พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การประจญล่อลวง


“พระเยซูต้องการจะโยนคุณ เขย่าคุณ ทุบคุณ และกรองคุณเหมือนข้าวสาลี เพื่อที่จิตวิญญาณของคุณจะมีระดับของความสะอาดและความบริสุทธิ์ตามที่พระองค์ปรารถนา ข้าวสาลีจะถูกนำไปใส่ในยุ้งฉางโดยที่แกลบไม่ได้ถูกคัดออกได้หรือ? ผ้าลินินจะเก็บไว้ในบ้านโดยไม่ได้ทำให้ขาวสะอาดก่อนได้หรือ? เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับวิญญาณที่ได้รับเลือกสรรด้วยเช่นกัน
พ่อเคยเข้าใจว่าการประจญล่อลวงดูเหมือนจะทำให้วิญญาณเปื้อนหมองมากกว่าทำให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่สิ่งนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ให้เราฟังสิ่งที่นักบุญพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เถิด คุณควรรู้ว่านักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่า การประจญล่อลวงนั้นก็เหมือนสบู่ เมื่อเสื้อผ้าของท่านเต็มไปด้วยฟองสบู่ ผ้าดูเหมือนสกปรก แต่จริงๆแล้วสบู่ทำให้พวกมันสะอาด"
-คุณพ่อปีโอ

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ชนะใจตนเอง


คนที่ไม่รู้วิธีที่จะชนะใจตนเองในเรื่องที่เล็กน้อย ก็ไม่สามารถชนะใจตนเองในเรื่องใหญด้วยเช่นกัน - นักบุญฟรังซิส เซเวียร์

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้ที่ต่อสู้เท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะ


ศัตรูอยู่รอบตัวเราและเราจะพินาศนอกจากเราจะต่อสู้
ถ้าเราทำการต่อสู้อย่างจริงจัง,เรามั่นใจได้ว่าเราจะมีชัยชนะ
-นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

บาปหนัก


“พวกเขายั่วยุให้เกิดพระพิโรธ และทำร้ายพระวิญญาณขององค์พระผู้บริสุทธิ์”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ก.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนา,เป็นพยานและชื่นชมยินดีพร้อมกับแม่เถิด เพราะองค์พระผู้สูงสุดยังคงส่งแม่ให้มานำทางพวกลูกบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ต่อไป จงระวังตัวไว้,ลูกน้อยทั้งหลาย,เพราะชีวิตนี้สั้นและนิรันดรภาพกำลังรอคอยพวกลูกอยู่เพื่อที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของพวกลูกพร้อมกับบรรดานักบุญทั้งหมด ลูกน้อยทั้งหลาย,จงอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งของของโลกเลย แต่จงปรารถนาในสวรรค์ สวรรค์จะเป็นเป้าหมายของลูกและความปิติยินดีจะเริ่มต้นครอบครองหัวใจของลูก แม่มาอยู่กับลูกและอวยพรลูกทุกคนด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

บรรดานักบุญ-ทูตสววรค์ และการรับศีลมหาสนิท2


ดิฉันได้เห็นพระองค์ประทับอยู่ ดิฉันเห็นพระองค์อย่างชัดเจนด้วยสายตาแห่งจิตวิญญาณของดิฉัน ในศีลศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

บรรดานักบุญ-ทูตสววรค์ และการรับศีลมหาสนิท


ดิฉันได้เห็นพระองค์ประทับอยู่ ดิฉันเห็นพระองค์อย่างชัดเจนด้วยสายตาแห่งจิตวิญญาณของดิฉัน ในศีลศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

แผนการณ์ขั้นสุดท้ายของปีศาจ


แม่ได้สวดภาวนาวอนขอให้การลงโทษเบาลง ลูกจงสวดภาวนาเสมอและทำพลีกรรมอดอาหารเพื่อช่วยลดโทษทัณฑ์จากพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้ซื่อสัตย์ย่อมตายอย่างมีความสุข


ฉันตายด้วยความชื่นชมยินดี เพราะฉันปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าของฉัน จงดำรงชีวิตอยู่โดยไม่กลัวความตาย เพราะคนที่ดำรงชีวิตอย่างดีบนโลก,ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นความอ่อนหวานและมีค่า – นักบุญโรสแห่งวิเทอร์โบ
 

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ดวงพระทัยของพระเยซูเจัา


ในช่วงเวลาที่ประสบกับความยากลำบาก สายตาของดิฉันจะจับจ้องที่ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับอยู่บนไม้กางเขนในความเงียบสงบ และจากเปลวไฟที่เปล่งออกมาจากดวงพระทัยอันเมตตาของพระองค์ จะหลั่งพละกำลังและความเข้มแข็งมายังดิฉันซึ่งจะช่วยให้ดิฉันสามารถต่อสู้ได้ต่อไป” --นักบุญโฟสตินา
 

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

น้ำหนักของพิธีมิสซา


ความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัศจรรย์ และปรากฏการณ์เหล่านี้จะไม่มีวันอธิบายได้อย่างน่าพอใจ แต่สามารถทำหน้าที่ย้ำเตือนจิตใจของเราในเวลาที่ความเชื่อถดถอยได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทและพระสันตปาปาเกรโกรี่


ความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัศจรรย์ และปรากฏการณ์เหล่านี้จะไม่มีวันอธิบายได้อย่างน่าพอใจ แต่สามารถทำหน้าที่ย้ำเตือนจิตใจของเราในเวลาที่ความเชื่อถดถอยได้
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

แม่พระทรงรับความทุกข์อย่างสงบเพียงลำพัง


“ด้วยการสวดสายประคำแม่พระระทมทุกข์เจ็ดประการ,ดวงใจที่แข็งกระด้างที่สุดจะเปลี่ยนไป เมื่อลูกสวดภาวนาเพื่อตัวลูกเองหรือเพื่อผู้อื่น”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

พระจิตศักดิ์สิทธิ์


ธรรมชาติของไฟมีอยู่สี่อย่างคือ เผาไหม้,ทำความสะอาด,ให้ความอบอุ่น,และให้แสงสว่าง
เช่นเดียวกัน พระจิตศักดิ์สิทธิ์ก็ทรงเผาไหม้บาปให้หมดสิ้นไป ทรงทำความสะอาดจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำลายความเกียจคร้านและส่องสว่างให้แก่ความโง่เขลา
 
- - นักบุญอันตนแห่งปาดัว
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

คำแนะนำจากนักบุญอันตน


"การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด" ขอให้วาจาของท่านจงสั่งสอนและการกระทำของท่านจงพูดส่งเสียง จงอย่าให้ภายในตัวของเราเต็มไปด้วยวาจามากมายแต่การกระทำของเรากลับว่างเปล่า เพราะมิฉะนั้นพระเป็นเจ้าจะไม่ทรงอวยพระพรแต่จะกลับทรงสาปแช่งเรา ดังเช่นที่พระองค์ทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อ ยามเมื่อเสด็จมาพบว่ามันมีแต่ใบไม่มีผล. เป็นการเปล่าประโยชน์สำหรับคนที่โอ้อวดความรอบรู้ในบทบัญญัติต่างๆ แต่กลับทำลายสิ่งที่เขาสอนนั้นด้วยการกระทำของเขาเอง
- นักบุญอันตนแห่งปาดัว

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


“ผู้ที่ต้องการเป็นที่หนึ่ง ต้องยอมเป็นคนสุดท้ายและรับใช้ผู้อื่น” (มาร์โก 9:35)
“ชีวิตของคริสตชนหาใช่อะไรอื่นไม่ นอกจากเป็นการต่อสู้กับตนเองตลอดเวลา ไม่มีดอกไม้แห่งวิญญาณใดที่จะงดงามในความสมบูรณ์เพียบพร้อมของตนเอง โดยปราศจากการยอมรับความเจ็บปวด”
 
- นักบุญคุณพ่อปีโอ (1887-1968)
 
 

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

พระรูปแม่พระท่ามกลางพายุ

 
ภาพอันน่าทึ่งของพระรูปพระแม่มารีย์ยืนอยู่บนที่สูงรายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่โค่นล้มร่วงหล่น ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2021 โดยโบสถ์คาทอลิกเซนต์ฮิวเบิร์ต ในเมืองแกรีวิลล์ รัฐลุยเซียนา เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ ห่างจากเมืองนิวออร์ลีนส์ไปทางตะวันตก 40 ไมล์
ภาพเงาสะท้อนบนน้ำของรูปปั้นแม่พระแห่งพระหรรษทาน(Our Lady of Grace)ตามที่เห็นในเหรียญอัศจรรย์ที่มอบให้กับนักบุญคัทรีน ลาบูเรย์(St. Catherine Labouré)ส่องแสงระยิบระยับในกระแสน้ำ
 
เช่นเดียวกับชุมชนหลายแห่งในรัฐลุยเซียนาตอนใต้ แกรีวิลล์ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา ซึ่งเป็นพายุระดับ 4 ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง 150 ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นพายุลูกหนึ่งที่พัดถล่มชายฝั่งกัลฟ์โคสต์ หลังคาถูกทำลาย อาคารและโครงสร้างพื้นฐานล้มลง ทำให้ผู้คนกว่า 1 ล้านคนต้องตกอยู่ในความมืดเป็นเวลาหลายวัน
 
คำบรรยายภาพบนเฟซบุ๊กเขียนว่า “ท่ามกลางต้นไม้ที่ถูกทำลาย พระแม่มารีย์ได้ยืนหยัดปกป้องหมู่บ้านแกรีวิลล์ของเรา ไม่มีกิ่งไม้ใดมาแตะต้องเธอขณะที่พวกมันร่วงหล่นอยู่รอบตัวเธอ ขอบคุณพระแม่มารีย์ที่ทรงสวดภาวนาเพื่อพวกเรา”
📷: โดยความอนุเคราะห์จากโบสถ์คาทอลิก St. Hubert, Garyville, Louisiana
 
 

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

การเต้นรำในพิธีกรรม


เมื่อจิตวิญญาณถูกยกขึ้นหาพระเจ้าในการอธิษฐานภาวนา มันก็เกี่ยวข้องกับร่างกายด้วย
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

หญิงใจศรัทธากับคุณพ่อปีโอ


สามีของหญิงคนหนึ่งกำลังป่วยหนัก ผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปที่คอนแวนต์ แต่เธอถามตัวเองว่า “ฉันจะไปหาคุณพ่อปีโอได้อย่างไร” โดยปกติเธอต้องรออย่างน้อยสามวันถ้าเธอต้องการพบท่านเพื่อสารภาพบาป ดังนั้นในระหว่างพิธีมิสซา,เธอจึงยืนขึ้นและเดินจากด้านหนึ่งของโบสถ์ไปยังอีกด้านหนึ่งของโบสถ์ เธออธิษฐานในใจบอกแม่พระว่าปัญหาของเธอคืออะไร และวอนขอแม่พระในเวลาเดียวกันเพื่อให้เธอได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อปีโอ... หลังจากพิธีมิสซา เธอเดินเข้าไปอยู่ในโบสถ์อีกครั้งเพื่อที่จะไปให้ถึงที่ซึ่งคุณพ่อปีโออยู่ ในที่สุดเธอก็ไปถึงทางเดินที่มีชื่อเสียงที่คุณพ่อปีโอต้องผ่านเป็นประจำ ทันทีที่คุณพ่อปิโอเห็นเธอ,ท่านก็พูดว่า: “ผู้หญิงที่มีความเชื่อน้อย,ในที่สุดลูกก็มาขอความช่วยเหลือจากพ่อ ลูกคิดว่าพ่อหูหนวกหรือ ลูกบอกพ่อห้าครั้งแล้ว,เมื่อลูกอยู่ต่อหน้าพ่อ ที่ด้านหลัง,ทางขวาและทางซ้ายของพ่อ พ่อเข้าใจ! พ่อเข้าใจแล้ว! ...กลับบ้านไปเถิด! ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี" ผู้หญิงคนนั้นกลับบ้านและพบว่าสามีของเธอหายจากโรคแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

นักบุญโฟสตินาไปไฟชำระ


“ดิฉันเห็นอารักขเทวดาของดิฉัน ท่านสั่งให้ดิฉันตามท่านไป และในชั่วขณะหนึ่ง,ดิฉันก็มาอยู่ในสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยไฟ ที่นั่นมีวิญญาณที่ทุกข์ทรมานอยู่มากมาย พวกเขากำลังสวดภาวนาอย่างสุดจิตใจสำหรับตัวพวกเขาเอง, แต่ก็เปล่าประโยชน์ มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ เปลวไฟที่แผดเผาพวกเขาไม่ได้สัมผัสดิฉันเลย อารักขเทวดาของดิฉันไม่ได้ละทิ้งฉันไว้แม้เพียงวินาทีเดียว ฉันถามวิญญาณเหล่านี้ว่าความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออะไร พวกเขาตอบดิฉันเป็นเสียงเดียวว่า “การทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการโหยหาพระเจ้า” ดิฉันเห็นพระแม่มารีย์เสด็จมาเยี่ยมดวงวิญญาณในไฟชำระ วิญญาณเหล่านั้นเรียกพระนางว่า "ดวงดาราแห่งท้องทะเล" พระนางทรงนำความสดชื่นมาให้พวกเขา ดิฉันอยากคุยกับพวกเขามากกว่านี้ แต่อารักขเทวดากวักมือเรียกให้ฉันไป เราออกจากเรือนจำแห่งทุกขเวทนาแห่งนั้นแล้ว ดิฉันได้ยินเสียงภายใน ซึ่งพูดว่า "ความเมตตาของเราไม่ต้องการสิ่งนี้ แต่ความยุติธรรมเรียกร้อง ตั้งแต่นั้นมา ดิฉันก็ใกล้ชิดกับวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเหล่านี้มากขึ้น (ไดอารี่ของนักบุญโฟสตินา #20)  

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

บิชอปแองกลิกันได้ลาออกเพื่อมาเป็นคาทอลิก


ผมขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อว่าผมได้ตัดสินใจด้วยการตอบรับการเรียกและการเชื้อเชิญของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

พระสันตปาปาเสด็จเยือนซโลวาเกีย


พระสันตปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยี่ยมประเทศซโลวาเกียในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2021 สภาพระสังฆราชแห่งซโลวาเกียได้ประกาศว่าประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในพิธีต่างๆที่พระสันตปาปาจะทรงเป็นประธาน
มีประชาชนชาวซโลวาเกียมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และจำนวนของคนที่บอกว่าไม่ต้องการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คุณพ่อมาร์ติน ครามาร่า โฆษกของสภาพระสังฆราชกล่าวว่า “เรารู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้น” การตัดสินใจประกาศของสภาพระสังฆราชในเรื่องนี้ทำโดยมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขแห่งซโลวาเกีย

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

Que Viva Cristo Rey!


นี่เป็นร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของบุญราศีโจเซ่ ลุยส์ ซานเชส เดล ริโอ(Blessed Jose Luis Sanchez del Rio) มรณะสักขีในระหว่างสงคราม Cristero War(สงครามคริสตกษัตริย์)ในเม็กซิโก ปี 1928ขณะที่ท่านมีอายุ 14 ปี หลังจากที่เสียชีวิตไป 84 ปี ร่างกายของท่านไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อย ท่านเป็นผู้หนึ่งในบรรดาคริสตชนคาทอลิก 90,000 คนที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในสงครามนี้ ก่อนที่จะถูกทหารยิง,ท่านร้องตะโกนว่า "Que Viva Cristo Rey!" (พระคริสตกษัตริย์ จงทรงพระเจริญ)

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

วีรกรรมของยาคุบ บารีลา


ในตอนแรกเขาก็ไม่คิดจะทำการต่อต้านผู้เดินขบวน เพราะเขาเองก็รู้สึกกลัว
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของผู้ถูกปฏิเสธ


พระเจ้าทรงเลือกที่จะแบ่งปันพระองค์เองกับพวกเราทุกคน ทรงสถิตอยู่อย่างใกล้ชิดทั้งในความปิติยินดีและความยากลำบาก

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

คำแนะนำจากนักบุญ


จงอย่าเป็นทุกข์วิตกกังวลไปกับการประจญล่อลวงที่ท่านได้รับเลย เมื่อพระเจ้าประสงค์จะประทานคุณธรรมพิเศษบางอย่างแก่เรา บ่อยครั้งที่พระองค์จะทรงอนุญาตให้เราถูกประจญล่อลวงจากศัตรูที่ชั่วร้ายก่อนเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้น,จงมองดูการประจญล่อลวงทุกอย่างเป็นเสมือนการเชื้อเชิญให้เราเจริญเติบโตในคุณธรรมพิเศษนั้น และพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะประสบความสำเร็จ ถ้าเพียงแต่เรายืนหยัดมั่นคงเท่านั้น
- - นักบุญฟิลิป เนรี
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

สถานการณ์ความเชื่อในไอร์แลนด์


ช่วงเวลาที่คริสตชนลดจำนวนลงอาจทำให้เรามีโอกาสสร้างสรรค์และทบทวนใหม่เกี่ยวกับพระศาสนจักรเชิงสถาบัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

26 ส.ค. ครบรอบวันเกิดคุณแม่เทเรซา


คุณแม่เทเรซาได้รับรางวัล "Bharat Ratna (เกียรติสูงสุดของอินเดีย) และท่านยังได้รับรางวัลโนเบลสำหรับชีวิตที่อุทิศตนเพื่อการรับใช้มนุษยชาติ"
>>>อ่านต่อ