พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เด็กชายวิ่งเล่นบนเวทีของพระสันตะปาปาฟรังซิส


เด็กชายที่เป็นออธิสติกและเป็นใบ้เข้าไปรบกวนระหว่างการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิสของประชาชนเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2018 เด็กชายหนีจากมารดาและวิ่งผ่านยามอารักขาขึ้นไปถึงที่นั่งของพระสันตะปาปาและวิ่งเล่นอยู่บนเวที มารดาของเด็กขึ้นไปนำลูกออกมา แต่พระสันตะปาปาตรัสว่า ปล่อยให้เด็กเล่นไปเถิด พระองค์ตรัสกับประชาชนว่า เด็กชายผู้นี้ทำให้พระองค์คิดขึ้นได้ว่า เขาเป็นผู้ที่มีใจเป็นอิสระไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ และพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นเด็กเล็กๆเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าเหมือนกัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จิตรกรรุ่นเยาว์


Elisabeth Anisimow อายุ 11 ปี เธอเป็นจิตรกรวาดภาพที่มีชีวิต Living Painting ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เธอก็ขายภาพวาดของเธอได้เป็นมูลค่าถึง $35,000 การวาดภาพของเธอทำโดยวาดภาพฉากหลังก่อน แล้วระบายสีที่ตัวคน เสร็จแล้วให้คนเข้าไปอยู่ในฉากที่เตรียมไว้ แล้วก็ถ่ายรูป ภาพถ่ายที่ได้ก็จะนำไปขายให้กับหนังสือแมกกาซีนหรือผู้ที่สนใจ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ช่างตัดผมที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก


Anthony Mancinelli อาศัยอยู่ในวินด์เซอร์,นิวยอร์ค  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มในร้านตัดผม เขายืนตลอดวันและทำเช่นนี้ตั้งแต่อายุ 11 ปี  สาเหตุที่เป็นข่าวเพราะเขามีอายุ 107 ปี  เขาไม่เคยเจ็บป่วยและสายตาก็ยังเป็นปกติ  ไม่เคยปวดหลังและมือก็ไม่สั่นมีฟันครบทุกซี่  เขายังไม่มีแผนที่จะหยุดทำงานเลย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แม่ชีชาวโปแลนด์ที่ช่วยชีวิตของชาวยิว


Sister Cecylia Maria Roszak เสียชีวิตในวัย 110 ปี เชื่อกันว่าท่านเป็นแม่ชีที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 พ.ย. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานและการสวดภาวนา   เป็นเวลาแห่งการรอคอยและการให้  พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกเพื่อที่เราจะได้รักพระองค์มากกว่าทุกสิ่ง   เพราะฉะนั้น ลูกน้อยทั้งหลาย จงเปิดใจของลูกและครอบครัว   เพื่อที่การรอคอยครั้งนี้จะได้กลับกลายเป็นการสวดภาวนาและความรัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลายเป็นการให้  ลูกน้อยทั้งหลาย แม่จะอยู่กับลูกและให้กำลังใจแก่ลูก  จงอย่ายอมแพ้และทัอถอยจากสิ่งที่เป็นความดี   เพราะผลพวงของสิ่งนี้นั้นถูกเห็นและได้ยินจากที่ห่างไกล  นี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าศัตรูโมโหโกรธาและใช้ทุกสิ่งเพื่อทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากการสวดภาวนา
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
หัวใจดุจมารดาของแม่เจ็บปวดขณะที่แม่มองดูมาที่ลูกทั้งหลายผู้ที่ไม่รักความจริง ผู้ที่ซ่อนความจริงเอาไว้ ขณะที่แม่มองดูลูกทั้งหลายของแม่ผู้ที่ไม่สวดภาวนาด้วยความรู้สึกและการกระทำ  
แม่เศร้าใจในเวลาที่แม่พูดกับองค์พระบุตรของแม่ว่า ลูกของแม่จำนวนมากไม่มีความเชื่ออีกต่อไปแล้ว บอกพระองค์ว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์แล้ว  
ด้วยเหตุนี้แม่จึงเรียกพวกลูก , บรรดาอัครสาวกแห่งความรักของแม่, ขอให้พวกลูกมองดูเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ และที่นั่นลูกจะพบกับขุมทรัพย์เล็กๆที่ซ่อนอยู่  
การมองในลักษณะเช่นนี้เป็นความเมตตาที่มาจากพระบิดาสวรรค์ เป็นการมองเห็นความดีในที่ซึ่งถึงแม้จะมีความชั่วที่ใหญ่โต  เป็นการพยายามที่เข้าใจผู้อื่นและไม่ตัดสินเขา   นี่คือสิ่งที่องค์พระบุตรของแม่ทรงขอให้พวกลูกทำ และแม่ในฐานะมารดาขอให้พวกลูกฟังพระองค์   
ลูกทั้งหลายของแม่ จิตวิญญาณที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าเนื้อหนังและเกื้อหนุนด้วยความรักและการกระทำ จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทุกอย่าง อย่าลืมว่า องค์พระบุตรทรงรักพวกลูกและยังรักพวกลูกเสมอ     
ความรักของพระองค์อยู่กับพวกลูกและอยู่ในพวกลูกเมื่อพวกลูกเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พระองค์เป็นแสงสว่างของโลกและไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งพระองค์จากพระเกียรติอันรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายได้      
เพราะฉะนั้น , อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, จงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานของความจริง เป็นพยานด้วยความกระตือรือรัน ด้วยการทำงาน ด้วยความรัก ด้วยการเสียสละของพวกลูก และเหนือสิ่งใด ด้วยความถ่อมตน เป็นพยานต่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่     
แม่จะอยู่เคียงข้างพวกลูก แม่จะให้กำลังใจพวกลูก จงเป็นพยานของความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นสิ่งที่มาจากพระบิดาสวรรค์ พระผู้ทรงเป็นนิรันดรและทรงประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกทั้งหลายของแม่ทุกคน พระจิตขององค์พระบุตรจะอยู่เคียงข้างพวกลูก     
และอีกครั้งหนึ่ง , ลูกทั้งหลายของแม่, แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของพวกลูก สวดภาวนาเพื่อที่ความรักขององค์พระบุตรของแม่จะนำทางพวกท่าน    

ขอขอบใจพวกลูก 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ชาวยิวที่ Harvard พบกับพระนางมารีย์

Roy Schoeman ศาสตราจารย์ชาวยิวของ Harvard   เขาไม่เชื่อในพระคัมภีร์หรือพระเจ้า   ทั้งๆที่เติบโตขึ้นมาในศาสนายูดาย ได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาจากอาจารย์แรบไบที่โด่งดังที่สุดในยูดายอเมริกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระสงฆ์มรณะสักขีแห่งเช็ค


Fr. Toufar ได้เห็นอัศจรรย์ด้วย แต่ข่าวที่แน่นอนก็คือ มีสัตบุรุษหลายคนมารายงานท่านเกี่ยวกับอัศจรรย์นี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาทะของนักบุญอัลฟองโซ ลีโกวรี

             "ใครจะรู้ได้? บางทีถ้าหากพระเจ้าประทานความฉลาด หรือสุขภาพที่ดี หรือมีรูปร่างที่สวยงามแก่เรา อาจทำให้เราสูญเสียจิตวิญญาณของเราไป! ความฉลาดและความรอบรู้เคยทำให้หลายคนรู้สึกหยิ่งและให้ความสำคัญกับความคิดของตัวเอง และในความภาคภูมิใจของพวกเขาพวกเขาก็ดูถูกคนอื่น ช่างง่ายดายเพียงใดที่คนซึ่งได้รับพระพรเหล่านี้ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความรอดของพวกเขาเอง! มีกี่คนแล้วที่มีความงามทางกายภาพหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมึนเมา! แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่เนื่องจากความยากจนหรือความพิการทางร่างกายได้กลายเป็นนักบุญและได้รับความรอด ส่วนคนที่ได้รับพระพรความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือความสวยงามน่าดึงดูดใจทางร่างกายกลับสูญเสียจิตวิญญาณของตนไปแล้ว! ขอให้เราพึงพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเถิด "แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด" ซึ่งไม่ใช่ความงามไม่ใช่สุขภาพไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นความรอดของวิญญาณที่เป็นอมตะของเรา "

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัดศีลมหาสนิท(หลังใหม่)


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน กทม.
มีความยินดีเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องคริสตชนทุกท่าน
ร่วมพิธีเสกวัดศีลมหาสนิท (หลังใหม่)
และชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(ศีลมหาสนิท : พลังชีวิตครอบครัวคริสตชน)
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานพิธี
ณ. วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ถนนราชพฤกษ์ 36 เขตตลิ่งชัน กทม. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คำคม

คำพูดจากป้ายประกาศของที่ต่างๆ
กรมป่าไม้ -  ยิงนกด้วยกล้องถ่ายรูป ไม่ใช่ด้วยปืน
การจราจร -  บริจาคเลือดของคุณที่โรงพยาบาล ไม่ใช่ที่ถนน
ปั๊มน้ำมัน - “ห้ามสูบบุหรี่” ชีวิตของคุณอาจไร้ค่า แต่ปั๊มน้ำมันของเรามีราคา
โรงพยาบาล - ถ้าคุณยังต้องการมองหน้าสาวสวยต่อไปแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว โปรดบริจาคดวงตาของคุณให้เรา

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาทะของนักบุญ


“ถ้าจะมีคาทอลิกเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย แต่คนเหล่านั้นเป็นคนที่เคร่งครัดและจริงใจในศาสนาของพวกเขา  ก็จะเป็นการดีกว่าที่จะมีจำนวนคาทอลิกมากมาย แต่คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ตามความพอใจของตนและไปสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูของพระศาสนจักร เปิดทางให้กับศัตรูต่อความเชื่อของเรา”

นักบุญ ปีเตอร์  คานิซิอุส (1521 – 1597) St. Peter Canisius

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

5 ข้อความในบทสดุดีที่ 22


เราควรประกาศผลงานแห่งความรอดของพระคริสต์บนไม้กางเขนที่มีไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและตลอดทุกชั่วอายุคน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คำสอนกับความเชื่อ

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อ ก็อย่ากังวลไป จงฝึกปฏิบัติในชีวิตของคุณ คุณพยายามเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่? คุณสวดภาวนาทุกวันหรือเปล่า? คุณอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่า?                         
 >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โลกอาจเข้าสู่ภาวะหนาวเย็น

ถ้าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ก็จะมีฤดูกาลที่หนาวเย็นเป็นประวัติการณ์ ขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้น แต่มันอาจเกิดขึ้นในเดือนใดก็ได้
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การวิจัยพบประโยชน์ของการอดอาหาร

 
การถือศีลอดอาหารมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับการซ่อมแซมจิตใจและร่างกาย จากการจำศีลทางศาสนาไปจนถึงอาหารดีท๊อกซ์ การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลหนึ่งที่การอดอาหารอาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายของเราโดยมีหลักฐานว่าช่วงเวลาอดอาหาร 24 ชั่วโมงสามารถสับสวิตช์การเผาผลาญอาหารเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารของเราได้
ทีมนักวิจัยจาก MIT พบว่าการ จำกัด แคลอรี่เพียงวันเดียวช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดในลำไส้เล็กเพื่อฟื้นฟูระบบลำไส้ ไม่เพียงแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการถือศีลอดในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่ยังสามารถปูทางสำหรับการช่วยกระตุ้นให้ยาส่งผลต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์ในลำไส้ของเราจะมีประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์ใหม่ลดลง ซึ่งหมายความว่าร่างกายของเราไม่สามารถต้านทานการติดเชื้อและโรคในลำไส้ของเราได้ อย่างไรก็ตาม ในหนูทดลองที่อดอาหาร เซลล์ของมันเริ่มย่อยกรดไขมันแทนน้ำตาลกลูโคส สิ่งนี้กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดให้สร้างเซลล์ใหม่มากขึ้น

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประวัติคาทอลิกในจีนคาทอลิกในจีนมีประวัติเป็นเวลายาวนานและมีความหวังในอนาคต  สารคดีนี้จัดทำโดย America Media เล่าถึงความเชื่อในทางลึกของจีน
ปัจจุบันพระศาสนจักรโดยพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ลงนามสัญญากับทางรัฐบาลปักกิ่งในบางเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นการประนีประนอมกัน  แต่หลังจากนั้นทางปักกิ่งก็ยังคงทำลายพระวิหารของแม่พระสองแห่ง  พระสงฆ์ใต้ดินสี่องค์ถูกทางการจับกุม  ดูเหมือนจะยังไม่มีความปรองดองที่แท้จริง
 

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การบวชพระสงฆ์ 20 องค์ในเกาหลีใต้การบวชพระสงฆ์ 20 องค์ในเกาหลีใต้  ช่างซาบซึ้งจนทำให้บางคนอดไม่ได้ถึงกับน้ำตาไหล

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่แดนมรณะ


“พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงและทรงนำนักโทษออกจากที่จองจำ;
พระองค์ทรงประทานของขวัญแก่มนุษย์”

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

10 ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักบุญทั้งหลาย

นักบุญเคยมีชีวิตในโลกเหมือนพวกเรา พวกท่านมีประสบการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับเรา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จำนวนสัตว์ป่าในธรรมชาติลดน้อยลง


ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา จำนวนสัตว์ป่าแต่ละชนิดทั่วโลกลดลง 60% สาเหตุมาจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศและเกิดมลพิษมากขึ้น
กองทุน WWF ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่จะรักษาสภาพแวดล้อม เช่น สัญญากรุงปารีส เป็นต้น ตามรายงานใหม่ของ conservation charity’s new report ระบุว่าความเสียหายในธรรมชาติของโลกถูกกระทำโดยฝีมือมนุษย์ มีพื้นที่เพียงหนึ่งในสี่ของโลกเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ และในปี 2050 พื้นที่นั้นจะลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบ the Living Planet Report 2018

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิธีขับไล่ปีศาจ

พระเจ้าทรงเตรียมวิธีที่จะเอาชนะเจ้าปีศาจที่ชั่วร้ายไว้เสมอ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญ

“จงมาหาเราเถิด ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก แล้วเราจะทำให้ท่านได้พักผ่อน”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักบุญบริจิต กับวิญญาณในไฟชำระบทภาวนา 15 บท ของนักบุญบรียิตแห่งสวีเดนนี้ เป็นบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงให้แก่ท่านนักบุญบรียิต เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านฝ้าภาวนาวอนขอรา­ยละเอียดจากพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนกี่ครั้ง พระเยซูเจ้าจึงทรงปรากฏพระองค์ให้ท่านเห็น­ในวันหนึ่ง ตรัสว่า
"เราถูกเฆี่ยนตามร่างกาย 5
,480 ครั้ง ถ้าลูกอยากให้เกียรติรอยเฆี่ยนเหล่านี้บ้า­ง ขอให้ลูกสวดบทข้าแต่พระบิดา 15 จบ วันทามารีย์ 15 จบ ตามด้วยบทภาวนาที่เราสอนลูกไว้ เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม เมื่อลูกสวดครบหนึ่งปี ถือว่าลูกได้ให้เกียรติรอยแผลของเราทุกแผล"

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันฉลองนักบุญทั้งหลาย

พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 3 (731-741) ทรงเป็นผู้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลาย และทรงสั่งให้ฉลองทุกปี
>>>อ่านต่อ