พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เกิดอะไรขึ้นในทันทีที่ตาย?


ในขณะที่ผู้ตายพูดคำพูดสุดท้ายของเขากับเรา,ทันใดนั้นลิ้นของเขาก็จะไม่ทำงาน,ดวงตาของเขาหรี่ลง,ปากของเขาหุบ,เสียงของเขาเป็นอัมพาตเมื่อกองทัพของพระเจ้ามาถึง เมื่อกองทัพที่น่ากลัวของพระองค์ครอบงำเขา เมื่ออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เชิญดวงวิญญาณให้ออกจากร่าง เมื่ออำนาจที่ไม่อาจขัดขืนได้ยึดเราไว้และนำเราไปยังสถานที่แห่งการพิพากษา... 
จากนั้นทูตสวรรค์ก็มานำวิญญาณและออกไปในอากาศ 
ที่นั่นมีหัวหน้ากองกำลังต่างๆ อาทิเช่น ปีศาจ, อำนาจและผู้นำของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่ปกครองโลก, ผู้กล่าวฟ้องร้องที่ไร้ความปราณี, ตัวแทนที่เข้มงวดของเจ้าหนี้, เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบจำนวนมากที่รอคอยวิญญาณในอากาศ,พร้อมที่จะเรียกร้องเพื่อตรวจสอบทุกสิ่งโดยอ้างเหตุผล กล่าวคือ บาปของเรา ทั้งของเยาวชนและคนชรา ผู้ที่กระทำบาปโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ผู้ที่กระทำบาปด้วยการกระทำและด้วยคำพูดหรือความคิด 
ความกลัวของวิญญาณที่น่าสงสารนั้นยิ่งใหญ่นัก, ความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้เมื่อเขาเห็นตัวเองถูกศัตรูนับไม่ถ้วนโจมตี,และผลักเขา, กล่าวหาเขา, ขัดขวางเขาไม่ให้อยู่ในแสงสว่าง,ขัดขวางเขาไม่ให้เข้าไปสู่ดินแดนของผู้มีชีวิต 
แต่ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์จะนำวิญญาณของผู้ชอบธรรมไป

+ นักบุญเอเฟรม ชาวซีเรีย

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำเป็นต้องรู้จักพระคัมภีร์


"พระเยซูเจ้าไม่ทรงสนพระทัยว่าท่านจะจดจำข้อความในพระคัมภีร์ได้มากน้อยเพียงใด พระองค์ทรงสนพระทัยว่าท่านจะเลี้ยงดูช่วยเหลือประชากรของพระองค์อย่างไรเท่านั้น"

- (เราจำเป็นต้องรู้จักพระคัมภีร์ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องจดจำได้มากมายและแม่นยำจนบอกได้ว่าข้อความอยู่ในพระคัมภีร์เล่มใด มาจากข้อใด บทที่เท่าใด )

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 พ.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่กำลังมองดูลูกและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อลูกแต่ละคน เพราะพระองค์ทรงอนุญาติให้แม่ยังคงมาอยู่กับลูกได้,เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจพวกลูกที่จะดำเนินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ลูกน้อยทั้งหลาย,สันติภาพถูกรบกวนและซาตานต้องการให้ปราศจากสันติภาพ ด้วนเหตุนี้,ลูกจึงต้องสวดภาวนาให้มากยิ่งขึ้น,เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อที่จิตสกปรกแห่งการแตกแยกและสงครามจะได้หยุดลง จงเป็นผู้สร้างสันติภาพและเป็นผู้นำความยินดีแห่งองค์พระผู้ทรงกลับคืนพระชนม์,ในตัวลูกเองและคนรอบข้างลูก เพราะความดีจะมีชัยชนะในมนุษย์ทุกคน  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แม่พระกับนก


ครั้งต่อไปที่คุณเห็นนกไม่ว่าในที่แห่งใด ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดถึงแม่พระ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ข้าพเจ้ามิได้แสวงหาความเข้าใจเพื่อที่จะเชื่อ, แต่ข้าพเจ้าเชื่อเพื่อที่จะมีความเข้าใจ ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนี้คือ - หากข้าพเจ้าไม่เชื่อ,ข้าพเจ้าจะไม่มีวันเข้าใจ

- นักบุญอัลแซล์ม แห่งแคนเตอเบอรี่

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อำนาจของพระสันตปาปา


“อำนาจแห่งกุญแจของเปโตรไม่ได้มีขอบเขตไปถึงจุดที่พระสันตะปาปาจะสามารถกำหนดให้ สิ่งที่เป็นบาปกลายเป็น 'ไม่บาป', หรือสิ่งที่ไม่ใช่บาปให้กลายเป็น 'บาป' ได้ อันที่จริงแล้ว,การกระทำเช่นนั้น,เรียกว่าการเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดี และเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ห่างไกลมากจากพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร,ผู้ทรงเป็นเสาหลักและรากฐานของความจริง”  
- นักบุญโรเบิร์ต เบลลาร์มายน์ 
(St. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, lib IV บทที่ VI)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นักบุญยอห์น คลีมาคัส


MARCH 30 ~ FEAST OF ST. JOHN CLIMACUS  
นักบุญยอห์น คลีมาคัส วันฉลองวันที่ 30 มีนาคม
ยอห์น,ขณะที่ยังเป็นเยาวชน,ได้พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้จนได้รับการขนานนามว่านักปราชญ์ เมื่ออายุได้สิบหกปี เขาหันเหจากอนาคตที่สดใสซึ่งรออยู่เบื้องหน้าเขา,แล้วไปอยู่ที่ภูเขาซีนาย ที่นั่นเขาอยู่ภายใต้การดูแลของนักพรตผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หนึ่ง เขาเป็นสามเณรที่กระตือรือร้นและใช้ความพยายามที่จะควบคุมตนเองโดยไม่ลดละ
หลังจากสี่ปี,เขาได้ทำพิธีปฏิญาณตน, และอธิการผู้สูงวัยได้ทำนายล่วงหน้าว่า สักวันหนึ่งเขาจะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดวงหนึ่งของพระศาสนจักร สิบเก้าปีต่อมา,เมื่ออธิการเจ้าคณะเสียชีวิต,ยอห์นก็ปลีกตัวไปอยู่ในความสันโดษ ใช้เวลาในการศึกษาชีวิตและงานเขียนของบรรดานักบุญ ชีวิตฝ่ายจิตของเขาขึ้นสู่ระดับสูงในการเพ่งพินิจ ชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์และการปฏิบัติของเขาดึงดูดผู้คนรอบตัวให้มาขอคำแนะนำและการปลอบประโลมใจ
เพื่อได้รับประโยชน์ฝ่ายจิตมากขึ้น,เขาได้เดินทางไปเยือนสถานที่สันโดษในอียิปต์ เมื่ออายุได้เจ็ดสิบห้าปี เขาได้รับเลือกให้เป็นอธิการอารามของภูเขาซีนาย และที่นั่น “เขาอาศัยอยู่บนภูเขาของพระเจ้า และเขียนคำสอนอันล้ำค่าจากขุมทรัพย์อันอุดมในจิตใจของเขา”
เขาได้รับการชักชวนจากบราเดอร์อธิการให้เขียนกฎวินัยที่ท่านใช้ในการดำเนินชีวิตของเขา และหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Climax หรือ”บันไดแห่งความครบครัน (Ladder of Perfection) ได้รับการยกย่องในทุกยุคทุกสมัยในความเฉลียวฉลาด,ความชัดเจน, และความต่อเนื่องของมัน เมื่อสิ้นสุดสี่ปี,เขาไม่อดทนต่อเกียรติ,ชื่อเสียงและสิ่งที่ทำให้ใจว้าวุ่นของสำนักงานอีกต่อไป เขาจึงขอเกษียณไปสู่ความสันโดษอีกครั้ง และที่ซึ่งเขาเสียชีวิตในปี 605
พิจารณาไตร่ตรอง
“น้องชายเอ๋ย, อย่าละไปจากพระเจ้า ผู้ทรงเป็นความหวังที่แน่นอนในการบรรลุถึงชีวิตฝ่ายจิต ซึ่งพระองค์ทรงประทานเวลาและวิธีการให้ท่าน” (จากหนังสือจำลองแบบพระคริสต์)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


โดยอาศัยกองทัพแห่งขบวนการแม่พระปฏิสนธินิรมล(the Immaculata movement) ซึ่งนักบุญแม็กซิมิเลียนได้ก่อตั้ง ท่านนักบุญได้เผยแพร่ความศรัทธาต่อแม่พระไปทั่วโลก ท่านยอมสละชีวิตของท่านเพื่อคนแปลกหน้าและรักผู้ที่กดขี่ข่มเหงท่าน ท่านเป็นตัวอย่างความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อมนุษย์ทุกคน ความรักของท่านได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระแม่มารีย์ผู้ทรงปฏิสนธินิรมล 

“เอาชนะโลกทั้งโลกเพื่อพระแม่ผู้ทรงปฏิสนธินิรมล และเพื่อดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ”  
- นักบุญแม็กซิมิเลียน คอลเบ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การค้นพบหอคอยบาเบล


สิ่งก่อสร้างนี้สร้างขึ้นบนฐานซึ่งน่าจะเป็นระดับฐานรากของหอคอยบาเบล ภาพถ่ายก่อนและหลังการขุดและบูรณะ Great Ziggurat of Ur ในอิรัก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 4,100 ปีที่แล้วโดยพระเจ้าอูร์นัมมูแห่งจักรวรรดินีโอสุเมเรียน  

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันนี้ในประวัติศาสตร์


วันที่ 13 พ.ค. 1981 พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ถูกลอบสังหารที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์  

เครื่องหมายบนพื้นแสดงจุดที่พระสันตะปาปายอห์นปอล ถูกลอบสังหาร

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอช่วยผู้หญิงคนหนึ่งให้รอดชีวิต


ในปี 1952 ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใกล้จะเสียชีวิตในระหว่างการคลอดบุตรเนื่องจากการถ่ายเลือดผิดพลาด 
เธอได้รับศีลสำหรับผู้ตาย 
เมื่อพระสงฆ์จากไปแล้ว,เธอเห็นพระสงฆ์นักพรตผู้หนึ่ง พระสงฆ์ท่านนั้นพูดกับเธอว่า 
“พ่อคือคุณพ่อปีโอ และลูกจะไม่ตาย 
ลูกจงสวดบท”ข้าแต่พระบิดา”หนึ่งบท แล้ววันหนึ่งลูกจะมาหาพ่อ” 
ประมาณหนึ่งปีต่อมา,ผู้หญิงคนนั้นได้ไปหาคุณพ่อปีโอ 
คุณพ่อปีโอบอกเธอว่า “ลูกได้รับอัศจรรย์เพราะพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ทรงส่งพ่อไปช่วยลูก เพราะลูกมีความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และลูกได้ทำศุกร์ต้นเดือนทุกเดือน”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุด


ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้มากเท่ากับการที่เห็นว่าวิญญาณดวงหนึ่งอดทนแบกรับกางเขนที่ถูกส่งมาให้แก่เขาด้วยจิตใจที่สงบ

- นักบุญอัลฟองโซ เดอ ลิโกวรี

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เหตุประจวบเหมาะ?


คุณรู้หรือไม่ว่าพระรูปพระเมตตาต้นฉบับที่พระเยซูทรงมอบหมายให้ซิสเตอร์โฟสตินาจัดทำขึ้น และจิตรกรได้วาดรูปตามคำบอกเล่าของซิสเตอร์นั้น,มีความเข้ากันได้พอดีกับรูปที่อยู่ในผ้าห่อพระศพแห่งตูริน?

"จากการคำนวณของช่างภาพที่มีชื่อเสียง ใบหน้าของภาพพระเมตตา(Divine Mercy) ต้นฉบับนั้นมีขนาดเล็กกว่าบนผ้าห่อศพ แต่เมื่อขยายภาพวาดพระเมตตาเพื่อให้เส้นขอบด้านนอกบนศีรษะอยู่ตรงกันกับบนรูปผ้าห่อพระศพ ผลลัพธ์ก็น่าทึ่ง พบว่าทั้งสองภาพมีระยะห่างระหว่างรูม่านตาเท่ากัน จมูกยาวเกือบเท่ากัน รูปร่างของริมฝีปากเหมือนกัน หนวด และเคราเป็นทรงเดียวกัน ผมที่ตกลงมาด้านข้างอยู่ในลักษณะเดียวกัน ทุกจุดเหล่านี้ช่างมีความสอดคล้องกันระหว่างใบหน้าทั้งสองอย่างสมบูรณ์แบบ"  

-โดย Fr. Seraphim Michalenko, MIC

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พระรูปแม่พระในยูเครนหลั่งน้ำตา


ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถกอบกู้โลกให้พ้นจากสงครามและการทำลายล้างได้
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข่าวพระสันตปาปา


"เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐประณามพระสันตะปาปาสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสงคราม NATO ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงกล่าวว่า “นาโต้ไปเห่าหน้าประตูรัสเซีย” ซึ่งอาจนำไปสู่การทำให้วลาดิมีร์ ปูติน รุกรานประเทศอื่น 
นาง Oksana Markarova,เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐฯ, บอกกับสำนักข่าว Newsmax ตอบโต้ต่อการสัมภาษณ์ของพระสันตปาปาฟรังซิสเมื่อวันอังคารที่ 3 พ.ค. กับสื่อสิ่งพิมพ์ของอิตาลี Corriere della Sera ซึ่งพระองค์ตรัสว่า “นาโต้ไปเห่าหน้าประตูรัสเซีย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำให้ วลาดิมีร์ ปูติน รุกรานประเทศอื่น” สาเหตุที่แท้จริงของสงครามรัสเซีย-ยูเครนมาจากความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะเข้าร่วมกับ NATO เอกอัครราชทูต Markarova บอกว่าการประเมินของพระสันตะปาปาฟรังซิส “ผิดทั้งหมด” เธอบอกว่านาโต้ “ไม่ได้ทำการยั่วยุใดๆ” เพราะยูเครนไม่ได้เข้าร่วมกับ NATO และไม่ได้ทำอะไรเพื่อยุยงให้โจมตีจากรัสเซีย 
เอกอัครราชทูตซึ่งเป็นชาวกรีกคาทอลิกยังกล่าวด้วยว่าพระสันตะปาปาทำผิดพลาดในการให้ ชาวยูเครนและรัสเซียร่วมกันแบกไม้กางเขนในพิธีกรรมคาทอลิกเดินรูปสิบสี่ภาค( Stations of the Cross) ที่โคลอสเซียม 
 ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ของอิตาลี Corriere della Sera เดียวกันนี้,พระสันตปาปายังตรัสว่า 
“เรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะไปที่เคียฟ,เราต้องไปที่มอสโคก่อน”  

พระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งมีอาการปวดเข่า ทรงใช้รถเข็นเป็นครั้งแรกในการเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพฤหัสบดี นักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า พระสันตะปาปาวัย 85 ปีถูกเข็นเข้าไปในห้องประชุมเปาโลที่ 6 ของนครวาติกันเพื่อพบปะกับองค์กรพี่น้องสตรีและแม่ชีคาทอลิก พระองค์ต้องนั่งในรถเข็นหลังจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว แต่ครั้งนี้พระองค์ทรงเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่หัวเช่าขวา

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นักบุญฟิลิปและนักบุญยากอบ


นักบุญฟิลิปและนักบุญเจมส์ผู้น้อย(ยากอบ) มีวันฉลองในวันเดียวกัน เป็นเพราะพระธาตุของท่านทั้งสองถูกเก็บรักษาไว้ในโบสถ์แห่งเดียวกันในกรุงโรม  
ขณะที่พระธาตุของอัครสาวกองค์อื่นๆมีวันฉลองแยกกัน นักบุญฟิลิปและนักบุญเจมส์ผู้น้อย(ยากอบ) กลับมีวันฉลองวันเดียวกันในวันที่ 3 พฤษภาคม
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? พวกท่านมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่?
นักบุญฟิลิปและนักบุญเจมส์ผู้น้อย(ยากอบ)ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด และมีวันฉลองวันเดียวกันเป็นเพราะพระธาตุของท่านทั้งสองถูกย้ายไปยังกรุงโรมไปเก็บรักษาไว้ในโบสถ์เดียวกัน
ตามคำกล่าวของ St. Andrew Daily Missal บอกว่า “วันที่ 1 พฤษภาคม [วันฉลองนักบุญก่อนปี 1950] เป็นการเฉลิมฉลองการย้ายพระธาตุไปยังโบสถ์ของอัครสาวกอันศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงโรม ซึ่งอุทิศให้กับพวกเขา และพระธาตุของพวกเขาถูกเก็บรักษาไว้ที่นั่น”
แต่เดิมวันฉลองร่วมกันของท่านทั้งสองคือวันที่ 1 พฤษภาคม แต่เมื่อวันนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นการอุทิศให้กับนักบุญโยเซฟกรรมกร วันฉลองของพวกเขาจึงถูกย้ายไปเป็นวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีได้ในปฏิทินพิธีกรรมทั่วไป
ขณะที่พระธาตุของพวกเขาถูกเก็บรักษาไว้ในโบสถ์เดียวกันในกรุงโรม ตามประวัติพระศาสนจักร,อัครสาวกทั้งสองได้แยกทางกันไปประกาศพระวรสารหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า โดยที่นักบุญเจมส์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและนักบุญฟิลิปไปประกาศพระวรสารในตุรกี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รัสเซียจะหยุดการรบในวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่?


นายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ออร์บานของฮังการีบอกพระองค์ว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียจะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 9 พฤษภาคม
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ถ้าคุณทานอาหารเพียงมื้อเดียวในหนึ่งสัปดาห์,คุณจะมีชีวิตอยู่ได้หรือ? มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับวิญญาณ จงเลี้ยงดูวิญญาณด้วยศีลมหาสนิทเถิด”  
- นักบุญอังเดร เบเซตติ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ความแข็งแกร่งในการครอบครองของซาตานนั้นสืบเนื่องมาจากการที่คริสตชนคาทอลิกถูกโน้มนำไปสู่ความอ่อนแออย่างง่ายดาย”  
- พระสันตะปาปาปีอุสที่ 10
( หมายเหตุ - คริสตชนคาทอลิกถูกทำให้อ่อนแอสืบเนื่องมาจาก ความหลงไปสู่วัตถุนิยม,นิยมความทันสมัย,จนหลงลืมพระเจ้า)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565