พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แสวงบุญสู่อากิตะ


เหตุใดความพยายามของแม่พระที่เตือนเราซ้ำอีกครั้งนี้จึงทำให้บรรดาพระสังฆราชหัวสมัยใหม่มีความสับสนรวมทั้งพระสันตะปาปาในยุคหลังนี้ด้วย?
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สาส์นเร่งด่วนจากแม่พระ


             สาส์นแม่พระ, ราชินีแห่งสันติภาพ ที่ Anguera, Bahia, Brazil
             ผู้รับสาส์น - เปโดร ริจิส
             สาส์นลำดับที่ 4,833 วันที่ 27 ก.ค. 2019
             "ลูกที่รักทั้งหลาย
             แม่คือมารดาผู้โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งของลูกและแม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกลูก ชายที่ชั่วร้ายจะปฏิบัติการและต้นไม้ที่เกิดผลดีจะถูกถอนทิ้ง ประชากรของพระเจ้าจะสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก จงดูเถิด, เวลาที่แม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าได้มาถึงแล้ว จงคุกเข่าลงสวดภาวนาเถิด อย่าหันหลังให้กับความจริง จงแสวงหาความเข้มแข็งในการสวดภาวนาอย่างจริงใจ แสวงหาในพระวรสารและในศีลมหาสนิท ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้น, จงดำรงอยู่ในความเชื่อแห่งคำสอนที่แท้จริงของพระศาสนจักรของพระเยซูของแม่ อย่าท้อถอย พระเจ้าทรงต้องการพวกลูกทุกคน จงปลุกเร้าใจตนเองและเป็นพยานยืนยันว่าลูกเป็นของพระเจ้า จงยืนหยัดปกป้องความจริง นี่เป็นสาส์นที่แม่ขอมอบแก่ลูกในวันนี้ในพระนามขององค์พระตรีเอกภาพสูงสุด
ขอขอบใจที่อนุญาติให้แม่รวบรวมพวกลูกมาพร้อมหน้ากัน ณ.ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง 
แม่อวยพรลูกในพระนามพระบิดา, พระบุตร และพระจิต
อาแมน จงไปในสันติสุขเถิด"

              (นี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้มีตำแหน่งระดับสูงในพระศาสนจักร แม่พระทรงแจ้งให้เรารู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อถอยหรือเสียความเชื่อ แต่ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเสมอ)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชีวิตซ่อนเร้นของพระเยซูเจ้า

“ผู้ที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา เราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา” (ยน 14:21)
>>>อ่านต่อ


วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของอิลเมลด้า

ร่างน้อยๆของอิลเมลด้ายังคงสภาพสวยงามไม่เน่าเปื่อยนอนอย่างสงบในในโบสถ์นักบุญสิจิสมอนโด ในเมืองโบโลญา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.ค. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          สิ่งที่แม่ขอต่อพวกลูกคือการสวดภาวนา ขอให้การสวดภาวนาเป็นความยินดีสำหรับลูกและเป็นสิ่งที่ผูกมัดลูกกับพระเจ้า
         ลูกน้อยทั้งหลาย, การทดลองจะมาและลูกจะไม่เข้มแข็ง บาปจะเข้าครอบครอง แต่ถ้าลูกเป็นของแม่ลูกจะชนะ เพราะลูกจะลี้ภัยอยู่ในดวงพระหฤทัยขององค์พระบุตรเยซูของแม่
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงหันกลับมาสู่การสวดภาวนาจนกระทั่งการสวดภาวนากลายเป็นชีวิตของลูกทั้งกลางวันและกลางคืน
                     ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ค 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยนำพระทัยเมตตาของพระบิดาเจ้า แม่จึงได้มอบหมายสำคัญซึ่งเป็นหลักฐานของการปรากฏมาของแม่แก่พวกลูก และแม่จะยังคงมอบให้ต่อไป  
ลูกทั้งหลายของแม่, ความปรารถนาของแม่ก็คือการเยียวยารักษาวิญญาณ ความปรารถนานี้ก็คือให้ลูกทุกคนของแม่จะได้มีความเชื่อที่แท้จริง ให้ลูกมีชีวิตที่จะได้เห็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ ได้ดื่มน้ำจากน้ำพุแห่งพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่ - พระวาจาแห่งชีวิต 
ลูกทั้งหลายของแม่, องค์พระบุตรของแม่ โดยอาศัยความรักและการเสียสละเป็นพลีบูชาของพระองค์ ได้นำแสงสว่างแห่งความเชื่อมาสู่โลกนี้และได้แสดงหนทางแห่งความเชื่อแก่พวกลูก เพราะว่าความเชื่อได้ยกระดับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานให้สูงขึ้น  
ความเชื่อที่แท้จริงทำให้การสวดภาวนามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น, และกิจการแห่งความเมตตา – การสนทนากัน ก็เป็นพระพรแห่งการบรรเทาใจ   
บรรดาลูกของแม่เหล่านั้นซึ่งมีความเชื่อ–ความเชื่อที่แท้จริง–มีความสุขทั้งๆที่ปราศจากทุกสิ่ง เพราะพวกเขามีชีวิตอยู่ในจุดเริ่มต้นของความสุขแห่งสวรรค์บนโลก เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, แม่ขอให้พวกลูกเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่แท้จริง เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในองค์พระบุตรของแม่, เพื่อนำแสงสว่างไปยังที่ที่มีแต่ความมืดมิด      
ลูกทั้งหลาย, ในฐานะมารดา แม่ขอบอกกับลูก ลูกไม่สามารถดำรงอยู่บนหนทางแห่งความเชื่อและติดตามองค์พระบุตรของแม่ได้โดยปราศจากนายชุมพาบาลของลูก       
ดังนั้นจงสวดภาวนาเพื่อที่พวกท่านจะได้มีพละกำลังที่เข้มแข็งและมีความรักที่จะนำทางพวกลูก ขอให้การสวดภาวนาของลูกอยู่กับพวกท่านเสมอ 
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญบริจิตทำนายถึงแอนตี้ไครส์


ในตอนปลายยุคนี้, แอนตี้ไครส์จะเกิดมา ในขณะที่พระคริสต์ทรงบังเกิดจากสตรีสูงส่งประเสริฐที่สุด เจ้าแอนตี้ไครส์จะเกิดจากสตรีที่ต่ำช้าที่สุด
>>>อ่านต่อ  

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์2

หย่อนอารมณ์
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนประถม 1 ให้นักเรียนตอบคำถามที่เขียนบนกระดาน
ครู – วิชัยตอบคำถามข้อที่ 1 สิ
      ข้อไหนเป็นข้อที่ถูกที่สุด
1 หมูราคากิโลกรัมละ 130 บาท ผักคะน้าราคากิโลกรัมละ 70 บาท นายเด่นซื้ออย่างละ 1 กิโลกรัม นายเด่นต้องจ่ายเงินเท่าไร
     ก. 250 บาท       ข. 190 บาท
     ค 200 บาท        ง. 180 บาท
วิชัย - ข้อ ง. ครับ
ครู – (รู้สึกไม่พอใจ) วิชัยครูจะให้เธอแก้ตัวใหม่ ตอบข้อที่ 2 สิ
2 สมุดราคาเล่มละ 20 บาท ปากกาด้ามละ 20 บาท ซื้อสมุด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม จะจ่ายเงินเท่าไร
     ก. 35 บาท     ข. 40 บาท
     ค 30 บาท      ง. 18 บาท
วิชัย – ข้อ ง. ครับ
ครู – วิชัย ทำไมถึงตอบข้อ ง.
วิชัย – ก็บนกระดานเขียนว่าให้ตอบข้อที่ถูกที่สุด ผมก็ตอบข้อที่ถูกที่สุดแล้วนี่ครับ
ครู –   (มองดูกระดาน ) อ๋อ ครูผิดเอง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำสาปของความร่ำรวย

ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกหวยรวยหลายล้านแล้วจะมีความสุข มีหลายคนที่ถูกหวยแต่ไม่มีความสุขอย่างที่คิด เพราะโชคที่ได้มากลายเป็นทุกขลาภทำชีวิตวุ่นวายเพราะเงินก้อนโต
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระสงฆ์ถูกทำร้าย


บราซิล 14 ก.ค. 2019  - หญิงเสียสติคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนเวทีแล้วผลักพระสงฆ์(Father Marcelo Rossi )ร่วงจากเวทีระหว่างการเทศน์ในพิธีมิสซาต่อหน้าคน 50,000 คน แต่พระสงฆ์ปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำทำนายที่คล้ายกัน

พระเจ้าจะทรงส่งโทษทัณฑ์อันยิ่งใหญ่มาสู่มนุษยชาติในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นี้ เมื่อซาตานได้ขึ้นไปสู่จุดยอดของพระศาสนจักรแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อดีตทหารได้พบกับคนรักเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง


           แล้วทั้งสองก็ได้มาพบกันอีก
          อดีตทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้พบกับหญิงชาวฝรั่งเศสที่เคยพบรักกันในสมัยนั้นอีกครั้ง ทั้งสองไม่เคยลืมกันเลย
          K.T. (Kara Troy) Robbins ถูกส่งไปร่วมรบที่ยุโรปในปี 1944 เขาเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นฝั่งนอร์มังดีในวันดีเดย์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทำให้กองทัพนาซีของฮิตเลอร์ต้องพ่ายแพ้ ขณะที่รอบบิ้นประจำอยู่ที่ฝรั่งเศส เขาได้พบกับหญิงสาวอายุ 18 ที่อาศัยบริเวณใกล้ชายแดนเยอรมนี เธอชื่อ Jeannine Ganaye
          ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แต่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นสั้นนัก รอบบิ้นซึ่งเวลานั้นอายุ 24 ถูกส่งไปแนวหน้าฝั่งตะวันออกและอยู่ 2 เดือน ต่อจากนั้นก็ถูกส่งกลับบ้านที่อเมิรกา เขาไม่ได้กลับมาที่ฝรั่งเศสอีกเลย และแต่งงานกับหญิงชาวอเมริกัน อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเก็บรูปของ Jeannine ไว้เสมอ
           เวลาผ่านไป 75 ปี เวลานี้รอบบิ้นอายุ 90 มีการจัดงานรำลึกถึงวันดีเดย์ที่ฝรั่งเศส และรอบบิ้นได้มาร่วมงานนี้ด้วย เขาถือรูปถ่ายของ Jeannine และนักข่าวได้เห็นและรู้เรื่องราวของเขา จึงช่วยตามหา Jeannine และพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ (โดยใช้ชื่อสกุลว่า Pierson)
          ทีมนักข่าวจึงจัดการให้ทั้งสองได้มาพบกันอีกครั้ง ทั้งคู่รู้สึกสะเทือนใจมากและใช้เวลาสนทนากันนานสองชั่วโมง รอบบิ้นบอกเธอว่า เขายังรักเธออยู่เสมอ และ Jeannine ก็เข้าใจถึงแม้เธอจะไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ตาม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมดจูกอเรจ์ - พระสังฆราชสั่งให้รับศีลในปาก


ช่วงบ่ายวันนี้ระหว่างพิธีมิสซาภาษาอิตาเลียนในโบสถ์เซนต์เจมส์ เมดจูกอเรจ์ พระสงฆ์ได้พูดเตือนผู้แสวงบุญชาวอิตาเลียนว่า “โดยคำสั่งของผู้แทนพระสันตะปาปาในวันนี้ ให้รับศีลมหาสนิทในปากเท่านั้น ไม่มีการแจกศีลมหาสนิทในมือ”
เหตุผลนะหรือ?มีคนอธิบายผมว่า ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพิธีกรรมเท่านั้น – แต่เพราะมีบางคนรับศีลในมือแล้วซ่อนศีลไว้ในกระเป๋าเพื่อนำไปขายต่อแก่คนอื่น (เขาบอกผมว่าอาจขายได้ถึง 500 ยูโรเลยทีเดียว) เพราะมีบางคนคิดว่าศีลมหาสนิทจากเมดจูกอเรจ์มี”ฤทธิอำนาจ” มากกว่าที่อื่น .....

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


มีโรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนว่า ”แจกทุนเรียนฟรี” ไม่มีใครสนใจ

หลายวันต่อมา ผอ. ต้องประหลาดใจ เมื่อเห็นมีคนจำนวนมากมายืนอออยู่ที่หน้าประตูโรงเรียน จึงเข้าไปถามว่าพวกเขามีธุระอะไร ได้รับคำตอบว่า เค้ามาตามป้ายที่หน้าโรงเรียน

ผอ. มองไปที่ป้าย ก็รู้ว่ามีมือดีมาลบ น. หนู ทิ้งไปหนึ่งตัว กลายเป็นข้อความว่า

“แจกทุเรียนฟรี”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การแพร่ธรรมในอัฟริกา

 รายงานเรื่องราวของการเผยแพร่ความเชื่อที่ก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดใจในท่ามกลางชุมชนมุสลิมในอัฟริกา
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การสวดภาวนา

“ถ้าฉันได้เห็นทูตสวรรค์ปรากฏมาในระหว่างการสวดภาวนา ฉันจะยิ่งมีความยำเกรงและมีความตั้งใจในการสวดภาวนามากขึ้นแน่นอน”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระนามของพระเจ้า

พระคัมภีร์ในภาษายิวนั้นคำว่า "เราคือเราเป็น" เขียนว่า YHWH (อ่านว่า ยาห์เวห์) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า “I am who I am” (เราเป็นผู้ที่เราเป็น)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โลหิตและน้ำไหลจากสีข้างของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงมีสภาพของการมีเลือดคั่งในโพรงเยื่อหุ้มปอด haemothorax ซึ่งอยู่ในพระกายที่อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้ว สภาพเช่นนี้ได้แยกโลหิตและน้ำออกเป็นสองชั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำคมจากนักบุญ2


หย่อนอารมณ์
ผมถูกเชิญไปงานแต่งงานแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงโรงแรม พบประตูเขียนไว้ว่า
      1 ญาติเจ้าสาว
      2 ญาติเจ้าบ่าว
ผมเข้าประตูที่เขียนว่า ญาติเจ้าสาว ก็เจอประตูอีก 2 ประตู เขียนว่า
     1 สุภาพสตรี
     2 สุภาพบุรุษ
ผมก็ตรงไปยังประตูที่เขียนว่า สุภาพบุรุษ พอเปิดเข้าไปเจออีก 2 ประตูเขียนว่า
     1 ผู้ร่วมงานที่”มี”ของขวัญ
     2 ผู้ร่วมงานที่”ไม่มี”ของขวัญ
ผมก็เดินผ่านประตูที่เขียนว่า ผู้ร่วมงานที่ไม่มีของขวัญ และก็พบว่าตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกโรงแรม....

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระจิตเจ้าคือลมหายใจของพระเยซูเจ้า

พระจิตเจ้าทรงเตรียมมนุษย์และทำให้พวกเขามีชีวิตด้วยพระหรรษทานของพระองค์เพื่อนำพวกเขาให้มาสู่พระคริสต์
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าจะต้องเป็นอย่างไร

พระเยซูเจ้าประสงค์ให้พระศาสนจักรเป็นอย่างไร
การเปิดเผยต่อนักบุญ บริจิตแห่งสวีเดน

"เราจะอธิบายให้ลูกรู้ถึงความหมายของบ้าน(พระศาสนจักร)ที่เราต้องการสร้างขึ้น บ้าน(พระศาสนจักร)นี้เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ และเราเองผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่ดำรงอยู่ เราจะเป็นฐานรากของบ้านนี้ ในบ้านนี้มีสี่กำแพง กำแพงแรกก็คือความยุติธรรมของเราโดยที่เราจะพิพากษาคนที่เป็นปรปักษ์ต่อบ้านหลังนี้ กำแพงที่สองคือปรีชาญาณของเรา ซึ่งเราจะสอนผู้สร้างบ้านด้วยความรู้และความเข้าใจของเรา กำแพงที่สามคือฤทธานุภาพของเราโดยที่เราจะเสริมกำลังพวกเขาให้ต่อสู้กับการประจญล่อลวงของมารปีศาจ กำแพงที่สี่คือความเมตตาของเราซึ่งต้อนรับทุกคนที่สวดอธิษฐานภาวนา ในกำแพงนี้มีประตูแห่งพระหรรษทานที่ซึ่งทุกคนที่อธิษฐานภาวนาจะได้รับการต้อนรับให้เข้าไปข้างในได้ หลังคาของบ้านหลังนี้คือความรักของเราซึ่งเราจะปกคลุมบาปของทุกคนที่รักเรา เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องถูกพิพากษาจากบาปของพวกเขา หน้าต่างบนหลังคาที่ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาคือความคิดและการพิจารณาแห่งพระเมตตาของเรา จากสิ่งนี้ความอบอุ่นแห่งสวรรค์ของเราจะให้ความอบอุ่นแก่ผู้สร้างบ้านทุกคน แต่กำแพงเหล่านี้จะต้องใหญ่และแข็งแรงซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถทำลายหรือบิดเบือนพระวาจาของเราหรือโยนพระวาจาของเราทิ้งไป กำแพงจะต้องสูงพอสมควรซึ่งหมายความว่าปรีชาญาณของเราสามารถรับรู้และเข้าใจได้บางส่วน,แต่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด หน้าต่างเรียบง่ายธรรมดาที่เป็นกระจกใสหมายความว่าพระวาจาของเรานั้นเรียบง่ายแต่โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ ความรู้ซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งสวรรค์ก็จะเข้ามาสู่โลก หลังคาที่สูงพอสมควรมีความหมายว่าพระวาจาของเราจะต้องถูกเปิดเผยและเผยแพร่ออกไป ไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ยากลึกลับเข้าใจไม่ได้ แต่ด้วยวิธีที่สามารถเข้าใจได้ซึ่งคนที่รับรู้จะเข้าใจได้โดยง่าย "
 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญองค์ใหม่ของอินเดีย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงรับรองอัศจรรย์ซึ่งปูทางให้ท่านเป็นนักบุญ ท่านเกิดในครอบครัวชนชั้นสูง แต่ท่านดำเนินชีวิตในความถ่อมตน สวดภาวนา อดอาหารและใช้โทษบาป
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักบุญดอมินิกและนักบุญเปโตรและเปาโล


                  นักบุญดอมินิกสวดภาวนาเป็นเวลายาวนานในอาสนวิหารนักบุญเปโตร ท่านใคร่ครวญถึงอนาคตของการงานที่ท่านกำลังทำที่ Languedoc  ท่านกำลังจัดตั้งกลุ่มบราเดอร์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเพื่อเผยแพร่ความเชื่อคาทอลิกแก่พวกเฮเรติกที่ปฏิเสธพระศาสนจักรและไม่ยอมรับในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระศาสนจักร ทันใดนั้น นักบุญดอมินิกก็ได้เห็นด้วยสายตาแห่งวิญญาณของท่าน ท่านเห็นนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลปรากฏมาใกล้ท่าน นักบุญเปาโลได้มอบหนังสือพระวรสารแก่ท่าน และนักบุญเปโตรได้มอบไม้เท้าแก่ท่าน แล้วทั้งสองก็บอกท่านว่า ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ประกาศพระวรสารแก่โลก
(รูปภาพเฟรสโกนี้อยู่ในอารามใหญ่ที่ Santa Maria Novella ในฝรั่งเศส)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำพิพากษา

พระคริสตเจ้าไม่เคยทรงสัญญาว่า ผู้ที่ติดตามพระองค์จะเป็นที่นิยมของคนทั่วไป พระองค์ทรงสัญญาจะให้แต่กางเขน แต่กางเขนนั้นจะเบาพอจะแบกได้ เพราะพระองค์ประทับอยู่กับเรา พร้อมกับพระมารดาของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ดาร์วิน รามอส

“คุณพ่อครับ ผมคิดว่าพระเยซูต้องการให้ผมอดทนจนถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำ”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คำคมจากนักบุญ

ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถกำลังทดสอบการบวกเลขของเด็กชั้นประถม 1
ครูถามจอห์น นักเรียนของเขา
ครู - จอห์น ถ้าครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจอยู่สักพักหนึ่ง) 4 ลูกครับ
ครู – (รู้สึกไม่พอใจ แต่คิดว่าจอห์นอาจฟังไม่ชัดจึงถามใหม่) ฟังดีดีนะจอห์น ครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (รับรู้ว่าครูคงไม่พอใจ จึงนับนิ้วใหม่อย่างช้าๆ) 4 ลูกครับ
ครู – (ไม่พอใจและสงสัย แต่นึกขึ้นได้ว่า จอห์นชอบสตอเบอรี่) ถ้างั้นเอาใหม่ ถ้าครูให้สตอเบอรี่เธอ 1 ลูก แล้วให้สตอเบอรี่อีก 1 ลูก แล้วให้สตอเบอรี่อีก 1 ลูก เธอจะมีสตอเบอรี่ทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจ) 3 ลูกครับ
ครู – (ยิ้มด้วยความพอใจ รู้สึกได้รับชัยชนะ) เอาละจอห์นงั้นครูจะถามอีกที ถ้าครูให้แอปเปิลเธอ 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก แล้วให้แอปเปิลอีก 1 ลูก เธอจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก?
จอห์น – (นับนิ้วแล้วคิดในใจ) 4 ลูกครับ
ครู – (งง สงสัย) ทำไม จอห์น ทำไมถึงตอบแบบนี้? ทำไมเป็น 4 ลูก
จอห์น – (รู้ว่าครูไม่ค่อยพอใจ พูดเสียงเบาๆ) คือ...เพราะว่า ผมมีแอปเปิลอยู่ 1 ลูกในกระเป๋าครับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระตรีเอกภาพพระเจ้าเที่ยงแท้


“เวลานั้นกำลังมาถึง เมื่อคนเหล่านั้นจะฆ่าพวกท่านและคิดว่าตนกำลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า  พวกเขาทำสิ่งนี้เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเรา” (ยน. 16.3)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพยนตร์ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างประวัติดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระองค์ประจักษ์แก่นักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก็อก ที่คอนแวนต์ปาเรย์ เลอ มอนิอัลในปี 1673 ที่ฝรั่งเศส
“แล้วพระองค์ทรงเปิดเผยให้ดิฉันทราบว่า ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการได้รับความรักจากมนุษย์ และทรงต้องการนำพวกเขาให้ออกจากหนทางแห่งความพินาศซึ่งซาตานได้ล่อลวงมนุษย์จำนวนมากให้หลงไป สิ่งนี้ทำให้พระองค์คิดรูปแบบนี้ขึ้นโดยเปิดเผยดวงพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์ พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทุกอย่างอันมากมายเหลือคณา คือขุมทรัพย์แห่งความรัก, ความเมตตา, พระหรรษทาน ความศักดิ์สิทธิ์และความรอดซึ่งมีอยู่ภายในดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ผู้ที่ปรารถนาจะมอบความรักของเขาและถวายเกียรติแด่ดวงพระทัยของพระองค์เท่าที่เขาสามารถทำได้ เขาจะได้รับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์อย่างอุดมบริบูรณ์จากดวงพระทัยนี้”
            “พระองค์จะต้องได้รับการถวายเกียรติภายใต้รูปภาพของดวงพระทัยที่เป็นเนื้อหนัง รูปภาพนี้จะต้องถูกจัดตั้งและแพร่หลายออกไป....พระองค์สัญญากับดิฉันว่า ที่ใดก็ตามที่มีรูปภาพนี้ตั้งอยู่ด้วยความตั้งใจจะถวายเกียรติแก่ดวงพระทัยของพระองค์เป็นพิเศษ พระองค์จะทรงหลั่งพระพรและพระหรรษทานมายังสถานที่นั้น ความศรัทธาต่อดวงพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายแห่งความรักของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่มนุษย์ในยุคหลังนี้ เพื่อนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากอาณาจักรของซาตานซึ่งพระองค์ปรารถนาที่จะทำลายให้สิ้นซาก และนำมนุษย์มาสู่อิสระภาพอันหอมหวานในกฏแห่งความรักของพระองค์ ซึ่งพระองค์หวังที่จะให้ดำรงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นี้”......”ความศรัทธานี้ทำให้พระองค์พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งใดเลยแก่ผู้ที่มีความศรัทธาและแสดงออกซึ่งความศรัทธาต่อดวงพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า” 
                จากการเผยแสดงของพระเยซูเจ้าต่อนักบุญ  มากาเร็ต  มารีย์  อาลาก็อก

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ภาคภูมิใจในความฉลาดของตนเอง


            หย่อนอารมณ์
            คนไข้กับหมอ
            ณ. โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีคนไข้มาพบหมอ
            คนไข้ – สวัสดีครับคุณหมอ (พอเข้ามาในห้องตรวจก็ยกมือไหว้)
            หมอ – สวัสดีครับ ที่มาหาหมอ มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมครับ?
            คนไข้ – โอ้ (อุทานด้วยความประหลาดใจ) หมอเก่งจังครับ รู้ได้ไงครับว่าผมมีปัญหาด้านสายตา
            หมอ – อ้อ ตะกี้ คุณยกมือไหว้คอมพิวเตอร์นะครับ
               ------------------------------
            ผี
            ลูก – พ่อครับ คนใช้บ้านเราบอกผมว่า บ้านเรามีผี
            พ่อ – ขึ้นรถเร็วลูก บ้านเราไม่มีคนใช้
            แม่ – คุณคะ เราไม่มีลูก
            พ่อ – อ้าวเฮ้ย เราโสดนี่หว่า