พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/6


ความต่ำต้อยคือความยากจน,ความเลวร้ายและความเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวเรา
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่มาจากพระเจ้าและสิ่งที่มาจากปีศาจ


มีบางคนบ่นกับ คุณพ่อปีโอ เกี่ยวกับความรู้สึกหมกมุ่นกับความทุกข์เสียใจมากเกินไปต่อบาปที่เขาได้ทำลงไป คุณพ่อปีโอตอบว่า: “สิ่งที่คุณรู้สึกเป็นความหยิ่งจองหอง; มันเป็นปีศาจที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณด้วยความรู้สึกนี้ มันไม่ใช่ความเศร้าเสียใจที่แท้จริง”
 
ผู้สำนึกผิดถามว่า: “คุณพ่อ,ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อจะแยกแยะได้อย่างไรว่าสิ่งใดที่มาจากใจจริงและได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า และสิ่งใดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปีศาจ?”

“คุณจะแยกแยะได้” คุณพ่อปีโอตอบ “ด้วยสิ่งนี้เสมอ พระจิตของพระเจ้าเป็นจิตแห่งสันติ และในกรณีของบาปหนัก,ก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างสงบ,ถ่อมตัว,มั่นใจ,และนี่เป็นเพราะมาจากพระเมตตาของพระเจ้า แต่ในทางกลับกัน,จิตของปีศาจจะตื่นเต้น,โกรธเคือง,และในความเศร้าเสียใจ,เขาจะรู้สึกเหมือนโกรธตัวเอง  ดังนั้นหากความคิดบางอย่างกวนใจคุณ,ความปั่นป่วนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า,ผู้ทรงให้ความสงบ,เป็นจิตแห่งสันติ ความปั่นป่วนดังกล่าวมาจากปีศาจ”

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ทูตสวรรค์รู้ความลับในความคิดของเราหรือไม่?


พระคัมภีร์กล่าวว่า: "จิตใจหลอกลวงมากกว่าสิงอื่นทั้งหมด ไม่อาจแก้ไขได้ ผู้ใดจะรู้จักใจได้ เราพระยาห์เวห์สำรวจจิตและทดสอบใจ เพื่อจะตอบแทนแต่ละคน ตามความประพฤติของเขา" (ยรม. 17:9-10) หลังจากอ้างข้อความนี้แล้ว นักบุญโทมัส อไควนัสกล่าวอย่างหนักแน่นว่า "เหตุฉะนั้น ทูตสวรรค์จึงไม่รู้ความลับของหัวใจ"

แล้วท่านกล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ทูตสวรรค์จะไม่รู้ความลับของหัวใจของเรา แต่พวกท่านสามารถอนุมานได้ในระดับหนึ่งด้วยสองวิธี วิธีที่หนึ่งคือ "บางครั้งความคิดถูกค้นพบไม่เพียงแต่จากการกระทำภายนอกเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการเปลี่ยนสีหน้าด้วย" วิธีที่สอง และในข้อนี้,ท่านนักบุญอ้างถึงคำพูดจากนักบุญออกัสตินที่ว่า ทูตสวรรค์ "บางครั้งด้วยความรอบรู้ของท่าน,ท่านจะเรียนรู้อุปนิสัยของมนุษย์,ไม่เพียงแต่เมื่อแสดงออกด้วยคำพูดเท่านั้น แต่แม้กระทั่งเมื่อเกิดความคิดขึ้น เมื่อจิตวิญญาณแสดงออกถึงสิ่งนั้นโดยสัญญาณที่แน่นอนในร่างกาย” นักบุญออกัสตินกล่าวอีกว่า "ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร" นักบุญโทมัส อไควนัสเขียนต่อไปว่า "แต่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้น ถ้าทูตสวรรค์รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประสาทสัมผัสหรือจินตนาการอันละเอียดอ่อนของมนุษย์ เขาก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ในความคิดหรือเจตจำนง" นักบุญโทมัสกล่าวย้ำว่า "พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบความนึกคิดของจิตใจและเจตจำนงของมนุษย์"

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ธ.ค.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่อุ้มพระกุมารเยซูมาหาพวกลูก เพื่อที่ลูกจะได้อยู่ในสันติสุขของพระองค์และอยู่ในแสงสะท้อนอันชัดเจนแห่งความชื่นชมยินดีของสวรรค์
          ลูกน้อยทั้งหลาย,จงสวดภาวนาและเปิดใจรับสันติสุขเถิด เพราะหัวใจหลายดวงปิดต่อการเรียกของแสงสว่างซึ่งเปลี่ยนแปลงหัวใจ แม่อยู่กับพวกลูกและสวดภาวนาเพื่อลูกทุกคน เพื่อที่ลูกจะเปิดใจตนเองน้อมรับกษัตริย์แห่งสันติภาพ พระผู้ทรงเติมเต็มหัวใจพวกลูกด้วยความอบอุ่นและอวยพระพรให้ 

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สุขสันต์วันคริสต์มาสแด่่ทุกท่าน


เชิญเถิด   เชิญมา   สาธุการ 
องค์พระ  กุมาร  แห่งสวรรค์ 
บังเกิด    ในค่ำ     คืนนั้น 
เชิญมา   พร้อมกัน   ยินดี
 
อีกพระ    มารดา    ทรงศรี 
พรหมจารี    บริสุทธิ์    ผ่องใส 
ปราศจาก    มลทิน     ใดใด 
เชิญมา     น้อมไหว้    วันทา
 
พระผู้    กอบกู้       เสด็จมา 
ปวงประชา    ตั้งจิต    ถวาย 
สำรวม    ทั้งจิต    ใจกาย 
เทิดไท้   พระองค์   ทรงธรรม
 
ขับร้อง   แซ่ซ้อง   อวยชัย 
พระเจ้า    ยิ่งใหญ่   แห่งสวรรค์ 
มนุษย์    นอบน้อม    อภิวันท์ 
ทูตสวรรค์   นบนอบ   กราบกราน
 
ขอทรง    พระเจริญ   ยิ่งนาน 
เปี่ยมล้น   เมตตา     มหาศาล 
โปรดทรง   อำนวย   พระหรรษทาน 
ประทาน   สุขสันต์   นิรันดร์เทอญ
 

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ของขวัญวันคริสต์มาสแด่พระเยซู


ในวันคริสต์มาสนี้ให้เรามอบของขวัญแด่พระเยซูที่ทำให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

จงเทศน์เรื่องนรก


ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง แต่ลัทธิวัตถุนิยมยังคงดำเนินต่อไป
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แม่ชีผู้ช่วยชีวิตพระสันตปาปายอห์นปอลที่2(ต่อ)


คุณพ่อฟรังโก ดี อานาสตาซีโอกล่าวถึงในหนังสือของท่านว่า ซิสเตอร์ริต้าได้ไปยังกรุงโรมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1981
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อำนาจแห่งเครื่องหมายกางเขน 2


ซีเปรียน(Cyprian)มหาเศรษฐีที่เป็นชนต่างศาสนา,ต้องการแต่งงานกับสตรีที่เป็นคริสตชนชื่อจัสตินา(Justina) เขารู้สึกโกรธมากที่เธอปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อเสนอของเขา เขาใช้กลอุบายอันโหดร้ายของพ่อมดหมอผีที่มีชื่อเสียงซึ่งรับประกันว่าเขาประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามความพยายามของพันธมิตรของปีศาจผู้นี้พิสูจน์แล้วว่าไร้ผล ซีเปรียนตำหนิพ่อมดหมอผีสำหรับความล้มเหลวของเขา จากนั้นพ่อมดหมอผีสารภาพเพื่อปกป้องตนเองว่า จัสตินาทำเครื่องหมายมหากางเขนเสมอ,ซึ่งทำให้ความพยายามที่โหดร้ายทั้งหมดของเขาต้องล้มเหลว ซีเปรียนรู้สึกประทับใจอย่างมากกับคำสารภาพนี้ และตอบว่า "เจ้านายของเจ้า,นั่นคือปีศาจ,ต้องอ่อนแอมากๆแน่ และพระคริสต์ต้องแข็งแกร่งมาก,เพราะฉะนั้นต่อนี้ไป,ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระคริสต์,องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น" ซีเปรียนซื่อสัตย์ต่อคำพูดของเขา และเขาได้กลายเป็นคริสตชนและเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อำนาจแห่งเครื่องหมายกางเขน


คริสตชนคาทอลิกใจศรัทธาหลายคน,เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยใดๆ,เขามักจะใช้นิ้วหัวแม่มือทำเครื่องหมายกางเขนบริเวณที่เจ็บปวดและกล่าวว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายและความเจ็บป่วยทั้งปวง โดยเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์แห่งไม้กางเขนด้วยเทอญ" การปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสมควรที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนนำมาใช้

ในประวัติของนักบุญเบเนดิกต์ เมื่อคนชั่วร้ายพยายามจะฆ่าท่านโดยให้ถ้วยเหล้าที่มียาพิษให้ท่านดื่ม ท่านทำเครื่องหมายกางเขนบนถ้วยนั้น และถ้วยก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันที

นักบุญหลุยส์ เบอร์ทรานด์(St. Louis Bertrand) เปลี่ยนปืนที่เล็งมาที่ท่านโดยมือสังหารให้กลายเป็นไม้กางเขนโดยใช้เครื่องหมายกางเขน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แม่ชีลึกลับที่ช่วยชีวิตพระสันตปาปายอห์นปอลที่2


ใครคือแม่ชีคนนั้น,ผู้ที่มือปืนได้อธิบายว่าเป็นผู้ที่ทำให้เขาไม่สามารถฆ่าพระสันตะปาปาได้?
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สัญญาณที่มืดมนสำหรับโลก


พระสันตะปาปาทรงเห็นอนาคตที่ไม่สดใสสำหรับโลก โดยตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นสัญญาณที่มืดมนยิ่งขึ้นสำหรับมนุษยชาติ

ในพิธีมิสซาที่นครวาติกัน,พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสเมื่อวันอาทิตย์10 ธ.ค.ว่าพระองค์เห็นสัญญาณอันเลวร้ายต่อโลกด้วย “ลางบอกเหตุแห่งการทำลายล้างและความอ้างว้างที่ยิ่งใหญ่” พิธีมิสซานี้เป็นการฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป ปัจจุบันนี้,โลกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น สงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งของรัสเซียในยูเครน,ค่าครองชีพที่สูงขึ้น,ความยากจน,ความอดอยาก,และวิกฤตพลังงานระหว่างประเทศ พระสันตะปาปาตรัสว่าพระองค์มีวิสัยทัศน์ว่าสิ่งต่างๆจะเลวร้ายลง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระเจ้าเป็นทุกสิ่งสำหรับเรา


“อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจของท่าน,อย่าให้สิ่งใดมาทำให้ท่านกลัว,ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป,แต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ความอดทนจะชนะทุกสิ่ง ผู้ที่ครอบครองพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใด เพราะพระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว”
 
- นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขบวนการสงฆ์ของแม่พระ


เวลาได้มาถึงแล้วที่พระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนต้องได้รับความรักและได้รับเกียรติจากลูก
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลง Adoro te devote


เป็นเพลงที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในประเทศชิลีในวันอาทิตย์หลังอีสเตอร์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ความหมายของเนื้อเพลง The 12 Days of Christmas


มีความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในเนื้อเพลงซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงความเชื่อคริสตศาสนา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดโรธี เดย์


เมื่อพระคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา,เราก็เป็นอะไรที่มากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอสนับสนุนงานเขียนของมาเรีย วอลทอร์ทา


คุณพ่อปีโออาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน,ในช่วงเวลาเดียวกันกับมาเรีย วอลทอร์ทา
>>>อ่านต่อ

การช่วยเหลือวิญญาณในไฟชำระ


จากหนังสือชีวิตและการเปิดเผยของนักบุญเกอร์ทรูด

“ขณะที่นักบุญเกอร์ทรูดสวดภาวนาอย่างร้อนรนในคืนวันฉลองการกลับฟื้นคืนพระชนม์, พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อเธอด้วยพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ เกอร์ทรูดก้มลงกราบนมัสการพระองค์ด้วยความศรัทธาและอ่อนน้อมถ่อมตนและกล่าวว่า “โอ้,องค์เจ้าบ่าวผู้รุ่งโรจน์,องค์ความปิติยินดีของเหล่าทูตสวรรค์ พระองค์ทรงเลือกลูกให้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ ลูกผู้เป็นผู้ต้ำต้อยที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลาย! ลูกปรารถนาพระสิริของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง,และมิตรสหายของลูกคือคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ ดังนั้น,ลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดทรงประทานอภัยแก่วิญญาณของมิตรสหายพิเศษของพระองค์เหล่านี้โดยอาศัยการกลับฟื้นคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ที่สุดของพระองค์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งพระคุณนี้จากความดีของพระองค์,ลูกขอถวายแด่พระองค์,ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระองค์,ซึ่งความทุกข์ทั้งหมดที่ลูกได้รับอันเนื่องมาจากความอ่อนแอของร่างกายอย่างต่อเนื่องของลูก" แล้วนั้น,พระเยซูเจ้าทรงแสดงความโปรดปรานต่อเกอร์ทรูดด้วยการทรงแสดงให้เธอเห็นวิญญาณมากมายที่พ้นจากความเจ็บปวด(ในไฟชำระ),และทรงตรัสว่า "ดูเถิด,เราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่ลูกเป็นการตอบแทนความรักของลูก และตลอดชั่วนิรันดร์,พวกเขาจะรับรู้ว่าพวกเขาได้รับการปลดปล่อยโดยคำภาวนาของลูก,และลูกจะได้รับเกียรติและสิริรุ่งโรจน์จากสิ่งนี้" เกอร์ทรูดทูลถามว่า: พวกเขามีกี่คนคะ? พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า: "ความรู้นี้เป็นของพระเจ้าเท่านั้น"

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หลักฐานจากไฟชำระ


หตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 1815 ในสังฆมณฑลเมตซ์,ฝรั่งเศส นางมาร์เกอริต(Margherite Demmerlé) ได้รับการเยี่ยมเยียนโดยวิญญาณที่แนะนำตัวเองว่าเป็นแม่สามีของเธอ วิญญาณกล่าวว่า“ฉันเป็นแม่สามีของเธอที่เสียชีวิตในการคลอดบุตรเมื่อ 30 ปีที่แล้ว” และวิญญาณขอให้มาร์เกอริตไปแสวงบุญที่สักการสถานของแม่พระแห่งมาเรียนทัล(Shrine of Our Lady of Mariental)และขอพิธีมิสซาสองมิสซาที่นั่นอุทิศให้เธอ

ตามคำแนะนำของพระสงฆ์,มาร์เกอริตขอเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าเป็นวิญญาณจริง,วิญญาณจึงวางมือบนหนังสือจำลองแบบพระคริสต์ที่เธอกำลังอ่านอยู่และปรากฏภาพมือพิมพ์อยู่บนหน้ากระดาษที่กำลังเปิดอยู่ วิญญาณกลับมาเยี่ยมมาร์เกอริตอีกครั้งภายหลังการจาริกแสวงบุญและการประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้เพื่อขอบคุณมาร์เกอริต และบอกมาร์เกอริตว่าเธอได้รับการปลดปล่อยจากไฟชำระแล้ว ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกโดยพระสงฆ์ประจำโบสถ์ในเขตที่อยู่อาศัยของเธอ

หนังสือจำลองแบบพระคริสต์เล่มนั้นเวลานี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไฟชำระที่กรุงโรม,ในโบสถ์ตามรูปข้างล่างนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ถ้ำคริสต์มาสจำลองที่วาติกัน
          ถ้ำจำลองการประสูติของพระเยซูในวันพระคริสตสมภพถูกสร้างขึ้นที่วาติกัน โดยใช้ไม้จากทางตอนเหนือของอิตาลีนำมาแกะสลักด้วยมือเป็นรูปต่างๆ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ทนทุกข์เพื่อผู้อื่น


ผู้หญิงคนหนึ่งไปหาคุณพ่อปีโอและถามท่านว่า: คุณพ่อคะ ช่วยบอกหน่อยว่าทำไมลูกจึงเจ็บป่วยหนักเช่นนี้? ลูกเจ็บป่วยมานาน 30 ปีแล้ว จริงอยู่ที่ลูกยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ลูกต้องทนต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก
 
คุณพ่อปีโอตอบว่า: นั่นเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าได้เลือกให้ลูกทนทุกข์!

ลูกมีพี่น้องสองคนที่ดำเนินชีวิตที่แย่มาก และญาติคนอื่นๆของลูกก็ไม่ได้ประพฤติตนดีนัก เพื่อความรอดของจิตวิญญาณพวกเขา,ลูกจะต้องทนทุกข์อีกสองปี หลังจากนั้นลูกจะหาย จากนั้นลูกจะช่วยวิญญาณคนเหล่านั้นทั้งหมด ความทุกข์ทุกอย่างเป็นความโปรดปราน แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจในลักษณะนั้นก็ตาม

นำมาจาก Refugium Peccatorum

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้มีความชั่วเกิดขึ้น?


ความชั่วร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้า,แต่พระองค์ทรงสร้างโลกที่มีเสรีภาพซึ่งทำให้ความชั่วที่มาจากความบาปเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ซิสเตอร์ลูซีอา,อามีเลีย,และไฟชำระ


สำหรับฉันแล้ว,ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้เราบริสุทธิ์คือความรัก ซึ่งเป็นไฟแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่พระเจ้าขอจากเรา


พระเจ้าไม่ได้ขออะไรจากเรามากมายนัก พระองค์ขอให้เราคิดถึงพระองค์บ้างเท่านั้น ให้เราเคารพเทิดทูนพระองค์สักหน่อย ให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระองค์ในบางครั้ง ถวายความทุกข์ของเราแด่พระองค์ และในบางครั้ง,ขอบคุณสำหรับพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้,ทั้งในอดีตและปัจจุบัน,ในเวลาที่เรายากลำบาก เพื่อปลอบพระทัยพระองค์บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ 
  
ขอให้เรายกจิตใจถึงพระองค์บ้างในระหว่างทานอาหารหรืออยู่ที่ทำงาน การระลึกถึงพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นที่พอพระทัยพระองค์เป็นที่สุดแล้ว

ไม่จำเป็นที่เราต้องร้องไห้เสียงดัง พระองค์อยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิด