พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

นักบุญโยเซฟอยู่ในสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ


 ด้วยความศรัทธา}เราสามารถเชื่อว่านักบุญโยเซฟอยู่กับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์แล้วทั้งร่างกายและวิญญาณ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

น้ำพุของนักบุญโยเซฟ


นักบุญโยเซฟทำให้งานยากลำบากเป็นเรื่องง่าย บางทีเราจำเป็นต้องเปิดใจยอมรับคำสั่งจากนักบุญโยเซฟบ้าง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

นักบุญยอแซฟ


“นักบุญยอแซฟระมัดระวังคำพูดมากจนไม่มีคำพูดใดๆที่ไม่ดีออกจากปากของท่านเลย และท่านไม่สนใจกับการสนทนาที่ไม่จำเป็นนอกจากเพื่อการกุศลเท่านั้น ท่านอดทนและหมั่นเพียรทำงานหนักอย่างที่สุด ท่านถือความยากจนอย่างที่สุด ท่านอ่อนโยนที่สุดและยอมรับความเจ็บปวด ท่านเข้มแข็งและต่อสู้กับศัตรูของแม่ ท่านเป็นพยานที่สัตย์ซื่อถึงการอัศจรรย์แห่งสวรรค์ ท่านตายอย่างสิ้นเชิงต่อเนื้อหนังและโลก ท่านดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและความดีแห่งสวรรค์เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านปรารถนา ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และยอมรับทุกสิ่งที่สวรรค์ประทานมา ดังที่ท่านกล่าวซ้ำๆว่า "ขอพระประสงค์ของพระเจ้าจงสำเร็จในตัวข้าพเจ้า!" ท่านไม่ค่อยพูดกับคนอื่น แต่ท่านสนทนาอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้า,อันเป็นสิ่งที่ท่านประสงค์จะกระทำ ดังนั้น บัดนี้ท่านจึงได้รับเกียรติรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ในสวรรค์”
- แม่พระตรัสกับนักบุญบริดจิตแห่งสวีเดน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

รัสเซียเป็นเครื่องมือที่สวรรค์เลือก


แม่พระตรัสว่า “รัสเซียจะเป็นเครื่องมือการลงทัณฑ์ที่สวรรค์เลือกสำหรับลงโทษโลกทั้งมวล ถ้าเราไม่ได้รับการกลับใจของประเทศที่น่าสงสารนั้น(รัสเซ๊ย)ล่วงหน้าเสียก่อน”
- ซิสเตอร์ลูซีอาบอกกับคุณพ่อฟลูเอนเตส ในปี 1957

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

การรำพึงถึงรอยบาดแผลของพระเยซูเจ้า


"จงนำมนุษย์ทุกคนมายังที่นี่...บาดแผลที่เปิดออกเหล่านี้ใหญ่พอที่จะครอบคลุมพวกเขาได้ทั้งหมด"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 มี.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ได้ยินเสียงร้องไห้และการภาวนาเพื่อวอนขอสันติภาพของพวกลูกแล้ว เป็นเวลาหลายปีที่ซาตานได้ต่อสู้เพื่อทำให้เกิดสงคราม ด้วยเหตุนี้,พระเจ้าจึงทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อนำทางลูกไปบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมนุษยชาติกำลังอยู่บนทางแยก แม่กำลังเรียกพวกลูกให้หันกลับมาหาพระเจ้าและกลับมาสู่พระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกลูกบนโลก และเพื่อที่พวกลูกจะออกมาจากวิกฤติการณ์นี้ที่ซึ่งลูกได้เข้าไป เพราะลูกไม่ฟังเสียงของพระเจ้าผู้ทรงรักลูกและทรงปรารถนาที่จะช่วยลูกและนำลูกไปสู่ชีวิตใหม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 
พระสันตปาปาฟรังซิสทรงถวายประเทศรัสเซียและยูเครนแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระในวันที่ 25 มีนาคม 2022 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับที่พระสันตปาปายอห์นปอลที่2 ประกอบพิธีถวายประเทศรัสเซียในวันที่ 25 มีนาคม 1984 เป็นเรื่องบังเอิญหรือ?  

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดหมายของอิวานส่งถึงชาวยูเครน


อิวาน ดราจิซิวิค ได้ส่งจดหมายถึงชาวยูเครนในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


การทดลองและความทุกข์ให้โอกาสแก่เราในการชดเชยแก้ไขความผิดและบาปต่างๆในอดีตของเรา
ในโอกาสเช่นนั้น,พระเยซูเสด็จมาหาเราเหมือนนายแพทย์เพื่อเยียวยารักษาบาดแผลที่บาปทำให้เกิดขี้นกับเรา 
ความทุกข์เป็นเหมือนยาแห่งสวรรค์ "
- นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

นำเด็กๆไปหาพระเยซูเจ้า


มีเพียง0.0296% ที่ลูกของคุณจะได้เป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพ แต่มีโอกาส 100 %ที่ลูกของคุณต้องยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเยซูเจ้า ดังนั้นจงพาลูกของคุณไปโบสถ์
มาระโก 9:42 “ผู้ใดเป็นเหตุให้เด็กเล็กๆที่บริสุทธิ์ทำบาป จะเป็นการดีกว่าถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่แล้วนำไปถ่วงทะเล”

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเป็นอย่างไร?


ถ้าพวกเขาได้รับพระพรแห่งการทำนายและการหยั่งรู้จิตใจ จงระวังให้ดีว่านี่ไม่ใช่ความชื่นชมยินดีที่สมบูรณ์แท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปีศาจล่อลวงมนุษย์


ปีศาจมีการจัดองค์กรเพื่อล่อลวงจิตใจมนุษย์และปีศาจแต่ละตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสิ่งนั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

การถวายประเทศรัสเซียและยูเครน


มีความจำเป็น “ต้องเพิ่มการอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพและภราดรภาพสากลเป็นสองเท่า”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ถ้าคุณสวดสายประคำทุกวัน ด้วยความเชื่อและความรักในจิตใจ แม่พระจะทรงนำชีวิตของคุณไปตามหนทางแห่งองค์พระบุตรของพระนางอย่างแน่นอน "
- นักบุญโจเซ่ มาเรีย เอสครีว่า

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

มรณสักขีแห่งแคมเพนจ์(Compiègne)


ซิสเตอร์แต่ละคนคุกเข่าต่อหน้าคุณแม่อธิการของพวกเขา,ขออนุญาตเป็นมรณสักขี
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ขอทานทำอะไรที่ประตูบ้านเศรษฐี คนป่วยทำอะไรเมื่อยู่ต่อหน้าหมอ คนกระหายน้ำซึ่งอยู่ที่ลำธารน้ำใส,เขาทำอะไร ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าในศีลมหาสนิท ข้าพเจ้าสวดภาวนา ข้าพเจ้ารัก ข้าพเจ้ารัก ."
- นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความฝันของคุณพ่อบอสโก2


ความฝันของนักบุญยอห์น บอสโกเปิดเผยให้เห็นถึงความรอดของเราซึ่งจะพบได้ในการสวดภาวนา,การสารภาพบาปและการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

แม่พระปกป้องผู้ที่สวดสายประคำทุกวัน


สันตะมารีย์,พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย.
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

ความฝันของคุณพ่อบอสโก1


ความฝันของนักบุญยอห์น บอสโกเปิดเผยให้เห็นถึงความรอดของเราซึ่งจะพบได้ในการสวดภาวนา,การสารภาพบาปและการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“การทดลองและความทุกข์ต่างๆเป็นโอกาสให้เราทำการชดเชยใช้โทษบาปและความผิดต่างๆในอดีตของเรา ในโอกาสเช่นนี้,พระเยซูเจ้าทรงมาหาเราเหมือนนายแพทย์เพื่อเยียวยรักษาบาดแผลอันเนื่องมาจากบาปที่อยู่ในตัวของเรา ความทุกข์นั้นเป็นยาแห่งสวรรค์”
- นักบุญออกัสติน แห่งฮิปโป

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

หลานชายที่หายไป


นางคลีโอนิซ ผู้เป็นลูกสาวฝ่ายวิญญาณของคุณพ่อปิโอเล่าว่า “ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลานชายของฉันได้ตกเป็นนักโทษ เราไม่ได้รับข่าวจากเขาเลยเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และทุกคนเชื่อว่าเขาตายแล้ว พ่อแม่ของเขาเป็นห่วงชีวิตของเขามาก อยู่มาวันหนึ่ง แม่ของเขาไปหาคุณพ่อปีโอและคุกเข่าลงต่อหน้าคุณพ่อที่อยู่ในที่ฟังสารภาพบาป เธอพูดว่า “ได้โปรดบอกลูกด้วยว่าลูกชายของลูกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ลูกจะไม่ไปไหนถ้าคุณพ่อไม่บอกให้ลูกทราบ!” คุณพ่อปิโอเห็นใจเธอและน้ำตาก็ไหลเมื่อพูดว่า: “ลุกขึ้นและไปอย่างสงบสุขเถิด” หลายวันต่อมา ฉันไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดที่พ่อแม่ของเขาต้องทนได้ ฉันจึงตัดสินใจขออัศจรรย์จากคุณพ่อปิโอ ฉันพูดอย่างจริงใจว่า: “คุณพ่อคะ ลูกจะเขียนจดหมายถึงหลานชายของลูก Giovannino ลูกจะเขียนชื่อของเขาบนซองจดหมายเท่านั้น เพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน คุณพ่อและอารักขเทวดาจะนำจดหมายไปให้เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน” - คุณพ่อปีโอไม่ตอบ ฉันก็เลยเขียนจดหมายไป ในตอนเย็นฉันวางมันไว้บนโต๊ะข้างเตียงก่อนเข้านอน เช้าวันรุ่งขึ้น ด้วยความประหลาดใจและความกลัว,ฉันพบว่าจดหมายนั้นไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ฉันไปขอบคุณพ่อปีโอและท่านบอกฉันว่า: "ขอบคุณแม่พระเถิด" เกือบสิบห้าวันต่อมาหลานชายของเราได้ส่งจดหมายตอบกลับ ทุกคนในครอบครัวของเรามีความสุขและโล่งใจ และขอบคุณทั้งพระเจ้าและคุณพ่อปิโอ”
- คุณพ่อปีโอช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

มหาพรต,เทศกาลแห่งความเชื่อ


'พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า และทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระองค์'
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประจักษ์ของแม่พระแห่งการสวดภาวนา


“จงบอกเด็กเล็กๆให้สวดภาวนาเพื่อฝรั่งเศส เพราะประเทศนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่ง”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทำไมบางคนจึงไม่ได้รับอัศจรรย์


บุคคลที่แสวงหาอัศจรรย์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชื่อในพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

เนื้องอก


ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า: “ในปี 1947 ฉันอายุ 38 ปีและเป็นมะเร็งที่ลำไส้ การเอ็กซเรย์ทำให้ตรวจพบมะเร็งและหมอตัดสินใจทำการผ่าตัด ก่อนไปโรงพยาบาลฉันต้องการไปเยี่ยมซาน จิโอวานนี โรตอนโดเพื่อพบกับคุณพ่อปิโอ สามี,ลูกสาว,และเพื่อนคนหนึ่งของเธอ,พาฉันไปหาคุณพ่อปีโอ ฉันต้องการสารภาพบาปต่อคุณพ่อปิโอและพูดคุยกับคุณพ่อเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของฉัน แต่ไม่สามารถพบกับท่านได้ สามีของฉันบอกปัญหาของฉันกับบราเดอร์ท่านหนึ่ง นักบวชคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากและเขาสัญญาว่าจะรายงานเรื่องนี้ต่อคุณพ่อปิโอ ในช่วงเวลาสั้นๆฉันถูกขอให้ไปที่ทางเดินของคอนแวนต์ที่คุณพ่อปิโอจะเดินผ่านไป คุณพ่อปีโอเดินผ่านฝูงชน แต่ท่านสนใจฉันคนเดียวเท่านั้น ท่านบอกฉันว่าศัลยแพทย์เป็นคนที่มีความสามารถ หลังจากนั้นเขาให้กำลังใจฉันและบอกว่าเขาจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อฉัน ฉันแปลกใจ. อันที่จริง ท่านไม่รู้จักศัลยแพทย์ที่กำลังจะทำการผ่าตัด และไม่มีใครบอกท่านว่าฉันเป็นคนที่ท่านควรจะพูดด้วยในฝูงชน ดูเหมือนท่านจะรู้จักทั้งศัลยแพทย์และฉัน ฉันไปรับการผ่าตัดอย่างมีความหวังและด้วยความเชื่อ ศัลยแพทย์เป็นคนแรกที่พูดถึงอัศจรรย์ เขาทำการผ่าตัดไส้ติ่งทั้งๆที่การเอ็กซ์เรย์ครั้งก่อนระบุว่าเป็นมะเร็งก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีโรคมะเร็งอีกต่อไป ศัลยแพทย์เป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เชื่อ และเขาก็วางไม้กางเขนไว้ในห้องแต่ละห้องของโรงพยาบาล หลังจากพักผ่อนได้ไม่นาน ฉันกลับไปที่ซาน จิโอวานนี โรตอนโดเพื่อพบคุณพ่อปิโอ,พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านกำลังจะไปที่ห้องซาครีสตีเมื่อท่านหยุดและยิ้มให้ฉันทันที - ท่านพูดว่า: "เห็นไหม? คุณกลับมาแล้ว!”...และท่านก็ยื่นมือมาให้ฉันจูบ ซึ่งฉันจับมือท่านไว้ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์"ท่านเรียนรู้ที่จะพูดโดยการพูด ท่านเรียนรู้ที่จะศึกษาโดยการศึกษา ท่านเรียนรู้ที่จะวิ่งโดยการวิ่ง ท่านเรียนรู้ที่จะทำงานโดยการทำงาน และท่านเรียนรู้ที่จะรักด้วยการรัก คนที่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นล้วนหลอกตัวเอง" 
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์