พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

เด็กนักเรียนช่วยชีวิตชายที่คิดฆ่าตัวตาย

“ถ้าไม่ใช่เพราะความกล้าหาญของพวกเขา ชายคนนี้คงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้” ตำรวจพูด
เด็กนักเรียนอังกฤษสามคนได้รับรางวัลจากความกล้าหาญและการทำดีของพวกเขาในขณะที่เดินจากโรงเรียนกลับบ้าน
เด็กชาย เดวอนเต คาฟเฟอร์คี วิลสัน อายุ 13 ปี  Devonte Cafferkey-Wilson
เด็กชาย แซมมี ฟาราห์ อายุ 14 ปี   Sami Farah
และ เด็กชาย ชวน ยัง อายุ 12 ปี     Shaun Young
พวกเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียน St. Mary’s in Hertfordshire ทางตอนใต้ของอังกฤษ พวกเขาเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอบสะพานข้ามแห่งหนึ่งมีเชือกผูกอยู่รอบคอของเขาและเขากำลังจะกระโจนลงมา
เด็กรีบวิ่งเข้าไปหาชายคนนั้น  เด็กสองคนจับตัวชายอายุ 21 ปี และดึงเขาลงมาจากขอบสะพาน ส่วนเด็กอีกคนร้องเรียกขอความช่วยเหลือ  ชายสองคนที่เดินผ่านมาได้ช่วยเหลือเด็กทั้งสาม ชายที่คิดฆ่าตัวตายดิ้นรนเต็มที่ ในที่สุดพวกเขาก็จับตัวชายคนนี้ได้
ตำรวจท้องที่กล่าวว่า ชายคนนั้นคงต้องตายอย่างแน่นอน ถ้าพวกเด็กไม่รีบทำการทันที  เด็กชายทั้งสามได้รับรางวัล Royal Humane Society Certificates of Commendation.
Andrew Chapman เลขานุการของ Royal Humane Society. กล่าวว่า “ไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าปราศจากการกระทำดีอย่างรวดเร็วของเด็กๆ ชายคนนั้นต้องกระโดดและต้องตายแน่นอน”
“เป็นเด็กเหล่านี้ที่ไปอยู่ถูกสถานที่และถูกเวลา พวกเขามีจิตสำนึกที่ดีเยี่ยมซึ่งเกินอายุของพวกเขา พวกเขาประกอบวีรกรรมในการช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้มีอายุไม่มากก็ตาม”

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

ไม่ยอมเชื่อ

ผมไม่เชื่อเรื่องเมดจูกอเรจ์เลย และในเดือนพฤษภาคม 1987 ผมกำลังอยู่ในวิกฤตร้ายแรงของสถานะพระสงฆ์ของผม
 >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

โบสถ์ที่เล็กที่สุดในโลก


โบสถ์ที่เล็กที่สุดในโลกอยู่ในรัฐเท็กซัส อเมริกา บรรจุคนได้ 20 คน โบสถ์ชื่อ St. Martin ตัวโบสถ์กว้าง 12 ฟุต ยาว 16 ฟุต มีที่นั่ง 6 แถว  แต่บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีโบสถ์ใหญ่อยู่อีกสองโบสถ์ที่ประชาชนสามารถไปร่วมพิธีได้
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 เม.ย. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย

          วันนี้แม่ขอร้องให้ลูกดำเนินชีวิตใหม่กับพระเยซูเจ้า  ขอให้การกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์มอบพละกำลังให้แก่ลูก เพื่อที่ลูกจะได้แข็งแกร่งในชีวิตแห่งการทดสอบนี้และเพื่อที่ลูกจะสัตย์ซื่อและสวดภาวนาเสมอ  เพราะพระเยซูเจ้าทรงช่วยลูกให้รอดด้วยรอยบาดแผลของพระองค์และด้วยการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงมอบชีวิตใหม่ให้แก่ลูก  จงสวดภาวนาเถิด ลูกน้อยทั้งหลาย และอย่าสูญเสียความหวัง ขอให้ความชื่นชมยินดีและสันติภาพจงดำรงอยู่ในหัวใจของลูก และลูกจะเป็นพยานของความยินดีที่ลูกได้เป็นของแม่แล้ว  แม่จะอยู่กับลูกและรักลูกทุกคนด้วยความรักแห่งมารดาของแม่
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาสวรรค์ แม่จึงได้มาอยู่เคียงข้างพวกลูกในฐานะมารดา และลูกได้มาอยู่เคียงข้างแม่ในฐานะลูกของแม่  ลูกทั้งหลาย ในฐานะที่ลูกเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  ผู้ซึ่งแม่มิได้หยุดที่จะรวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่  พวกลูกจำเป็นต้องนอบน้อมโดยสิ้นเชิงต่อน้ำพระทัยขององค์พระบุตรของแม่โดยอาศัยการสวดภาวนา  เพื่อที่ลูกจะมิได้มีชีวิตในตนเองอีกต่อไปแต่เป็นองค์พระบุตรที่ทรงมีชีวิตอยู่ในลูก  เพื่อที่คนเหล่านั้นทั้งหมดที่ยังไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่จะได้เห็นพระองค์ในตัวของลูกและปรารถนาที่จะมารู้จักพระองค์
จงสวดภาวนาเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นลูกดำรงอยู่ในความถ่อมตนและความดีอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคง  และลูกจะได้เตรียมพร้อมในการรับใช้ผู้อื่น 
จงสวดภาวนาเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นลูกดำเนินชีวิตในกระแสเรียกด้วยหัวใจบนโลกนี้ในความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระบุตรของแม่ 
จงสวดภาวนาเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นความอ่อนโยน  ความสุภาพและความรักของลูกที่มีต่อองค์พระบุตรของแม่และมีต่อบรรดาพี่น้องชายหญิงทั้งหลายด้วย
อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่  พวกลูกต้องสวดภาวนามากๆ และชำระจิตใจของลูกให้สะอาด เพื่อที่ลูกจะได้เป็นคนแรกที่เดินไปบนหนทางขององค์พระบุตรของแม่  เพื่อที่ลูกจะได้เป็นผู้ชอบธรรมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระยุติธรรมขององค์พระบุตร
ลูกทั้งหลายของแม่  ในฐานะที่ลูกเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  ลูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิทซึ่งมาจากองค์พระบุตรของแม่  เพื่อที่บรรดาลูกของแม่ที่ยังไม่รู้จักกับองค์พระบุตรจะได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของความรักและจะปรารถนาที่จะมาเดินบนหนทางแห่งชีวิต  หนทางซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระบุตรของแม่

ขอขอบใจลูก                

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรอบรมการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจประจำปี

วาติกันได้เปิดหลักสูตรอบรมการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจประจำปีให้แก่พระสงฆ์ เนื่องจากมีความต้องการมากขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลก  ปีนี้มีพระสงฆ์ 250 ท่านจาก 50 ประเทศที่มาศึกษาในหลักสูตรนี้ที่กรุงโรม เพื่อเรียนรู้ในการระบุลักษณะของการถูกปีศาจเข้าสิง และฟังการบรรยายในเรื่องพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

Did Jesus Really Rise from the Dead

หนังสือชื่อ "Did Jesus Really Rise from the Dead?" เขียนขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างกันหลายแง่มุม  ดังเช่น  จากประวัติศาสตร์  เทววิทยาและเรื่องฝ่ายจิต  หนังสือได้แสดงหลักฐานยืนยันความเป็นจริงของเหตุการณ์นี้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

พระสงฆ์และซิสเตอร์

เราก็เป็นเหมือนคู่หนุ่มสาวอื่นๆ แต่เราพยายามใช้ชีวิตตามประเพณีที่ดีงาม โดยอาศัย ดนตรี , บทประพันธ์ และปรัชญา 
 >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

สาส์นของพระบิดาต่อนักบูญคัทรินแห่งเซียนนา

ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

สมณะลิขิต Gaudete et exsultateเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2018 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณะลิขิต Gaudete et exsultate  เกี่ยวกับการเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในโลกทุกวันนี้ 
โดยรักและดูแลบรรดาเด็กๆ
ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ผู้สูงอายุ  ซิสเตอร์ และพระสงฆ์
หนุ่มสาวที่แสวงหาอนาคต
ทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
นั่นหมายถึงตัวคุณด้วย  คุณเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหม?
การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึงคุณดีกว่าคนอื่น เพราะคุณรู้มากกว่าหรือดีกว่าคนอื่น
และไม่ใช่เป็นการทำตามกฎโดยปราศจากความรัก
แต่หมายถึงคุณต้องไว้วางใจในพระหรรษทานเพื่อทำให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์
พระเยซูเจ้าทรงแสดงหนทางไว้ให้คุณแล้ว
พระองค์ทรงเป็นหนทาง
การติดตามพระองค์ ในทุกวันนี้ คือการทวนกระแสของโลก
ต้องไม่มองข้ามความทุกข์ยากและความอยุติธรรมต่างๆในโลกนี้
คุณต้องกล้าหาญ มีความเพียรพยายาม ถ่อมตน และมีใจเบิกบาน
พระสันตะปาปาฟรังซิส – “จงอย่ากลัวที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รูปปั้น 3 มิติของพระเยซูเจ้า

รูปปั้นเป็นขนาดเท่าของจริง สร้่างขึ้นด้วยวิธีการวัดที่แม่นยำ จากรูปในผ้าห่อพระศพซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ที่ถูกห่อหลังจากทรงถูกตรึงกางเขน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

หน้าที่ประการแรกของมนุษย์


ทูตสวรรค์แห่งฟาติมาได้มาสอนเด็ก 3 คนว่าหน้าที่ประการแรกของมนุษย์คือการนมัสการพระเป็นเจ้า.
ทูตสวรรค์ประจักษ์แก่เด็กๆที่ Cabeco 3 ครั้ง, ในครั้งที่สาม,ท่านมาพร้อมถือจอกกาลิกษ์ไว้ที่มือซ้ายและศีลมหาสนิทที่มือขวา. เด็กๆรู้สึกประหลาดใจมาก. ทูตสวรรค์ได้ปล่อยจอกกาลิกษ์จากมือของท่าน และจอกกาลิกษ์และแผ่นศีลนั้นลอยอยู่กลางอากาศ. ทูตสวรรค์หมอบกราบลงกับพื้นดินพร้อมทั้งสวดภาวนานมัสการสรรเสริญพระตรีเอกานุภาพว่า
"ข้าแต่พระตรีเอกานุภาพ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง, พระบิดา, พระบุตรและพระจิต. ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ข้าพเจ้าขอมอบถวายพระกาย, พระโลหิตและพระเทวภาพอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระบุตร,พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่บนพระแท่นทุกแห่งทั่วโลก เพื่อเป็นยัญบูชาชดเชยใช้โทษบาปและการเนรคุณของคนบาปทั้งหลาย. โดยอาศัยพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดแห่งดวงพระหฤทัยอันศํกดิ์สิทธิ์ของพระองค์และดวงพระทัยนิรมลของพระนางมารีย์ โปรดช่วยให้คนบาปกลับใจด้วยเทอญ"

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายสำคัญแห่งกาลเวลา

สถานการณ์นี้ทำให้คิดถึงสาส์นที่แม่ทรงประทานในการประจักษ์ที่ยูเครน  เพื่อการพิจารณาในหมายสำคัญของกาลเวลา
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

ประวัติพระเมตตาOn this mountain the Lord of hosts             
will provide for all peoples                            
A feast of rich food and choice wines,
juicy, rich food and pure, choice wines.
On this mountain he will destroy 
the veil that veils all peoples,                        
the web that is woven over nations;            
he will destroy death forever.                       
The Lord God will wipe away                      
the tears from all faces;                   
The reproach of his people he will remove
from the whole earth; for the Lord has spoken. 
– Isaiah 25:6-8
 
บนภูเขานี้  พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
จะทรงจัดงาน
เลี้ยงใหญ่สำหรับชนชาติทั้งหลาย
เป็นงานเลี้ยงซึ่งมีอาหารและไวน์อย่างดีเลิศ
มีน้ำผลไม้ อาหาร  และไวน์ที่คัดสรร
บนภูเขานี้พระองค์จะทรงทำลาย
ผ้าคลุมหน้าซึ่งห่อหุ้มชนชาติทั้งหลาย
และขจัดตาข่ายที่กางอยู่เหนือนานาชาติ
พระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไป
องค์พระเจ้าจะทรงเช็ดน้าตา
จากใบหน้าของทุกคน
จะทรงกำจัดความอัปยศของประชากรของพระองค์
ให้หมดไปจากแผ่นดินโลก  พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้ว
 
อิสยาห์ 25:6-8
 

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

อัศจรรย์วันที่ 18 มีนาคม

ด้วยความรักอันมากมายสุดประมาณของแม่ แม่เอาใจใส่ในวิญญาณของพวกลูก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

การบรรทบหลับของพระนางมารีย์

ด้วยความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีต่อพระนางมารีย์  พระองค์จึงไม่ทรงยอมให้ร่างกายของพระนางคงอยู่ในโลกนี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

การสวดภาวนาเป็นแสงสว่างของวิญญาณ

 
การสวดภาวนาและการสนทนากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง (....)  ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงการสวดภาวนาแต่เพียงภายนอกเท่านั้น
>>>อ่านต่อ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

มารีย์ มักดาเลนา ผู้สำนึกผิด

รูปภาพ นักบุญมารีย์ มักดาเลนา ผู้สำนึกผิด
วันเวลาจะมาถึงเมื่อโลกอันทันสมัยจะปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขา  เมื่อพระศาสนจักรจะบังเกิดความสงสัยเหมือนเช่นที่เปโตรสงสัย  พระศาสนจักรจะถูกประจญทดลองให้เชื่อว่ามนุษย์ได้กลายเป็นพระเจ้า  ในพระศาสนจักรของเรา  คริสตชนจะแสวงหาอย่างไร้ผล – แสวงหาตะเกียงสีแดงที่ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงกำลังรอคอยพวกเขา  เหมือนกับมารีย์ มักดาเลนาที่กำลังร่ำไห้อยู่ด้านหน้าพระคูหาที่ว่างเปล่า  พวกเขาจะถามว่า “พวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน?”
พระคาร์ดินัล ปาเซลลี (พระสันตะปาปาปีโอที่ 12) ปี 1931
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

เพลงต่อต้านการทำแท้งโครินทร์ 7:14  ถ้าประชากรของเรา  ผู้ที่เราเรียกพวกเขาแต่ละคนด้วยชื่อของพวกเขา จะถ่อมใจลงสวดภาวนาและแสวงหาพระพักตร์ของเรา  ละทิ้งวิถีชีวิตอันชั่วร้ายทั้งสิ้นของพวกเขา  แล้วนั้นเราจะฟังคำวอนขอของพวกเขาจากสวรรค์  เราจะให้อภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาและเราจะเยียวยารักษาแผ่นดินของพวกเขา
จำนวนการทำแท้งทั่วโลกประมาณ 42 ล้านคนต่อปี  เท่ากับ 115,000 คนต่อวัน
จำนวนการทำแท้งในอเมริกา  1.21 ล้านคนต่อปี       เท่ากับ  3,315     คนต่อวัน
จำนวนการทำแท้งในไทยประมาณ  2   แสนคนต่อปี   เท่ากับ  548  คนต่อวัน

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

Veni, creator Spiritus


เพลงเกรกอเรียน - Veni, creator Spiritus @ Notre-Dame de Paris
บทอัญเชิญพระจิต
หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว  อัครสาวกและศิษย์อื่นๆรวมทั้งแม่พระได้ประชุมสวดภาวนากันที่ห้องชั้นบน  และในวันอาทิตย์ พระจิตเจ้าได้ลงมายังทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมบันดาลให้พวกเขามีใจกล้าหาญและมีความเข้าใจในภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้  อัครสาวกมีใจเร่าร้อนที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าไปทั่วโลก
มักญีฟีกัต: บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของพระนางมารีย์ ( ลก 1:46-55) 
จิตวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

สิ่งที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ปฐมกาล

เรื่องราวในพระธรรมใหม่ ถูกซ่อนอยู่ในพระธรรมเก่า
เรื่องราวในพระธรรมเก่า ถูกเปิดเผยในพระธรรมใหม่
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์พระเมตตา

พระเยซูเจ้าทรงขอให้โฟสตีนาเผยแพร่พระเมตตาของพระองค์ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาและการต่อสู้ฝ่ายจิต

จงมั่นใจและจงจารึกไว้ในหัวใจของลูกว่า เราอยู่กับลูกเสมอ ถึงแม้ลูกจะไม่รู้สึกถึงการปรากฏอยู่ของเราในเวลาแห่งการสู้รบ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเยซูเจ้าทรงเยี่ยมพระมารดาเป็นคนแรกหลังจากทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์?

หลังจากที่พวกเขาได้วางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ในพระคูหา  พระนางมารีย์เพียงผู้เดียว “ที่ยังคงดำรงอยู่ในเปลวไฟแห่งความเชื่อ  พระนางทรงเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับการประกาศถึงการกลับฟื้นคืนพระชนม์ด้วยความยินดีและด้วยความประหลาดใจ”  >>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทใช่หรือไม่?

เราจะแสดงอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ซี่งจะถูกเรียกว่า “อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิทในการบังเกิดขององค์ความรักพร้อมด้วยพระมารดาของเรา”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

สุขสันต์วันปัสกา 2018

 
                วันปัสกา มาบรรจบ  สบสมัย
ขอชาวไทย  ในวันนี้  มีสุขสันต์
คริสตองค์  ทรงกลับฟื้น  คืนชีวัน
โลกสวรรค์  ต่างแซ่ซ้อง  ร้องอวยชัย
                 เทพเทวา  มาเข้าเฝ้า  เจ้าสวรรค์
พร้อมเพรียงกัน  บรรเลง  เพลงสดใส
ชาวโลกา  ร่วมสรรเสริญ  พระทรงชัย
เฝ้าองค์ไท้  ด้วยจิต  อิสระชน
                ด้วยชาวเรา  ได้เป็นไท  ในวันนี้
ธ ทรงชุบ  ชีวี  ที่หมองหม่น
นำความรอด  ความเป็นไท  ให้ปวงชน
ได้สุขสม  ในสวรรค์  นิรันดร