พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ทำไมมนุษย์ในยุคนี้ถึงได้ละทิ้งพระเจ้า?


มันเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 เป็นต้นมา มีชายกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นประกาศอย่างเย้ยหยันว่า "ศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหล ความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องนิยายที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า และความคิดเรื่องนรกเบื้องล่างโดยมีปีศาจรอคุณอยู่ถ้าคุณตายในบาปนั้น,เป็นเพียงความเชื่อโชคลาง มนุษย์จะทำอะไรก็ได้!
 
การที่คุณพูดว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" แล้วไม่ทำอะไรเลยนั้น,ไม่เพียงพอ ถ้าคุณเชื่อในพระคริสต์ พระองค์จะต้องมีผลกระทบบางอย่างในชีวิตประจำวันของคุณ มิฉะนั้น,มันก็จะเป็นเรื่องหลอกลวง ทุกวันนี้พระเจ้าไม่ได้รับการยอมรับเพราะเหตุนี้
 
'การสัมภาษณ์คุณพ่อมาลาคี มาร์ติน' 
พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจของวาติกัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น