พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ใกล้ตายของหญิงตาบอด


“ฉันเห็นร่างกายนี้เพียงชั่วเวลาสั้นๆ....และฉันรู้ว่านั่นเป็นฉันเพราะฉันไม่อยู่ในตัวฉัน”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ใกล้ตาย

นักวิทยาศาสตร์บางคนอธิบายประสบการณ์ใกล้ตายว่าเป็นการทำงานของจิตใต้สำนึก  เป็นการเห็นภาพหลอน  ซึ่งอาจเกิดจากการขาดออกซิเจนในสมอง และการมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปในกระแสเลือด
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

มนุษย์กับธรรมชาติธรรมชาติแสดงให้เห็นความรักต่อมนุษย์โดยให้ผลไม้มากมายแก่เรา   แต่มนุษย์กลับทำลายธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

เครื่องกำจัดเศษอาหารในบ้านทำให้เป็นปู่ยถังกำจัดเศษขยะภายในบ้านแบบง่ายๆ  ลงทุนไม่เกิน 2,000 บาท  คุณภาพเหมือนกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ราคา  40,000-50,000 บาท
        D.I.Y. ไม่ยาก  ลองทำสิครับ     https://youtu.be/mIuZkkexgYs

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.ย.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ธรรมชาติได้แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อพวกลูกโดยการให้ผลไม้ชนิดต่างๆแก่ลูกมากมาย และเช่นเดียวกัน โดยการมาของแม่ พวกลูกก็ได้รับพระพรมากมายและผลพวงจากพระพรอย่างอุดมบริบูรณ์ ลูกน้อยทั้งหลาย ลูกได้ตอบรับการเรียกของแม่มากน้อยสักเท่าไร พระเจ้าทรงทราบ แม่กำลังเรียกพวกลูกอยู่ มันยังไม่สายเกินไป จงตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในพระหรรษทานและสันติภาพเถิด พระเจ้าจะทรงอวยพรลูกและจะทรงประทานสิ่งดีๆแก่ลูกเป็นร้อยเท่าพันทวี ถ้าหากพวกลูกเชื่อและวางใจในพระองค์
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
คำพูดของแม่นั้นเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและความห่วงใยของความเป็นแม่  
ลูกทั้งหลายของแม่ เงาแห่งความมืดและการหลอกลวงกำลังปกคลุมเหนือพวกลูกทั้งหมดยิ่งทียิ่งมากขึ้น และแม่กำลังขอให้พวกลูกเป็นแสงสว่างและความจริง  
แม่กำลังขอให้พวกลูกมาสู่องค์พระบุตรของแม่ มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนความสิ้นหวังและความทุกข์ให้กลายเป็นสันติสุขและความยินดีได้  
มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถประทานความหวังในความเจ็บปวดอันแสนสาหัสได้  
องค์พระบุตรของแม่คือแสงสว่างของโลก ยิ่งพวกลูกรู้จักพระองค์มากเท่าไร ลูกจะเข้ามาใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น และลูกจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้น   
เพราะองค์พระบุตรทรงเป็นความรัก ความรักเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ความรักบันดาลให้สิ่งที่แม้ว่าจะปราศจากความรักและสิ่งลูกคิดว่าไม่มีความสำคัญนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดได้     
ด้วยเหตุนี้ แม่จึงบอกกับลูกอีกครั้งว่าลูกต้องรักให้มากๆ ถ้าลูกปรารถนาที่จะเจริญเติบโตฝ่ายจิต    
แม่รู้, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป    
แต่, ลูกทั้งหลายของแม่, หนทางแห่งความเจ็บปวดนั้นเป็นหนทางที่นำไปสู่การเจริญเติบโตฝ่ายจิต การเจริญเติบโตในความเชื่อ และนำไปสู่องค์พระบุตรของแม่    
ลูกทั้งหลาย, จงสวดภาวนาพร้อมด้วยการคิดถึงองค์พระบุตรของแม่ ในทุกชั่วขณะของวัน ยกจิตใจลูกขึ้นหาพระองค์ แล้วแม่จะรวบรวมคำภาวนาของลูกเป็นประดุจบุปผชาติจากสวนอันสวยงามที่สุดและมอบถวายเป็นดั่งของขวัญแด่พระองค์   
จงเป็นอัครสาวกแห่งความรักที่แท้จริงของแม่เถิด จงกระจายความรักขององค์พระบุตรไปสู่ทุกๆคน จงเป็นสวนแห่งบุปผชาติที่สวยงามที่สุด     
คำภาวนาของลูกจะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรดานายชุมพาบาลของลูกให้เป็นบิดาฝ่ายจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักต่อประชาชนทุกคน  

ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

คำพูดของนักบุญเกี่ยวกับสวรรค์

สวรรค์เป็นสถานที่อันมหัศจรรย์  และพวกเราทุกคนต้องพยายามไปให้ถึงที่นั่น

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

แม่พระตรัสอะไรเกี่ยวกับการทำแท้ง

คุณไม่สามารถตัดสินใจเองว่าเด็กควรมีชีวิตอยู่หรือไม่ พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างในร่างกายของคุณ คุณไม่ใช่พระเจ้าที่จะตัดสินใจได้ว่าเด็กควรจะมีชีวิตอยู่หรือไม่
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

3 วิธีรักษามะเร็ง ระยะที่ 4 ได้ผลดี ยืดชีวิตผู้ป่วยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า  คนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง 60,000 คนต่อปี  หรือชั่วโมงละเกือบ 7 คน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ซาตานเกลียดสายจำพวกเพราะเหตุนี้

เมื่อเราใส่สายจำพวกด้วยความเชื่อ สิ่งคล้ายศีลนี้จะกลายเป็นอาวุธต่อสู้กับปีศาจ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลสำรวจ ดัชนีคอร์รัปชัน


ทุกวันนี้ การประมูลเมกะโปรเจกต์ทุกโครงการ ล้วนมีราคาแพงเว่อร์จนน่าตกใจ บริษัทที่ประมูลได้ก็วนเวียนอยู่ใน 10 กว่าบริษัท
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

พระรูปในมาเลย์หลั่งโลหิตจริงหรือ?


ในบ้านของคริสตชนท่านหนึ่ง  รูปภาพพระเมตตามีของเหลวคล้ายเลือดหลั่งออกมา  และพระรูปแม่พระแห่งฟาติมามีน้ำหลั่งที่ตา  นอกจากนี้มงกุฎหนามก็มีของเหลวคล้ายเลือดหลั่งออกมาเช่นเดียวกัน  ผู้ที่ต้องการพิสูจน์สามารถไปได้ตามที่อยู่นี้

No. CTE 5, Block A, 7th Floor,
Grandeur Tower Condo,
Jalan Pandan Indah 1/16, Pandan Indah, Malaysia
 
******************

#โรงพยาบาลยันฮี  รับเด็กพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่ อายุ ตั้งแต่ 3 เดือน -  20 ปี ที่มีฐานะยากจน  ทางรพ.ยันฮี   รับรักษาให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้-ธันวาคมปี 61 และจะรับแบบนี้ ทุกๆ ปี  รักษาฟรีปีละ  100 ราย ด่วนๆรีบเลยเด็กยากจน///บางทีข่าวสารดีๆ อาจไปไม่ถึงน้องๆ  ในถิ่นถุรกันดารจริงๆ  จึงอยากฝากเพื่อนๆ  ที่อาจไปพบเจอเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้   หรือให้พ่อ แม่ผู้ปกครอง โทร.มาที่รพ.ยันฮีก็ได้
#โทร.1723 โครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

เป็นแสงสว่างให้แก่โลกที่มืดมน

เพื่อให้แสงสว่างของพระองค์ส่องเข้าไปแม้ในที่มืดที่สุดของโลกได้ นั่นคือ ในเงามืดของหัวใจของเราเอง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

I and U


 
เธอจะยิ้ม (SMILE) ได้อย่างไร ถ้าไม่มีฉัน (I)
เธอจะสุขสบาย (FINE ) ได้อย่างไร ถ้าไม่มีฉัน (I)
เธอจะสมปรารถนาได้อย่างไร (WISH) ถ้าไม่มีฉัน (I)
เธอจะมีมิตรภาพได้อย่างไร (FRIEND) ถ้าไม่มีฉัน (I)
ฉะนั้นฉันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
แต่.....ฉันคนนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้
(SUCCESS) ถ้าไม่มีเธอ (U)

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

7 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็ง


เด็กอนุบาล 3 สามารถคิดเลขได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เด็กเพียงแค่อนุบาล 3 สามารถคิดเลขได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เสียอีก  การคิดเลขแบบฉบับของอินเดียช่วยให้เด็กเล็กๆสามารถคิดเลขได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

สมุนไพรที่กินแล้วมีผลต่อไต

โรคไตนับเป็นปัญหาของสังคมไทยสูงขึ้น ที่ผ่านมาผู้ป่วยแสวงหาความรู้ในการรักษาโรค แต่ไปเชื่อความรู้ที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

วันสุดท้ายของชีวิต....


“สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับนิรันดรภาพของฉัน?”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

จงใส่ใจในพระประสงค์ของแม่พระ


หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้ว แต่มีบางส่วนของภารกิจของเธอที่ถูกขัดขวางซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยิน...อุปสรรคซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการประจักษ์ในที่อื่น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

พระคัมภีร์กับวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน

ผู้ใดเป็นเหตุให้เด็กเล็ก ๆ ที่มีความเชื่อในเราทำบาป  ถ้าเอาหินโม่แขวนคอของเขาแล้วนำไปถ่วงลงใต้ทะเล ก็ยังดีกว่าสำหรับเขา (มัททิว 18:6).
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

คำทำนายของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์


พระศาสนจักรจะเป็นพระศาสนจักรฝ่ายจิตมากขึ้น โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจทางการเมือง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ปีศาจสิ่งในเยาวชนหญิงการประจักษ์แก่มีรยานาเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2017 มีเหตุการณ์ที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งถูกผีสิง  และมันร้องตะโกนว่า “ออกไปจากที่นี่  ไปให้พ้นจากที่นี่ .  เจ้าสิ่งสร้างทั้งหลาย...ข้าจะไม่ก้มหัวต่อหน้าท่าน  อย่าคุกเข่าต่อหน้าพระนาง.....ไปจากข้า  ข้ากำลังถูกไฟเผา  ข้ากำลังถูกไฟเผา”
ในวีดีโอจากทำการเบลอใบหน้าของเยาวชนหญิงเอาไว้ 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ความอ่อนแอของซาตาน

ซาตานหลงไหลในอำนาจ และด้วยเหตุนี้มันจึงใช้ความต้องการในอำนาจของเรามาทำร้ายเราเอง
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561