พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

           ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบ ๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น
           ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร
(มาระโก 9:2-10)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมดจูกอเรจ์ - พระสังฆราชสั่งให้รับศีลในปาก


ช่วงบ่ายวันนี้ระหว่างพิธีมิสซาภาษาอิตาเลียนในโบสถ์เซนต์เจมส์ เมดจูกอเรจ์ พระสงฆ์ได้พูดเตือนผู้แสวงบุญชาวอิตาเลียนว่า “โดยคำสั่งของผู้แทนพระสันตะปาปาในวันนี้ ให้รับศีลมหาสนิทในปากเท่านั้น ไม่มีการแจกศีลมหาสนิทในมือ”
เหตุผลนะหรือ?มีคนอธิบายผมว่า ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพิธีกรรมเท่านั้น – แต่เพราะมีบางคนรับศีลในมือแล้วซ่อนศีลไว้ในกระเป๋าเพื่อนำไปขายต่อแก่คนอื่น (เขาบอกผมว่าอาจขายได้ถึง 500 ยูโรเลยทีเดียว) เพราะมีบางคนคิดว่าศีลมหาสนิทจากเมดจูกอเรจ์มี”ฤทธิอำนาจ” มากกว่าที่อื่น .....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น