พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แสวงบุญสู่อากิตะ


เหตุใดความพยายามของแม่พระที่เตือนเราซ้ำอีกครั้งนี้จึงทำให้บรรดาพระสังฆราชหัวสมัยใหม่มีความสับสนรวมทั้งพระสันตะปาปาในยุคหลังนี้ด้วย?
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สาส์นเร่งด่วนจากแม่พระ


             สาส์นแม่พระ, ราชินีแห่งสันติภาพ ที่ Anguera, Bahia, Brazil
             ผู้รับสาส์น - เปโดร ริจิส
             สาส์นลำดับที่ 4,833 วันที่ 27 ก.ค. 2019
             "ลูกที่รักทั้งหลาย
             แม่คือมารดาผู้โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งของลูกและแม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกลูก ชายที่ชั่วร้ายจะปฏิบัติการและต้นไม้ที่เกิดผลดีจะถูกถอนทิ้ง ประชากรของพระเจ้าจะสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก จงดูเถิด, เวลาที่แม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าได้มาถึงแล้ว จงคุกเข่าลงสวดภาวนาเถิด อย่าหันหลังให้กับความจริง จงแสวงหาความเข้มแข็งในการสวดภาวนาอย่างจริงใจ แสวงหาในพระวรสารและในศีลมหาสนิท ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้น, จงดำรงอยู่ในความเชื่อแห่งคำสอนที่แท้จริงของพระศาสนจักรของพระเยซูของแม่ อย่าท้อถอย พระเจ้าทรงต้องการพวกลูกทุกคน จงปลุกเร้าใจตนเองและเป็นพยานยืนยันว่าลูกเป็นของพระเจ้า จงยืนหยัดปกป้องความจริง นี่เป็นสาส์นที่แม่ขอมอบแก่ลูกในวันนี้ในพระนามขององค์พระตรีเอกภาพสูงสุด
ขอขอบใจที่อนุญาติให้แม่รวบรวมพวกลูกมาพร้อมหน้ากัน ณ.ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง 
แม่อวยพรลูกในพระนามพระบิดา, พระบุตร และพระจิต
อาแมน จงไปในสันติสุขเถิด"

              (นี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้มีตำแหน่งระดับสูงในพระศาสนจักร แม่พระทรงแจ้งให้เรารู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อถอยหรือเสียความเชื่อ แต่ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเสมอ)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชีวิตซ่อนเร้นของพระเยซูเจ้า

“ผู้ที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา เราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา” (ยน 14:21)
>>>อ่านต่อ


วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของอิลเมลด้า

ร่างน้อยๆของอิลเมลด้ายังคงสภาพสวยงามไม่เน่าเปื่อยนอนอย่างสงบในในโบสถ์นักบุญสิจิสมอนโด ในเมืองโบโลญา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.ค. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          สิ่งที่แม่ขอต่อพวกลูกคือการสวดภาวนา ขอให้การสวดภาวนาเป็นความยินดีสำหรับลูกและเป็นสิ่งที่ผูกมัดลูกกับพระเจ้า
         ลูกน้อยทั้งหลาย, การทดลองจะมาและลูกจะไม่เข้มแข็ง บาปจะเข้าครอบครอง แต่ถ้าลูกเป็นของแม่ลูกจะชนะ เพราะลูกจะลี้ภัยอยู่ในดวงพระหฤทัยขององค์พระบุตรเยซูของแม่
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงหันกลับมาสู่การสวดภาวนาจนกระทั่งการสวดภาวนากลายเป็นชีวิตของลูกทั้งกลางวันและกลางคืน
                     ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ค 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยนำพระทัยเมตตาของพระบิดาเจ้า แม่จึงได้มอบหมายสำคัญซึ่งเป็นหลักฐานของการปรากฏมาของแม่แก่พวกลูก และแม่จะยังคงมอบให้ต่อไป  
ลูกทั้งหลายของแม่, ความปรารถนาของแม่ก็คือการเยียวยารักษาวิญญาณ ความปรารถนานี้ก็คือให้ลูกทุกคนของแม่จะได้มีความเชื่อที่แท้จริง ให้ลูกมีชีวิตที่จะได้เห็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ ได้ดื่มน้ำจากน้ำพุแห่งพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่ - พระวาจาแห่งชีวิต 
ลูกทั้งหลายของแม่, องค์พระบุตรของแม่ โดยอาศัยความรักและการเสียสละเป็นพลีบูชาของพระองค์ ได้นำแสงสว่างแห่งความเชื่อมาสู่โลกนี้และได้แสดงหนทางแห่งความเชื่อแก่พวกลูก เพราะว่าความเชื่อได้ยกระดับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานให้สูงขึ้น  
ความเชื่อที่แท้จริงทำให้การสวดภาวนามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น, และกิจการแห่งความเมตตา – การสนทนากัน ก็เป็นพระพรแห่งการบรรเทาใจ   
บรรดาลูกของแม่เหล่านั้นซึ่งมีความเชื่อ–ความเชื่อที่แท้จริง–มีความสุขทั้งๆที่ปราศจากทุกสิ่ง เพราะพวกเขามีชีวิตอยู่ในจุดเริ่มต้นของความสุขแห่งสวรรค์บนโลก เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, แม่ขอให้พวกลูกเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่แท้จริง เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในองค์พระบุตรของแม่, เพื่อนำแสงสว่างไปยังที่ที่มีแต่ความมืดมิด      
ลูกทั้งหลาย, ในฐานะมารดา แม่ขอบอกกับลูก ลูกไม่สามารถดำรงอยู่บนหนทางแห่งความเชื่อและติดตามองค์พระบุตรของแม่ได้โดยปราศจากนายชุมพาบาลของลูก       
ดังนั้นจงสวดภาวนาเพื่อที่พวกท่านจะได้มีพละกำลังที่เข้มแข็งและมีความรักที่จะนำทางพวกลูก ขอให้การสวดภาวนาของลูกอยู่กับพวกท่านเสมอ 
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญบริจิตทำนายถึงแอนตี้ไครส์


ในตอนปลายยุคนี้, แอนตี้ไครส์จะเกิดมา ในขณะที่พระคริสต์ทรงบังเกิดจากสตรีสูงส่งประเสริฐที่สุด เจ้าแอนตี้ไครส์จะเกิดจากสตรีที่ต่ำช้าที่สุด
>>>อ่านต่อ  

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์2

หย่อนอารมณ์
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนประถม 1 ให้นักเรียนตอบคำถามที่เขียนบนกระดาน
ครู – วิชัยตอบคำถามข้อที่ 1 สิ
      ข้อไหนเป็นข้อที่ถูกที่สุด
1 หมูราคากิโลกรัมละ 130 บาท ผักคะน้าราคากิโลกรัมละ 70 บาท นายเด่นซื้ออย่างละ 1 กิโลกรัม นายเด่นต้องจ่ายเงินเท่าไร
     ก. 250 บาท       ข. 190 บาท
     ค 200 บาท        ง. 180 บาท
วิชัย - ข้อ ง. ครับ
ครู – (รู้สึกไม่พอใจ) วิชัยครูจะให้เธอแก้ตัวใหม่ ตอบข้อที่ 2 สิ
2 สมุดราคาเล่มละ 20 บาท ปากกาด้ามละ 20 บาท ซื้อสมุด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม จะจ่ายเงินเท่าไร
     ก. 35 บาท     ข. 40 บาท
     ค 30 บาท      ง. 18 บาท
วิชัย – ข้อ ง. ครับ
ครู – วิชัย ทำไมถึงตอบข้อ ง.
วิชัย – ก็บนกระดานเขียนว่าให้ตอบข้อที่ถูกที่สุด ผมก็ตอบข้อที่ถูกที่สุดแล้วนี่ครับ
ครู –   (มองดูกระดาน ) อ๋อ ครูผิดเอง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำสาปของความร่ำรวย

ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกหวยรวยหลายล้านแล้วจะมีความสุข มีหลายคนที่ถูกหวยแต่ไม่มีความสุขอย่างที่คิด เพราะโชคที่ได้มากลายเป็นทุกขลาภทำชีวิตวุ่นวายเพราะเงินก้อนโต
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระสงฆ์ถูกทำร้าย


บราซิล 14 ก.ค. 2019  - หญิงเสียสติคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนเวทีแล้วผลักพระสงฆ์(Father Marcelo Rossi )ร่วงจากเวทีระหว่างการเทศน์ในพิธีมิสซาต่อหน้าคน 50,000 คน แต่พระสงฆ์ปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำทำนายที่คล้ายกัน

พระเจ้าจะทรงส่งโทษทัณฑ์อันยิ่งใหญ่มาสู่มนุษยชาติในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นี้ เมื่อซาตานได้ขึ้นไปสู่จุดยอดของพระศาสนจักรแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อดีตทหารได้พบกับคนรักเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง


           แล้วทั้งสองก็ได้มาพบกันอีก
          อดีตทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้พบกับหญิงชาวฝรั่งเศสที่เคยพบรักกันในสมัยนั้นอีกครั้ง ทั้งสองไม่เคยลืมกันเลย
          K.T. (Kara Troy) Robbins ถูกส่งไปร่วมรบที่ยุโรปในปี 1944 เขาเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นฝั่งนอร์มังดีในวันดีเดย์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทำให้กองทัพนาซีของฮิตเลอร์ต้องพ่ายแพ้ ขณะที่รอบบิ้นประจำอยู่ที่ฝรั่งเศส เขาได้พบกับหญิงสาวอายุ 18 ที่อาศัยบริเวณใกล้ชายแดนเยอรมนี เธอชื่อ Jeannine Ganaye
          ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แต่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นสั้นนัก รอบบิ้นซึ่งเวลานั้นอายุ 24 ถูกส่งไปแนวหน้าฝั่งตะวันออกและอยู่ 2 เดือน ต่อจากนั้นก็ถูกส่งกลับบ้านที่อเมิรกา เขาไม่ได้กลับมาที่ฝรั่งเศสอีกเลย และแต่งงานกับหญิงชาวอเมริกัน อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเก็บรูปของ Jeannine ไว้เสมอ
           เวลาผ่านไป 75 ปี เวลานี้รอบบิ้นอายุ 90 มีการจัดงานรำลึกถึงวันดีเดย์ที่ฝรั่งเศส และรอบบิ้นได้มาร่วมงานนี้ด้วย เขาถือรูปถ่ายของ Jeannine และนักข่าวได้เห็นและรู้เรื่องราวของเขา จึงช่วยตามหา Jeannine และพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ (โดยใช้ชื่อสกุลว่า Pierson)
          ทีมนักข่าวจึงจัดการให้ทั้งสองได้มาพบกันอีกครั้ง ทั้งคู่รู้สึกสะเทือนใจมากและใช้เวลาสนทนากันนานสองชั่วโมง รอบบิ้นบอกเธอว่า เขายังรักเธออยู่เสมอ และ Jeannine ก็เข้าใจถึงแม้เธอจะไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ตาม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมดจูกอเรจ์ - พระสังฆราชสั่งให้รับศีลในปาก


ช่วงบ่ายวันนี้ระหว่างพิธีมิสซาภาษาอิตาเลียนในโบสถ์เซนต์เจมส์ เมดจูกอเรจ์ พระสงฆ์ได้พูดเตือนผู้แสวงบุญชาวอิตาเลียนว่า “โดยคำสั่งของผู้แทนพระสันตะปาปาในวันนี้ ให้รับศีลมหาสนิทในปากเท่านั้น ไม่มีการแจกศีลมหาสนิทในมือ”
เหตุผลนะหรือ?มีคนอธิบายผมว่า ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพิธีกรรมเท่านั้น – แต่เพราะมีบางคนรับศีลในมือแล้วซ่อนศีลไว้ในกระเป๋าเพื่อนำไปขายต่อแก่คนอื่น (เขาบอกผมว่าอาจขายได้ถึง 500 ยูโรเลยทีเดียว) เพราะมีบางคนคิดว่าศีลมหาสนิทจากเมดจูกอเรจ์มี”ฤทธิอำนาจ” มากกว่าที่อื่น .....

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


มีโรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนว่า ”แจกทุนเรียนฟรี” ไม่มีใครสนใจ

หลายวันต่อมา ผอ. ต้องประหลาดใจ เมื่อเห็นมีคนจำนวนมากมายืนอออยู่ที่หน้าประตูโรงเรียน จึงเข้าไปถามว่าพวกเขามีธุระอะไร ได้รับคำตอบว่า เค้ามาตามป้ายที่หน้าโรงเรียน

ผอ. มองไปที่ป้าย ก็รู้ว่ามีมือดีมาลบ น. หนู ทิ้งไปหนึ่งตัว กลายเป็นข้อความว่า

“แจกทุเรียนฟรี”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การแพร่ธรรมในอัฟริกา

 รายงานเรื่องราวของการเผยแพร่ความเชื่อที่ก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดใจในท่ามกลางชุมชนมุสลิมในอัฟริกา
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การสวดภาวนา

“ถ้าฉันได้เห็นทูตสวรรค์ปรากฏมาในระหว่างการสวดภาวนา ฉันจะยิ่งมีความยำเกรงและมีความตั้งใจในการสวดภาวนามากขึ้นแน่นอน”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระนามของพระเจ้า

พระคัมภีร์ในภาษายิวนั้นคำว่า "เราคือเราเป็น" เขียนว่า YHWH (อ่านว่า ยาห์เวห์) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า “I am who I am” (เราเป็นผู้ที่เราเป็น)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โลหิตและน้ำไหลจากสีข้างของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงมีสภาพของการมีเลือดคั่งในโพรงเยื่อหุ้มปอด haemothorax ซึ่งอยู่ในพระกายที่อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้ว สภาพเช่นนี้ได้แยกโลหิตและน้ำออกเป็นสองชั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำคมจากนักบุญ2


หย่อนอารมณ์
ผมถูกเชิญไปงานแต่งงานแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงโรงแรม พบประตูเขียนไว้ว่า
      1 ญาติเจ้าสาว
      2 ญาติเจ้าบ่าว
ผมเข้าประตูที่เขียนว่า ญาติเจ้าสาว ก็เจอประตูอีก 2 ประตู เขียนว่า
     1 สุภาพสตรี
     2 สุภาพบุรุษ
ผมก็ตรงไปยังประตูที่เขียนว่า สุภาพบุรุษ พอเปิดเข้าไปเจออีก 2 ประตูเขียนว่า
     1 ผู้ร่วมงานที่”มี”ของขวัญ
     2 ผู้ร่วมงานที่”ไม่มี”ของขวัญ
ผมก็เดินผ่านประตูที่เขียนว่า ผู้ร่วมงานที่ไม่มีของขวัญ และก็พบว่าตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกโรงแรม....

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระจิตเจ้าคือลมหายใจของพระเยซูเจ้า

พระจิตเจ้าทรงเตรียมมนุษย์และทำให้พวกเขามีชีวิตด้วยพระหรรษทานของพระองค์เพื่อนำพวกเขาให้มาสู่พระคริสต์
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าจะต้องเป็นอย่างไร

พระเยซูเจ้าประสงค์ให้พระศาสนจักรเป็นอย่างไร
การเปิดเผยต่อนักบุญ บริจิตแห่งสวีเดน

"เราจะอธิบายให้ลูกรู้ถึงความหมายของบ้าน(พระศาสนจักร)ที่เราต้องการสร้างขึ้น บ้าน(พระศาสนจักร)นี้เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ และเราเองผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่ดำรงอยู่ เราจะเป็นฐานรากของบ้านนี้ ในบ้านนี้มีสี่กำแพง กำแพงแรกก็คือความยุติธรรมของเราโดยที่เราจะพิพากษาคนที่เป็นปรปักษ์ต่อบ้านหลังนี้ กำแพงที่สองคือปรีชาญาณของเรา ซึ่งเราจะสอนผู้สร้างบ้านด้วยความรู้และความเข้าใจของเรา กำแพงที่สามคือฤทธานุภาพของเราโดยที่เราจะเสริมกำลังพวกเขาให้ต่อสู้กับการประจญล่อลวงของมารปีศาจ กำแพงที่สี่คือความเมตตาของเราซึ่งต้อนรับทุกคนที่สวดอธิษฐานภาวนา ในกำแพงนี้มีประตูแห่งพระหรรษทานที่ซึ่งทุกคนที่อธิษฐานภาวนาจะได้รับการต้อนรับให้เข้าไปข้างในได้ หลังคาของบ้านหลังนี้คือความรักของเราซึ่งเราจะปกคลุมบาปของทุกคนที่รักเรา เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องถูกพิพากษาจากบาปของพวกเขา หน้าต่างบนหลังคาที่ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาคือความคิดและการพิจารณาแห่งพระเมตตาของเรา จากสิ่งนี้ความอบอุ่นแห่งสวรรค์ของเราจะให้ความอบอุ่นแก่ผู้สร้างบ้านทุกคน แต่กำแพงเหล่านี้จะต้องใหญ่และแข็งแรงซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถทำลายหรือบิดเบือนพระวาจาของเราหรือโยนพระวาจาของเราทิ้งไป กำแพงจะต้องสูงพอสมควรซึ่งหมายความว่าปรีชาญาณของเราสามารถรับรู้และเข้าใจได้บางส่วน,แต่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด หน้าต่างเรียบง่ายธรรมดาที่เป็นกระจกใสหมายความว่าพระวาจาของเรานั้นเรียบง่ายแต่โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ ความรู้ซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งสวรรค์ก็จะเข้ามาสู่โลก หลังคาที่สูงพอสมควรมีความหมายว่าพระวาจาของเราจะต้องถูกเปิดเผยและเผยแพร่ออกไป ไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ยากลึกลับเข้าใจไม่ได้ แต่ด้วยวิธีที่สามารถเข้าใจได้ซึ่งคนที่รับรู้จะเข้าใจได้โดยง่าย "
 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญองค์ใหม่ของอินเดีย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงรับรองอัศจรรย์ซึ่งปูทางให้ท่านเป็นนักบุญ ท่านเกิดในครอบครัวชนชั้นสูง แต่ท่านดำเนินชีวิตในความถ่อมตน สวดภาวนา อดอาหารและใช้โทษบาป
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญดอมินิกและนักบุญเปโตรและเปาโล


                  นักบุญดอมินิกสวดภาวนาเป็นเวลายาวนานในอาสนวิหารนักบุญเปโตร ท่านใคร่ครวญถึงอนาคตของการงานที่ท่านกำลังทำที่ Languedoc  ท่านกำลังจัดตั้งกลุ่มบราเดอร์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเพื่อเผยแพร่ความเชื่อคาทอลิกแก่พวกเฮเรติกที่ปฏิเสธพระศาสนจักรและไม่ยอมรับในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระศาสนจักร ทันใดนั้น นักบุญดอมินิกก็ได้เห็นด้วยสายตาแห่งวิญญาณของท่าน ท่านเห็นนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลปรากฏมาใกล้ท่าน นักบุญเปาโลได้มอบหนังสือพระวรสารแก่ท่าน และนักบุญเปโตรได้มอบไม้เท้าแก่ท่าน แล้วทั้งสองก็บอกท่านว่า ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ประกาศพระวรสารแก่โลก
(รูปภาพเฟรสโกนี้อยู่ในอารามใหญ่ที่ Santa Maria Novella ในฝรั่งเศส)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำพิพากษา

พระคริสตเจ้าไม่เคยทรงสัญญาว่า ผู้ที่ติดตามพระองค์จะเป็นที่นิยมของคนทั่วไป พระองค์ทรงสัญญาจะให้แต่กางเขน แต่กางเขนนั้นจะเบาพอจะแบกได้ เพราะพระองค์ประทับอยู่กับเรา พร้อมกับพระมารดาของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ดาร์วิน รามอส

“คุณพ่อครับ ผมคิดว่าพระเยซูต้องการให้ผมอดทนจนถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำ”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำคมจากนักบุญ

ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถกำลังทดสอบการบวกเลขของเด็กชั้นประถม 1
ครูถามจอห์น นักเรียนของเขา
ครู - จอห์น ถ้าครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจอยู่สักพักหนึ่ง) 4 ลูกครับ
ครู – (รู้สึกไม่พอใจ แต่คิดว่าจอห์นอาจฟังไม่ชัดจึงถามใหม่) ฟังดีดีนะจอห์น ครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (รับรู้ว่าครูคงไม่พอใจ จึงนับนิ้วใหม่อย่างช้าๆ) 4 ลูกครับ
ครู – (ไม่พอใจและสงสัย แต่นึกขึ้นได้ว่า จอห์นชอบสตอเบอรี่) ถ้างั้นเอาใหม่ ถ้าครูให้สตอเบอรี่เธอ 1 ลูก แล้วให้สตอเบอรี่อีก 1 ลูก แล้วให้สตอเบอรี่อีก 1 ลูก เธอจะมีสตอเบอรี่ทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจ) 3 ลูกครับ
ครู – (ยิ้มด้วยความพอใจ รู้สึกได้รับชัยชนะ) เอาละจอห์นงั้นครูจะถามอีกที ถ้าครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจ) 4 ลูกครับ
ครู – (งง สงสัย) ทำไม จอห์น ทำไมถึงตอบแบบนี้? ทำไมเป็น 4 ลูก
จอห์น – (รู้ว่าครูไม่ค่อยพอใจ พูดเสียงเบาๆ) คือ...เพราะว่า ผมมีแอปเปิลอยู่ 1 ลูกในกระเป๋าครับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระตรีเอกภาพพระเจ้าเที่ยงแท้


“เวลานั้นกำลังมาถึง เมื่อคนเหล่านั้นจะฆ่าพวกท่านและคิดว่าตนกำลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า  พวกเขาทำสิ่งนี้เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเรา” (ยน. 16.3)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพยนตร์ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างประวัติดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระองค์ประจักษ์แก่นักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก็อก ที่คอนแวนต์ปาเรย์ เลอ มอนิอัลในปี 1673 ที่ฝรั่งเศส
“แล้วพระองค์ทรงเปิดเผยให้ดิฉันทราบว่า ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการได้รับความรักจากมนุษย์ และทรงต้องการนำพวกเขาให้ออกจากหนทางแห่งความพินาศซึ่งซาตานได้ล่อลวงมนุษย์จำนวนมากให้หลงไป สิ่งนี้ทำให้พระองค์คิดรูปแบบนี้ขึ้นโดยเปิดเผยดวงพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์ พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทุกอย่างอันมากมายเหลือคณา คือขุมทรัพย์แห่งความรัก, ความเมตตา, พระหรรษทาน ความศักดิ์สิทธิ์และความรอดซึ่งมีอยู่ภายในดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ผู้ที่ปรารถนาจะมอบความรักของเขาและถวายเกียรติแด่ดวงพระทัยของพระองค์เท่าที่เขาสามารถทำได้ เขาจะได้รับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์อย่างอุดมบริบูรณ์จากดวงพระทัยนี้”
            “พระองค์จะต้องได้รับการถวายเกียรติภายใต้รูปภาพของดวงพระทัยที่เป็นเนื้อหนัง รูปภาพนี้จะต้องถูกจัดตั้งและแพร่หลายออกไป....พระองค์สัญญากับดิฉันว่า ที่ใดก็ตามที่มีรูปภาพนี้ตั้งอยู่ด้วยความตั้งใจจะถวายเกียรติแก่ดวงพระทัยของพระองค์เป็นพิเศษ พระองค์จะทรงหลั่งพระพรและพระหรรษทานมายังสถานที่นั้น ความศรัทธาต่อดวงพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายแห่งความรักของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่มนุษย์ในยุคหลังนี้ เพื่อนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากอาณาจักรของซาตานซึ่งพระองค์ปรารถนาที่จะทำลายให้สิ้นซาก และนำมนุษย์มาสู่อิสระภาพอันหอมหวานในกฏแห่งความรักของพระองค์ ซึ่งพระองค์หวังที่จะให้ดำรงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้”......”ความศรัทธานี้ทำให้พระองค์พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งใดเลยแก่ผู้ที่มีความศรัทธาและแสดงออกซึ่งความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า” 
                จากการเผยแสดงของพระเยซูเจ้าต่อนักบุญ  มากาเร็ต  มารีย์  อาลาก็อก

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ภาคภูมิใจในความฉลาดของตนเอง


            หย่อนอารมณ์
            คนไข้กับหมอ
            ณ. โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีคนไข้มาพบหมอ
            คนไข้ – สวัสดีครับคุณหมอ (พอเข้ามาในห้องตรวจก็ยกมือไหว้)
            หมอ – สวัสดีครับ ที่มาหาหมอ มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมครับ?
            คนไข้ – โอ้ (อุทานด้วยความประหลาดใจ) หมอเก่งจังครับ รู้ได้ไงครับว่าผมมีปัญหาด้านสายตา
            หมอ – อ้อ ตะกี้ คุณยกมือไหว้คอมพิวเตอร์นะครับ
               ------------------------------
            ผี
            ลูก – พ่อครับ คนใช้บ้านเราบอกผมว่า บ้านเรามีผี
            พ่อ – ขึ้นรถเร็วลูก บ้านเราไม่มีคนใช้
            แม่ – คุณคะ เราไม่มีลูก
            พ่อ – อ้าวเฮ้ย เราโสดนี่หว่า