พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของพิธีมิสซา


นักบุญเจโรมชี้ให้เห็นว่าไฟของไฟชำระมีความรุนแรงเท่ากับไฟนรก และเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือแห่งพระยุติธรรมจากเบื้องบน มันจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ มีความรุนแรงยิ่งกว่าการทรมานใดๆในชีวิตนี้ที่สามารถทนรับหรือคาดคิดได้ อย่างไรก็ตาม,นักบุญเจโรมยืนยันกับเราต่อไปว่าความรุนแรงของไฟจะลดลงเมื่อมีการประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสาร และในช่วงเวลาของพิธีมิสซา,ดวงวิญญาณที่ได้รับการอุทิศถวายจะไม่ทนทุกข์ทรมาน ยิ่งกว่านั้น,นักบุญเจโรมกล่าวว่าในทุกๆพิธีมิสซา ดวงวิญญาณจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยจากไฟชำระและรับเข้าสู่สวรรค์

ครั้งหนึ่งขณะที่นักบุญเบอร์นาร์ดกำลังประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ใกล้กับบริเวณน้ำพุที่นักบุญเปาโลถูกประหารทั้งสามแห่งในกรุงโรม ท่านเห็นบันไดทอดยาวจากโลกสู่สวรรค์ และมีทูตสวรรค์ขึ้นและลงบนบันไดนั้น พวกเขารับวิญญาณจากไฟชำระและนำพวกเขาไปสู่สวรรค์ 

Source: The Tremendous Value of Holy Mass

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น