พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เด็กชายวิ่งเล่นบนเวทีของพระสันตะปาปาฟรังซิส


เด็กชายที่เป็นออธิสติกและเป็นใบ้เข้าไปรบกวนระหว่างการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิสของประชาชนเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2018 เด็กชายหนีจากมารดาและวิ่งผ่านยามอารักขาขึ้นไปถึงที่นั่งของพระสันตะปาปาและวิ่งเล่นอยู่บนเวที มารดาของเด็กขึ้นไปนำลูกออกมา แต่พระสันตะปาปาตรัสว่า ปล่อยให้เด็กเล่นไปเถิด พระองค์ตรัสกับประชาชนว่า เด็กชายผู้นี้ทำให้พระองค์คิดขึ้นได้ว่า เขาเป็นผู้ที่มีใจเป็นอิสระไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ และพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นเด็กเล็กๆเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าเหมือนกัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จิตรกรรุ่นเยาว์


Elisabeth Anisimow อายุ 11 ปี เธอเป็นจิตรกรวาดภาพที่มีชีวิต Living Painting ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เธอก็ขายภาพวาดของเธอได้เป็นมูลค่าถึง $35,000 การวาดภาพของเธอทำโดยวาดภาพฉากหลังก่อน แล้วระบายสีที่ตัวคน เสร็จแล้วให้คนเข้าไปอยู่ในฉากที่เตรียมไว้ แล้วก็ถ่ายรูป ภาพถ่ายที่ได้ก็จะนำไปขายให้กับหนังสือแมกกาซีนหรือผู้ที่สนใจ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ช่างตัดผมที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก


Anthony Mancinelli อาศัยอยู่ในวินด์เซอร์,นิวยอร์ค  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มในร้านตัดผม เขายืนตลอดวันและทำเช่นนี้ตั้งแต่อายุ 11 ปี  สาเหตุที่เป็นข่าวเพราะเขามีอายุ 107 ปี  เขาไม่เคยเจ็บป่วยและสายตาก็ยังเป็นปกติ  ไม่เคยปวดหลังและมือก็ไม่สั่นมีฟันครบทุกซี่  เขายังไม่มีแผนที่จะหยุดทำงานเลย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แม่ชีชาวโปแลนด์ที่ช่วยชีวิตของชาวยิว


Sister Cecylia Maria Roszak เสียชีวิตในวัย 110 ปี เชื่อกันว่าท่านเป็นแม่ชีที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 พ.ย. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานและการสวดภาวนา   เป็นเวลาแห่งการรอคอยและการให้  พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกเพื่อที่เราจะได้รักพระองค์มากกว่าทุกสิ่ง   เพราะฉะนั้น ลูกน้อยทั้งหลาย จงเปิดใจของลูกและครอบครัว   เพื่อที่การรอคอยครั้งนี้จะได้กลับกลายเป็นการสวดภาวนาและความรัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลายเป็นการให้  ลูกน้อยทั้งหลาย แม่จะอยู่กับลูกและให้กำลังใจแก่ลูก  จงอย่ายอมแพ้และทัอถอยจากสิ่งที่เป็นความดี   เพราะผลพวงของสิ่งนี้นั้นถูกเห็นและได้ยินจากที่ห่างไกล  นี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าศัตรูโมโหโกรธาและใช้ทุกสิ่งเพื่อทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากการสวดภาวนา
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
หัวใจดุจมารดาของแม่เจ็บปวดขณะที่แม่มองดูมาที่ลูกทั้งหลายผู้ที่ไม่รักความจริง ผู้ที่ซ่อนความจริงเอาไว้ ขณะที่แม่มองดูลูกทั้งหลายของแม่ผู้ที่ไม่สวดภาวนาด้วยความรู้สึกและการกระทำ  
แม่เศร้าใจในเวลาที่แม่พูดกับองค์พระบุตรของแม่ว่า ลูกของแม่จำนวนมากไม่มีความเชื่ออีกต่อไปแล้ว บอกพระองค์ว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์แล้ว  
ด้วยเหตุนี้แม่จึงเรียกพวกลูก , บรรดาอัครสาวกแห่งความรักของแม่, ขอให้พวกลูกมองดูเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ และที่นั่นลูกจะพบกับขุมทรัพย์เล็กๆที่ซ่อนอยู่  
การมองในลักษณะเช่นนี้เป็นความเมตตาที่มาจากพระบิดาสวรรค์ เป็นการมองเห็นความดีในที่ซึ่งถึงแม้จะมีความชั่วที่ใหญ่โต  เป็นการพยายามที่เข้าใจผู้อื่นและไม่ตัดสินเขา   นี่คือสิ่งที่องค์พระบุตรของแม่ทรงขอให้พวกลูกทำ และแม่ในฐานะมารดาขอให้พวกลูกฟังพระองค์   
ลูกทั้งหลายของแม่ จิตวิญญาณที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าเนื้อหนังและเกื้อหนุนด้วยความรักและการกระทำ จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทุกอย่าง อย่าลืมว่า องค์พระบุตรทรงรักพวกลูกและยังรักพวกลูกเสมอ     
ความรักของพระองค์อยู่กับพวกลูกและอยู่ในพวกลูกเมื่อพวกลูกเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พระองค์เป็นแสงสว่างของโลกและไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งพระองค์จากพระเกียรติอันรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายได้      
เพราะฉะนั้น , อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, จงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานของความจริง เป็นพยานด้วยความกระตือรือรัน ด้วยการทำงาน ด้วยความรัก ด้วยการเสียสละของพวกลูก และเหนือสิ่งใด ด้วยความถ่อมตน เป็นพยานต่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่     
แม่จะอยู่เคียงข้างพวกลูก แม่จะให้กำลังใจพวกลูก จงเป็นพยานของความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นสิ่งที่มาจากพระบิดาสวรรค์ พระผู้ทรงเป็นนิรันดรและทรงประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกทั้งหลายของแม่ทุกคน พระจิตขององค์พระบุตรจะอยู่เคียงข้างพวกลูก     
และอีกครั้งหนึ่ง , ลูกทั้งหลายของแม่, แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของพวกลูก สวดภาวนาเพื่อที่ความรักขององค์พระบุตรของแม่จะนำทางพวกท่าน    

ขอขอบใจพวกลูก 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ชาวยิวที่ Harvard พบกับพระนางมารีย์

Roy Schoeman ศาสตราจารย์ชาวยิวของ Harvard   เขาไม่เชื่อในพระคัมภีร์หรือพระเจ้า   ทั้งๆที่เติบโตขึ้นมาในศาสนายูดาย ได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาจากอาจารย์แรบไบที่โด่งดังที่สุดในยูดายอเมริกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระสงฆ์มรณะสักขีแห่งเช็ค


Fr. Toufar ได้เห็นอัศจรรย์ด้วย แต่ข่าวที่แน่นอนก็คือ มีสัตบุรุษหลายคนมารายงานท่านเกี่ยวกับอัศจรรย์นี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาทะของนักบุญอัลฟองโซ ลีโกวรี

             "ใครจะรู้ได้? บางทีถ้าหากพระเจ้าประทานความฉลาด หรือสุขภาพที่ดี หรือมีรูปร่างที่สวยงามแก่เรา อาจทำให้เราสูญเสียจิตวิญญาณของเราไป! ความฉลาดและความรอบรู้เคยทำให้หลายคนรู้สึกหยิ่งและให้ความสำคัญกับความคิดของตัวเอง และในความภาคภูมิใจของพวกเขาพวกเขาก็ดูถูกคนอื่น ช่างง่ายดายเพียงใดที่คนซึ่งได้รับพระพรเหล่านี้ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความรอดของพวกเขาเอง! มีกี่คนแล้วที่มีความงามทางกายภาพหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมึนเมา! แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่เนื่องจากความยากจนหรือความพิการทางร่างกายได้กลายเป็นนักบุญและได้รับความรอด ส่วนคนที่ได้รับพระพรความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือความสวยงามน่าดึงดูดใจทางร่างกายกลับสูญเสียจิตวิญญาณของตนไปแล้ว! ขอให้เราพึงพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเถิด "แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด" ซึ่งไม่ใช่ความงามไม่ใช่สุขภาพไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นความรอดของวิญญาณที่เป็นอมตะของเรา "

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัดศีลมหาสนิท(หลังใหม่)


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน กทม.
มีความยินดีเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องคริสตชนทุกท่าน
ร่วมพิธีเสกวัดศีลมหาสนิท (หลังใหม่)
และชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(ศีลมหาสนิท : พลังชีวิตครอบครัวคริสตชน)
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานพิธี
ณ. วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ถนนราชพฤกษ์ 36 เขตตลิ่งชัน กทม. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คำคม

คำพูดจากป้ายประกาศของที่ต่างๆ
กรมป่าไม้ -  ยิงนกด้วยกล้องถ่ายรูป ไม่ใช่ด้วยปืน
การจราจร -  บริจาคเลือดของคุณที่โรงพยาบาล ไม่ใช่ที่ถนน
ปั๊มน้ำมัน - “ห้ามสูบบุหรี่” ชีวิตของคุณอาจไร้ค่า แต่ปั๊มน้ำมันของเรามีราคา
โรงพยาบาล - ถ้าคุณยังต้องการมองหน้าสาวสวยต่อไปแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว โปรดบริจาคดวงตาของคุณให้เรา

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาทะของนักบุญ


“ถ้าจะมีคาทอลิกเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย แต่คนเหล่านั้นเป็นคนที่เคร่งครัดและจริงใจในศาสนาของพวกเขา  ก็จะเป็นการดีกว่าที่จะมีจำนวนคาทอลิกมากมาย แต่คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ตามความพอใจของตนและไปสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูของพระศาสนจักร เปิดทางให้กับศัตรูต่อความเชื่อของเรา”

นักบุญ ปีเตอร์  คานิซิอุส (1521 – 1597) St. Peter Canisius

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

5 ข้อความในบทสดุดีที่ 22


เราควรประกาศผลงานแห่งความรอดของพระคริสต์บนไม้กางเขนที่มีไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและตลอดทุกชั่วอายุคน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คำสอนกับความเชื่อ

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อ ก็อย่ากังวลไป จงฝึกปฏิบัติในชีวิตของคุณ คุณพยายามเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่? คุณสวดภาวนาทุกวันหรือเปล่า? คุณอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่า?                         
 >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โลกอาจเข้าสู่ภาวะหนาวเย็น

ถ้าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ก็จะมีฤดูกาลที่หนาวเย็นเป็นประวัติการณ์ ขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้น แต่มันอาจเกิดขึ้นในเดือนใดก็ได้
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การวิจัยพบประโยชน์ของการอดอาหาร

 
การถือศีลอดอาหารมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับการซ่อมแซมจิตใจและร่างกาย จากการจำศีลทางศาสนาไปจนถึงอาหารดีท๊อกซ์ การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลหนึ่งที่การอดอาหารอาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายของเราโดยมีหลักฐานว่าช่วงเวลาอดอาหาร 24 ชั่วโมงสามารถสับสวิตช์การเผาผลาญอาหารเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารของเราได้
ทีมนักวิจัยจาก MIT พบว่าการ จำกัด แคลอรี่เพียงวันเดียวช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดในลำไส้เล็กเพื่อฟื้นฟูระบบลำไส้ ไม่เพียงแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการถือศีลอดในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่ยังสามารถปูทางสำหรับการช่วยกระตุ้นให้ยาส่งผลต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์ในลำไส้ของเราจะมีประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์ใหม่ลดลง ซึ่งหมายความว่าร่างกายของเราไม่สามารถต้านทานการติดเชื้อและโรคในลำไส้ของเราได้ อย่างไรก็ตาม ในหนูทดลองที่อดอาหาร เซลล์ของมันเริ่มย่อยกรดไขมันแทนน้ำตาลกลูโคส สิ่งนี้กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดให้สร้างเซลล์ใหม่มากขึ้น

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประวัติคาทอลิกในจีนคาทอลิกในจีนมีประวัติเป็นเวลายาวนานและมีความหวังในอนาคต  สารคดีนี้จัดทำโดย America Media เล่าถึงความเชื่อในทางลึกของจีน
ปัจจุบันพระศาสนจักรโดยพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ลงนามสัญญากับทางรัฐบาลปักกิ่งในบางเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นการประนีประนอมกัน  แต่หลังจากนั้นทางปักกิ่งก็ยังคงทำลายพระวิหารของแม่พระสองแห่ง  พระสงฆ์ใต้ดินสี่องค์ถูกทางการจับกุม  ดูเหมือนจะยังไม่มีความปรองดองที่แท้จริง
 

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การบวชพระสงฆ์ 20 องค์ในเกาหลีใต้การบวชพระสงฆ์ 20 องค์ในเกาหลีใต้  ช่างซาบซึ้งจนทำให้บางคนอดไม่ได้ถึงกับน้ำตาไหล

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่แดนมรณะ


“พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงและทรงนำนักโทษออกจากที่จองจำ;
พระองค์ทรงประทานของขวัญแก่มนุษย์”

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

10 ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักบุญทั้งหลาย

นักบุญเคยมีชีวิตในโลกเหมือนพวกเรา พวกท่านมีประสบการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับเรา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จำนวนสัตว์ป่าในธรรมชาติลดน้อยลง


ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา จำนวนสัตว์ป่าแต่ละชนิดทั่วโลกลดลง 60% สาเหตุมาจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศและเกิดมลพิษมากขึ้น
กองทุน WWF ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่จะรักษาสภาพแวดล้อม เช่น สัญญากรุงปารีส เป็นต้น ตามรายงานใหม่ของ conservation charity’s new report ระบุว่าความเสียหายในธรรมชาติของโลกถูกกระทำโดยฝีมือมนุษย์ มีพื้นที่เพียงหนึ่งในสี่ของโลกเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ และในปี 2050 พื้นที่นั้นจะลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบ the Living Planet Report 2018

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิธีขับไล่ปีศาจ

พระเจ้าทรงเตรียมวิธีที่จะเอาชนะเจ้าปีศาจที่ชั่วร้ายไว้เสมอ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญ

“จงมาหาเราเถิด ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก แล้วเราจะทำให้ท่านได้พักผ่อน”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักบุญบริจิต กับวิญญาณในไฟชำระบทภาวนา 15 บท ของนักบุญบรียิตแห่งสวีเดนนี้ เป็นบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงให้แก่ท่านนักบุญบรียิต เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านฝ้าภาวนาวอนขอรา­ยละเอียดจากพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนกี่ครั้ง พระเยซูเจ้าจึงทรงปรากฏพระองค์ให้ท่านเห็น­ในวันหนึ่ง ตรัสว่า
"เราถูกเฆี่ยนตามร่างกาย 5
,480 ครั้ง ถ้าลูกอยากให้เกียรติรอยเฆี่ยนเหล่านี้บ้า­ง ขอให้ลูกสวดบทข้าแต่พระบิดา 15 จบ วันทามารีย์ 15 จบ ตามด้วยบทภาวนาที่เราสอนลูกไว้ เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม เมื่อลูกสวดครบหนึ่งปี ถือว่าลูกได้ให้เกียรติรอยแผลของเราทุกแผล"

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันฉลองนักบุญทั้งหลาย

พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 3 (731-741) ทรงเป็นผู้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลาย และทรงสั่งให้ฉลองทุกปี
>>>อ่านต่อ