พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ปีศาจยอมรับว่านักบุญมีคาแอลเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


ปิศาจที่เข้าสิงร่างของบุคคลหนึ่งได้บอกว่านักบุญมีคาแอลเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหมด
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565

กิเลสตัณหา


ตัณหาเป็นความรักความพึงพอใจทางเนื้อหนังที่ขัดแย้งกับความบริสุทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

กิเลสตัณหาขัดขวางความรัก


ตัณหาขัดขวางพระจิตเจ้า และหากปราศจากพระจิตเจ้าก็ไม่มีความรักที่แท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ความจริง 9 ข้อเกี่ยวกับนักบุญลูกา


1. นักบุญลูกาเป็นแพทย์ 
2. นักบุญลูกาไม่เคยพบกับพระเยซูเจ้าเลย 
3. นักบุญลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารเล่มที่สามและหนังสือกิจการอัครสาวก 
4. ท่านเป็นเพื่อนและอยู่กับนักบุญเปาโลบ่อยครั้ง 
5.สัญลักษณ์ของนักบุญลูกาคือรูปวัวซึ่งหมายถึงความแข็งแกร่ง,ความไว้วางใจได้,และการรับใช้มนุษยชาติ 
6.นักบุญลูกาเป็นจิตรกรผู้วาดรูปแม่พระ,พระมารดานิจจานุเคราะห์
7.นักบุญลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ไม่ใช่ชาวยิว,ท่านเป็นชาวกรีก
8. นักบุญลูกาเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาเยี่ยมมารีย์เพื่อประกาศข่าวดี,มารีย์เสด็จเยี่ยมเอลิซาเบธ,การประสูติ,การมาเยี่ยมของคนเลี้ยงแกะ,การตั้งชื่อและเข้าสุหนัตของพระเยซู,การสนทนาของพระเยซูในพระวิหารเมื่ออายุสิบสองปี,และชีวิตครอบครัวของพระองค์กับมารีย์และโยเซฟที่นาซาเร็ธ รายละเอียดมากเช่นนี้จึงทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าลูกาต้องรู้จักพระแม่มารีย์เป็นการส่วนตัว และได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยตรงจากพระนาง
9. นอกจากพระแม่มารีย์แล้ว ลูกายังกล่าวถึงเอลิซาเบธ,แม่ยายของเปโตร,หญิงม่ายที่โศกเศร้า,หญิงที่ทำผิดประเวณี,หญิงชาวกาลิลีที่ติดตามพระเยซู,ธิดาของไยรัส,หญิงที่ตกเลือด,มารธาและมารีย์ ลูกาเน้นย้ำว่าพระวรสารมีขึ้นสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล ทั้งชายและหญิง ในขณะที่โลกโบราณส่วนใหญ่ครอบงำโดยผู้ชาย ลูกาจึงถูกเรียกว่า "พระวรสารของมารีย์" และ "พระวรสารของสตรี"

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ม.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกหันกลับมาสู่การสวดภาวนาเป็นการส่วนตัว ลูกน้อยทั้งหลาย,จงอย่าลืมว่าซาตานนั้นแข็งแกร่งและมันต้องการดึงดูดวิญญาณทั้งหมดให้มาหามันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้,ลูกต้องกระตือรือร้นในการสวดภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดี แม่อยู่กับลูกและแม่ขออวยพรลูกทุกคนด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

พระจิตเสด็จมาอยู่เหนือพระเยซูเป็นรูปนกพิราบ


 
ที่ยูเครนวันที่ 19 มกราคม 2022 ที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่ง ในช่วงที่พระสงฆ์อวยพรพระรูปพระเยซูทรงรับพิธ๊ล้าง นกพิราบปรากฏมาเหนืออ่างน้ำเสก นกพิราบบินมาอยู่เหนือพระรูปพระเยซูที่กำลังรับพิธีล้างจากท่านยอห์น บัพติส ทำให้คิดถึงตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นมาเหนือน้ำและพระจิตมาอยู่เหนือพระองค์เป็นรูปนกพิราบ  

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในตัวเราเมื่อเราอยู่ในสถานะพระหรรษทาน และทรงอยู่นอกตัวเราเมื่อเราอยู่ในสถานะบาป แต่ทูตสวรรค์ผู้อารักขาเราจะไม่ทอดทิ้งเราเลย ท่านเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุด,ซื่อสัตย์ที่สุดของเราเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่ทำให้ท่านเสียใจด้วยความโน้มเอียงไปในทางที่ชั่วร้ายของเรา
- คุณพ่อปีโอ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

รูปภาพเล่าเรื่อง


ผลงานศิลปะทางศาสนามากมายซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรช่วยให้เราเพ่งพินิจถึงพระคริสต์และทำให้เราเจริญเติบโตฝ่ายจิต
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

รู้ได้อย่างไรว่านิมิตที่ได้รับมาจากสวรรค์นักบุญเกมม่า กัลกานี(St. Gemma Galgani 1878 – 1903)ได้รับนิมิตของพระเยซูเจ้า,แม่พระและอัครเทวดามีคาแอลหลายครั้ง  
วันหนึ่งพระเยซูเจ้าประจักษ์แก่นักบุญเกมม่า และเธอบอกกับพระเยซูเจ้าว่า เธอคิดว่านิมิตที่เธอเห็นอัครเทวดามีคาแอลเมื่อไม่นานมานี้อาจจะไม่ใช่อัครเทวดามีคาแอลที่ปรากฏมา แต่เป็นกลอุบายของปีศาจที่จำแลงมา เพราะการพูดจาของผู้ปรากฏมานั้นดูไม่ค่อยถูกต้องและไม่น่าจะมาจากสวรรค์..... 
พระเยซูตรัสกับนักบุญเกมม่าว่า ครั้งต่อไปถ้าลูกเห็นนิมิตให้ลูกพูดขึ้นว่า “จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์” ถ้าผู้ที่ปรากฏมานั้นมาจากสวรรค์ ผู้นั้นจะตอบกลับมาว่า “จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์” แต่ถ้ามาจากปีศาจ มันจะพูดได้แต่เพียงว่า “จงสรรเสริญ”...

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

นักบุญมากาเร็ตแห่งแคนาดา


มากาเร็ต บัวร์กียส์เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแคนาดา 
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

นักบุญผู้คิดคำถามอะไรเอ่ย?


นักบุญอัลด์เฮล์มเป็นผู้ที่เขียนคำถามอะไรเอ่ย 100 คำถามที่เรียกว่า “เออินนิกมาตา “Aeinigmata.”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญอดีตของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอีกต่อไป มันขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า อนาคตของข้าพเจ้ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพราะมันขึ้นอยู่กับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและเป็นสิ่งท้าทายข้าพเจ้าคือวันนี้เวลานี้,ซึ่งขึ้นอยู่กับพระหรรษทานของพระเจ้าและความศรัทธาในหัวใจของข้าพเจ้าและความตั้งใจดีของข้าพเจ้า  
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

กำหนดการสำหรับเทศกาลมหาพรตปี 2022


พระศาสนจักรผู้กำลังเดินทางแสวงบุญอยู่บนโลกประกาศเทศกาลปัสกาของพระคริสต์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีย์เสมอ


คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันคำสอนนี้เกี่ยวกับความเป็นพรหมจารีย์นิจกาลของพระแม่มารีย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

กลีบกุหลาบที่มีรูปพระเยซูเจ้า


ในระหว่างการเปิดหีบศพของนักบุญเทเรซิต้าแห่งพระเยซูกุมารในปี1925,ได้มีการค้นพบกลีบกุหลาบกลีบหนึ่งในที่ฝังศพ และบนกลีบกุหลาบนั้นมีรูปพระพักตร์พระเยซูเจ้าอยู่ด้วย  

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


การเป็นนักบุญเป็นเรื่องที่ยาก - ยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ถนนสู่ความดีครบครันนั้นยาวไกล,มันยาวตลอดช่วงชีวิต มีที่พักแห่งการปลอบประโลมใจอยู่ตามทาง แต่เมื่อพละกำลังของลูกได้รับการฟื้นฟูแข็งแรงขึ้น,ลูกต้องลุกขึ้นอย่างขันแข็งและเข้าสู่การแข่งต่อไป
- คุณพ่อปีโอ

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

พระคริสต์ทรงเปิดเผยพระองค์ใน3เหตุการณ์


วันฉลองพระคริสต์แสดงองค์(แต่เดิมมีขึ้นในวันที่ 6 มกราคมในพิธีกรรมโรมัน) เป็นวันฉลองทางพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่ง แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการฉลองวันคริสต์มาส
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ผลของความก้าวหน้าฝ่ายจิตคือสันติสุขในจิตใจ


ถ้าเราถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาอย่างละเรื่องในแต่ละปี ในไม่ช้าเราก็จะก้าวหน้าในความดีอย่างสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

Journey to the sky


ซุนดาร์ ซิงห์(Sundar Singh) เป็นที่รู้จักในฐานะชาวอินเดียที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดผู้หนึ่งของอินเดีย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

มิชชันนารีชาวอินเดีย-ซุนดาร์ ซิงห์


ซุนดาร์ ซิงห์(Sundar Singh) เป็นที่รู้จักในฐานะชาวอินเดียที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดผู้หนึ่งของอินเดีย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

6 มกราคม วันฉลองนักบุญอังเดร เบเซ็ตติ


นักบุญอังเดร เบสเซตติเป็นคนเรียบง่าย มีความเชื่อที่ซื่อๆ ท่านเป็นดัง “เมล็ดมัสตาร์ดแห่งความเชื่อ” ซึ่งสามารถเคลื่อนภูเขาได้
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำจากคุณพ่อปีโอ


การประจญล่อลวงต่อความเชื่อและความบริสุทธิ์เป็นสินค้าที่ศัตรูนำเสนอแก่เรา แต่ไม่ต้องไปกลัวมัน,ยิ่งไปกว่านั้น,จงดูถูกมัน ตราบใดที่มันคอยก่อกวนเรา,นั่นเป็นสัญญาณว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จตามเจตนาของมัน อย่าวุ่นวายใจไปกับสิ่งที่ลูกได้ประสบจากการก่อกวนของเจ้าเทวดากบฏนี้เลย จงให้ความตั้งใจของลูกอยู่ตรงกันข้ามกับการแนะนำของมันเสมอและดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข เพราะลูกไม่มีความผิดอะไร แต่ลูกกลับทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและมีความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิตของลูก
- จดหมายของคุณพ่อปีโอถึงลูกฝ่ายวิญญาณของท่าน III,p.426

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

บทเรียนจากโจร


เราก็ควรจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสักเพียงใด อย่าละเลยการประชุมร่วมกันในการพี่น้องและการนมัสการพระเป็นเจ้าร่วมกัน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

สวัสดีปีใหม่ 2022


เยซู,มารีย์,โยเซฟ โปรดปกป้อง,พิทักษ์รักษาครอบครัวของเราทั้งหลายเทอญ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดาของชาวเราทั้งหลาย,ในองค์พระบุตรเยซูของพระองค์และพระผู้ไถ่ของเรา,พระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นบุตรชายหญิงของพระองค์ในครอบครัวแห่งพระศาสนจักร
ขอให้พระหรรษทานและความรักของพระองค์หลั่งลงมายังข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อช่วยให้ครอบครัวทุกครอบครัวในโลกนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระองค์ในพระวรสารด้วยเถิด
ขอให้แบบอย่างแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และด้วยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า,ได้นำทางครอบครัวทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ครอบครัวที่กำลังประสบความทุกข์ยากลำบากมากที่สุด เพื่อที่คนในครอบครัวเหล่านั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกัน,ร่วมกันสวดภาวนาและแสวงหาความจริงและชีวิตในความรักของพระองค์เทอญ
โดยอาศัยพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
เยซู,มารีย์,โยเซฟ โปรดภาวนาเพื่อเราเทอญ

หลังจากที่โลหิตไม่หลอมเหลวเกือบทั้งวัน(ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว) ในที่สุด,โลหิตของนักบุญจานูเรียสก็กลายเป็นของเหลวในตอนเย็นของวันที่ 16 ธันวาคม 2021 และนี่เป็นครั้งที่สามของปี2021ที่โลหิตกลายเป็นของเหลว
ด้วยการสวดภาวนาอย่างเข้มข้นยาวนานของผู้มีความเชื่อ,เมื่อโลหิตยังไม่หลอมเหลว ในที่สุด,โลหิตของนักบุญก็กลายเป็นของเหลวเมื่อเวลา 17.59 น. ตามเวลาท้องถิ่น