พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มก่อการร้ายพุ่งเป้าไปที่วาติกัน

รูปภาพเมื่อ ธันวาคม 2016 ของกลุ่มก่อการร้าย ISIS   ในเดือนสิงหาคมนี้กลุ่มก่อการร้ายยังจัดทำวีดีโอซึ่งระบุว่าเป้าหมายต่อไปของกลุ่ม มีแผนที่จะปฏิบัติการความรุนแรงในอิตาลีและวาติกัน  และพระสันตปาปาฟรังซิสก็เป็นเป้าหมายหนึ่งด้วย
การก่อการร้ายในบาร์เซโลนา ของสเปน - เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี เวลา 16.50 น. ในย่านลาส รัมบลาส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 100 ราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีมารีอาโน ราฮอย ของสเปน ระบุว่าเป็น "การโจมตีของนักรบจีฮัด"
หลังจากการก่อการร้ายในสเปน กลุ่มก่อการร้ายได้ออกวีดีโอซึ่งระบุว่าเป้าหมายต่อไปคือกรุงโรมและวาติกัน  วีดีโอถูกจัดทำขึ้นที่ฟิลิปปินส์

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปีศาจกลัวแม่พระมาก

“ถ้าคริสตชนรู้ถึงอำนาจของสายประคำแล้วละก็ มันจะเป็นจุดจบของข้า”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ใกล้ตาย-การฆ่าตัวตาย

มีบางคนที่ประสบกับความยุ่งยากในชีวิตเป็นเวลานานหลังจากประสบการณ์ใกล้ตายของเขา
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คาทอลิกในประเทศญี่ปุ่นอาสนวิหารพระนางมารีย์ในโอซากา
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในญี่ปุ่นมีสัตบุรุษผู้มีความเชื่อประมาณ 509,000 คน คิดเป็น 0.5% ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 127 ล้านคน มี 16 สังฆมณฑล  พระสงฆ์ 1589 องค์ และมีโบสถ์ 848 แห่ง
ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ถูกเผยแผ่สู่ญี่ปุ่นโดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส และนักบวชคณะเยซูอิต โดยนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ (ชาวสเปน) และ อเลสซานโดร วาลิกนาโน (ชาวอิตาลี)  คริสตชนชาวโปรตุเกสตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองนางาซากิเป็นที่แรก ดังนั้นที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของคริสต์ศาสนาทางตะวันออกไกลในสมัยนั้น  มีการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาญี่ปุ่นโดย เฟดเดอริโก บาร์บาโร ซึ่งเป็นมัชชันนารี  ปัจจุบันนี้คาทอลิกชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีเชื้อสายมาจากชาวญี่ปุ่นที่ไปอยู่ประเทศบราซิล
มิชชันนารีได้มาถึงที่ญี่ปุ่นพร้อมกับนักบุญฟรังซิส เซเวียร์และนักบวชเยซูอิตท่านอื่นๆ ในปี 1540 และประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาในเวลาไม่นาน มีผู้กลับใจราว 100,000 คน และในจำนวนนี้มีเจ้าเมือง ท่านไดเมียว กิวซู  รวมอยู่ด้วย  แต่ในปี 1587 มีการเบียดเบียนคริสตชนจากจักรพรรดิญี่ปุ่น  พระองค์ต้องการให้ประเทศมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีศาสนาเดียว  พระองค์จึงประกาศปิดประเทศญี่ปุ่น  และเริ่มทำการเบียดเบียนคริสตชนคาทอลิก  ผู้มีความเชื่อต้องหลบซ่อนซึ่งเรียกว่า隠れキリシタン kakure kirishitan และมีจำนวนมากที่ยอมสละชีวิตยืนยันความเชื่อของตน  ต่อมาในสมัยเมจิ คริสต์ศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความสุขจากการฟังพระวาจาของพระเจ้า

ความสุขจึงควรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าเราทำงานอะไร ควรเลือกงานที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความเป็นตัวตน แม้จะต้องเสียสละ อาจจะต้องยากลำบาก บ้าง แต่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้สูญเสียความสุขไปจากใจได้

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แผ่นดินไหวที่อิตาลี-การประจักษ์ของแม่พระ


“ลูกทั้งหลาย เวลาที่ยากลำบากกำลังรอพวกลูกอยู่ สงครามดูเหมือนกำลังจะใกล้เข้ามาทุกที  การสู้รบอยู่ใกล้แล้ว จงเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกทั้งหลาย”

สาส์นแม่พระ2+25ส.ค.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
         วันนี้แม่ขอให้ลูกเป็นประชากรแห่งการสวดภาวนา  จงสวดภาวนาจนกว่าการสวดภาวนาจะกลายเป็นความยินดีปรีด์เปรมของลูกและทำให้ลูกพบกับองค์พระผู้สูงสุด  พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของลูก  แล้วลูกจะกลายเป็นประชากรแห่งความรักและสันติภาพ  ลูกน้อยทั้งหลาย  อย่าลืมว่าซาตานมันแข็งแกร่งและต้องการดึงลูกให้ห่างไกลจากการสวดภาวนา  ลูกจงอย่าลืมว่าการสวดภาวนาเป็นกุญแจลึกลับที่ใช้สำหรับพบกับพระเป็นเจ้า  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่แม่มาอยู่กับลูกเพื่อนำทางให้ลูก  จงอย่าท้อถอยในการสวดภาวนา
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ส.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ตามพระประสงค์ของพระบิดาสวรรค์ และในฐานะพระมารดาของพระองค์ผู้ทรงรักลูกทั้งหลาย  แม่จึงมาที่นี่ มาอยู่กับลูกเพื่อช่วยเหลือลูกให้มารู้จักพระองค์และติดตามพระองค์  องค์พระบุตรของแม่ได้ทรงทิ้งรอยพระบาทของพระองค์ไว้ให้แก่ลูกเพื่อทำให้ลูกติดตามพระองค์ได้ง่ายขึ้น  จงอย่ากลัวเลย  จงอย่ารวนเรไม่มั่นใจ  แม่อยู่กับลูกแล้ว  จงอย่าท้อใจไปเลย  เพราะการสวดภาวนามากๆและการพลีกรรมด้วยความเสียสละเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่สวดภาวนา  สำหรับคนที่ไม่รักและไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่  ลูกได้ช่วยเหลือพวกเขาด้วยการมองพวกเขาเป็นพี่น้องของลูก 
อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่เอ๋ย  ฟังเสียงของแม่ที่ดังก้องอยู่ในตัวของลูกเถิด  และสัมผัสความรักเยี่ยงมารดาของแม่  เพราะฉะนั้น จงสวดภาวนา สวดภาวนาด้วยการกระทำ  สวดภาวนาด้วยการให้  สวดภาวนาด้วยความรัก  สวดภาวนาในการทำงานและในความคิด ในพระนามขององค์พระบุตรของแม่  ความรักทั้งหมดที่ลูกได้มอบให้  ยิ่งมากเท่าไร  ลูกยิ่งได้รับตอบแทนมากยิ่งกว่าเช่นเดียวกัน  ความรักที่แพร่กระจายออกมาจากความรักจะส่องแสงเจิดจ้าในโลก  การไถ่กู้ให้พ้นจากบาปคือความรัก  และความรักไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อองค์พระบุตรของแม่จะเสด็จมายังโลกอีกครั้ง  พระองค์จะทรงมองหาความรักในหัวใจของลูก 
            ลูกทั้งหลายของแม่  หลายสิ่งทีเดียวที่เป็นการกระทำของความรักซึ่งพระองค์ทรงกระทำเพื่อลูก  แม่กำลังสอนลูกเพื่อให้ลูกมองเห็นสิ่งเหล่านั้น   เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นและลูกจะได้ขอบพระคุณพระองค์ด้วยการรักพระองค์และให้อภัยเพื่อนมนุษย์ของลูกเสมอ  เพราะการรักองค์พระบุตรของแม่คือการให้อภัย  องค์พระบุตรของแม่จะยังไม่ได้รับความรักจากลูกถ้าหากเพื่อนมนุษย์ของลูกยังไม่ได้รับการอภัย  ถ้าหากพวกเขายังไม่ได้รับความเข้าใจ  ถ้าหากพวกเขายังคงถูกตัดสิน  ลูกทั้งหลายของแม่  การสวดภาวนาของลูกจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าลูกไม่มีความรักและการให้อภัย?
ขอขอบใจลูก

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภัยพิบัติวันที่13-15ส.ค.2017เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2017 นี้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายอย่างในหลายประเทศ เช่น คลื่นสูง 5 เมตรซัดเข้าชายฝั่งของปราซิล พายุทอร์นาโด โคลนถล่ม ไฟป่า น้ำท่วมฯลฯ เกิดในประเทศต่างๆ ที่ชิลี อินเดีย จีน รัสเซีย ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คริสตชนในอินเดีย

 ซิสเตอร์ อลันซา นายัค สมัครเป็นนักบวชเพราะฝูงช้างได้ทำลายบ้านเรือนและไร่นาของผู้ที่สังหารคริสตชน  เธอเชื่อว่านี่เป็นพระยุติธรรมของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การนับถือศาสนาในเกาหลีเหนือ


 
นายคิม จอง อุนจึงลงโทษทุกคนที่สงสัยว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา มีการลงโทษแบบพิเศษสำหรับคนที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือสงสัยว่าเขาไม่ใช่พระเจ้า
>>>อ่านต่อ
 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คาทอลิกในเกาหลีใต้

คริสตชนในเกาหลีมีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะออกไปประกาศพระวาจา
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คาทอลิกชาวจีนมีชีวิตความเชื่ออย่างไร?ทั้งๆที่มีความยากลำบาก พระสันตปาปาฟรังซิสยังทรงปรารถนาที่จะเสด็จไปประเทศจีน
“พ่ออยากจะไปประเทศจีนมาก พ่อรักประชาชนชาวจีน พ่อรักพวกเขามาก พ่อหวังว่าจะมีความเป็นไปได้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เราติดต่อกัน เราพูดคุยกัน และเราจะทำต่อไปเพื่อที่จะเป็นมิตรกับประเทศจีน ซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายและมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆมากมาย มันจะเป็นความชื่นชมยินดีมาก”
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับพระศาสนจักรคาทอลิกถูกจำกัดลงตั้งแต่ เหมา เจ๋อตุงขึ้นมามีอำนาจ ส่งผลทำให้เกิดชุมชนสองชุมชนที่แยกจากกัน  ชุมชนหนึ่งคือชุมชนคาทอลิกที่อยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลและอีกชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนคาทอลิกใต้ดินที่อยู่อย่างลับๆ เนื่องจากถูกทางการจีนควบคุม
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายว่าชาวคาทอลิกมีชีวิตอยู่อย่างไรในประเทศจีน ผู้แต่งคือ Kin Sheung Chiaretto Yan เขากล่าวว่า
“มีเพียงพระศาสนจักรเดียวในประเทศจีน  อย่างไรก็ตามมีสองชุมชนของผู้ที่นับถือ สืบเนื่องมาจากปัญหาในประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดความยุ่งยากนี้ขึ้น  เราเป็นชุมชนที่ประสบกับความทุกข์มากที่สุดและมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับอีกชุมชนหนึ่ง และอยู่ร่วมกับพวกเขา  แต่เรากำลังอยู่ในปีแห่งเมตตาธรรม และนี่เตือนใจเราว่าจะต้องดำเนินไปโดยอาศัยเมตตาธรรมและการประนีประนอมกัน”
พระอัครสังฆราชแซลลีทำงานที่วาติกันในแผนกที่รักผิดชอบทางด้านต่างประเทศกับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศจีนด้วย  ท่านจำได้ถึงวันที่ชุมชนคาทอลิกใต้ดินมีการประกอบพิธีบวชพระสังฆราชสามองค์สำหรับสังฆมณฑลเดียว  เพราะถ้าพระสังฆราชองค์ใดถูกจับกุมก็จะมีองค์อื่นมารับหน้าที่แทน ท่านยังจำได้ถึงช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากที่พวกเขาจะต้องเอาชนะให้ได้
“พวกเขาตรวจสอบสถานะของตนเอง ผมขอพูดว่ามีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของจีนที่ดีหลายครั้ง หนทางไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีความปรารถนาที่จะไปให้ถึงความเห็นที่ตรงกันสำหรับความดีของพระศาสนจักรคาทอลิกและของผู้มีความเชื่อชาวจีนด้วย เพื่อทำให้เกิดสันติภาพระหว่างประเทศ”
มีการประมาณการว่า ในแต่ละปีมีชาวจีนหนึ่งหมื่นคนได้รับศีลล้างบาป  ในปี 2050 ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศคริสตศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นี่ไม่เป็นเพียงทำให้ความปรารถนาของพระสันตปาปาสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ทำให้พระองค์เป็นพระสันตปาปาองค์แรกที่เหยียบย่างในประเทศจีนอีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำสรรเสริญการเข้าสู่สวรรค์ของแม่พระโดยคุณพ่อปีโอ.

 ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่เผาไหม้ในดวงหทัยของพระนางมารีย์ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ จนพระกายมนุษย์ของพระนางมิอาจทนทานได้
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข่าวคาทอลิก
เว็ปไซต์ข่าวคาทอลิกในโปแลนด์ Religia Deon.pl ได้สัมภาษณ์ผู้แทนของพระสันตะปาปา (Archbishop Henryk Hoser) ที่ไปเยี่ยมเมดจูกอเรจ์รายงานว่า
“ในเมดจูกอเรจ์ ทุกอย่างไปในทางที่ถูกต้อง” พระสังฆราชได้ประเมินผลลัพท์ของเมดจูกอเรจ์ไปในทางบวก และเมื่อถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรับรองการประจักษ์  ท่านตอบว่า “ทุกอย่างบ่งชี้ว่าการประจักษ์จะได้รับการรับรอง บางทีอาจจะเป็นในปีนี้”
พระสังฆราชกล่าว “ผมคิดว่าการจะรู้ทุกอย่างในทางลึกของเหตุการณ์ในเมดจูกอเรจ์นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะเราต้องเข้าไปในความลึกลับของพระเจ้าและของมนุษย์  และสิ่งนี้เป็นความลับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้  เราทำได้แต่เพียงพิจารณาจากปรากฏการณ์และสถานการณ์ในทางกว้างและในทางลึกเท่านั้นซึ่งสามารถทำได้  แต่เราจะไม่ท้อใจ  มีสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตซึ่งบ่อยครั้งเป็นที่น่าประหลาดใจและลึกล้ำ มีเพียงพระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์”


แม่ชีชาวอิรักเตรียมตัวที่จะกลับไปโมซุล หลังจากสามปีที่กลุ่มไอซิสขับไล่ออกมา
“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเป็นเจ้า” ซิสเตอร์คณะโดมินิกันกล่าว ซิสเตอร์คณะนี้ทำงานท่ามกลางคริสตชนทางตอนเหนือของอิรัก
“โมซุลถูกปลดปล่อยแล้ว แต่ทั้งเมืองถูกทำลายไม่เหลือ”
“ต้องใช้เวลาหลายปีในการบูรณะซ่อมแซม แต่ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเป็นเจ้า”
“ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจว่าจะกลับไปโมซุลดีหรือไม่ บางคนยังพยายามเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ถ้ากลุ่มไอซิสพ่ายแพ้ก็ไม่หมายความว่าแผ่นดินนีนาเวห์ปลอดภัยจากความคิดที่รุนแรงนั้น”
บรรดาซิสเตอร์สวดภาวนาด้วยความหวังให้ประชาชนมีความกล้าหาญที่จะกลับยังแผ่นดินบ้านเกิดของพวกเขาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
“พระเป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเราและจะไม่ทรงละทิ้งพวกเรา” ซิสเตอร์กล่าว

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประจักษ์ของแม่พระกุหลาบทิพย์

 แม่ปรารถนาให้ทุกวันที่ 13 ของเดือน เป็นวันที่ระลึกและให้เกียรติแด่แม่ วันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันเฉลิมฉลองแม่พระกุหลาบทิพย์
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิวัลดี

อันโตนีโอ ลูซิโอ วีวัลดี (Antonio Lucio Vivaldi) เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1678 ที่เมืองเวนีส ประเทศอิตาลี เขาเป็นเป็นนักแต่งเพลงและนักเล่นไวโอลินชื่อดังในสมัยบาโรก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แม่น้ำ5สีแม่น้ำ 5 สีอยู่ที่ประเทศโคลัมเบีย อยู่ใน Serrania de la Macarena เขตจังหวัด Meta ถือว่าเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก  สาเหตุที่มีสี 5 สีเนื่องมาจากสาหร่ายหลากสีที่ขึ้นอยู่ในแม่น้ำ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพลงอาเวมาเรียที่ไพเราะประพันธ์เพลงและเล่นเปียโน โดย Thomas W. Jefferson
Best Ave Maria, Beautiful Ave Maria, Hail Mary, Holy Mary, Avemaría,


Andre Rieu Ave Maria 

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สหรัฐจะโจมตีเกาหลีเหนือหรือไม่?ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าก่อนที่จะเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือ จะต้องเกิดเหตุการณ์ 5 อย่างนี้ก่อน
1.        ครอบครัวชาวอเมริกันต้องอพยพออกจากเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
2.        กองทัพจะเรียกระดมพลทหารหลายหมื่นนายซึ่งรวมถึงทหารสำรองด้วย
3.        จะมีเรือรบบรรทุกเครื่องบินสามลำแล่นอยู่นอกชายฝั่งคาบสมุทรเกาหลี
4.        เครื่องบินบรรทุกระเบิดบินไปที่ฐานทัพของเกาหลีเหนือ
5.        หลายชั่วโมงก่อนที่จะโจมตี  เครื่องบินบรรทุกระเบิดสเตลท์จะบินออกจากสนามบินไวท์แมนในมิสซูรี่
ไม่ต้องตกใจไป  มันต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมการสิ่งเหล่านี้เพื่อทำสงครามกับเกาหลีเหนือ
และในตอนนี้ เรายังไม่พร้อม

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์พระมารดามารีย์ศรีสไว                       พระแม่ได้รับเกียรติขึ้นสวรรค์
ทั้งกายาวิญญาณสำราญครัน               พระทรงธรรม์รักแม่สุดหทัย
พระแม่คือมารดาพระทรงชัย               พระแม่คือผู้ให้ความสดใส
พระแม่คือผู้ช่วยพ้นปวงภัย                  ลูกหวังในพระแม่แผ่เมตตา

ในปี 1950  พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงประกาศว่า  "พระนางพรหมจารีมารีอา ทรงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ"  เป็นข้อความเชื่อ แนวความคิดประการหนึ่งที่โดดเด่น  และเข้มแข็งของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ที่ทรงประกาศเป็นข้อความเชื่อคือ  "หลักแห่งการมีส่วนร่วมกับพระคริสต์"  ที่เสนอว่า  พระนางมารีอาได้มีส่วนร่วมในชีวิตและภารกิจการงานตลอดจนผลลัพท์ในภารกิจของพระบุตรของพระนางอย่างแน่วแน่มั่นคงตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนกระทั่งวาระสุดท้าย  นอกจากนี้  องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์  กับการปฏิสนธิอันนิรมลของพระนางมารีอาอีกด้วย  สิทธิพิเศษทั้งสองประการของพระนางนี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงได้รับชัยชนะเหนือบาปและความตาย  โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่ไม้กางเขน  จึงทำให้คริสตชนได้รับชีวิตใหม่  โดยวิธีเหนือธรรมชาติในศีลล้างบาป  กล่าวคือคริสตชนได้รับชัยชนะเหนือบาปและความตายเช่นเดียวกัน แต่โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  อย่างไรก็ตามสำหรับคริสตชนผู้ชอบธรรม พระเป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะประทานผลแห่งชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือความตายให้ จนกว่าวาระสุดท้ายจะมาถึง
 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประวัติการถวายโลกแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสันตปาปาเลโอที่ 13 ทรงประกอบพิธีถวายโลกแด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันที่ 11 มิ.ย. 1899  พระองค์ประกอบพิธีนี้หลังจากทรงหายจากอาการประชวร และทรงตระหนักว่าเป็นอัศจรรย์จากดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำแนะนำวิธีที่จะไปสวรรค์จากซิสเตอร์ลูซีอา

"เราตกหลุมพรางของสิ่งที่เราคิดว่านำความสุขมาให้. เราแสวงหาความสะดวกสบาย. เรามองแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันแทนที่จะมองเห็นสิ่งที่จะติดตามมาในภายหน้า"
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลงานของพระจิต              พระจิตเจ้าทรงก่อกำเนิดพระศาสนจักรในวันเพนเตคอส (พระจิตเสด็จมา) โดยลงมาสู่ชุมนุมชนแห่งการสวดภาวนาซึ่งมีพระนางมารีย์และอัครสาวกอยู่รวมกัน  แก่นแท้ของชุมนุมชนนี้ก่อตัวขึ้นในวันเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย  และยัญบูชาแห่งกาวารีได้ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ในสถาบันพระสงฆ์และในศีลมหาสนิท  ดังที่มีเขียนไว้ว่า Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietisพวกเขาอุทิศตนปฏิบัติตามคำสอนของอัครสาวกอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งเดียวกันในการหักขนมปังและในการสวดภาวนา พระจิตเจ้าทรงทำให้พวกเขาเพิ่มทวีจำนวนมากขึ้น  ตระเตรียมพวกเขาเพื่อให้ไปประกาศข่าวดีแก่คนทุกภาษาและทุกชนชาติ เพราะทุกคนจะได้ยินพวกเขาประกาศกิจการมหัศจรรย์ของพระเป็นเจ้าในภาษาของแต่ละคน  เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำรงไว้ , ส่งเสริมและทำให้มีชีวิตชีวา ในความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งเดียวกันของคาทอลิกและความสืบเนื่องจากอัครสาวก  ตามที่นักบุญลูกาเขียนไว้ว่า พวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในท่ามกลางชุมนุมชนของผู้มีความเชื่อ...พวกเขาแบ่งปันทุกสิ่งแก่กัน....นี่แหละพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งบรรดาอัครสาวกเป็นพยานยืนยันของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า  และพระหรรษทานมากมายที่พวกเขาได้รับ  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสวดภาวนาร่วมกัน ในการร่วมพิธีมิสซาและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรเพื่อทำให้พระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาหารเสี่ยงความดันสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคไต

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถานการณ์ในเวเนซูเอลา
จากสถานการณ์ในเวเนซูเอลาที่มีการเดินขบวนประท้วงประธานาธิบดีมาดูโร ที่ใช้อำนาจเผด็จการ เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในหลายด้าน สภาพระสังฆราชเวเนซูเอลาได้ประชุมและวอนขอให้แม่พระทรงช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจาก “เงื้อมมือของลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยม”  พระสังฆราชได้เขียนบทสวดต่อแม่พระลงในทวิตเตอร์พร้อมทั้งรูปแม่พระและธงชาติของเวเนซูเอลา บทสวดเขียนว่า
“พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง พระมารดาแห่งโคโรโมโต องค์อุปถัมภ์แห่งเวเนซูเอลา โปรดช่วยประเทศชาติของลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมด้วยเทอญ”

          นายมาดูโรและทหารของเวเนซูเอล่า ไม่ยอมวางอำนาจในการปกครอง และไม่ประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้ามเป็นสาเหตุหลักของเรื่องนี้  ประเทศต่างในอเมริกาใต้ไม่ยอมรับการลงคะแนนเสียงที่จัดตั้งโดยทางรัฐบาล เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ทำให้นายมาดูโรเป็นประธานาธิบดีได้ยาวนาน สถานการณ์ในเวเนซูเอล่านั้นร้ายแรงมากและเข้าตาจน  มิฉะนั้นพระสังฆราชแห่งเวเนซูเอล่าคงไม่ขอให้แม่พระทรงช่วยเหลือ
 

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ใกล้ตาย

      สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดสิ้นไปจากชีวิตของเรา  จะไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงให้กับเราอีก 
       เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำสิ่งที่ต้องทำสมบูรณ์แล้วหรือยัง? 

      ประสบการณ์ใกล้ตายของ วาเลนา ฮรินโดวา  หญิงชาวออสเตรีย นี้น่าสนใจมาก เธอได้ยินเสียงพูดกับเธอว่า  “เธอยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ในชีวิตนี้ของเธอ  เธอต้องกลับไป”
                                                                >>>อ่านต่อ
 
 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การถวายประเทศแด่ดวงทหัยนิรมลของแม่พระ

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา จึงมีการถวายประเทศแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระในหลายแห่ง
>>>อ่านต่อ
 

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Padre Pioฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Padre Pioคุณพ่อปีโอ” ตอนที่ท่านขับไล่ซาตานออกจากร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง