พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

คริสตชนไม่สนใจโลก


โดนาตุสเอ๋ย,มันเป็นโลกที่เลวทราม,เลวทรามอย่างเหลือเชื่อ 
 
แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าในท่ามกลางโลกเช่นนี้,ยังมีประชาชนที่ดีและมีชีวิตอย่างเงียบๆ,พวกเขาได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
  
พวกเขาได้พบกับความยินดีและปรีชาญาณซึ่งดีกว่าเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับความพึงพอใจของชีวิตในบาปของเรา
  
พวกเขาได้รับการเบียดเบียนข่มเหง,แต่พวกเขาไม่สนใจ
  
พวกเขาเป็นเจ้านายของจิตวิญญาณของเขา,พวกเขามีชัยชนะต่อโลก
  
คนเหล่านั้น,โดนาตุส,คือคริสตชน. . .และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเขา
 
-นักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น