พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 20 พ.ย. 2022 สัปดาห์แรกเทศกาลพระคริสตสมภพ

           “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น ในสมัยก่อนน้ำวินาศนั้น ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานกันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ ไม่มีใครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งน้ำวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิ้น เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย เวลานั้น คนสองคนอยู่ในทุ่งนา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ หญิงสองคนที่กำลังโม่แป้งอยู่ คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ “จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย
(มัทธิว 24:37-44)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แสวงหาสวรรค์เพราะความรักไม่ใช่เพราะความกลัว


ถ้าหากโทษทัณฑ์ในนรกสามารถมองเห็นได้ตามที่มันเป็นแล้ว,ประชาชนจะตัวสั่นขวัญผวาด้วยความกลัว,แล้วพวกเขาจะพยายามแสวงหาสวรรค์เพราะความกลัวมากกว่าเพราะความรัก ด้วยเหตุที่ไม่ควรมีใครที่ปรารถนาความสุขแห่งสวรรค์เพราะความกลัวโทษทัณฑ์แต่ควรมาจากความรักอันศักดิ์สิทธิ์,ดังนั้นโทษทัณฑ์ของนรกจึงถูกซ่อนไว้ในเวลานี้  
ต่อเมื่อวิญญาณแยกออกจากร่างกาย,พวกเขาจะได้รับประสบการณ์เหล่านั้นที่พวกเขาไม่ปรารถนาจะรู้ด้วยสติปัญญาของพวกเขาในเวลาที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่และสามารถทำได้บนโลก
#Creator

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น