 พระสันตปาปาฟรังซิส ตรัสถึง ประตู 3 บานในการรู้จักพระเยซูเจ้า คือ สวดภาวนาถึงพระเยซูเจ้า , การเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้า และการเลียนแบบพระเยซูเจ้า  เมื่อตรัสถึงการสวดภาวนา พระองค์ตรัสว่า เราต้องสวดภาวนาด้วยหัวใจ ไม่ใช่สวดเหมือนนกแก้ว

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งกัวดาลูเป (ตอนที่ 3)

พระเป็นเจ้าทรงประทานเครื่องหมายหลายอย่างให้แก่เรา  เพื่อทำให้เราแน่ใจและมีความเชื่อที่มั่นคง  เครื่องหมายเหล่านี้  อาทิเช่น  ผ้าห่อพระศพแห่งเมืองตูริน  พระธาตุร่างกายของนักบุญหลายองค์ที่ไม่เน่าเปื่อย  แผ่นศีลมหาสนิทที่กลายเป็นเนื้อและโลหิตแท้ๆ  รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  ... อ่านทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระศาสนจักรเพื่่อโรงเรียนนักเรียน,ครู และพ่อแม่ประมาณ 300,000 คน มารวมกันในจัตุรัสนักบุญเปโตรในวันที่ 12 พ.ค. 2014 เนื่องในวัน "พระศาสนจักรเพื่่อโรงเรียน" พระสันตปาปาตรัสถึงครูที่สอนพระองค์ ซึ่งทำให้พระองค์รักโรงเรียน และมีสุภาษิตอัฟริกันที่ว่า  "คนทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกันเพื่อทำให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นอย่างดี"  พระองค์ทรงขอร้อง นักเรียน ครู และพ่อแม่ว่า
"ได้โปรด  โปรดอย่าให้ความรักของเราต่อโรงเรียนหายไป"

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาครั้งใหม่ในภาพผ้าห่อพระศพแห่งตูริน

  
         น. เบอร์นาร์ดแห่งแคลร์วอซ์ ได้เห็นพระเยซูเจ้าในนิมิตและท่านได้ถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงได้รับความเจ็บปวดบริเวณใดมากที่สุด  บาดแผลที่ทำให้พระองค์เจ็บปวดมากที่สุดคือที่ใด  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า 
…..อ่านต่อ

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การเดินทางสู่สวรรค์,นรก,ไฟชำระ


คุณพ่อ โจเช่  มณีญาณกัฑ(Father Jose Maniyangat) เป็นพระสงฆ์ในสังฆมณฑล เซนต์ออกัสติน  ฟลอรีดา 

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พฤษภาคม เดือนของแม่พระ


 เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำ  แม่พระทรงประจักษ์ที่ฟาติมาครั้งแรกในวันที่ 13 พ.ค. 1917  พระศาสนจักรจึงเชิญชวนให้คริสตชนสวดสายประคำเป็นพิเศษในเดือนนี้  การสวดสายประคำเป็นที่นิยมมากที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก  พระอัครสังฆราชฟุลตัน ชีน เคยกล่าวไว้ว่า “สายประคำเป็นหนังสือของคนตาบอด  เป็นสิ่งที่ทำให้วิญญาณสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยรู้จักกันมา  สายประคำเป็นหนังสือที่เรียบง่าย  ทำให้รู้สึกได้ถึงความหมายที่ซ่อนไว้และให้ความรู้ที่มากกว่าการศึกษาเล่าเรียนใดๆของมนุษย์  สายประคำเป็นหนังสือแห่งยุคสมัย ทำให้เราปิดสายตาไม่มองดูเงามืดของโลกนี้  แต่เปิดเพื่อดูสิ่งของของโลกอื่น  อำนาจของการสวดสายประคำนั้นอยู่เหนือคำบรรยายไดๆ”

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งกัวดาลูเป (ตอนที่ 2)

พระเป็นเจ้าทรงประทานเครื่องหมายหลายอย่างให้แก่เรา  เพื่อทำให้เราแน่ใจและมีความเชื่อที่มั่นคง  เครื่องหมายเหล่านี้  อาทิเช่น  ผ้าห่อพระศพแห่งเมืองตูริน  พระธาตุร่างกายของนักบุญหลายองค์ที่ไม่เน่าเปื่อย  แผ่นศีลมหาสนิทที่กลายเป็นเนื้อและโลหิตแท้ๆ  รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  ... อ่านทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มารีโน เรสทรีโป

มารีโนได้รับภารกิจจากพระเยซูเจ้าโดยตรงในระหว่างวันอาทิตย์ใบลาน  พระองค์สั่งให้เขาออกไปและบอกทุกคนในโลกเกี่ยวกับประสบการณ์การกลับใจอย่างอัศจรรย์ของเขา.....อ่านต่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งฮีด

วันที่ 1 พ.ย. 1937  หลังจากเวลาผ่านไป 20 ปีที่แม่พระทรงประจักษ์ที่ฟาติมา (ที่ฟาติมาปี 1917)  แม่พระก็ได้มาประจักษ์แก่เด็ก 4 คนที่หมู่บ้านฮีด ในประเทศเยอรมนี.....  อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งกัวดาลูเป (ตอนที่ 1)

พระเป็นเจ้าทรงประทานเครื่องหมายหลายอย่างให้แก่เรา  เพื่อทำให้เราแน่ใจและมีความเชื่อที่มั่นคง  เครื่องหมายเหล่านี้  อาทิเช่น  ผ้าห่อพระศพแห่งเมืองตูริน  พระธาตุร่างกายของนักบุญหลายองค์ที่ไม่เน่าเปื่อย  แผ่นศีลมหาสนิทที่กลายเป็นเนื้อและโลหิตแท้ๆ  รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  ... อ่านทั้งหมด