พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ความคืบหน้ากรณีพระคาร์ดินัลเซน,แห่งฮ่องกง


ห้องข่าวโรม 25 พ.ย. 2565 03:02 น.: 
พระคาร์ดินัลโจเซฟ เซน และคนอื่นๆ อีก 5 คน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันศุกร์ 25 พ.ย. 2022 โทษฐานที่ไม่ได้จดทะเบียนกองทุนที่ช่วยชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการรักษาพยาบาลของผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง 
พระคาร์ดินัลแห่งฮ่องกงวัย 90 ปี ถูกปรับเป็นเงินประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง) กรรมาธิการอื่นๆของกองทุนบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรม 612 ที่ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ก็ถูกปรับในจำนวนเท่ากัน 
พระคาร์ดินัลเซนบอกกับนักข่าวหลังคำตัดสินเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนว่า “แม้ว่าผมจะเป็นตัวแทนของศาสนา, แต่ผมก็หวังว่า (กรณี) นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของเรา,มันไม่เกี่ยวกัน”
พระคาร์ดินัลปรากฏตัวที่ศาลเกาลูนตะวันตกโดยสวมชุดสีประจำของพระสงฆ์และสวมหน้ากากกันโควิด,ท่านถือไม้เท้าเดิน 
South China Morning Post รายงานว่าการพิจารณาคดีในการพิจารณาคดีของพระคาร์ดินัลเซนถือได้ว่าเป็น "จุดเริ่มต้นของปัญหาทางกฎหมายที่มากขึ้น ... เนื่องจากตำรวจความมั่นคงแห่งชาติยังคงสอบสวนการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานให้กับกองกำลังต่างชาติ" 
ให้เราสวดภาวนาต่อไปเพื่อชาวคาทอลิกและพระสังฆราชผู้กล้าหาญของพวกเขาที่อยู่ที่ฮ่องกง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่องจริงที่เหลือเชื่อ


มารดาท่านหนึ่ง(เป็นแม่หม้าย)เลี้ยงลูก 10 คน และลูกทั้งหมดได้เป็นพระสงฆ์หรือแม่ชี ยกเว้นคนเดียวที่ได้เป็นพระสังฆราช
 
👇 ในรูปภาพนี้พี่น้องทั้งสิบคนถ่ายรูปร่วมกับพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 

ครอบครัว Scheerer มี พระสังฆราข 1 คน,พระสงฆ์ 6 คน,แม่ชีโดมินิกัน 3 คน 

 วิธีการของพระเจ้านั้นช่างน่าประหลาดใจ  
God is wonderful. 
Long Live the Church 
 Long live the Catholic Priesthood.


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          องค์พระผู้สูงสุดทรงส่งแม่มาหาลูกเพื่อสอนลูกให้สวดภาวนา การสวดภาวนาจะเปิดหัวใจและให้ความหวัง,และความเชื่อก็จะบังเกิดและเข้มแข็งขึ้น
          ลูกน้อยทั้งหลาย,แม่กำลังพูดกับพวกลูกด้วยความรัก จงกลับมาหาพระเจ้าเถิด,เพราะพระเจ้าคือความรักและเป็นความหวังของลูก ลูกจะไม่มีอนาคตถ้าลูกไม่ตัดสินใจเพื่อพระเจ้า และนั่นคือสาเหตุที่แม่มาอยู่กับลูกเพื่อนำทางลูกให้ตัดสินใจเพื่อการกลับใจและมีชีวิต,และไม่ใช่เพื่อความตาย 

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ทำให้ความทุกข์ในไฟชำระเบาลง


นักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก(St Margaret Mary) เป็นแม่ชีชาวฝรั่งเศสและเธอใช้เวลา 19 ปีซ่อนตัวจากโลก เธอกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเมื่อพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่เธอและบอกให้เธอรู้เกี่ยวกับวิธีการเทิดทูนดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเยซูเจ้ายังทรงประทานนิมิตพิเศษเกี่ยวกับวิญญาณในชีวิตนิรันดร์ด้วย มาร์กาเร็ต มารีย์ได้รับนิมิตที่แสดงให้เห็นพระสงฆ์ที่อยู่ในไฟชำระและได้รับความเจ็บปวดที่สุด อีกโอกาสหนึ่ง มาร์กาเร็ต มารีย์เห็นแม่ชีท่านหนึ่งอยู่ในไฟชำระที่โหดเหี้ยมเพราะพูดสิ่งที่น่ารังเกียจมากและเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ามีลิ้นเป็นกรด  
ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นวิญญาณของสตรีที่อยู่ในไฟชำระ เมื่อเธอยังมีชีวิตอยู่,ผู้หญิงคนนั้นต้องทนรับความอับอาย แต่ในการตอบโต้,เธอมักจะพูดจาด้วยเมตตาจิตเสมอและไม่เคยบ่นเลย แม้แต่ตอนที่เธอรู้สึกอับอายที่สุด,เธอก็ไม่บ่นและระงับคำพูดของเธอไว้ พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยเป็นพิเศษกับความสุภาพอ่อนโยนของเธอซึ่งตรงกันข้ามกับการโวยวายและความโกรธเกรี้ยว ความอ่อนโยนในการพูดของเธอได้รับการตอบแทนด้วยไฟชำระที่เบาลง

เมื่อตายไป,วิญญาณส่วนใหญ่จะไปไฟชำระ,มีส่วนน้อยที่ไปสวรรค์โดยตรง เพราะฉะนั้นเราควรทำให้ไฟชำระของเราเบาลงด้วยวิธีง่ายๆ,นั่นคือด้วยการไม่บ่นในเรื่องต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ


การที่แม่พระเดินทางไปเพื่อเยี่ยมนางเอลีซาเบธนั้นมีความเสี่ยงจากอันตรายเป็นอย่างมาก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ความลับแห่งสายประคำ


บุญราศีโทมัสแห่งนักบุญยอห์นเป็นที่รู้จักกันดีในการเทศน์สอนเรื่องสายประคำศักดิ์สิทธิ์ และปีศาจอิจฉาความสำเร็จที่ท่านได้รับในการทำให้ผู้คนมากมายมีความศรัทธาในการสวดสายประคำ ปีศาจจึงได้ก่อกวนและทรมานท่านโทมัสมากจนท่านล้มป่วยและป่วยหนักจนแพทย์จำเป็นต้องยอมแพ้ คืนหนึ่งเมื่อบุญราศีโทมัสคิดว่าท่านกำลังจะตายจริงๆ,ปีศาจก็ปรากฏแก่ท่านในรูปแบบที่น่ากลัวที่สุด มีพระรูปแม่พระอยู่ใกล้เตียงของท่าน,ท่านมองดูพระรูปแล้วร้องไห้วิงวอนอย่างสุดจิตใจ,สุดวิญญาณและสุดกำลังของท่าน: "โปรดช่วยลูกด้วยเถิด,พระแม่ผู้ทรงอ่อนหวานของลูก!" ทันทีที่ท่านพูดเช่นนี้,พระรูปดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมา และแม่พระทรงยื่นพระหัตถ์มาจับแขนของโทมัสแล้วตรัสว่า “อย่ากลัวเลย,โทมัส ลูกแม่,แม่อยู่นี่แล้ว แม่จะช่วยลูกเอง: จงลุกขึ้นไปเทศน์สอนเกี่ยวกับสายประคำของแม่ดังที่เคยทำเถิด แม่สัญญาว่าจะปกป้องลูกให้พ้นจากการคุกคามของศัตรูของลูก "เมื่อแม่พระตรัสเช่นนี้ปีศาจก็หนีไป บุญราศีโทมัสก็ลุกขึ้นพบว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ท่านกล่าวขอบคุณพระมารดาด้วยน้ำตาแห่งความปิติยินดี และกลับมาเผยแพร่การสวดสายประคำต่อไป และการเทศน์ของท่านประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์  
Source: The Secret of the Rosary

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด


พระองค์จะไม่ทรงทำอะไรเพื่อเปลี่ยนใจเขาเลยหรือ? พระองค์ทรงส่งการดลใจที่ดีและความคิดอันบริสุทธิ์แก่เขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แสวงหาสวรรค์เพราะความรักไม่ใช่เพราะความกลัว


ถ้าหากโทษทัณฑ์ในนรกสามารถมองเห็นได้ตามที่มันเป็นแล้ว,ประชาชนจะตัวสั่นขวัญผวาด้วยความกลัว,แล้วพวกเขาจะพยายามแสวงหาสวรรค์เพราะความกลัวมากกว่าเพราะความรัก ด้วยเหตุที่ไม่ควรมีใครที่ปรารถนาความสุขแห่งสวรรค์เพราะความกลัวโทษทัณฑ์แต่ควรมาจากความรักอันศักดิ์สิทธิ์,ดังนั้นโทษทัณฑ์ของนรกจึงถูกซ่อนไว้ในเวลานี้  
ต่อเมื่อวิญญาณแยกออกจากร่างกาย,พวกเขาจะได้รับประสบการณ์เหล่านั้นที่พวกเขาไม่ปรารถนาจะรู้ด้วยสติปัญญาของพวกเขาในเวลาที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่และสามารถทำได้บนโลก
#Creator

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ฟาติมา 13 ต.ค. 1917


จากปากคำของผู้เป็นพยาน 
คุณพ่อ โจ เมนิตรา(Fr.Joao Menitra),ผู้เห็นอัศจรรย์แห่งดวงอาทิตย์ที่ฟาติมาในวันที่ 13 ตุลาคม 1917,กล่าวว่า
“ผมจ้องมองดวงอาทิตย์ที่กำลังหมุนอย่างเร็วและอยู่ใกล้ตัวผมมาก และผมก็มีความคิดขึ้นมาทันทีว่า ‘ผมกำลังจะตาย!’ ผมคุกเข่าลงอ้อนวอนขออภัยบาปต่อพระเจ้าสำหรับความผิดทั้งหมดที่ผมอาจกระทำไป”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สองชั่วโมงในไฟชำระยาวนานกว่า80ปีของชีวิตบนโลก


คุณแม่เอสเปแรนซ่า(mother Esperanza)เล่าว่า
พระเยซูเจ้าทรงบอกฉันว่า “เรากำลังจะแสดงให้ลูกเห็นว่าพระสังฆราชได้รับเกียรติอันรุ่งโรจน์มากเพียงไรเมื่อเข้ามาอยู่ในสวรรค์ เพราะเขาอนุมัติในการสร้างอาสนวิหารแห่งความรักที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา,แห่งแรกของโลก
แล้วนั้นพระเยซูเจ้าก็หายไปและพระสังฆราชก็มาถึงพร้อมกับร่างกายอันรุ่งโรจน์ของท่าน
พระสังฆราชบอกกับเธอว่า: "คุณแม่เอสเปแรนซ่า,พระเยซูเจ้าทรงส่งเรามาเพื่อขอบคุณลูกเพราะลูกบอกให้เราอนุมัติในการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์... พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยมาก
เวลานี้เราได้รับเกียรติอันรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ชั่วนิรันดร์ แต่เราต้องบอกลูกว่า ก่อนที่เราจะไปสวรรค์,เราได้รับความทุกข์ทรมานสาหัสเป็นเวลานานในไฟชำระ...
คุณแม่เอสเปแรนซ่าตอบว่า “พระคุณเจ้า,ท่านเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เองที่กรุงโรม,เหตุไฉนท่านถึงบอกกับลูกว่าท่านทนทุกข์มาเป็นเวลายาวนาน ในเมื่อมันเพิ่งผ่านไปเพียงสองวันเล่า?”...
พระสังฆราชตอบว่า “คุณแม่เอสเปแรนซ่า,เวลาแห่งชีวิตหลังความตายไม่เหมือนกับที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เราได้รับความทุกข์ทรมานในนรกเพียงสองวัน แต่มันยาวนานมากกว่า 80 ปีของชีวิตเราบนแผ่นดินโลกเสียอีก...
เพราะเมื่อวิญญาณตายไป เขาไปปรากฏตัวเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและได้เห็นการปรากฏของพระเจ้า,วิญญาณรู้สึกละอายกับพฤติกรรมที่เคยมีในชีวิตที่เขาได้ละเลยพระเจ้า
เราต้องการบอกทุกคนว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง และสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคือการรักพระเจ้า... อย่างอื่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย"


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นักบุญแอนดรูส์ อเวลีโน(ST ANDREW AVELLINO)


ท่านได้รับพระพรให้ล่วงรู้สถานะของวิญญาณผู้เสียชีวิตว่าอยู่ในนรกหรือไฟชำระ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ซาตานโจมตีพระสงฆ์


การขับไล่ปีศาจเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการอภิบาลของพระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระแม่มารีย์ทรงขับไล่ซาตาน


ขอให้สวดสายประคำถวายแด่พระแม่มารีย์ บทภาวนานี้สามารถรักษาคุณและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากบ่วงของซาตาน
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บาปความไม่บริสุทธิ์


คนที่พูดว่าบาปผิดต่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่บาปที่ใหญ่โตอะไร,คนนั้นก็กำลังหลงผิด
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อขอความช่วยเหลือ


นักบุญโยเซฟกระตุ้นฉันให้มีความศรัทธาต่อท่านอยู่เสมอ 
ท่านนักบุญบอกดิฉันเองว่าให้ดิฉันสวดภาวนาสามบทนี้
(บทข้าแต่พระบิดา,วันทามารีย์,และพระสิริรุ่งโรจน์)
และบทโปรดระลึกเถิดของท่านวันละครั้งทุกวัน 
ท่านมองดูดิฉันด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง 
และทำให้ดิฉันรู้ว่าท่านสนับสนุนในงานนี้(พระเมตตา)มาก 
ท่านสัญญากับดิฉันว่าจะให้ความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ 
ดิฉันสวดภาวนาตามที่ท่านบอกทุกวัน 
และรู้สึกถึงการปกป้องเป็นพิเศษจากท่าน  
                              -นักบุญโฟสตินา
  
โปรดระลึกเถิด ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ,ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์และผู้ปกป้องที่รักของลูก 
แต่ไหนแต่ไรมา,ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า,ผู้ที่มาพึ่งท่านมาขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากท่าน,ถูกท่านปฏิเสธโดยไม่ได้รับการปลอบใจ 
 ด้วยความไว้วางใจดังนี้,ลูกจึงเข้ามาขอพึ่งท่านด้วยใจร้อนรน ลูกขอมอบตัวลูกไว้กับท่าน 
 โอ้ท่านบิดาเลี้ยงขององค์พระผู้ไถ่,โปรดอย่าปฏิเสธคำภาวนาของลูก 
แต่โปรดรับฟังและสนองตอบด้วยใจกรุณาปราณีด้วยเทอญ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ซาตานสารภาพความพ่ายแพ้


“ทุกครั้งที่พระนางลงมายังโลก,พวกเราจมอยู่ส่วนต่ำที่สุด ทุกหยาดหยดน้ำตาของพระนางได้เผาไหม้ทุกขุมขนบนผิวหนังของเรา ทุกการมองดูของพระนางแทงทะลุหัวของเรา ทุกย่างก้าวของพระนางนำจุดจบมาให้เรา เราพยายามหยุดยั้งพระนาง,แต่เราทำไม่ได้เพราะพระนางมีอำนาจมากกว่าเรา ความชั่วไม่มีอำนาจเหนือพระนาง”  

👿 ซาตานสารภาพด้วยความเจ็บปวดกับคุณพ่อฟรานเชสโก บาร์มอนเต (Fr. Francesco Bamonte พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจคนใหม่ของวาติกัน)  

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คำทำนายของนักบุญนิลัสในวาระสุดท้าย


ในอนาคตนั้น ผู้คนจะถูกลิดรอนจากพระคุณของพระจิตซึ่งพวกเขาได้รับในเวลาที่รับศีลล้างบาปอันศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีขับไล่ปีศาจมีสองแบบ


การขับไล่ปีศาจเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี


 นักบุญฟรังซิสมี"รางวัลพิเศษ"ที่มอบให้กับท่านเนื่องจาก "ความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างลึกซึ้ง"
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สุขสันติ์วันฉลองนักบุญทั้งหลายแด่ทุกท่าน


พระศาสนจักรสวมอาภรณ์สีขาวในวันนี้,โดยเป็นการยืนยันว่าพระศาสนจักรคือมารดาที่เรียกลูกๆ ของเธอมาสู่ความรอด
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขำขัน


ในการอบรมพระคัมภีร์ครั้งหนึ่ง พระสงฆ์บอกกับผู้เข้ารับการอบรมว่า “อาทิตย์หน้าพ่อตั้งใจจะเทศน์เกี่ยวกับบาปของการโกหก และเพื่อเป็นการเตรียมตัวพวกคุณในการเทศน์เรื่องนี้ พ่ออยากให้พวกคุณอ่านพระคัมภีร์มาระโกบทที่ 17 มาล่วงหน้า”
และวันอาทิตย์ก็มาถึง ขณะที่พระสงฆ์จะเริ่มต้นเทศน์,ท่านต้องการรู้ว่ามี่กี่คนที่อ่านพระคัมภีร์ตามที่ท่านสั่งไว้, ท่านขอให้คนที่อ่านยกมือขึ้น ปรากฏว่าเกือบทุกคนยกมือ พระสงฆ์ยิ้มด้วยความพอใจและพูดว่า มาระโกมีเพียง 16 บทเท่านั้น ต่อไปนี้พ่อจะเริ่มเทศน์เกี่ยวกับบาปของการโกหก”

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วิญญาณจากไฟชำระ


ผมเชื่อว่าวิญญาณสามารถกระทำการในเรื่องนี้ได้ หากพวกเขาต้องการคำภาวนาและพระเจ้าทรงอนุญาต
>>>อ่านต่อ