พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 20 พ.ย. 2022 สัปดาห์แรกเทศกาลพระคริสตสมภพ

           “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น ในสมัยก่อนน้ำวินาศนั้น ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานกันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ ไม่มีใครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งน้ำวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิ้น เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย เวลานั้น คนสองคนอยู่ในทุ่งนา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ หญิงสองคนที่กำลังโม่แป้งอยู่ คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ “จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย
(มัทธิว 24:37-44)
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขำขัน


ในการอบรมพระคัมภีร์ครั้งหนึ่ง พระสงฆ์บอกกับผู้เข้ารับการอบรมว่า “อาทิตย์หน้าพ่อตั้งใจจะเทศน์เกี่ยวกับบาปของการโกหก และเพื่อเป็นการเตรียมตัวพวกคุณในการเทศน์เรื่องนี้ พ่ออยากให้พวกคุณอ่านพระคัมภีร์มาระโกบทที่ 17 มาล่วงหน้า”
และวันอาทิตย์ก็มาถึง ขณะที่พระสงฆ์จะเริ่มต้นเทศน์,ท่านต้องการรู้ว่ามี่กี่คนที่อ่านพระคัมภีร์ตามที่ท่านสั่งไว้, ท่านขอให้คนที่อ่านยกมือขึ้น ปรากฏว่าเกือบทุกคนยกมือ พระสงฆ์ยิ้มด้วยความพอใจและพูดว่า มาระโกมีเพียง 16 บทเท่านั้น ต่อไปนี้พ่อจะเริ่มเทศน์เกี่ยวกับบาปของการโกหก”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น