พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

ชีวิตแท้ในพระเจ้า

สาส์นจากพระเยซูเจ้าผ่านทางวาสุลา  ไรเด็น
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

อย่าพะวงถึงสิ่งของในโลกนี้

 แม่พระประทานสาส์นแก่มีรยานาเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ปรารถนาที่จะพูดกับลูกอีกครั้งเกี่ยวกับความรัก แม่ได้รวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่ในพระนามขององค์พระบุตรของแม่ตามพระประสงค์ของพระองค์ แม่ปรารถนาให้พวกลูกมีความเชื่อที่มั่นคงและให้ความเชื่อนั้นออกมาจากความรัก  
เพราะลูกทั้งหลายที่เข้าใจถึงความรักขององค์พระบุตรของแม่และติดตามพระองค์แล้วจะดำรงชีวิตในความรักและความหวัง พวกเขาได้รู้จักความรักของพระเจ้า เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลาย, จงสวดภาวนา, สวดภาวนา เพื่อที่ลูกจะสามารถรักทุกคนและทำงานแห่งความรัก 
เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากความรักและการทำงานแห่งความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่แม่ขอร้องต่อพวกลูก ลูกทั้งหลาย, สิ่งนั้นเป็นเพียงภาพมายาของความเชื่อ มันเป็นการโอ้อวดโดยตัวของมันเอง องค์พระบุตรของแม่ทรงแสวงหาความเชื่อและการทำงาน, ทรงแสวงหาความรักและความดีงาม แม่ได้สวดภาวนาและแม่ขอร้องพวกลูกให้สวดภาวนา และดำเนินชีวิตในความรัก เพราะแม่ปรารถนาให้องค์พระบุตร, เมื่อทรงทอดพระเนตรหัวใจของพวกลูกทุกคนของแม่แล้ว, จะทรงเห็นความรักและความดีงามในพวกลูก ไม่ใช่เห็นความเกลียดชังและการแตกแยกกัน   
ลูกทั้งหลาย, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงอย่าสูญเสียความหวัง จงอย่าสูญเสียพลัง พวกลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้ แม่ขอให้กำลังใจและขออวยพรพวกลูก  
เพราะทุกสิ่งของโลกนี้ ซึ่งลูกของแม่จำนวนมากถือเอาเป็นอันดับแรกของชีวิตนั้น, มันจะสูญหายไป จะมีแต่เพียงความรักและการงานแห่งความรักเท่านั้นที่ยังคงอยู่ และจะเปิดประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์ แม่จะรอคอยพวกลูกอยู่ที่ประตูนี้ ณ. ประตูนี้, แม่ปรารถนาที่จะต้อนรับพวกลูกและโอบกอดพวกลูกทุกคน  
ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

นี่คือลูกแกะของพระเจ้า


             วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า “บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า” ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้าง เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล ยอห์นยังยืนยันอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้าง ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” ข้าพเจ้าเห็น และเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”
             รูปภาพจาก National Gallery of Art ในกรุงวอชิงตันดีซี

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

โบสถ์ในบังกาลอร์ถูกบุกรุกทำลาย

ในเวลากลางคืน, กลุ่มอันธพาลได้บุกเข้าไปในโบสถ์ทำลายแท่นบูชาและทำลายตู้ศีล แล้วนำเอาแผ่นศีลที่เสกแล้วทิ้งกระจัดกระจายบนพื้นดิน ซึ่งเป็นการทุรจารอย่างร้ายแรงต่อศีลมหาสนิท
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 2 +25 ม.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งลูกรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัยในหัวใจของลูก จำเป็นต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในครอบครัว ลูกน้อยทั้งหลาย, เพราะจะไม่มีอนาคตสำหรับโลกถ้าปราศจากความรักและความศักดิ์สิทธิ์ เพราะในความศักดิ์สิทธิ์และความยินดีนั้น ลูกได้มอบตัวลูกเองแด่พระเจ้า องค์พระผู้สร้าง ผู้ทรงรักลูกด้วยความรักอันมากพ้นสุดประมาณ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่งแม่มาหาลูก
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่รู้ว่าแม่อยู่ในหัวใจและอยู่ในชีวิตของพวกลูก แม่รู้สึกได้ถึงความรักของลูก, แม่ได้ยินคำภาวนาของลูกและแม่นำคำภาวนานั้นไปถวายแด่องค์พระบุตรของแม่  แต่, ลูกทั้งหลายของแม่, ด้วยความรักของแม่, แม่ปรารถนาที่จะอยู่ในชีวิตของพวกลูกของแม่ทุกคน แม่ปรารถนาที่จะรวบรวมพวกลูกไว้ภายใต้เสื้อคลุมแห่งความรักของแม่ ด้วยเหตุนี้แม่จึงขอเชื้อเชิญพวกลูกและเรียกพวกลูกทุกคน, ลูกซึ่งเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่, ให้มาช่วยเหลือแม่  
ลูกทั้งหลาย, องค์พระบุตรของแม่ทรงประกาศพระวาจาและทรงสอนบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” พระบิดาผู้ทรงอยู่ทุกแห่งหนและอยู่ในหัวใจของพวกเราทั้งหลาย พระบุตรทรงปรารถนาที่จะสอนลูกให้สวดภาวนาด้วยคำพูดและด้วยความรู้สึก พระองค์ปรารถนาที่จะให้ลูกเป็นคนดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และให้ลูกมีชีวิตในความรักความเมตตาซึ่งเป็นคำภาวนาและเป็นการพลีกรรมเสียสละเพื่อผู้อื่นที่ไม่ขีดจำกัด 
ลูกทั้งหลายของแม่, จงมอบความรักขององค์พระบุตรแก่เพื่อนบ้านของลูกเถิด จงมอบคำพูดปลอบประโลมใจ, ความรักและการกระทำแห่งความยุติธรรมแก่เพื่อนบ้านของลูก อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, ทุกสิ่งที่ลูกมอบให้แก่ผู้อื่น พระบุตรจะทรงยอมรับไว้เหมือนเป็นของขวัญ แม่อยู่กับพวกลูก เพราะพระบุตรทรงปรารถนาให้ความรักของแม่เป็นรังสีแสงที่นำวิญญาณของพวกลูกมาสู่ชีวิต พระบุตรทรงปรารถนาให้แม่ช่วยลูกในการแสวงหาสันติภาพและความสุขนิรันดร เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, จงรักซึ่งกันและกัน จงเป็นหนึ่งเดียวกันโดยอาศัยองค์พระบุตรของแม่ จงเป็นลูกทั้งหลายของพระเจ้า, ลูกที่มีหัวใจที่เปิดและบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม จงไปประกาศพระวาจาสอนบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” และจงอย่ากลัว  
ขอขอบใจพวกลูก 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ความศรัทธาต่อพระพักตร์พระเยซูเจ้า


ผู้ที่ให้เกียรติพระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับรังสีความสว่างอันสดใสจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

อัครเทวดาราฟาแอล

ภารกิจของนักบุญราฟาแอลบนโลกคือการเยียวยารักษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังทนทุกข์ทางฝ่ายกายและจิตใจ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

นักบุญอักเนส พรหมจารีย์และมรณะสักขี


การเคารพให้เกียรตินักบุญองค์นี้ ได้เริ่มแพร่หลายแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ทั้งนี้เพราะท่านได้เป็นมรณสักขีตั้งแต่อายุยังเด็กเหลือเกิน คือเมื่อมีอายุได้ 12 ขวบเท่านั้น
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

รัฐบาลสั่งปิดบ้านพักคนชรา


              From AsiaNews,it: Msgr. Vincenzo Guo Xijin, ที่นี่คือ Saiqi ในจีน บ้านพักคนชราที่ดำเนินงานโดยแม่ชีคาทอลิกถูกทางการรัฐบาลสั่งปิด และคนชราที่พักอาศัยอยู่ถูกขับไล่ออกจากบ้านพัก บางคนมีญาติพี่น้องมารับตัวไป แต่บางคนกลายเป็นคนไร้บ้าน

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

พระสังฆราชจีนถูกทางการขับไล่ออกจากบ้านพัก

              From AsiaNews,it: Msgr. Vincenzo Guo Xijin, อดีตพระสังฆราชแห่งมิงดอง(ฟูเจียน) ปัจจุบันนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องนอนหลับที่บันไดหน้าประตูบ้านพักของท่านเองเหรือที่บ้านของฆราวาสในเมืองลู่เจียง ทางการได้มีคำสั่งขับไล่ท่านให้ออกจากบ้านพักของท่านเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2020 นี้เอง คำสั่งนี้มีต่อพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ทำงานและอยู่กับท่านด้วย
             ทางการได้ตัดน้ำตัดไฟในอาคารบ้านพักของท่าน (ดังในรูป) โดยอ้างว่าการกระทำนี้เป็นไปด้วยเหตุผลความปลอดภัย เพราะอาคารสร้างมานานมากกว่า 10 ปีแล้ว และไม่ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับไฟไหม้ ดังนั้นจึงต้องปิดการใช้อาคารเสีย แต่ความจริงตำรวจต้องการกดดันพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ไม่ยอมเซ็นชื่อลงทะเบียนขึ้นกับพระศาสนจักรของทางรัฐบาล ท่านเป็นพระสังฆราชที่ทางวาติกันแต่งตั้ง(พระศาสนจักรใต้ดิน) และไม่ขึ้นกับพระศาสนจักรของรัฐบาลจีน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

เมืองที่มีโบสถ์ 300 แห่ง

คุณจะได้ชื่นชมกับผลงานชิ้นเอกอันได้แก่  เครื่องประดับตกแต่งที่ละเอียดมากมาย, ภาพวาดและรูปปั้นนับพันชิ้น  จำทำให้โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดใน Puebla
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นเมื่อไรและทำไมจึงถูกทดสอบ

พระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่สามารถเนรมิตสร้างความรักให้บังเกิดขึ้นและถูกพิสูจน์ในความทุกข์ของความเชื่อ ความรักต่อพระเป็นเจ้าไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ มันต้องถูกประทานอย่างอิสระโดยพระผู้ทรงเนรมิตสร้างชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

วาทะนักบุญโฟสตีนา


“วิญญาณจะไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ควรได้รับจากศีลอภัยบาป ถ้าหากวิญญาณนั้นไม่อ่อนน้อมถ่อมตน   ความหยิ่งจองหองจะทำให้วิญญาณนั้นอยู่ในความมืด            
 ทำให้วิญญาณไม่รู้วิธีและไม่เต็มใจที่จะพิจารณาให้แน่ชัดว่าความร้ายแรงของบาปนั้นมากเพียงไร
 เพราะมันพยายามซ่อนตัวและหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่อาจทำให้มันถูกค้นพบ”
                    (นักบุญโฟสตินา)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“คุณจะต้องไม่ท้อแท้หรือปล่อยให้หัวใจหดหู่หากการกระทำของคุณไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร   "คุณคาดหวังอะไรหรือ?“            
 เราถูกสร้างมาจากดินและไม่ใช่ ดินทุกแห่งที่ทำให้ต้นไม้ให้ผลตามที่ผู้ปลูกและไถพรวนดินคาดหวัง
 แต่ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอและรับรู้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราขาดความช่วยเหลือจากสวรรค์”
                    (นักบุญคุณพ่อปีโอ)

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

พระสังฆราชไนจีเรียเห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์มา

เมื่อวันคริสต์มาส 2019 ที่ผ่านมานี้เอง กลุ่มกบฏโบโกฮารามได้ฆ่าตัดศีรษะคริสตชนไป 15 คน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเพณีแปลกในสเปน


ทุกปีในวันที่ 12 มกราคม ชายหนุ่มคนหนึ่งของหมู่บ้านปีออร์นัล Piornal ในสเปน จะเอาสวมชุดผ้าคลุมสีฉูดฉาดและสวมหน้ากากที่มีเขายาวบนหัวเพื่อให้ดูเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า จาร์แรมปลาส Jarramplas และเดินไปตามท้องถนนเพื่อให้ผู้คนขว้างปาหัวเทอร์นิป (Turnip หัวของผักชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายลูกศร) เข้าใส่  เพราะในวันนี้เป็นวันฉลองนักบุญเซบาสเตียน หลังจากการฉลองสองวันเสร็จสิ้นลง ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านและสัตว์ประหลาดก็จะเข้าร่วมพิธีมิสซา เมื่อเปิดผ้าคลุมสัตว์ประหลาดออก เผยให้เห็นชายหนุ่มที่อยู่ข้างใน ชาวบ้านก็พากันโห่ร้องแสดงความดีใจ และชายหนุ่มผู้นั้นก็เป็นเหมือนฮีโร่ของหม่บ้าน ประเพณีมีมานานมากจนชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากอะไร แต่คาดว่าน่าจะมาจากประวัตินักบุญเซบาสเตียน ท่านเป็นมรณะสักขีและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการยิงธนู แต่ลูกศรทำอะไรท่านไม่ได้ ในที่สุดท่านเสียชีวิตด้วยการถูกเฆี่ยนจนตาย หัวเทอร์นิปมีรูปร่างคล้ายหัวลูกศร

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเมตตาจิต

              “อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะปีศาจคือความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
             ความถ่อมตนและเมตตาจิตเป็นคุณธรรมที่เปรียบเหมือนสายพิณหลักสองสาย:สายแรกเป็นเสียงต่ำที่สุด; อีกสายเป็นเสียงสูงที่สุด; คุณธรรมอื่นๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณธรรมหลักสองประการนี้            
             เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใดที่จะต้องพยายามให้ตัวเราดำรงอยู่ในคุณธรรมทั้งสองนี้
             เพราะถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะตั้งอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรากฐานและหลังคา”
                    (นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

น้ำท่วมในพระธรรมเก่า และการตรึงกางเขน

ความโดดเด่นที่สำคัญสุดยอดของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์น้ำท่วมและการตรึงกางเขนของพระเยซูเจ้าได้กลับกลายเป็นความหวังให้แก่เรา
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

คนหลงตัวเอง


นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญมักสรุปว่าผู้ที่หลงตัวเองอย่างรุนแรงนั้น, ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นผ่านการรักษาทางหลักจิตวิทยา
>>>อ่านต่อ 


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

คนทั่วไปเป็นอย่างไรเมื่อถึงวัยเกษียณ?

ที่หาเก็บมาทั้งหมด อาจมาหมดไปกับหามดหมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่เก็บเงิน ทรัพย์ที่ดีที่สุดคือสุขภาพ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

วาทะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

“ความถ่อมตนขับไล่ซาตานออกไป              
 และช่วยรักษาพระพรและพระหรรษทานของพระจิตผู้ทรงดำรงอยู่ภายในตัวเรา
 และด้วยเหตุผลนั้น, บรรดานักบุญทั้งหลาย            
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริว์แห่งนักบุญทั้งหลายและพระมารดาของพระองค์ –
 ทรงยกย่องพระหรรษทานแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเหนือคุณธรรมอื่นๆ เสมอ "
                (นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์)

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

นักบุญโทมัส เบ็คเก็ท-การต่อสู้กับปีศาจ

การปกป้องและการต่อสู้กับปีศาจที่ดีที่สุดก็คือการรับศีลอภัยบาปและรับศีลมหาสนิทขณะที่อยู่ในสถานะพระหรรษทาน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

สาธุคุณ กาวิน แอชเชนเดน

             From Catholic Herald: สาธุคุณ Gavin Ashenden อดีตอนุศาสนาจารย์ของพระราชินีอังกฤษ ได้เปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันคาทอลิกในวันอาทิตย์ที่สี่ก่อนเทศกาลพระคริสตสมภพในปีนี้              สาธุคุณ Gavin Ashenden ลาออกจากการเป็นอนุศาสนจารย์ในปี 2017 หลังจากวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคริสตจักรเอพิสโกพัลแห่งเซนต์แมรีในกรุงกลาสโกว์ ของอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในวิหารที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ เขาได้แยกตัวออกจากนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์(นิกายแองกลิกัน) ในปีเดียวกันนั้น เพื่อที่จะได้เป็นบิชอปในคริสตจักร Christian Episcopal Church ซึ่งเป็นนิกายย่อยที่แยกตัวมาจากเชิร์ชออฟอิงแลนด์ สาธุคุณ Gavin Gavin Ashenden ได้เขียนในบทความของ Catholic Herald กล่าวว่า “คริสตจักรเชิร์ชออฟอิงแลนด์ได้ยอมจำนนต่อวัฒนธรรมทางโลก เพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถต่อรองได้ของสังคมทางโลก”

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

วันฉลองพระเยซูเจ้าแสดงองค์

 
           ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด  พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้น ยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์”  เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย  พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า “พระคริสต์จะประสูติที่ใด”  เขาจึงทูลตอบว่า “ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า
เมืองเบธเบเฮม ดินแดนยูดาห์ 

เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์
เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า
ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา
            ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ  แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า “จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย” 

                เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก  เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค์  แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น 
              พญาสามองค์หรือโหราจารย์สามองค์มานมัสการพระกุมาร ภาพนี้วาดโดยจิตรกร circa ปี 1519 เขาเป็น Master of Sigena เป็นชาวสเปน(1510-1520) ภาพวาดสีน้ำมันนี้อยู่ใน พิพิธภัณฑ์ Meadows, SMU, ดัลลัส ทางพิพิธภัณฑ์ได้ซื้อภาพนี้ด้วยเงินทุนจากมูลนิธิ Meadows และผู้สนับสนุนอีกสี่ท่าน

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

สาส์นความลับข้อแรกของมีรยานา


ในระหว่างการประจักษ์ พระสงฆ์ได้เห็นมีรยานาก้มศีรษะลง เธอมีสีหน้าเศร้ามาก มีน้ำตาไหลจากดวงตา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

พระสันตปาปาตีมือของหญิงคนหนึ่ง


            พระสันตปาปาฟรังซิสได้กล่าวคำขอโทษภายหลังจากที่ทรงแสดงความไม่พอใจและตีมือของหญิงผู้หนึ่งที่มาดึงมือของพระองค์อย่างแรงขณะที่พระองค์กำลังทักทายผู้แสวงบุญในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่                          
         วีดีโอเหตุการณ์นี้ได้แพร่หลายไปบนทวีตเตอร์และมีผู้แสดงความคิดเห็นมากมาย              
        พระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่16 สมัยที่ยังเป็นพระคาร์ดินัลก็เคยแสดงความโกรธและตีมือของนักข่าว Berry ที่มาสัมภาษณ์พระองค์ในกรณีที่ยับยั้งเรื่องของ Maciel และยังพูดกับเขาว่า อย่าได้มาหาพระองค์อีก

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

เพลงเนื่องในปีใหม่ที่จีน


                กลุ่มอาสาสมัครในกรุงปักกิ่งร้องเพลงประสานเสียงที่ China World Trade Center Food Street เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีใหม่ เพลงที่ร้องได้แก่ "the moon represents my heart", "the moon", "sweet", "let us Dangqi sculls", "Jasmine Flower", "standing on a high hill" and "green mountain" ("ดวงจันทร์แทนหัวใจของฉัน", "ดวงจันทร์", "หวานใจ", "ให้เรา Dangqi ลำคลอง", ดอกมะลิ" , "ยืนอยู่บนเนินเขาสูง" และ "ภูเขาสีเขียว") เป็นการแบ่งปันความสุขนี้กับเพื่อน ๆ ทั่วโลก (วีดีโอของปี 2013 และปีใหม่ 2014)

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สวัสดีปีใหม่ 2020 แด่ทุกท่าน

               สุขสันต์ในวันปีใหม่ และหวังว่าคุณจะมีความสุขมากมาในปีที่กำลังจะเข้ามานี้.          
Wishing you a Happy New Year with hope that you will have many blessings in the year to come.