พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

นักบุญโยเซฟอยู่ในสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ


 ด้วยความศรัทธา}เราสามารถเชื่อว่านักบุญโยเซฟอยู่กับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์แล้วทั้งร่างกายและวิญญาณ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

น้ำพุของนักบุญโยเซฟ


นักบุญโยเซฟทำให้งานยากลำบากเป็นเรื่องง่าย บางทีเราจำเป็นต้องเปิดใจยอมรับคำสั่งจากนักบุญโยเซฟบ้าง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

นักบุญยอแซฟ


“นักบุญยอแซฟระมัดระวังคำพูดมากจนไม่มีคำพูดใดๆที่ไม่ดีออกจากปากของท่านเลย และท่านไม่สนใจกับการสนทนาที่ไม่จำเป็นนอกจากเพื่อการกุศลเท่านั้น ท่านอดทนและหมั่นเพียรทำงานหนักอย่างที่สุด ท่านถือความยากจนอย่างที่สุด ท่านอ่อนโยนที่สุดและยอมรับความเจ็บปวด ท่านเข้มแข็งและต่อสู้กับศัตรูของแม่ ท่านเป็นพยานที่สัตย์ซื่อถึงการอัศจรรย์แห่งสวรรค์ ท่านตายอย่างสิ้นเชิงต่อเนื้อหนังและโลก ท่านดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและความดีแห่งสวรรค์เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านปรารถนา ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และยอมรับทุกสิ่งที่สวรรค์ประทานมา ดังที่ท่านกล่าวซ้ำๆว่า "ขอพระประสงค์ของพระเจ้าจงสำเร็จในตัวข้าพเจ้า!" ท่านไม่ค่อยพูดกับคนอื่น แต่ท่านสนทนาอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้า,อันเป็นสิ่งที่ท่านประสงค์จะกระทำ ดังนั้น บัดนี้ท่านจึงได้รับเกียรติรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ในสวรรค์”
- แม่พระตรัสกับนักบุญบริดจิตแห่งสวีเดน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

รัสเซียเป็นเครื่องมือที่สวรรค์เลือก


แม่พระตรัสว่า “รัสเซียจะเป็นเครื่องมือการลงทัณฑ์ที่สวรรค์เลือกสำหรับลงโทษโลกทั้งมวล ถ้าเราไม่ได้รับการกลับใจของประเทศที่น่าสงสารนั้น(รัสเซ๊ย)ล่วงหน้าเสียก่อน”
- ซิสเตอร์ลูซีอาบอกกับคุณพ่อฟลูเอนเตส ในปี 1957

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

การรำพึงถึงรอยบาดแผลของพระเยซูเจ้า


"จงนำมนุษย์ทุกคนมายังที่นี่...บาดแผลที่เปิดออกเหล่านี้ใหญ่พอที่จะครอบคลุมพวกเขาได้ทั้งหมด"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 มี.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ได้ยินเสียงร้องไห้และการภาวนาเพื่อวอนขอสันติภาพของพวกลูกแล้ว เป็นเวลาหลายปีที่ซาตานได้ต่อสู้เพื่อทำให้เกิดสงคราม ด้วยเหตุนี้,พระเจ้าจึงทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อนำทางลูกไปบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมนุษยชาติกำลังอยู่บนทางแยก แม่กำลังเรียกพวกลูกให้หันกลับมาหาพระเจ้าและกลับมาสู่พระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกลูกบนโลก และเพื่อที่พวกลูกจะออกมาจากวิกฤติการณ์นี้ที่ซึ่งลูกได้เข้าไป เพราะลูกไม่ฟังเสียงของพระเจ้าผู้ทรงรักลูกและทรงปรารถนาที่จะช่วยลูกและนำลูกไปสู่ชีวิตใหม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 
พระสันตปาปาฟรังซิสทรงถวายประเทศรัสเซียและยูเครนแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระในวันที่ 25 มีนาคม 2022 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับที่พระสันตปาปายอห์นปอลที่2 ประกอบพิธีถวายประเทศรัสเซียในวันที่ 25 มีนาคม 1984 เป็นเรื่องบังเอิญหรือ?  

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดหมายของอิวานส่งถึงชาวยูเครน


อิวาน ดราจิซิวิค ได้ส่งจดหมายถึงชาวยูเครนในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


การทดลองและความทุกข์ให้โอกาสแก่เราในการชดเชยแก้ไขความผิดและบาปต่างๆในอดีตของเรา
ในโอกาสเช่นนั้น,พระเยซูเสด็จมาหาเราเหมือนนายแพทย์เพื่อเยียวยารักษาบาดแผลที่บาปทำให้เกิดขี้นกับเรา 
ความทุกข์เป็นเหมือนยาแห่งสวรรค์ "
- นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

นำเด็กๆไปหาพระเยซูเจ้า


มีเพียง0.0296% ที่ลูกของคุณจะได้เป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพ แต่มีโอกาส 100 %ที่ลูกของคุณต้องยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเยซูเจ้า ดังนั้นจงพาลูกของคุณไปโบสถ์
มาระโก 9:42 “ผู้ใดเป็นเหตุให้เด็กเล็กๆที่บริสุทธิ์ทำบาป จะเป็นการดีกว่าถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่แล้วนำไปถ่วงทะเล”

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเป็นอย่างไร?


ถ้าพวกเขาได้รับพระพรแห่งการทำนายและการหยั่งรู้จิตใจ จงระวังให้ดีว่านี่ไม่ใช่ความชื่นชมยินดีที่สมบูรณ์แท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปีศาจล่อลวงมนุษย์


ปีศาจมีการจัดองค์กรเพื่อล่อลวงจิตใจมนุษย์และปีศาจแต่ละตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสิ่งนั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

การถวายประเทศรัสเซียและยูเครน


มีความจำเป็น “ต้องเพิ่มการอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพและภราดรภาพสากลเป็นสองเท่า”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ถ้าคุณสวดสายประคำทุกวัน ด้วยความเชื่อและความรักในจิตใจ แม่พระจะทรงนำชีวิตของคุณไปตามหนทางแห่งองค์พระบุตรของพระนางอย่างแน่นอน "
- นักบุญโจเซ่ มาเรีย เอสครีว่า

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

มรณสักขีแห่งแคมเพนจ์(Compiègne)


ซิสเตอร์แต่ละคนคุกเข่าต่อหน้าคุณแม่อธิการของพวกเขา,ขออนุญาตเป็นมรณสักขี
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ขอทานทำอะไรที่ประตูบ้านเศรษฐี คนป่วยทำอะไรเมื่อยู่ต่อหน้าหมอ คนกระหายน้ำซึ่งอยู่ที่ลำธารน้ำใส,เขาทำอะไร ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าในศีลมหาสนิท ข้าพเจ้าสวดภาวนา ข้าพเจ้ารัก ข้าพเจ้ารัก ."
- นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความฝันของคุณพ่อบอสโก2


ความฝันของนักบุญยอห์น บอสโกเปิดเผยให้เห็นถึงความรอดของเราซึ่งจะพบได้ในการสวดภาวนา,การสารภาพบาปและการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

แม่พระปกป้องผู้ที่สวดสายประคำทุกวัน


สันตะมารีย์,พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย.
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความฝันของคุณพ่อบอสโก1


ความฝันของนักบุญยอห์น บอสโกเปิดเผยให้เห็นถึงความรอดของเราซึ่งจะพบได้ในการสวดภาวนา,การสารภาพบาปและการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“การทดลองและความทุกข์ต่างๆเป็นโอกาสให้เราทำการชดเชยใช้โทษบาปและความผิดต่างๆในอดีตของเรา ในโอกาสเช่นนี้,พระเยซูเจ้าทรงมาหาเราเหมือนนายแพทย์เพื่อเยียวยรักษาบาดแผลอันเนื่องมาจากบาปที่อยู่ในตัวของเรา ความทุกข์นั้นเป็นยาแห่งสวรรค์”
- นักบุญออกัสติน แห่งฮิปโป

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

หลานชายที่หายไป


นางคลีโอนิซ ผู้เป็นลูกสาวฝ่ายวิญญาณของคุณพ่อปิโอเล่าว่า “ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลานชายของฉันได้ตกเป็นนักโทษ เราไม่ได้รับข่าวจากเขาเลยเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และทุกคนเชื่อว่าเขาตายแล้ว พ่อแม่ของเขาเป็นห่วงชีวิตของเขามาก อยู่มาวันหนึ่ง แม่ของเขาไปหาคุณพ่อปีโอและคุกเข่าลงต่อหน้าคุณพ่อที่อยู่ในที่ฟังสารภาพบาป เธอพูดว่า “ได้โปรดบอกลูกด้วยว่าลูกชายของลูกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ลูกจะไม่ไปไหนถ้าคุณพ่อไม่บอกให้ลูกทราบ!” คุณพ่อปิโอเห็นใจเธอและน้ำตาก็ไหลเมื่อพูดว่า: “ลุกขึ้นและไปอย่างสงบสุขเถิด” หลายวันต่อมา ฉันไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดที่พ่อแม่ของเขาต้องทนได้ ฉันจึงตัดสินใจขออัศจรรย์จากคุณพ่อปิโอ ฉันพูดอย่างจริงใจว่า: “คุณพ่อคะ ลูกจะเขียนจดหมายถึงหลานชายของลูก Giovannino ลูกจะเขียนชื่อของเขาบนซองจดหมายเท่านั้น เพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน คุณพ่อและอารักขเทวดาจะนำจดหมายไปให้เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน” - คุณพ่อปีโอไม่ตอบ ฉันก็เลยเขียนจดหมายไป ในตอนเย็นฉันวางมันไว้บนโต๊ะข้างเตียงก่อนเข้านอน เช้าวันรุ่งขึ้น ด้วยความประหลาดใจและความกลัว,ฉันพบว่าจดหมายนั้นไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ฉันไปขอบคุณพ่อปีโอและท่านบอกฉันว่า: "ขอบคุณแม่พระเถิด" เกือบสิบห้าวันต่อมาหลานชายของเราได้ส่งจดหมายตอบกลับ ทุกคนในครอบครัวของเรามีความสุขและโล่งใจ และขอบคุณทั้งพระเจ้าและคุณพ่อปิโอ”
- คุณพ่อปีโอช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

มหาพรต,เทศกาลแห่งความเชื่อ


'พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า และทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระองค์'
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประจักษ์ของแม่พระแห่งการสวดภาวนา


“จงบอกเด็กเล็กๆให้สวดภาวนาเพื่อฝรั่งเศส เพราะประเทศนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่ง”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทำไมบางคนจึงไม่ได้รับอัศจรรย์


บุคคลที่แสวงหาอัศจรรย์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชื่อในพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

เนื้องอก


ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า: “ในปี 1947 ฉันอายุ 38 ปีและเป็นมะเร็งที่ลำไส้ การเอ็กซเรย์ทำให้ตรวจพบมะเร็งและหมอตัดสินใจทำการผ่าตัด ก่อนไปโรงพยาบาลฉันต้องการไปเยี่ยมซาน จิโอวานนี โรตอนโดเพื่อพบกับคุณพ่อปิโอ สามี,ลูกสาว,และเพื่อนคนหนึ่งของเธอ,พาฉันไปหาคุณพ่อปีโอ ฉันต้องการสารภาพบาปต่อคุณพ่อปิโอและพูดคุยกับคุณพ่อเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของฉัน แต่ไม่สามารถพบกับท่านได้ สามีของฉันบอกปัญหาของฉันกับบราเดอร์ท่านหนึ่ง นักบวชคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากและเขาสัญญาว่าจะรายงานเรื่องนี้ต่อคุณพ่อปิโอ ในช่วงเวลาสั้นๆฉันถูกขอให้ไปที่ทางเดินของคอนแวนต์ที่คุณพ่อปิโอจะเดินผ่านไป คุณพ่อปีโอเดินผ่านฝูงชน แต่ท่านสนใจฉันคนเดียวเท่านั้น ท่านบอกฉันว่าศัลยแพทย์เป็นคนที่มีความสามารถ หลังจากนั้นเขาให้กำลังใจฉันและบอกว่าเขาจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อฉัน ฉันแปลกใจ. อันที่จริง ท่านไม่รู้จักศัลยแพทย์ที่กำลังจะทำการผ่าตัด และไม่มีใครบอกท่านว่าฉันเป็นคนที่ท่านควรจะพูดด้วยในฝูงชน ดูเหมือนท่านจะรู้จักทั้งศัลยแพทย์และฉัน ฉันไปรับการผ่าตัดอย่างมีความหวังและด้วยความเชื่อ ศัลยแพทย์เป็นคนแรกที่พูดถึงอัศจรรย์ เขาทำการผ่าตัดไส้ติ่งทั้งๆที่การเอ็กซ์เรย์ครั้งก่อนระบุว่าเป็นมะเร็งก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีโรคมะเร็งอีกต่อไป ศัลยแพทย์เป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เชื่อ และเขาก็วางไม้กางเขนไว้ในห้องแต่ละห้องของโรงพยาบาล หลังจากพักผ่อนได้ไม่นาน ฉันกลับไปที่ซาน จิโอวานนี โรตอนโดเพื่อพบคุณพ่อปิโอ,พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านกำลังจะไปที่ห้องซาครีสตีเมื่อท่านหยุดและยิ้มให้ฉันทันที - ท่านพูดว่า: "เห็นไหม? คุณกลับมาแล้ว!”...และท่านก็ยื่นมือมาให้ฉันจูบ ซึ่งฉันจับมือท่านไว้ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์"ท่านเรียนรู้ที่จะพูดโดยการพูด ท่านเรียนรู้ที่จะศึกษาโดยการศึกษา ท่านเรียนรู้ที่จะวิ่งโดยการวิ่ง ท่านเรียนรู้ที่จะทำงานโดยการทำงาน และท่านเรียนรู้ที่จะรักด้วยการรัก คนที่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นล้วนหลอกตัวเอง" 
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์