พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ความรักที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์


ความรักที่แท้จริงของเราต่อเพื่อนมนุษย์: คือการช่วยเขาให้พ้นจากนรก !
 
ตราบเท่าที่คนบาปยังมีชีวิตอยู่,เขาก็ยังคงได้รับการเรียกร้องให้เปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะหลีกพ้นจากการตกนรก นรกซึ่งเขากำลังวิ่งเร็วเข้าไปหามันทุกขณะด้วยการที่เขาทำบาปหนัก ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่,เขายังคงเป็นลูกที่รักของพระบิดาบนสวรรค์และของพระมารดาแห่งสวรรค์ด้วย เป้าหมายแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดของทั้งสองพระองค์คือพยายามที่จะมอบพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้กับเขา เพื่อที่ภายในจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการฟื้นฟูโดยพระโลหิตอันทรงคุณค่าขององค์พระเยซูคริสต์
 
ยาชินทาแห่งฟาติมา,เด็กหญิงตัวเล็กๆอายุเจ็ดขวบ,ได้เรียนรู้จากแม่พระว่าเธอสามารถช่วยคนบาปที่น่าสงสารจำนวนมากเหล่านี้ให้พ้นจากไฟที่ไม่มีวันดับได้
 
และเธอเองก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะทำตามคำขอของแม่พระ เธอบอกว่า: "เราต้องสวดภาวนาให้มากเพื่อช่วยวิญญาณจากนรก มีคนไปที่นั่นมากมาย!
 
"ฉันรักที่จะทนทุกข์เพื่อความรักต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์มากยิ่งนัก,เพื่อทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัย! พวกท่านทรงรักคนเหล่านั้นที่ยอมทนทุกข์เพื่อการกลับใจของคนบาป"
 
จากการเข้าร่วมกับขบวนการของแม่พระตั้งเริ่มต้นของศตวรรษที่20,ยาชินทาน้อยได้แสดงให้เห็นถึงการเป็น"อัศวินแห่งพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล" ที่แท้จริง,ซึ่งเป็น "กองทหารแห่งพระแม่มารีย์"(พลมารีย์), ซึ่งเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์นิรมลของพระนางที่จะช่วยวิญญาณมากมายให้พ้นจากไฟ แห่งนรก !
 
Source: Fatima A Spiritual Light for our Times, Vol. II

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น