พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ จากนิมิตของ อันนา คัทรีน เอมเมอริก

แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะอธีบายถึงความโหดร้ายของบรรดาทหารโรมันที่กระทำต่อพระองค์ พวกเขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายในคราบของมนุษย์
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการต่อสู้กับปีศาจ

พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เคยตรัสว่า เทศกาลมหาพรตเป็นระยะเวลาแห่งการ “ฝึกฝนจิตใจ” เพื่อเพิ่มความสามารถในการตระหนักรู้ถึง เสียงของพระเจ้าและตระหนักรู้ถึงเสียงของปีศาจด้วยเช่นกัน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์ตัวอย่างเกี่ยวกับคุณพ่อเอม็อธและปีศาจ                   นาย William Friedkin  ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “The Exorcist” ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสอยู่ร่วมในพิธีขับไล่ปีศาจของคุณพ่อเอม็อธ ในเวลานั้นคุณพ่อเอม็อธทำพิธีครั้งที่ 7 ต่อสตรีชาวอิตาเลียนคนหนึ่ง ในขณะที่ทำพิธีนั้นเอง William Friedkin ต้องกลัวจนตัวสั่นเมื่อเห็นอาการถูกปีศาจเข้าสิงของสตรีคนนั้น William Friedkinได้ถ่ายวีดีโอไว้ด้วย และจัดทำเป็นสารคดีในชื่อ “The Devil and Father Amorth" ได้เริ่มฉายเป็นครั้งแรกในงาน Venice Film Festival เมื่อปี2017
              William Friedkin บอกกับผู้คนที่ในงาน Venice Film Festival ว่า “มันน่ากลัวมาก ผมกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีคนนั้นและรู้สึกสงสารสตรีคนนั้นเป็นอย่างมาก เธอได้รับความเจ็บปวดมาก ซึ่งคุณจะได้เห็นในภาพยนตร์”

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระวันที่2+25มี.ค.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ขอให้ลูกร่วมสวดภาวนาพร้อมกับแม่ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ เมื่อความมืดกำลังต่อสู้กับความสว่าง จงสวดภาวนาเถิด ลูกน้อยทั้งหลาย จงสารภาพบาปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระหรรษทาน  จงตัดสินใจที่จะอยู่กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงนำทางลูกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์  และไม้กางเขนจะเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและความหวังสำหรับลูก  จงภูมิใจเถิดว่าลูกได้รับศีลล้างบาปแล้ว จงมีใจกตัญญูที่ลูกได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการณ์ของพระเจ้า
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มี.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
ผลงานของพระบิดาสวรรค์ที่ทรงกระทำในตัวแม่นั้นช่างยิ่งใหญ่นัก เช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงกระทำในทุกคนที่รักพระองค์ ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ และศรัทธาในการรับใช้พระองค์ด้วย 
ลูกทั้งหลายของแม่ พระบิดาสวรรค์ทรงรักพวกลูก และด้วยความรักของพระองค์ แม่จึงได้มาอยู่ที่นี่กับพวกลูก พระองค์กำลังตรัสกับพวกลูก เหตุใดลูกจึงไม่ปรารถนาที่เห็นหมายสำคัญของพระองค์เล่า?
ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ใกล้พระองค์  ความเจ็บปวดก็จะได้รับการบรรเทาเมื่อมีความเชื่อในพระองค์  ความเชื่อช่วยเยียวยาความเจ็บปวด และความเจ็บปวดที่ปราศจากความเชื่อก็จะนำไปสู่ความสิ้นหวัง ความเจ็บปวดของลูกจะต้องถูกมอบถวายแด่พระเจ้า  องค์พระบุตรของแม่ไม่ได้ไถ่กู้โลกโดยอาศัยการพลีบูชาความเจ็บปวดของพระองค์หรอกหรือ? 
ในฐานะที่แม่เป็นมารดาของพระองค์ แม่อยู่กับพระองค์ในความเจ็บปวดและความทุกข์ แม่ในฐานะมารดาของพวกลูกทุกคน,  ลูกทั้งหลายของแม่, แม่อยู่ในชีวิตของพวกลูก ในความทุกข์ ในความเจ็บปวด ในความยินดี และในความรักของพวกลูก  เพราะฉะนั้น, จงมีความหวัง เพราะความหวังนี้ทำให้พวกลูกเข้าใจได้ว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่น 
ลูกทั้งหลายของแม่, แม่กำลังพูดกับพวกลูก  เสียงของแม่กำลังพูดในจิตวิญญาณของพวกลูก หัวใจของแม่กำลังพูดกับหัวใจของพวกลูก โอ, อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ความรักแห่งหัวใจของแม่รักพวกลูกมากมายยิ่งนัก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่ปรารถนาจะสอนพวกลูก

หัวใจแห่งความรักของแม่ปรารถนาให้พวกลูกดีพร้อม และพวกลูกจะเป็นผู้ที่ดีพร้อมได้ก็ต่อเมื่อ จิตวิญญาณของลูก ร่างกายของลูกและความรักเป็นหนึ่งเดียวกันในตัวลูก

แม่ขอวิงวอนพวกลูกในฐานะที่ลูกเป็นลูกของแม่  จงสวดภาวนามากๆสำหรับพระศาสนจักรและบรรดาผู้รับใช้ของพระศาสนจักร นั่นก็คือนายชุมพาบาลของพวกลูก เพื่อที่พระศาสนจักรจะได้เป็นเหมือนอย่างที่องค์พระบุตรของแม่ปรารถนาให้เป็น  นั่นคือโปร่งใสเหมือนดังน้ำพุและเต็มเปี่ยมด้วยความรัก

ขอขอบใจลูก                

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักบุญฟรังซิส อัสซีซีขับไล่ปีศาจออกจากเมืองอเลสโซ

การล่อลวงของซาตานอย่างหนึ่งที่มันชอบทำก็คือทำให้เกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่มวลมนุษย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระสัญญาต่ออับราฮัม

เราอย่าได้เป็นบุตรแต่ในนามเท่านั้น  แต่ให้เราเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงยอมรับ  ด้วยการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะบุตรแห่งพระเมตตา ที่ถูกเลือกสรรและได้รับความรักจากพระเจ้า 
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ถ้ำฝังพระศพของแม่พระ


              โบสถ์แห่งการกลับคืนชีพของพระนางมารีย์ และเป็นถ้ำฝังพระศพของพระนางด้วย อยู่ในหุบเขากิดโรน Kidron Valleyซึ่งอยู่เชิงเขามะกอก ในกรุงเยรูซาเล็ม
            ตามธรรมประเพณีของคริสต์ศาสนาตะวันออกกล่าวว่า พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงสิ้นพระชนม์ตามธรรมชาติ หรือนิยมเรียกว่า ทรงบรรทม เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป บรรดาอัครสาวกได้ฝังพระศพของพระนางไว้ในคูหา ในวันที่สามพระคริสต์ทรงทำให้พระนางทรงกลับคืนพระชนม์ขึ้นมาและทรงนำพระนางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ
            โทมัสไม่ได้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลาที่ฝังพระศพ เมื่อเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็มในวันที่สามหลังจากฝังพระศพ เขาจึงไปเยี่ยมพระศพพร้อมกับอัครสาวกคนอื่นๆ แต่ได้พบว่าพระคูหาว่างเปล่า จึงเชื่อว่าพระนางพรหมจารีย์มารีย์ได้กลับคืนพระชนม์เหมือนพระเยซูเจ้าและถูกนำขึ้นสู่สวรรค์
            แต่บางคนเชื่อว่าพระนางมารีย์มิได้สิ้นพระชนม์ พระนางเพียงแต่หลับไปและดูเหมือนกับสิ้นพระชนม์เท่านั้น
            ในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ Euthymiaca Historia (อาจเขียนขึ้นโดย ซีริลแห่ง Scythopolis ในศตวรรษที่ 5) กล่าวว่า จักรพรรดิมาร์เชี่ยนและภริยา Pulcheria ได้ขอพระธาตุของพระนางพรหมจารีย์มารีย์จากพระอัยกาแห่งเยรูซาเล็ม Juvenal ในเวลานั้นพระอัยกาอยู่ในการประชุมแห่ง Chalcedon (451). และพระอัยกาได้ตอบจักรพรรดิไปว่า ในวันที่สามหลังจากพระนางพรหมจารีย์มารีย์ถูกฝังพระศพแล้ว ได้ค้นพบว่าพระคูหาของพระนางว่างเปล่า เหลือเพียงแต่ผ้าคลุมพระศพเท่านั้นซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในโบสถ์แห่งเก็ธเซมานี
            ในปี 1975 Bellarmino Bagatti นักพรตฟรังซิสกันและเป็นนักโบราณคดีด้วย ได้ขุดค้นที่บริเวณนั้นและได้พบหลักฐานเป็นสุสานสมัยโบราณที่มีอายุย้อนหลังไปในศตวรรษที่ 1  โครงสร้างของสุสานโดยทั่วไปประกอบด้วยห้องสามห้อง แต่ถ้ำฝังพระศพของพระนางมารีย์จะเป็นถ้ำเดี่ยวแยกจากถ้ำอื่นที่มีสามห้อง
            มีการสร้างโบสถ์ในบริเวณนั้น และถ้ำฝังพระศพของแม่พระอยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์
            ในปี 614 พวกเปอร์เซียได้มารุกรานและทำลายโบสถ์ ในศตวรรษต่อมาจึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่ มีการทำลายและสร้างโบสถ์ใหม่หลายครั้ง แต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องถ้ำของแม่พระ เพราะพวกมุสลิมก็นับถือแม่พระด้วยเช่นกัน
            ปัจจุบันโบสถ์และถ้ำของแม่พระอยู่ในความดูแลของ. Armenian Apostolical Church of Jerusalem และ Greek Orthodox Church,

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระในวันเกิดของมีรยานา


วันที่ 18 มี.ค. เป็นวันเกิดของมีรยานา แม่พระทรงสัญญาว่าจะมาหาเธอในทุกวันเกิดของเธอและแม่พระทรงประทานสาส์นแก่เธอดังนี้    
            ลูกที่รักทั้งหลาย ชีวิตของแม่บนโลกนี้นั้นเรียบง่าย แม่รักและชื่นชมยินดีในสิ่งเล็กน้อย แม่รักชีวิตที่เป็นพระพรจากพระเจ้า แม้แต่ในยามที่ได้รับความเจ็บปวด  และความทุกข์ได้ทิ่มแทงดวงหทัยของแม่ ลูกทั้งหลายของแม่ แม่มีพละกำลังแห่งความเชื่อและมีความไว้วางใจอันไม่สิ้นสุดในความรักของพระเจ้า ทุกคนที่มีพละกำลังแห่งความเชื่อจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น ความเชื่อทำให้ลูกดำเนินชีวิตในความดีและในแสงสว่างแห่งความรักของพระเจ้าเสมอในทุกเวลา พละกำลังนี้จะช่วยให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยามที่เจ็บปวดและมีความทุกข์
            ลูกทั้งหลายของแม่ จงสวดภาวนาวอนขอพละกำลังแห่งความเชื่อ จงไว้วางใจในพระบิดาสวรรค์ และจงอย่ากลัว จงรู้ไว้เถิดว่าไม่มีสิ่งสร้างใดแม้แต่สิ่งเดียวที่เป็นของพระเจ้าจะสูญเสียไปแต่จะมีชีวิตชั่วนิรันดร  ความเจ็บปวดทุกอย่างจะมีเวลาสิ้นสุดลงและแล้วชีวิตอิสระจะเริ่มต้นในที่ซึ่งลูกทั้งหลายของแม่ทั้งหมดจะกลับมา  ในที่ซึ่งทุกสิ่งจะหวนกลับคืน
                    ลูกทั้งหลายของแม่ สงครามของพวกลูกนั้นยากลำบาก มันจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นอีก แต่ลูกจงทำตามแบบอย่างของแม่เถิด จงสวดภาวนาวอนขอพละกำลังแห่งความเชื่อ จงไว้วางใจในความรักของพระบิดาสวรรค์ แม่จะอยู่กับพวกลูก แม่แสดงตัวของแม่เองแก่พวกลูก แม่ให้กำลังใจพวกลูก ด้วยความรักมากพ้นสุดประมาณในความเป็นมารดาของแม่ แม่เอาใจใส่จิตวิญญาณของพวกลูก
            ขอขอบใจลูก

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาพรตระลึกถึงพระเมตตา


รักรุมร้อนดุจไฟไหม้   พระทัย
พระคริสต์ผู้สถิตย์ใน               ไอยสวรรค์
เสด็จมาไถ่บาปให้                    มนุษย์   นี้นา
เศร้ากลายเป็นสุขสันต์              แก่ผู้  วางใจ
โลกา-รอวันวินาศ        ปลาสนา
หากพระมิทรงเมตตา               ช่วยไว้
หลั่งพรพระกรุณา                    ยิ่งใหญ่
มนุษยชาติจึ่งได้                        รอดพ้น  สู่สวรรค์
มหาพรตสัปตะ            อภิวันท์
น้อมนบบังคมคัล                    เทิดไท้
องค์เจ้าจอมราชัน                    ศักดิ์สิทธิ์  ทรงฤทธิ์
ชนทั่วทิศนบไหว้                    แซ่ซ้อง  สดุดี

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

บุตรสาวคนเดียวของโจเซฟ สตาลิน

โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำเผด็จการของสหภาพโซเวียตมีบุตรสาวเพียงคนเดียวชื่อ สเวตลานา อัลลิลูเยวา
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

สงครามฝ่ายจิต

ในขณะที่เรากำลังทำสงครามเพื่อปกป้องความเชื่อของเรา  พระเจ้า,บรรดานิกรเทวดา  และองค์พระคริสตเจ้าเอง กำลังเฝ้ามองดูเรา
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

;
บาทหลวงและชาวคริสต์และคนจำนวนมากถูกจับกุมแต่ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างที่กัปตันชาวดัตช์ต้องการ ทหารฝรั่งเศสที่เดินทางกลับไปบางกอกได้ต่อสู้กับฝ่ายพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์อยู่เป็นเวลาหลายเดือน   >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

รูปภาพอัศจรรย์ของแม่พระ


รูปภาพของแม่พระปรากฏขึ้นในทันทีบนผ้าคลุมเตียงนอนของซิสเตอร์อเล็กซานดรา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

อัพเดตข่าวผู้อ้างว่าได้รับพระพรพิเศษ

เราจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง เมื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่ทำสิ่งประหลาดบางอย่าง และต้องใช้วิจารณาญาณ  
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่เราต้องไม่ยอมให้อดีตมากำหนดอนาคตของเรา
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Universal Judgment การพิพากษาครั้งสุดท้าย

 
ในวันจันทร์ที่12/3/2018 จะมีการจัดแสดงละครแบบใหม่ที่รวมนวัตกรรมและขนบธรรมเนียมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความชื่นชอบในผลงานศิลปะของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในยุคก่อนมากขึ้น  นั่นคือผลงานของไมเคิล แองเจลโล่ที่แสดงอยู่ในโบสถ์ซิสทิน  เป็นภาพที่ระบายบนฝาผนังของโบสถ์ที่มีชื่อเสียงชื่อว่า ภาพการพิพากษาครั้งสุดท้าย  จิตรกรรมฝาผนังอันเป็นผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจลโล่ จะถูกนำมาฉายในลักษณะของ “live show” ที่ Auditorium Conciliazione ในกรุงโรม
            หัวชื่อเรื่องสำหรับการแสดงนี้คือ “Universal Judgment: Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel,” ใช้โปรเจคเตอร์ 4k พร้อมด้วยสเปเชี่ยลเอฟเฟคพิเศษ ผู้อำนวยการผลิตคือ Marco Balich ซึ่งเคยเป็นออร์กาไนซ์เซอร์ของพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคมาแล้ว
 

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

โบราณสถานของคริสตชนยุคแรก

นักโบราณคดีได้ค้นพบผลงานของคริสตชนในบริเวณที่ขุดค้นทางโบราณคดีแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ซึ่งคริสตชนในยุคแรกใช้นมัสการพระเจ้าและปัจจุบันเป็นบริเวณซากปรักหักพังของชาวยิวซามารีตัน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

อมตะวาจาของวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren


อมตะวาจาของวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren กล่าวในปี 2016
**ประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตย
ไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้อยู่ได้เพราะกฎหมาย แต่...
ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของพลเมืองดี ที่ไม่ดูดายและ
ยอมแพ้ต่อคนชั่ว คนทุจริตที่กัดกร่อนทำลายประเทศชาติ
พลเมืองดีจึงต้องยืนหยัดรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงเพื่อลูก
หลานรุ่นต่อไป**

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

สองอาณาจักร

"เราจะให้เจ้าเป็นศัตรูกับหญิง  ทั้งเผ่าพันธ์ของเจ้าและเผ่าพันธุ์ของนางด้วย"    หญิงผู้นั้นคือพระนางมารีย์.    เผ่าพันธุ์ของพระนางคือพระคริสตเจ้า.   นับจากสวนเอเดน, ก็มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ติดตามพระคริสต์กับผู้ติดตามซาตาน. (อาณาจักรของพระคริสต์ และ อาณาจักรของซาตาน)       >>>อ่านต่อ  

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่อิตาลี


2/28/2018
Catholic Online (www.catholic.org)
เมื่อเดือนสิงหาคม 2016 เกิดแผ่นดินไหวในตอนกลางของอิตาลี และปัจจุบันเวลาก็ผ่านมานานหนึ่งปีครึ่งแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบแผ่นศีลที่เสกแล้ว 40 แผ่นอยู่ท่ามกลางสิ่งปรักหักพังของอาคารของโบสถ์แม่พระได้รับการยกขึ้นสวรรค์ Our Lady of the Assumption church ในเมือง Arquata ซึ่งเป็นโบสถ์ที่พังทลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (และมีผู้เสียชีวิตภายในโบสถ์หนึ่งคนเป็นหญิงชรา)
ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์อิตาลี daily Avvenire เขียนว่า ภายในตู้ศีล “ภาชนะบรรจุศีลคว่ำลงแต่ยังมีฝาปิดอยู่  และทั้งๆที่เวลาผ่านไปนานมากเช่นนี้ แผ่นศีลทั้งหมดก็ยังอยู่ครบโดยปราศจากความเสียหายใดๆ”
พระสังฆราชแห่ง Ascoli Piceno, พณท่าน Giovanni D' Ercole, ได้บอกทาง Avvenire ว่า “ยังสามารถได้กลิ่นของปังอ่อนๆ ซึ่งน่าประหลาดใจมาก เรื่องนี้ทำให้ทุกคนมีความหวัง มันบอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงได้รับความทุกข์จากแผ่นดินไหวเหมือนคนอื่น แต่พระองค์ทรงกลับมามีชีวิตในท่ามกลางสิ่งปรักหักพัง”
คุณพ่อ Angelo Ciancotti แห่งอาสนวิหาร Ascoli Piceno เล่าว่า การเปิดตู้ศีลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย “ปัญหาก็คือการเปิดตู้ศีลขึ้นมา แต่ผมก็มีพวงกุญแจที่รวบรวมไว้ซึ่งช่วยเหลือได้มาก” ท่านใช้กุญแจจากที่รวบรวมไว้ทำให้สามารถเปิดตู้ศีลได้ และพบว่าภายในตู้ศีลมีภาชนะ ciborium ซึ่งใช้บรรจุแผ่นศีลนั้นคว่ำลง “พระกายของพระคริสต์ซึ่งถูกทิ้งไว้เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีครึ่งยังคงสดใหม่ โดยไม่มีร่องรอยของการเปลี่ยนสี รูปร่างและกลิ่น”
คุณพ่อกล่าวต่อไปว่า “ไม่มีแบคทีเรียหรือเชื้อราเกิดขึ้น เมื่อผ่านไปอีกสองสามสัปดาห์ แผ่นศีลถูกทิ้งไว้นานถึงหนึ่งปีครึ่งแล้ว แต่ก็ดูเหมือนแผ่นศีลที่ถูกทำขึ้นเมื่อวานนี้เอง”
ในความคิดเห็นของคุณพ่อ “นี่เป็นการค้นพบที่อัศจรรย์และไม่สามารถหาคำอธิบายได้  นี่เป็นอัศจรรย์ แต่เหนือสิ่งใด นี่เป็นข่าวสารสำหรับทุกคน นี่เป็นหมายสำคัญที่เตือนเราเกี่ยวกับการปรากฏอยู่จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท”
“พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเรา” โดยอาศัยแผ่นศีลที่ยังคงสดใหม่นี้ว่า “เราอยู่ท่ามกลางพวกท่าน จงวางใจในเราเถิด” คุณพ่อกล่าวสรุป

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

หนังสือออกใหม่


ความเชื่อไม่ได้ขัดแย้งกับหลักเหตุผลเพราะทั้งสองมาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน นักปราชญ์ในยุคกลางของยุโรปได้ให้อรรถธิบายอย่างสวยงามดังที่กล่าวมานี้  พวกเขาอธิบายว่าพระเจ้าทรงสอนเราโดยผ่านทางหนังสือพระคัมภีร์แห่งการเปิดเผยของพระองค์ และยังได้สอนพวกเราโดยผ่านทางหนังสือแห่งธรรมชาติอีกด้วยซึ่งก็คือความเป็นจริงที่อยู่รอบๆตัวเรา  และเพราะทั้งสองอย่างนี้มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือมาจากพระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณลึกล้ำ  ดังนั้นความเชื่อและหลักเหตุผลจึงไม่มีทางที่จะขัดแย้งกันได้
สามารถซื้อหนังสือได้ที่  angeluspress.org/products/the-realist-gui…

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

สแตมป์ใหม่สำหรับวันอีสเตอร์


ไปรษณีย์ของวาติกัน Philatelic and Numismatic Office ได้ออกแสตมป์ใหม่สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ 2018 มีค่า 0.95 เซนต์ เป็นภาพจากต้นฉบับของศิลปินชาวสเปนชื่อ Raúl Berzosa, อายุ 38 ปี วาดในปี 2016. เป็นรูปพระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์
            วันที่ 18 ก.พ. เวปไซต์ของพระสังฆราชเยอรมนีได้วิจารณ์รูปภาพนี้ว่า พระเยซูเจ้าในรูปมีกล้ามเนื้อบึกบึนเหมือนกับนักเพาะกายดูไม่เหมาะสมนัก
Berzosa วาดรูปนี้ให้แก่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 และรูปถูกประดับไว้ที่อาสนวิหาร cathedral of Fargo, North Dakota เขายังได้วาดรูปของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 และรูปอื่นๆอีกมากมาย

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำไมฟินแลนด์ถึงมีการศึกษาดีที่สุดในโลก ?ที่ฟินแลนด์ไม่มีเด็กสอบตก
ไม่มีการสอบมาตรฐาน
ปรับการสอนตามบุคคลไมยึดตามมาตรฐานเดียว
นักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง ต่อสัดส่วนครู 3 คน
เรียนไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน ประมาณ 3-4คาบ
พัฒนาความรู้แบบองค์รวม ไม่เน้นการแข่งขันหรือแค่วิชาเดียว
แต่วิชายาก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เด็กฟินแลนด์ทำคะแนนได้ดีติดอันดับโลก
เด็กเกือบทั้งหมดพูดได้ 4 ภาษา
วิชาชีพครูต้องเรียน 5 ปี ครูที่นี่จึงเก่งดีมีคุณภาพ
กฎหมายกำหนดให้เรียนฟรีตั้งแต่ 9 ขวบจนจบปริญญาเอก เด็กจบมาทำงานตรงตามที่เรียน

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

คริสตชนคาทอลิกในจีนเพิ่มขึ้น


ในปี 2017 มีชาวจีนประมาณ 50,000 คน (อาจมากกว่านี้) ที่ได้รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิก นี่เป็นตัวเลขที่ได้จาก Fides ซึ่งเป็นรายงานข่าวสารการแพร่ธรรมที่ตีพิมพ์เมื่อ 15 ก.พ.
ตัวเลขอย่างเป็นทางการคือ 48,566 คน อย่างไรก็ตาม มีการประกอบพิธีล้างบาปในบริเวณนอกเมืองใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ถูกนับรวมไว้ด้วย เพราะการรับข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีนนั้นมีความยากลำบากด้วยสาเหตุหลายประการ
พระศาสนจักรคาทอลิกและประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน แต่ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก รัฐบาลจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์และไม่เชื่อในพระเจ้ายังคงไม่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และทำการเบียดเบียนคริสตชนในหลายระดับ พระศาสนจักรได้รับอนุญาติให้ดำเนินงานได้ภายใต้การควบคุมของรัฐเท่านั้น
หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลและควบคุมโบสถ์และไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาในโรม ผลลัพท์ของสิ่งนี้คือทำให้เกิด พระศาสนจักรสองพระศาสนจักรขึ้นในแผ่นดินจีน คือพระศาสนจักรที่รัฐบาลรับรอง และพระศาสนจักรใต้ดินซึ่งรัฐบาลไม่รับรอง  พระศาสนจักรแรกไม่ความสัมพันธ์กับวาติกันน้อยมาก  ส่วนอีกพระศาสนจักรหนึ่งยังไม่ซื่อสัตย์ต่อทางสันตสำนัก พระสงฆ์ที่ต่อต้านการควบคุมของรัฐบาลจะถูกเบียดเบียน และอาจต้องถูกฆ่าเป็นมรณะสักขี
พระศาสนจักรพยายามพูดจากับทางรัฐบาลจีน แต่ประเด็นปัญหาหลักก็คือฝ่ายใดที่เป็นผู้แต่งตั้งพระสังฆราช รัฐบาลจีนไม่เต็มใจที่จะให้ทางวาติกันเลือกพระสังฆราชและกลับแต่งตั้งพระสังฆราชขึ้นมาเอง
มีคริสตชนคาทอลิกในประเทศจีนประมาณ 12 ล้านคน และจำนวนก็เพิ่มมากขึ้นทั้งๆที่มีการเบียดเบียนจากรัฐบาลจีน เหมือนดังคำพูดที่ว่า พระศาสนจักรจะเติมโตขึ้นเมื่อถูกเบียดเบียน และตัวเลขการล้างบาปก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ซาตานประจญล่อลวงพระเยซูเจ้า

เมื่อซาตานเผชิญหน้ากับพระคริสต์ในทะเลทราย ซาตานพยายามล่อลวงพระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพมนุษย์ มันล่อหลอกให้พระองค์แสดงพระฤทธานุภาพด้วยการประจญสามครั้ง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

รำพึงไตร่ตรองในเทศกาลมหาพรต

 
ระหว่างเทศกาลมหาพรต ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำตาของแม่พระในหนทางแห่งพระมหาทรมานเพื่อร่วมเดินทางไปกับการพลีชีพบูชาด้วยความรักของพระเยซูคริสตเจ้า
>>>อ่านต่อ