พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ปีศาจยอมรับว่านักบุญมีคาแอลเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


ปิศาจที่เข้าสิงร่างของบุคคลหนึ่งได้บอกว่านักบุญมีคาแอลเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหมด
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565

กิเลสตัณหา


ตัณหาเป็นความรักความพึงพอใจทางเนื้อหนังที่ขัดแย้งกับความบริสุทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

กิเลสตัณหาขัดขวางความรัก


ตัณหาขัดขวางพระจิตเจ้า และหากปราศจากพระจิตเจ้าก็ไม่มีความรักที่แท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ความจริง 9 ข้อเกี่ยวกับนักบุญลูกา


1. นักบุญลูกาเป็นแพทย์ 
2. นักบุญลูกาไม่เคยพบกับพระเยซูเจ้าเลย 
3. นักบุญลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารเล่มที่สามและหนังสือกิจการอัครสาวก 
4. ท่านเป็นเพื่อนและอยู่กับนักบุญเปาโลบ่อยครั้ง 
5.สัญลักษณ์ของนักบุญลูกาคือรูปวัวซึ่งหมายถึงความแข็งแกร่ง,ความไว้วางใจได้,และการรับใช้มนุษยชาติ 
6.นักบุญลูกาเป็นจิตรกรผู้วาดรูปแม่พระ,พระมารดานิจจานุเคราะห์
7.นักบุญลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ไม่ใช่ชาวยิว,ท่านเป็นชาวกรีก
8. นักบุญลูกาเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาเยี่ยมมารีย์เพื่อประกาศข่าวดี,มารีย์เสด็จเยี่ยมเอลิซาเบธ,การประสูติ,การมาเยี่ยมของคนเลี้ยงแกะ,การตั้งชื่อและเข้าสุหนัตของพระเยซู,การสนทนาของพระเยซูในพระวิหารเมื่ออายุสิบสองปี,และชีวิตครอบครัวของพระองค์กับมารีย์และโยเซฟที่นาซาเร็ธ รายละเอียดมากเช่นนี้จึงทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าลูกาต้องรู้จักพระแม่มารีย์เป็นการส่วนตัว และได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยตรงจากพระนาง
9. นอกจากพระแม่มารีย์แล้ว ลูกายังกล่าวถึงเอลิซาเบธ,แม่ยายของเปโตร,หญิงม่ายที่โศกเศร้า,หญิงที่ทำผิดประเวณี,หญิงชาวกาลิลีที่ติดตามพระเยซู,ธิดาของไยรัส,หญิงที่ตกเลือด,มารธาและมารีย์ ลูกาเน้นย้ำว่าพระวรสารมีขึ้นสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล ทั้งชายและหญิง ในขณะที่โลกโบราณส่วนใหญ่ครอบงำโดยผู้ชาย ลูกาจึงถูกเรียกว่า "พระวรสารของมารีย์" และ "พระวรสารของสตรี"

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ม.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกหันกลับมาสู่การสวดภาวนาเป็นการส่วนตัว ลูกน้อยทั้งหลาย,จงอย่าลืมว่าซาตานนั้นแข็งแกร่งและมันต้องการดึงดูดวิญญาณทั้งหมดให้มาหามันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้,ลูกต้องกระตือรือร้นในการสวดภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดี แม่อยู่กับลูกและแม่ขออวยพรลูกทุกคนด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

พระจิตเสด็จมาอยู่เหนือพระเยซูเป็นรูปนกพิราบ


 
ที่ยูเครนวันที่ 19 มกราคม 2022 ที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่ง ในช่วงที่พระสงฆ์อวยพรพระรูปพระเยซูทรงรับพิธ๊ล้าง นกพิราบปรากฏมาเหนืออ่างน้ำเสก นกพิราบบินมาอยู่เหนือพระรูปพระเยซูที่กำลังรับพิธีล้างจากท่านยอห์น บัพติส ทำให้คิดถึงตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นมาเหนือน้ำและพระจิตมาอยู่เหนือพระองค์เป็นรูปนกพิราบ  

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในตัวเราเมื่อเราอยู่ในสถานะพระหรรษทาน และทรงอยู่นอกตัวเราเมื่อเราอยู่ในสถานะบาป แต่ทูตสวรรค์ผู้อารักขาเราจะไม่ทอดทิ้งเราเลย ท่านเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุด,ซื่อสัตย์ที่สุดของเราเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่ทำให้ท่านเสียใจด้วยความโน้มเอียงไปในทางที่ชั่วร้ายของเรา
- คุณพ่อปีโอ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

รูปภาพเล่าเรื่อง


ผลงานศิลปะทางศาสนามากมายซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรช่วยให้เราเพ่งพินิจถึงพระคริสต์และทำให้เราเจริญเติบโตฝ่ายจิต
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

รู้ได้อย่างไรว่านิมิตที่ได้รับมาจากสวรรค์นักบุญเกมม่า กัลกานี(St. Gemma Galgani 1878 – 1903)ได้รับนิมิตของพระเยซูเจ้า,แม่พระและอัครเทวดามีคาแอลหลายครั้ง  
วันหนึ่งพระเยซูเจ้าประจักษ์แก่นักบุญเกมม่า และเธอบอกกับพระเยซูเจ้าว่า เธอคิดว่านิมิตที่เธอเห็นอัครเทวดามีคาแอลเมื่อไม่นานมานี้อาจจะไม่ใช่อัครเทวดามีคาแอลที่ปรากฏมา แต่เป็นกลอุบายของปีศาจที่จำแลงมา เพราะการพูดจาของผู้ปรากฏมานั้นดูไม่ค่อยถูกต้องและไม่น่าจะมาจากสวรรค์..... 
พระเยซูตรัสกับนักบุญเกมม่าว่า ครั้งต่อไปถ้าลูกเห็นนิมิตให้ลูกพูดขึ้นว่า “จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์” ถ้าผู้ที่ปรากฏมานั้นมาจากสวรรค์ ผู้นั้นจะตอบกลับมาว่า “จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์” แต่ถ้ามาจากปีศาจ มันจะพูดได้แต่เพียงว่า “จงสรรเสริญ”...

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

นักบุญมากาเร็ตแห่งแคนาดา


มากาเร็ต บัวร์กียส์เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแคนาดา 
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

นักบุญผู้คิดคำถามอะไรเอ่ย?


นักบุญอัลด์เฮล์มเป็นผู้ที่เขียนคำถามอะไรเอ่ย 100 คำถามที่เรียกว่า “เออินนิกมาตา “Aeinigmata.”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญอดีตของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอีกต่อไป มันขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า อนาคตของข้าพเจ้ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพราะมันขึ้นอยู่กับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและเป็นสิ่งท้าทายข้าพเจ้าคือวันนี้เวลานี้,ซึ่งขึ้นอยู่กับพระหรรษทานของพระเจ้าและความศรัทธาในหัวใจของข้าพเจ้าและความตั้งใจดีของข้าพเจ้า  
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

กำหนดการสำหรับเทศกาลมหาพรตปี 2022


พระศาสนจักรผู้กำลังเดินทางแสวงบุญอยู่บนโลกประกาศเทศกาลปัสกาของพระคริสต์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีย์เสมอ


คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันคำสอนนี้เกี่ยวกับความเป็นพรหมจารีย์นิจกาลของพระแม่มารีย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

กลีบกุหลาบที่มีรูปพระเยซูเจ้า


ในระหว่างการเปิดหีบศพของนักบุญเทเรซิต้าแห่งพระเยซูกุมารในปี1925,ได้มีการค้นพบกลีบกุหลาบกลีบหนึ่งในที่ฝังศพ และบนกลีบกุหลาบนั้นมีรูปพระพักตร์พระเยซูเจ้าอยู่ด้วย  

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


การเป็นนักบุญเป็นเรื่องที่ยาก - ยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ถนนสู่ความดีครบครันนั้นยาวไกล,มันยาวตลอดช่วงชีวิต มีที่พักแห่งการปลอบประโลมใจอยู่ตามทาง แต่เมื่อพละกำลังของลูกได้รับการฟื้นฟูแข็งแรงขึ้น,ลูกต้องลุกขึ้นอย่างขันแข็งและเข้าสู่การแข่งต่อไป
- คุณพ่อปีโอ

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

พระคริสต์ทรงเปิดเผยพระองค์ใน3เหตุการณ์


วันฉลองพระคริสต์แสดงองค์(แต่เดิมมีขึ้นในวันที่ 6 มกราคมในพิธีกรรมโรมัน) เป็นวันฉลองทางพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่ง แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการฉลองวันคริสต์มาส
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ผลของความก้าวหน้าฝ่ายจิตคือสันติสุขในจิตใจ


ถ้าเราถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาอย่างละเรื่องในแต่ละปี ในไม่ช้าเราก็จะก้าวหน้าในความดีอย่างสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

Journey to the sky


ซุนดาร์ ซิงห์(Sundar Singh) เป็นที่รู้จักในฐานะชาวอินเดียที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดผู้หนึ่งของอินเดีย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

มิชชันนารีชาวอินเดีย-ซุนดาร์ ซิงห์


ซุนดาร์ ซิงห์(Sundar Singh) เป็นที่รู้จักในฐานะชาวอินเดียที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดผู้หนึ่งของอินเดีย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

6 มกราคม วันฉลองนักบุญอังเดร เบเซ็ตติ


นักบุญอังเดร เบสเซตติเป็นคนเรียบง่าย มีความเชื่อที่ซื่อๆ ท่านเป็นดัง “เมล็ดมัสตาร์ดแห่งความเชื่อ” ซึ่งสามารถเคลื่อนภูเขาได้
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำจากคุณพ่อปีโอ


การประจญล่อลวงต่อความเชื่อและความบริสุทธิ์เป็นสินค้าที่ศัตรูนำเสนอแก่เรา แต่ไม่ต้องไปกลัวมัน,ยิ่งไปกว่านั้น,จงดูถูกมัน ตราบใดที่มันคอยก่อกวนเรา,นั่นเป็นสัญญาณว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จตามเจตนาของมัน อย่าวุ่นวายใจไปกับสิ่งที่ลูกได้ประสบจากการก่อกวนของเจ้าเทวดากบฏนี้เลย จงให้ความตั้งใจของลูกอยู่ตรงกันข้ามกับการแนะนำของมันเสมอและดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข เพราะลูกไม่มีความผิดอะไร แต่ลูกกลับทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและมีความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิตของลูก
- จดหมายของคุณพ่อปีโอถึงลูกฝ่ายวิญญาณของท่าน III,p.426

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

บทเรียนจากโจร


เราก็ควรจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสักเพียงใด อย่าละเลยการประชุมร่วมกันในการพี่น้องและการนมัสการพระเป็นเจ้าร่วมกัน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

สวัสดีปีใหม่ 2022


เยซู,มารีย์,โยเซฟ โปรดปกป้อง,พิทักษ์รักษาครอบครัวของเราทั้งหลายเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดาของชาวเราทั้งหลาย,ในองค์พระบุตรเยซูของพระองค์และพระผู้ไถ่ของเรา,พระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นบุตรชายหญิงของพระองค์ในครอบครัวแห่งพระศาสนจักร
ขอให้พระหรรษทานและความรักของพระองค์หลั่งลงมายังข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อช่วยให้ครอบครัวทุกครอบครัวในโลกนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระองค์ในพระวรสารด้วยเถิด
ขอให้แบบอย่างแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และด้วยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า,ได้นำทางครอบครัวทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ครอบครัวที่กำลังประสบความทุกข์ยากลำบากมากที่สุด เพื่อที่คนในครอบครัวเหล่านั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกัน,ร่วมกันสวดภาวนาและแสวงหาความจริงและชีวิตในความรักของพระองค์เทอญ
โดยอาศัยพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
เยซู,มารีย์,โยเซฟ โปรดภาวนาเพื่อเราเทอญ

หลังจากที่โลหิตไม่หลอมเหลวเกือบทั้งวัน(ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว) ในที่สุด,โลหิตของนักบุญจานูเรียสก็กลายเป็นของเหลวในตอนเย็นของวันที่ 16 ธันวาคม 2021 และนี่เป็นครั้งที่สามของปี2021ที่โลหิตกลายเป็นของเหลว
ด้วยการสวดภาวนาอย่างเข้มข้นยาวนานของผู้มีความเชื่อ,เมื่อโลหิตยังไม่หลอมเหลว ในที่สุด,โลหิตของนักบุญก็กลายเป็นของเหลวเมื่อเวลา 17.59 น. ตามเวลาท้องถิ่น