พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปีศาจปีนขึ้นยอดโบสถ์ในอิตาลี


         วีดีโอที่กำลังเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ตอยู่ในขณะนี้ เป็นรูปของปีศาจตนหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปบนยอดของโบสถ์แห่งหนึ่งในอิตาลี ดูแล้วน่ากลัวมาก มันทำเช่นนี้คงต้องการประกาศว่า มันได้รับชัยชนะแล้ว  มันได้ครอบครองโลกนี้แล้ว
         หมายเหตุ - บทความการเตือนจากสวรรค์ได้ทำการแก้ไขลิงก์แล้ว คลิ๊ก อ่านบทความได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

การเตือนจากสวรรค์


ก่อนเครื่องหมายที่มองเห็นได้จะถูกมอบให้กับมนุษยชาติ จะมีการเตือนสามอย่างต่อโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

จากญาณนิมิตของอันนา คัทรีน อัมเมอริก


           อันนา คัทรีน อัมเมอริกได้เห็นในนิมิตเกี่ยวกับพระมหาทรมานของพระคริสต์ และได้พูดถึงพระศาสนจักรว่า “ในทำนองเดียวกัน พระศาสนจักรก็จะต้องถูกผูกมัดด้วย เธอจะถูกผูกมัดอย่างแน่นหนา ก่อนที่เธอจะกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้ง” (27 กันยายน 1822)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 2+25 มี.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เพื่อนำพวกลูกไปสู่หนทางแห่งความรอด จงกลับมาหาองค์พระบุตรของแม่เถิด, จงกลับมาสู่การสวดภาวนาและการอดอาหาร 
          ลูกน้อยทั้งหลาย, จงอนุญาตให้พระเจ้าตรัสในหัวใจของลูกเถิด เพราะซาตานกำลังปกครองและต้องการทำลายชีวิตของลูกและโลกที่ลูกกำลังอาศัยอยู่นี้ด้วย จงมีใจกล้าหาญและตัดสินใจเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เถิด ลูกจะเห็นการกลับใจในหัวใจของลูกและในครอบครัว จงสวดภาวนาด้วยหัวใจ พระเจ้าจะทรงสดับฟังเสียงร้องของลูกและจะทรงประทานสันติภาพแก่ลูก แม่อยู่กับลูกและแม่ขออวยพรพวกลูกทุกคนด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มี.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
ความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจของลูกดึงดูดหัวใจของแม่ ความเชื่อและความวางใจต่อพระบิดาสวรรค์ของลูกเป็นดอกกุหลาบอันหอมหวลที่ลูกมอบถวายแด่แม่ นั่นคือช่อดอกกุหลาบที่ประกอบด้วยคำภาวนาของลูก ประกอบด้วยกิจการแห่งความเมตตาและความรักของลูก  
อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, ลูกผู้มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ในหัวใจ, ลูกผู้พยายามติดตามองค์พระบุตรของแม่ ลูกผู้มีความรักที่จริงใจต่อพระองค์ ลูกได้เป็นแบบอย่างแก่คนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่  แต่ลูกทั้งหลาย,ไม่ใช่เป็นแบบอย่างด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยการกระทำและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในการสรรเสริญแด่พระบิดาสวรรค์ 
อัครสาวกแห่งความรักของแม่, มันเป็นเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง และแม่ขอให้พวกลูกรักและไม่พิพากษาผู้อื่น เพราะพระบิดาสวรรค์จะเป็นผู้พิพากษาทุกคน แม่ขอให้ลูกเผยแพร่ความจริง เพราะความจริงเป็นเรื่องเก่า ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ มันเป็นนิรันดร มันคือความจริง มันเป็นพยานถึงนิรันดรภาพของพระเจ้า จงนำแสงสว่างขององค์พระบุตรของแม่ไปขับไล่ความมืดมิดที่ต้องการจะยึดครองพวกลูก จงอย่ากลัว, โดยอาศัยพระหรรษทานและความรักขององค์พระบุตรของแม่, แม่จึงอยู่กับพวกลูก  
ขอขอบใจพวกลูก 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

นักบุญโคโรน่า


ไวรัสโคโรน่า covid-19 กำลังระบาดไปทั่วโลก  ที่ยุโรป อิตาลีเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสที่สำคัญ
คุณรู้หรือไม่ว่ามีนักบุญที่ชื่อว่า โคโรน่า เหมือนชื่อไวรัสด้วย
>>>อ่านต่อ

 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

อย่ากลัวโคโรน่าไวรัส, จงกลัวบาป


         From CentroMedjugorje:
          คุณพ่อปาแตร์ ลิจูบิสิค คณะฟรังซิสกัน เป็นพระสงฆ์ที่มีรยานาได้เลือกที่จะเปิดเผยสาส์นความลับของแม่พระเมื่อถึงเวลาที่กำหนด คุณพ่อได้พูดสิ่งนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส
           คุณพ่อปาแตร์ – ผมขอพูดเพียงสั้นๆดังนี้
           “มิตรสหายที่รักทั้งหลาย, เราไม่ควรกลัวโรค มันเป็นเพียงเสียงเรียกให้กลับใจ สิ่งที่เราควรกลัวมีเพียงอย่างเดียว นั่นคือ จงกลัวบาป อย่าไปทำบาป, จงสวดภาวนา, อดอาหาร, ทำพลีกรรม นี่เป็นวีธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโคโรน่าไวรัส ความกลัวไม่ได้ช่วยอะไร แต่คุณต้องมีความเชื่อและหลีกหนีบาป นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับไวรัส ในพระนามของพระบิดา, พระบุตร, และพระจิต”

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

นักบุญชาเบลช่วยรักษาโรคโคโรน่าไวรัส

ประชาชนใช้มีดหรือช้อนมาขุดดินที่หลุมฝังศพนำไปเก็บไว้ที่บ้านของพวกเขา เพื่อให้นักบุญชาเบลปกป้องพวกเขาให้พ้นจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไดอารี่ของบรูโน

12 เมษายน 1980 (ฉลองครบรอบสามสิบสามปีของการประจักษ์) ผู้มีความเชื่อหลายพันคนได้ไปรวมกันที่ Tre Fontane และเกิดอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถเห็นได้ตั้งแต่ 17:50 ถึง 18:20 ดวงอาทิตย์เริ่มหมุนวนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในฟาติมา
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

อัศจรรย์จากนักบุญชาเบล


            ในเลบานอน ประชาชนพากันขุดดินที่อยู่รอบหลุมศพของนักบุญชาเบล หลังจากมีข่าวว่าเกิดอัศจรรย์การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีข่าวที่ยืนยันว่ามีอัศจรรย์เกิดขึ้นประมาณ 16 รายที่หายจากโรคจากการช่วยเหลือของนักบุญชาเบล ประชาชนจึงขุดดินไปเพื่อเป็นพระธาตุ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม่มีการประกอบพิธีมิสซาในอิตาลี


รัฐบาลอิตาลีสั่งห้ามการชุมนุมของคนจำนวนมากในทุกรูปแบบ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาส์นจะสิ้นสุดลง

ในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดไปทั่วโลกซึ่งเป็นสัญญาณแห่งกาลเวลา  แม่พระประจักษ์แก่มีรยานาในวันนี้และตรัสว่า การประจักษ์ทุกวันที่ 2 ของเดือนจะสิ้นสุดลง
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไฟไหม้หยุดที่พระรูปแม่พระ


             Jose Manuel Rivera Valenzuela นักผจญเพลิงจากฟอล์ริดารู้สึกงุนงงเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ ขณะที่ไฟไหม้ต้นปอปลาร์และมันลุกลามไปอย่างรวดเร็ว เขาก็สังเกตเห็นรูปภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเปที่วาดบนต้นไม้นั้น ไฟได้ไหม้ไปถึงรูปภาพแม่พระ แต่แล้วมันก็มอดดับไปในทันที
              Jose Manuel Rivera Valenzuela พูดว่า “เรายืนอยู่ที่นั่น เฝ้ามองพระรูปแม่พระโดยมีไฟที่กำลังไหม้ไปถึงพระรูป และไฟก็หยุดลงราวกับแม่พระทรงหยุดมันด้วยพระนางเอง”
 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนบนท้องฟ้าเหนืออิตาลี


พรุ่งนี้เป็นวันที่ 18 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันเกิดของมีรยานา และแม่พระจะมาพบกับเธอ แม่พระตรัสเคยกับมีรยานาเกี่ยวกับวันที่ 18 ของเดือน และมีรยานาได้เขียนไว้ในหนังสือ My Heart will Triump
“เมื่อสิ่งที่อยู่ในสาส์นความลับเริ่มเกิดขึ้น เมื่อนั้นโลกจะเข้าใจว่าทำไมแม่พระจึงทรงเลือกวันที่ 18 มีนาคม ความสำคัญของวันนั้นจะเป็นที่ประจักษ์แจ้ง”
“เมื่อทุกสิ่งเริ่มเกิดขึ้น ลูกจะเข้าใจได้ว่าทำไมจึงเป็นวันที่ 18 มีนาคม, ทำไมจึงเป็นทุกวันที่ 2 ของเดือน , ทำไมวันพุธและวันศุกร์จึงเป็นวันอดอาหาร, ทุกสิ่งจะชัดเจน”
 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนบนท้องฟ้าของรัสเซีย


วีดีโอจับภาพไม้กางเขนขนาดใหญ่ปรากฏบนท้องฟ้าในรัสเซีย เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2009 ชาวบ้านในเมือง Sharya ของรัสเซีย ได้เห็นปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้า นาย Vladimir Rostovcev ได้ใช้กล้องถ่ายวีดีโอบันทึกไว้ ในตอนเช้าเขากำลังจะไปทำงาน แต่รถสตาร์ทไม่ติด แล้วเขาก็มองไปเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเป็นเวลาสองสามนาทีแล้วก็หายไป เขาให้สัมภาษณ์ว่า “มันประหลาดมาก แต่หลังจากไม้กางเขนหายไปแล้ว รถของผมก็สตาร์ทติดโดยไม่มีปัญหา”

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

อัศจรรย์ถูกจารึกไว้ในก้อนหิน


รูปภาพแม่พระแห่งลาส ลาจาส มีความคล้ายกันกับรูปภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเป รูปภาพทั้งสองคงอยู่ในสภาพสดใสแม้เวลาจะผ่านไปนานนับ 100 ปี
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

มารีจา พูดเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

                    คุณพ่อ Padre Livio ได้ออกรายการวิทยุ Radio Maria ท่านกล่าวว่า เมื่อผมได้พูดคุยกับมารีจา พาฟโลวิค หนึ่งในผู้เห็นแม่พระแห่งเมดจูกอเรจ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เธอบอกกับผมดังนี้ “ไวรัสนี้ร้ายแรงมาก มันไม่ได้มาจากพระเจ้า ฉันมั่นใจว่าสถานการณ์นี้จะไม่ยาวนาน แต่สำหรับพวกเรามันเป็นการเชื้อเชิญให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส ฉันถามตัวเองว่า “เราจะต่อสู้กับมันได้อย่างไร?” ชื่อของมันหมายถึง มงกุฎ (Crown) ดังนั้นให้เราใช้สายประคำ สายประคำศักดิ์สิทธิ์ได้มีชัยชนะมาแล้วนับพันครั้ง ให้เราเริ่มต้นสวดสายประคำในครอบครัว ขอพระเจ้าโปรดให้พวกเราพ้นจากความกลัว....พระเยซูเจ้าตรัสว่า ปีศาจชนิดนี้จะขับไล่ไปได้ด้วยการสวดภาวนาและการอดอาหาร กับเจ้าไวรัสตัวนี้, ให้เราเริ่มต้นสวดภาวนาและอดอาหารกันเถิด”
             สำหรับประเทศไทย สถานการณ์อาจดูเหมือนไม่รุนแรงเท่ากับบางประเทศ เวลานี้ทางสาธารณสุขจัดอันดับสถานการณ์ของมันอยู่ในขั้นที่สอง แต่มันอาจเข้าสู่ระยะที่สามได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาท

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรคระบาดในอิตาลีปี 1576

“ไม่มีบาปความผิดใดที่ต่อต้านพระเจ้าและทำให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือพระทัยได้มากเท่ากับความชั่วของการสั่งสอนที่ผิดต่อความเชื่อ และไม่มีอะไรที่ทำให้อาณาจักรถูกทำลายได้มากกว่าภัยพิบัติที่มาจากโรคระบาดที่น่ากลัว”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ

“การพลีกรรมอดอาหารที่แท้จริง คือ การปฏิเสธความชั่วร้ายทุกชนิด , การควบคุมคำพูดของตน,  การปราบปรามความเกลียดชัง กำจัดความลุ่มหลง, คำพูดที่ไม่ดี, การโกหก, และการผิดต่อคำสาบาน”
นักบุญบาซิล

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

จิตใจที่สำนึกผิด


“เครื่องบูชาของข้าพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์” สดุดี 51:17

 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

คำเตือนจากพระสงฆ์ท่านหนึ่ง


เยาวชนของเราทุกวันนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนในเรื่องคุณธรรมความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรักความเมตตา พวกเขาไม่ได้รับการสอนให้รู้ว่าจะสวดภาวนาอย่างไร
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตัวอักษรจีนและพระคัมภีร์ปฐมกาล


ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีตัวอักษรอีกหลายตัวที่มีความหมายจากพระคัมภีร์พระธรรมเก่าซ่อนอยู่
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

พระดำรัสของแม่พระ


             25 ปีของการเก็บเกี่ยวพืชผลอย่างอุดมสมบูรณ์ ทำให้มนุษย์ลืมไปว่าบาปของมนุษย์เป็นสาเหตุของความวิบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลก......
              โลกจะประสบกับภัยพิบัติทุกชนิด  (รวมทั้งโรคระบาดที่กำลังแพร่หลายไปทั้วโลกในปัจจุบันนี้ด้วย)
              วิบัติแก่ผู้อาศัยอยู่บนโลก! จะมีสงครามนองเลือดหลายครั้ง , ความอดหยาก, โรคระบาดและโรคติดเชื้อต่างๆ
              แม่พระแห่งลาซาแล็ต  
 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

นวนิยายที่กลายเป็นเรื่องจริง


มีหนังสือนวนิยายที่เขียนขึ้นและมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่หนังสือบรรยายไว้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปีศาจลากโจเซฟา เมเนนเดสลงไปในนรก

  เพราะในสถานที่นั้น, ทุกลมหายใจเป็นความเกลียดชังและความกระหายที่จะสาปแช่งวิญญาณอื่น
>>>อ่านต่อ