พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

           ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบ ๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น
           ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร
(มาระโก 9:2-10)
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สาส์นเร่งด่วนจากแม่พระ


             สาส์นแม่พระ, ราชินีแห่งสันติภาพ ที่ Anguera, Bahia, Brazil
             ผู้รับสาส์น - เปโดร ริจิส
             สาส์นลำดับที่ 4,833 วันที่ 27 ก.ค. 2019
             "ลูกที่รักทั้งหลาย
             แม่คือมารดาผู้โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งของลูกและแม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกลูก ชายที่ชั่วร้ายจะปฏิบัติการและต้นไม้ที่เกิดผลดีจะถูกถอนทิ้ง ประชากรของพระเจ้าจะสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก จงดูเถิด, เวลาที่แม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าได้มาถึงแล้ว จงคุกเข่าลงสวดภาวนาเถิด อย่าหันหลังให้กับความจริง จงแสวงหาความเข้มแข็งในการสวดภาวนาอย่างจริงใจ แสวงหาในพระวรสารและในศีลมหาสนิท ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้น, จงดำรงอยู่ในความเชื่อแห่งคำสอนที่แท้จริงของพระศาสนจักรของพระเยซูของแม่ อย่าท้อถอย พระเจ้าทรงต้องการพวกลูกทุกคน จงปลุกเร้าใจตนเองและเป็นพยานยืนยันว่าลูกเป็นของพระเจ้า จงยืนหยัดปกป้องความจริง นี่เป็นสาส์นที่แม่ขอมอบแก่ลูกในวันนี้ในพระนามขององค์พระตรีเอกภาพสูงสุด
ขอขอบใจที่อนุญาติให้แม่รวบรวมพวกลูกมาพร้อมหน้ากัน ณ.ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง 
แม่อวยพรลูกในพระนามพระบิดา, พระบุตร และพระจิต
อาแมน จงไปในสันติสุขเถิด"

              (นี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้มีตำแหน่งระดับสูงในพระศาสนจักร แม่พระทรงแจ้งให้เรารู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อถอยหรือเสียความเชื่อ แต่ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเสมอ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น