พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

พระสันตะปาปาโทรศัพท์ปลอบโยนชายหนุ่ม


จาก Facebook Page Fr. Donato Liuzzi 
Brindisi, Italy, 2022-12-27
 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโทรศัพท์ไปหาพ่อม่ายหนุ่มชาวอิตาลีผู้เพิ่งสูญเสียภรรยาไประหว่างการคลอดลูกฝาแฝด
 
เมื่อได้ยินเรื่องนี้ พระสันตะปาปาทรงต้องการแสดงความใกล้ชิดกับจิอาโคโม โคฟาโน(Giacomo Cofano) และรับรองกับเขาว่าพระองค์กำลังสวดภาวนาเพื่อเขาและลูกเล็กๆของเขา Edoardo Maria และ Emilia Maria หลังจากการเสียชีวิตของคุณแม่ยังสาวเมื่อเร็วๆ นี้
 
ตามรายงานข่าวท้องถิ่น นางวิเวียนา เดลเลโก วัย 41 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022,หลังจากให้กำเนิดลูกแฝดได้ไม่นานในโรงพยาบาลในเมืองบรินดีซี ทางตอนใต้ของอิตาลี เนื่องจาก "ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง" ของการคลอดบุตร
 
พระสันตะปาปาทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางคุณพ่อโดนาโต(Donato Liuzzi) พระสงฆ์ประจำตำบลในเมือง Pezze di Greco (Fasano) ทางตอนใต้ของอิตาลี
 
พระสงฆ์ได้เล่าว่าพระสันตะปาปาทรงส่งจดหมายส่วนตัวไปถึงจิอาโคโมก่อนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม และอีกหลายชั่วโมงต่อมา,ในช่วงบ่ายของวันคริสต์มาส,พระองค์ทรงโทรศัพท์ไปหาเขา
 
คุณพ่อโดนาโตอธิบายว่าเขาได้บอกพระสันตะปาปาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของวิเวียนาและท่าทีของผู้คนที่ใกล้ชิด
 
"เราฟังหัวใจของผู้อภิบาลด้วยความเอาใจใส่และละเอียดอ่อน เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพระองค์ทรงเสด็จมาช่วย เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความเป็นมารดาของพระศาสนจักร ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตนของพระสันตะปาปา เป็นวันคริสต์มาสที่เราจะไม่มีวันลืม!"คุณพ่อโดนาโตเขียน
 
This article was originally published on ACI Prensa.
 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระนางมารีย์


"พระนางมารีย์ทรงมีอำนาจเหนือเหล่าทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสวรรค์ เพื่อเป็นรางวัลสำหรับความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระนาง,พระเจ้าทรงประทานพลังอำนาจและภารกิจแก่พระนางในการมอบบัลลังก์ให้แก่บรรดานักบุญ,บัลลังก์ที่ว่างลงของทูตสวรรค์จำนวนหนึ่งที่ตกต่ำและเป็นกบฏเพราะความหยิ่งจองหองของพวกเขา นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดที่ทรงยกย่องผู้ถ่อมตน ซึ่งก็คือ อำนาจทั้งปวงในสวรรค์,โลก, และนรก จะต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระนางพรหมจารีย์มารีย์ผู้ทรงถ่อมพระองค์,ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม เพราะพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระนางให้เป็นราชินีแห่งสวรรค์และโลก เป็นผู้นำกองทัพของพระองค์,ผู้รักษาขุมสมบัติของพระองค์,ผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน,เป็นคนกลางของมนุษย์,ผู้ทำลายล้างศัตรูของพระเจ้า, และเป็นผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์ในผลงานอันยิ่งใหญ่และชัยชนะของพระองค์"  
 
- นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ใกล้ตายที่เหินห่างพระเจ้าไปนาน


ไม่มีกิจการใดยิ่งใหญ่กว่า,ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มากไปกว่าการกอบกู้วิญญาณและช่วยผู้คนให้ไปอยู่ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าไม่เคยปฏิเสธคำวอนขอของแม่พระ


นักบุญเกมม่า แกลกานี(1878-1903) วันหนึ่งเธอสวดภาวนาวอนขอต่อพระเยซูสำหรับวิญญาณคนบาปคนหนึ่งเป็นพิเศษ เกมม่าวอนขอพระเมตตาต่อพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ตรัสถึงบาปหนักที่สาหัสและผิดปกติเป็นอย่างมากของชายผู้นี้ พระองค์ทรงปฏิเสธคำวอนขอถึงสามครั้ง ในที่สุด,เกมม่าจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าอย่างนั้น,ลูกจะไปวอนขอพระมารดาของพระองค์แทน”  
 
พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเป็นกรณีนี้,เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้”
  
หนึ่งชั่วโมงต่อมา,คนบาปคนนี้ได้มาหาพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของนักบุญเกมม่า และเขาได้สารภาพบาปต่อพระสงฆ์
  
-- นำมาจากหนังสือ“The World’s First Love" โดยพระสังฆราชฟูลตัน ชีน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 ม.ค.2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อสันติภาพเถิด,เพราะซาตานต้องการสงครามและความเกลียดชังในหัวใจของประชาชน เพราะฉะนั้น,จงสวดภาวนาและทำพลีกรรมในชีวิตประจำวันของลูกด้วยการอดอาหารและการชดเชยใช้โทษบาป,เพื่อที่พระเจ้าจะทรงประทานสันติภาพให้
          อนาคตกำลังอยู่ในทางแยก,เพราะคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพระเจ้า นั่นเป็นสาเหตุที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศ 
           ส่วนลูก,ลูกน้อยทั้งหลาย,ลูกเป็นความหวังของแม่ จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่,เพื่อที่สิ่งที่แม่เริ่มต้นขึ้นที่ฟาติมาและที่นี่จะได้เป็นจริง จงสวดภาวนาและเป็นพยานในสันติภาพที่อยู่รอบๆตัวลูกเถิด,และจงเป็นประชากรแห่งสันติภาพ

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

คริสตชนไม่สนใจโลก


โดนาตุสเอ๋ย,มันเป็นโลกที่เลวทราม,เลวทรามอย่างเหลือเชื่อ 
 
แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าในท่ามกลางโลกเช่นนี้,ยังมีประชาชนที่ดีและมีชีวิตอย่างเงียบๆ,พวกเขาได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
  
พวกเขาได้พบกับความยินดีและปรีชาญาณซึ่งดีกว่าเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับความพึงพอใจของชีวิตในบาปของเรา
  
พวกเขาได้รับการเบียดเบียนข่มเหง,แต่พวกเขาไม่สนใจ
  
พวกเขาเป็นเจ้านายของจิตวิญญาณของเขา,พวกเขามีชัยชนะต่อโลก
  
คนเหล่านั้น,โดนาตุส,คือคริสตชน. . .และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเขา
 
-นักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ
 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ทำไมมนุษย์ในยุคนี้ถึงได้ละทิ้งพระเจ้า?


มันเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 เป็นต้นมา มีชายกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นประกาศอย่างเย้ยหยันว่า "ศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหล ความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องนิยายที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า และความคิดเรื่องนรกเบื้องล่างโดยมีปีศาจรอคุณอยู่ถ้าคุณตายในบาปนั้น,เป็นเพียงความเชื่อโชคลาง มนุษย์จะทำอะไรก็ได้!
 
การที่คุณพูดว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" แล้วไม่ทำอะไรเลยนั้น,ไม่เพียงพอ ถ้าคุณเชื่อในพระคริสต์ พระองค์จะต้องมีผลกระทบบางอย่างในชีวิตประจำวันของคุณ มิฉะนั้น,มันก็จะเป็นเรื่องหลอกลวง ทุกวันนี้พระเจ้าไม่ได้รับการยอมรับเพราะเหตุนี้
 
'การสัมภาษณ์คุณพ่อมาลาคี มาร์ติน' 
พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจของวาติกัน
 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ขโมยได้รับบาดเจ็บจากดาบของเทวดา


ในตอนเช้า ผู้บุกรุกต้องการบุกเข้าไปในโบสถ์เพื่อปล้น แต่ในความพยายามของเขา,เขาชนเข้ากับรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอลและทำให้คอของเขาได้รับบาดเจ็บด้วยดาบของอัครเทวดา
 
คาร์ลอส อลองโซ ซานเชส(Carlos Alonso Sánchez) วัย 32 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการที่คอทะลุซึ่งทำให้เขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
 
ประมาณ 02:00 น. มีการแจ้งว่าเกิดเหตุขึ้นที่โบสถ์พระคริสตกษัตริย์(Cristo Rey Parish) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่าง Villagrán และ Reforma ในตัวเมือง Monterrey
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,หน่วยกู้ภัย UMT Ambulance และหน่วยกู้ชีพ Monterrey Civil Protection มาถึงที่เกิดเหตุ
 
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้ามาที่โบสถ์โดยมีเจตนาที่จะขโมยและมีรายงานว่าเขามึนเมาจากแอลกอฮอล์ แต่ระหว่างทาง,เมื่อเข้ามาในโบสถ์เรียบร้อยแล้ว,เขาได้สะดุดและได้รับบาดเจ็บที่คอด้วยดาบของรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอล
 
ซานเชสนอนอยู่ที่ลานด้านหน้าด้านหนึ่งของรั้วที่ป้องกันโบสถ์ เขาไม่สามารถกระโดดข้ามรั้วได้ เขาได้ร้องจากข้างในขอความช่วยเหลือจากคนเดินถนน
 
หน่วยกู้ภัยและแพทย์ที่รักษาเขามั่นใจว่าชายที่บาดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาล ดังนั้นเจ้าหน้าที่บางคนจึงพาเขาขึ้นรถสายตรวจ
 
ที่มา: heraldo.mx 18 ม.ค. 2023
 

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

การฝึกจิตภาวนา


ขั้นตอนแรกของวิธีการฝึกจิตภาวนาคือการตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ความรักที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์


ความรักที่แท้จริงของเราต่อเพื่อนมนุษย์: คือการช่วยเขาให้พ้นจากนรก !
 
ตราบเท่าที่คนบาปยังมีชีวิตอยู่,เขาก็ยังคงได้รับการเรียกร้องให้เปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะหลีกพ้นจากการตกนรก นรกซึ่งเขากำลังวิ่งเร็วเข้าไปหามันทุกขณะด้วยการที่เขาทำบาปหนัก ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่,เขายังคงเป็นลูกที่รักของพระบิดาบนสวรรค์และของพระมารดาแห่งสวรรค์ด้วย เป้าหมายแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดของทั้งสองพระองค์คือพยายามที่จะมอบพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้กับเขา เพื่อที่ภายในจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการฟื้นฟูโดยพระโลหิตอันทรงคุณค่าขององค์พระเยซูคริสต์
 
ยาชินทาแห่งฟาติมา,เด็กหญิงตัวเล็กๆอายุเจ็ดขวบ,ได้เรียนรู้จากแม่พระว่าเธอสามารถช่วยคนบาปที่น่าสงสารจำนวนมากเหล่านี้ให้พ้นจากไฟที่ไม่มีวันดับได้
 
และเธอเองก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะทำตามคำขอของแม่พระ เธอบอกว่า: "เราต้องสวดภาวนาให้มากเพื่อช่วยวิญญาณจากนรก มีคนไปที่นั่นมากมาย!
 
"ฉันรักที่จะทนทุกข์เพื่อความรักต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์มากยิ่งนัก,เพื่อทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัย! พวกท่านทรงรักคนเหล่านั้นที่ยอมทนทุกข์เพื่อการกลับใจของคนบาป"
 
จากการเข้าร่วมกับขบวนการของแม่พระตั้งเริ่มต้นของศตวรรษที่20,ยาชินทาน้อยได้แสดงให้เห็นถึงการเป็น"อัศวินแห่งพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล" ที่แท้จริง,ซึ่งเป็น "กองทหารแห่งพระแม่มารีย์"(พลมารีย์), ซึ่งเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์นิรมลของพระนางที่จะช่วยวิญญาณมากมายให้พ้นจากไฟ แห่งนรก !
 
Source: Fatima A Spiritual Light for our Times, Vol. II

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

เรารักสิ่งใด,เราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น


เราจะกลายเป็นสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักจะหล่อหลอมตัวตนของเรา
 
ถ้าเรารักวัตถุสิ่งของ,เราก็จะกลายเป็นวัตถุสิ่งของ
 
ถ้าเราไม่รักอะไรเลย,เราก็จะกลายเป็นความไม่มีอะไรเลย
 
การเลียนแบบพระคริสต์ไม่ใช่การเลียนแบบตามตัวอักษร,แต่หมายถึงการกลายสภาพให้เป็นภาพลักษณ์ของผู้เป็นที่รัก,ที่เปิดเผยให้เห็นโดยผ่านทางการเปลี่ยนแปลงของผู้นั้น
 
นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นภาชนะแห่งความรักอันเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อผู้อื่น”
 
- นักบุญ แคลร์แห่งอัสซีซี

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

การประจักษ์ของวิญญาณในไฟชำระ


หากลูกไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ในไม่ช้า,ลูกจะต้องประสบกับการลงโทษอันรุนแรงของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

พระคริสต์,ดำรงอยู่ในอดีต,ปัจจุบัน,และจะเสด็จมาในอนาคต


พระเยซูคริสต์,มนุษย์-พระเจ้า 
ทรงบังเกิดในรางหญ้า 
และทรงบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตบนพระแท่น 
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานบนเขากาวารีโอ
และยังคงทุกข์ทรมานต่อไปเพื่อถวายพระองค์บนพระแท่น
ในขณะทรงดำรงชีวิตบนโลก 
พระองค์ทรงเผยแพร่คำสอนของพระองค์ 
และทรงทำอัศจรรย์ท่ามกลางฝูงชน
 ในศีลมหาสนิท 
พระองค์ยังคงดำรงอยู่บนโลกเป็นเวลานานนับศตวรรษ 
ทรงสื่อสารกับทุกคนเพื่อให้เรามาพบกับพระองค์

- นักบุญยอห์น คริสซอสโตม(347-407) 
  ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

ตัวเลขของสัตว์ร้าย


พวกเขาได้ยกเลิกใบหน้าและประวัติของแต่ละคน เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นตัวเลข
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของพิธีมิสซา


นักบุญเจโรมชี้ให้เห็นว่าไฟของไฟชำระมีความรุนแรงเท่ากับไฟนรก และเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือแห่งพระยุติธรรมจากเบื้องบน มันจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ มีความรุนแรงยิ่งกว่าการทรมานใดๆในชีวิตนี้ที่สามารถทนรับหรือคาดคิดได้ อย่างไรก็ตาม,นักบุญเจโรมยืนยันกับเราต่อไปว่าความรุนแรงของไฟจะลดลงเมื่อมีการประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสาร และในช่วงเวลาของพิธีมิสซา,ดวงวิญญาณที่ได้รับการอุทิศถวายจะไม่ทนทุกข์ทรมาน ยิ่งกว่านั้น,นักบุญเจโรมกล่าวว่าในทุกๆพิธีมิสซา ดวงวิญญาณจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยจากไฟชำระและรับเข้าสู่สวรรค์

ครั้งหนึ่งขณะที่นักบุญเบอร์นาร์ดกำลังประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ใกล้กับบริเวณน้ำพุที่นักบุญเปาโลถูกประหารทั้งสามแห่งในกรุงโรม ท่านเห็นบันไดทอดยาวจากโลกสู่สวรรค์ และมีทูตสวรรค์ขึ้นและลงบนบันไดนั้น พวกเขารับวิญญาณจากไฟชำระและนำพวกเขาไปสู่สวรรค์ 

Source: The Tremendous Value of Holy Mass

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อคิดจากนักบุญ


จำไว้ว่าเมื่อพระสงฆ์อภัยบาปของท่าน,ท่านต้องคิดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นคือพระโลหิตของพระเยซูเจ้ากำลังหลั่งไหลมาเหนือวิญญาณของท่านเพื่อทำให้ท่านบริสุทธิ์และนั่นทำให้วิญญาณสดใสเจิดจ้าเหมือนเวลาที่ท่านรับศีลล้างบาป

- นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

โลกทั้งใบอยู่ภายใต้ความชั่วร้าย


บาปเป็นเหมือนหมอกหนาทึบ ทำให้พวกเขามองไม่เห็น เหวลึกที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566

ขบวนการสงฆ์ของแม่พระ


ทูตสวรรค์แห่งโรคระบาดครั้งแรกได้ลงโทษที่เนื้อหนังของผู้ที่บูชารูปของมัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ความร้ายแรงของบาปหนัก


“เราได้เลี้ยงดูบุตรและทำให้เขาเติบโตขึ้น แต่เขาทั้งหลายเป็นกบฏต่อเรา” --- อิสยาห์ 1. 2.
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

การกลับใจของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า


ขณะที่คุณพ่อบอสโกอยู่ในมาร์แซย์, มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่าน เธอคร่ำครวญอย่างเศร้าใจว่าสามีของเธอเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้า และลูกวัย 5 ขวบของพวกเขาก็เป็นใบ้ คุณพ่อบอสโกปลอบโยนเธอโดยสัญญาว่าจะสวดภาวนาเพื่อให้สามีของเธอกลับใจและขอให้ลูกของเธอหายป่วย และท่านก็กระตุ้นให้เธอสวดภาวนาและทำนพวารต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชนด้วย เมื่อหญิงผู้นั้นกลับถึงบ้าน,สามีของหญิงคนนั้นพูดพล่ามว่าคุณพ่อบอสโกเป็นแค่พระสงฆ์คนหนึ่ง และเขาก็ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ที่แย่ไปกว่านั้น,เขายังพูดดูหมิ่นและสาปแช่งภรรยาของเขา หลังจากที่เขาสงบสติลงแล้ว พวกเขารับประทานอาหารเย็นกัน,ในระหว่างนั้นภรรยาของเขาพูดว่าเธอขอให้คุณพ่อบอสโกรักษาลูกของพวกเขาด้วย  เขาฟังแล้วก็ทำเพียงแค่ยักไหล่อย่างไม่แยแส ทันใดนั้น,เด็กน้อยก็ร้องว่า "ปาป๊า! ปาป๊า!" นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินลูกชายส่งเสียงพูด เขารู้สึกสะเทือนใจแต่ยังคงดื้อรั้นอยู่ในทัศนคติของเขา ผู้เป็นพ่อรู้สึกหวั่นไหวอย่างมากและปลีกตัวไปที่ห้องของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปพบกับคุณพ่อบอสโกและบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่รู้สึกศรัทธาในพระสงฆ์ “ถ้าคุณไม่ชอบที่ผมเป็นพระสงฆ์ ก็คิดว่าผมเป็นเพื่อนของคุณก็แล้วกัน” คุณพ่อบอสโกตอบ จากนั้น,ท่านก็ค่อยๆพูดจาขจัดความเข้าใจผิดของชายผู้นี้ไปทีละเล็กทีละน้อย จนผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งรู้สึกสะเทือนใจอยู่แล้วจากอัศจรรย์ของลูกชายในวันก่อน เขาก็ได้เปิดใจของเขาและประทับใจในความกรุณาของคุณพ่อบอสโก  การสนทนาของพวกเขาจบลงด้วยการสารภาพบาปของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งได้มอบเงินบริจาคจำนวนมากให้กับมือของคุณพ่อบอสโกก่อนจากไป

Source: Don Bosco the Apostle of Confession

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า


เมื่อนักบุญโดมินิก (1170-1221)ส่งบราเดอร์ยอห์นแห่งคาลาเบรียและบราเดอร์อัลเบิร์ตแห่งโรมเข้าไปในเมืองเพื่อขอทานจากชาวเมืองสำหรับเลี้ยงดูบรรดาบราเดอร์ทั้งหลายในอาราม  แต่แพวกเขาไม่ได้รับบริจาคอะไรเลยตลอดทั้งวัน ยกเว้นตอนขากลับอาราม,มีหญิงชราคนหนึ่งมอบขนมปังให้พวกเขาหนึ่งก้อน ซึ่งต่อมาไม่ช้า,พวกเขาก็ได้พบกับขอทานคนหนึ่งที่มาหาพวกเขาและอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ เมื่อตระหนักว่าขนมปังก้อนเดียวจะไม่พอสำหรับทุกคนในอาราม พวกเขาจึงตัดสินใจมอบมันให้กับขอทานคนนั้นพร้อมคำอวยพร เมื่อกลับมายังอาราม,พวกเขาเล่าให้นักบุญฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น นักบุญโดมินิกรับรู้ได้ทันทีถึงความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น “เป็นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดเตรียมเพื่อเราเอง  ให้เราไปสวดภาวนากันเถอะ”  และถึงแม้จะไม่มีอะไรเลี้ยงดูบรรดาผู้ติดตามของท่าน,แต่นักบุญก็ยังสั่งให้บรรดาบราเดอร์มารวมกันเพื่อรับประทานอาหารเย็น ขณะที่นักบุญโดมินิกนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเขาและสวดภาวนา ทันใดนั้น "ชายหนุ่มรูปงามสองคน" ก็ปรากฏตัวขึ้นในโรงอาหาร ถือขนมปังที่อยู่ในผ้าขาวสองผืนซึ่งห้อยลงมาจากไหล่ของพวกเขา พวกเขาเริ่มแจกจ่ายขนมปังโดยเริ่มจากแถวล่างและวางขนมปังไว้ข้างหน้าแต่ละคน เมื่อพวกเขาไปถึงนักบุญโดมินิก พวกเขาวางขนมปังไว้ข้างหน้าท่าน,ต่างก็พากันก้มศีรษะคำนับแล้วหายไป "โดยไม่มีใครรู้ว่าชายทั้งสองมาจากไหนหรือไปที่ไหนมาจนทุกวันนี้" ในโอกาสนั้น,ไวน์ก็ถูกนำมาด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งไวน์และขนมปังซึ่งมี "คุณภาพดีเยี่ยม" เป็นอาหารที่เพียงพอสำหรับสามวัน

Source: Angels and Devils

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อคิดรำพึงจากนักบุญ


“ความเชื่อมั่นของเราในพระเจ้าต้องตั้งอยู่บนความดีอันไม่มีขอบเขตของพระองค์,ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  โดยมีเงื่อนไขคือ เราต้องรักษาและตระหนักถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นของพระเจ้าทั้งครบและละทิ้งตนเองในทุกสิ่งโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้สำหรับตนเอง,แต่ไว้วางใจในพระาณเอื้ออาทรของพระเจ้าเท่านั้น  ข้าพเจ้าขอบอกว่าเราต้องไม่เพียงแต่รู้สึกปรารถนาปณิธานนั้น  แต่เราต้องมีปณิธานนี้และตระหนักถึงสิ่งนี้ในตัวของเราเอง  เราต้องไม่กังวลกับสิ่งที่เรารู้สึกหรือไม่รู้สึก  เพราะส่วนใหญ่ของความรู้สึกและความพึงพอใจของเรานั้นเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของความรักตนเอง  ในการละทิ้งและไม่สนใจต่อสิ่งอื่นทั้งหมดนั้น,เราจะต้องไม่มีความปรารถนาใดที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  เราจะต้องไม่ละไปจากพระทัยดีของพระองค์  เพราะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  คุณธรรมของการละทิ้งและไม่สนใจต่อสิ่งอื่นนั้นอยู่ในขอบเขตที่สูงขึ้นไปของจิตวิญญาณของเรา  สำหรับส่วนลึกที่สุดของจิตใจนั้น,เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมัน,จิตใจของเราต้องอยู่ในสันติและไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ธรรมชาติเบื้องล่าง(เนื้อหนัง)ปรารถนา  เราต้องน้อมรับน้ำพระทัยจากเบื้องบนและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์—ไม่ว่าสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งสิ่งใดก็ตาม มีน้อยคนนักที่จะมาถึงจุดสูงสุดของการละทิ้งตนเองอย่างสมบูรณ์  กระนั้นก็ตาม,เราทุกคนต้องมุ่งไปสู่สิ่งนี้,ด้วยมาตรการเล็กๆน้อยๆของแต่ละคน”

—นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์,

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

สุขสันต์วันปีใหม่ 2023
“อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้พิพากษาสูงสุดแล้ว แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีเหตุผลมากมายที่จะกลัวและกลัว,เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ยืนยาวของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม,ข้าพเจ้าก็มีความสุข,เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้พิพากษาที่ทรงธรรมเท่านั้น, แต่พระองค์ยังทรงเป็นมิตรสหายและพี่น้องที่ทนทุกข์กับความบกพร่องของข้าพเจ้าด้วย และโดยที่ในฐานะผู้พิพากษา,พระองค์ก็ทรงเป็นทนายของข้าพเจ้าด้วย (Paraclitus) เมื่อคำนึงถึงช่วงเวลาแห่งการพิพากษา, ความสง่างามของการเป็นคริสตชนก็ปรากฏชัดแก่ข้าพเจ้า การเป็นคริสตชนทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และมีมิตรภาพมากขึ้นกับองค์พระผู้พิพากษาชีวิตของข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าสามารถเดินผ่านประตูมืดมิดแห่งความตายได้อย่างมั่นใจ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจำสิ่งที่ยอห์นกล่าวในตอนต้นของวิวรณ์ได้ตลอดเวลา นั่นคือ: ข้าพเจ้าเห็นบุตรแห่งมนุษย์ในสง่าราศีทั้งหมดของเขา และล้มลงแทบเท้าของเขาเหมือนคนตาย แต่เขาวางมือขวาบนตัวข้าพเจ้า กล่าวว่า 'อย่ากลัวเลย ... ' (เปรียบเทียบ วว.1:12-17)  

เพื่อนที่รัก ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ ข้าพเจ้าขออวยพรทุกท่าน 

สาส์นของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ถึงสังฆมณฑลแห่งมิวนิก,เยอรมนี 
วันที่ 8 ก.พ. 2022  

พระสันตปาปาทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2022 เวลา 9.34 น.(วาติกัน)

ขอดวงวิญญานของพระองค์ได้พักผ่อนในสันติสุขกับพระเจ้าในสวรรค์เทอญ