พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เปียโนทำจากตะเกียบเปียโนที่ใช้ตะเกียบมาเป็นส่วนประกอบ  ตะเกียบถูกใช้เป็นที่ตีสายเปียโนแทนที่จะเป็นที่ตีแบบเดิม  ลองฟังเสียงของเปียโนแบบนี้ดูได้จากวีดีโอ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

viola organistaลีโอนาโด  ดาวินซี ได้ออกแบบเครื่องดนตรีที่รวมเครื่องดนตรีสองชนิดมาเข้าด้วยกัน  คือนำเอา harpsichord (เรียกอีกอย่างว่า viola da gamba ซึ่งคล้ายกับพิณ) มารวมกับออร์แกน  แต่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมา  จนกระทั่งนาย Slawomir Zubrzycki นักเปียโน นักเล่นพิณharpsichord และนักแต่งเพลง ชาวโปแลนด์ได้สร้างเครื่องดนตรีดังกล่าวตามแบบที่ดาวินซีวาดเอาไว้  เขาใช้เวลาประมาณสี่ปีในการสร้าง (2009-2012) และให้ชื่อเครื่องดนตรีนี้ว่า viola organista  ความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีนี้กับ harpsichord ก็คือแทนที่จะใช้นิ้วดีดสายพิณ  ก็ใช้การตีสายพิณแทน  ลองฟังเสียงเพลงที่เล่นโดยเครื่องดนตรีนี้ดูได้จากวีดีโอ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เศรษฐีกับลาซารัส            อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสได้สร้างความแปลกใจให้กับผู้อ่านมากทีเดียว บางคนอาจสงสัยว่าทำไมเศรษฐีต้อง ถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย (ลก 16:23) พระเยซูเจ้าเองไม่ได้ทรงบอกว่าเขาร่ำรวยเพราะการโกงหรือการเอารัดเอาเปรียบคนยากจน...... เราหลายคนยังลืมไปว่าการละเลยทำความดีเป็นบาปอย่างหนึ่งเหมือนกัน อุปมาในพระวรสารวันนี้เตือนใจเราว่าบาปแห่งการละเลยสามารถทำให้บางคนตกนรกได้ เศรษฐีเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
                   อีกประเด็นหนึ่งที่น่าแปลกใจไม่น้อยกว่าประเด็นแรกคือ ทำไมลาซารัสจึงได้ร่วมบรมสุขกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์? พระเยซูเจ้าเองไม่ได้ทรงบอกว่ายาจกผู้นี้เป็นคนศรัทธาในพระเจ้าหรือทำกิจการดีบางอย่างที่สมควรได้รับของประทานล้ำค่าประการนี้.........ถ้าเราอ่านอุปมาที่พระเยซูทรงเล่า  เราจะพบเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงระบุชื่อบุคคล  เพราะฉะนั้นชื่อนี้จึงมีความสำคัญมากในการตีความอุปมาเรื่องนี้
               ชื่อ ลาซารัส เป็นคำภาษากรีก ตรงกับชื่อภาษาฮีบรูว่า เอเลอาซาร์ ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า ดังนั้น ลาซารัสจึงไม่เป็นเพียงยาจกยากจนคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นยาจกยากจนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้ว ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราอัม  
(พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)
ลาซารัสได้รับความยากลำบากมากแต่เขาไม่เคยบ่นหรือต่อว่าพระเจ้า  หรือด่าทอคนที่ไม่ช่วยเหลือเขา  เขายอมรับสภาพด้วยความวางใจในพระเจ้า
 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระ2+25ก.ย.2016

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
              วันนี้แม่ขอเรียกร้องให้ลูกกลับมาสู่การสวดภาวนา  ขอให้การสวดภาวนาเป็นชีวิตของลูก  ด้วยหนทางนี้เท่านั้นที่หัวใจของลูกจะเต็มเปี่ยมด้วยสันติภาพและความยินดี  พระเป็นเจ้าจะทรงมาอยู่ใกล้ลูกและลูกจะรู้สึกถึงพระองค์ในหัวใจของลูกในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง  ลูกจะพูดกับพระองค์เหมือนกับพูดกับบางคนที่ลูกรู้จัก  และลูกน้อยทั้งหลาย  ลูกจะปรารถนาที่จะเป็นพยาน  เพราะพระเยซูเจ้าจะทรงอยู่ในหัวใจของลูกและลูกจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  แม่จะอยู่กับลูกและแม่รักลูกทุกคนด้วยความรักเยี่ยงมารดาของแม่
 
 
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ได้มาหาพวกลูก ตามน้ำพระทัยขององค์พระบุตรของแม่และด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูก  แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคนเหล่านั้นซึ่งยังไม่มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่
แม่มาหาพวกลูกที่คิดถึงแม่และนับถือแม่  แม่ขอมอบความรักของแม่แก่พวกลูกและแม่ได้นำพระพรขององค์พระบุตรของแม่มาให้แก่ลูกด้วย  ลูกมีใจบริสุทธิ์และเปิดใจหรือไม่  ลูกมองเห็นพระพร, สัญญาณแห่งกาลเวลาของการปรากฏมาของแม่และความรักของแม่หรือไม่?  ลูกทั้งหลายของแม่ ในชีวิตของลูกบนโลกนี้ จงทำตามแบบอย่างของแม่เถิด  ชีวิตของแม่นั้นเจ็บปวด  เงียบสงบและมีความเชื่อความวางใจอันมิอาจประมาณวัดได้ต่อพระบิดาสวรรค์  ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ  แม้แต่ความเจ็บปวดหรือความยินดี หรือความทุกข์ หรือความรัก  สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นพระหรรษทานที่องค์พระบุตรของแม่ทรงประทานแก่ลูกและทำให้ลูกมาสู่ชีวิตนิรันดร
  องค์พระบุตรของแม่ทรงขอความรักและการสวดภาวนาจากพวกลูก  ในฐานะมารดา  แม่จะสอนพวกลูกให้รักและสวดภาวนาในพระองค์  นั่นหมายถึงให้สวดภาวนาในความเงียบสงบแห่งจิตวิญญาณของลูกและไม่สวดภาวนาแต่เพียงปากเท่านั้น  และกิริยาท่าทางเพียงเล็กน้อยที่กระทำในพระนามขององค์พระบุตรของแม่ก็นับเป็นความสวยงามด้วย  เพราะมันเป็นความอดทน  ความเมตตา  การยอมรับความเจ็บปวดและการเสียสละที่กระทำเพราะเห็นแก่ผู้อื่น
ลูกทั้งหลายของแม่  องค์พระบุตรของแม่กำลังมองดูพวกลูก  จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะสามารถมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์และเพื่อที่พระองค์จะทรงเผยพระองค์แก่ลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  แม่กำลังเปิดเผยสัจจะแท้จริงแก่พวกลูกเท่านั้น  จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เถิด  แล้วลูกจะได้สามารถเผยแพร่กระจายความรักและความหวัง  เพื่อที่ลูกจะสามารถเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่
แม่รักบรรดานายชุมพาบาลเป็นพิเศษด้วยหัวใจแห่งความเป็นแม่ 
จงสวดภาวนาสำหรับมือที่อวยพรของพวกท่านด้วย 
ขอขอบใจลูก

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

นิมิตของคุณแม่เทเรซา

พระเยซูเจ้าตรัสเรียกท่าน "มาเถิด, จงนำเราไปอยู่ท่ามกลางคนยากจน"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้เห็นแม่พระในอินเดีย

ที่รัฐเคราลา  ทางตอนใต้ของอินเดีย 
สตรีชาวอินเดียชื่อ  รานี  ยอห์น Rani John 
อ้างว่าเธอได้เห็นแม่พระและได้รับสาส์นจากพระนางในระหว่างปี 1996 – 2002  
.....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

สงครามที่เวียนนาปี1689ในปี 1683 ซุลต่านเมลเหม็ดที่ 4 ประกาศสงครามจีฮัด และให้แกรนด์วีเซียร์แห่งตุรกีคือ คารา  มุสตาฟา เป็นผู้นำกองทัพเข้ายึดเวียนนาด้วยทหาร 150,000 นาย
การรุกรานของกองทัพออตโตมานพุ่งเป้าไปที่คริสต์ศาสนา  โซเบียสกีแห่งโปแลนด์จึงเข้าช่วยเหลือโดยไม่ลังเล  เพราะพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 ทรงวอนขอท่านให้ช่วยคริสตชนในยุโรปด้วย
กองกำลังพิทักษ์ปกป้องเมืองเวียนนาในขณะนั้นคือ เออร์เนส รัดดิเจอร์ ฟอน สตาร์เฮมเบอร์ก เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง  
โซเบียสกีทำตามสนธิสัญญาที่เคยให้ไว้และทำตามคำร้องขอของพระสันตปาปา  เขาได้นำทัพเดินทางไปที่เวียนนาพร้อมด้วยทหาร 30,00 นาย
ทหารพยายามปกป้องเมืองเวียนนาอย่างสุดกำลัง  แต่กองทัพออตโตมานใช้วิธีตัดเสบียงอาหารจากทุกแหล่ง  และใช้กำลังโจมตีอย่างหนักเพื่อทำลายกำแพงเมืองให้ได้
กองทัพตุรกีใกล้จะยึดเมืองได้สำเร็จแล้ว  ขณะที่กองทัพของโซเบียสกีและภาคีคือชาร์ลแห่งลอเรนส์ก็เดินทางมาถึง
ชาร์ลนำทหารมาด้วย 50,000 นาย และท่านยอมให้โซเบียสกีเป็นผู้นำ  เพราะเขามีประสบการณ์ในการรบกับพวกเติร์กมาก่อน
สงครามเริ่มต้นขึ้นก่อนที่กองกำลังทั้งหมดจะมาถึงครบทุกส่วน  ตอนเช้าตรู่กองทัพเติร์กเข้าบุกโจมตีก่อน  เพื่อทำให้ภาคีกองทัพศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถรวมตัวกันได้  ชาร์ลแห่งลอเรนส์เคลื่อนทัพไปด้านซ้าย  กองทัพเยอรมันบุกเข้าตรงกลาง  ส่วนกองทัพออสเตรียไปทางด้านขวา  แต่ยังขาดกองทหารของจักรวรรดิ(โปแลนด์)
ในที่สุดทหารม้าโปแลนด์ก็มาถึงและเข้าโจมตีทางปีกขวา  ทหารเยอรมัน-ออสเตรีย และทหารม้าโปแลนด์รวมกัน 20,000 นายเดินทัพลงมาจากเนินเขาเป็นระลอกๆ  นำโดยโซเบียสกีเป็นแนวหน้าพร้อมกับนายทหาร 3,000 คนเป็นหัวหอกโดยไม่ครั่นคร้ามหวั่นเกรง
เมื่อทหารม้าโปแลนด์โจมตีแนวหน้าของเติร์ก  กองทหารรักษาการณ์ชาวออสเตรียที่อยู่ในเมืองก็บุกเข้าโจมตีกองทัพเติร์กที่อยู่ด้านหลัง
กองทัพออตโตมานต้องประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญ....
            สงครามที่เวียนนาซึ่งนักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นสงครามที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก ได้ช่วยคริสตชนในยุโรปให้รอดพ้นจากการยึดครองของเติร์กและเป็นจุดสิ้นสุดของการขยายอาณาจักรของเติร์ก(อิสลาม) 
หลังจากสงครามเสร็จสิ้น  โซเบียสกีได้เอ่ยวาจาของจูเลียส  ซีซาร์ ซึ่งกล่าวว่า”vini  vidi  deus vicit”
                 “ข้ามา  ข้าเห็น  พระเจ้าทรงได้ชัยชนะ”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

การโจมตีในซีเรียเครื่องบินสหรัฐเข้าโจมตีกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในซีเรีย  แต่โจมตีผิดเป้าหมาย กลับไปโดนกองทัพซีเรียทำให้ทหารซีเรีย 62 นายเสียชีวิต

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วีดีโอปลอมเดี๋ยวนี้การตัดต่อวีดีโอเป็นเรื่องง่าย  จึงต้องระวังในการชมด้วย  วีดีโอด้านซ้ายเป็นวีดีโอที่มีการตัดต่อ  ส่วนด้านขวาเป็นวีดีโอที่แท้จริง  เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระสันตปาปาฟรังซิสเยือนสหรัฐอเมริกา

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธเสียชีวิตแล้ว


คุณพ่อกาเบรียล  เอม็อธ ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจของวาติกันอย่างเป็นทางการได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2016 ด้วยวัย 91 ปี  ท่านทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือวิญญาณจากการถูกปีศาจเข้าครอบงำ  ทำให้คริสตชนจำนวนมากหลุดพ้นจากความชั่วร้ายของปีศาจ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

การเปิดเผยข้อความใหม่เกี่ยวกับฟาติมา

ผู้สื่อข่าว Antonio Socci ได้เปิดเผยข้อความใหม่ที่เขารายงานว่าเขียนโดย ซิสเตอร์ลูซีอา แห่งฟาติมา
....อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

แม่พระกุหลาบทิพย์


การประจักษ์ของแม่พระที่เมดจูกอเรจ์  มีความคล้ายกันกับการประจักษ์ของแม่พระกุหลาบทิพย์  ในแง่ที่ว่าการประจักษ์ไม่ได้รับการเชื่อถือและไม่ได้รับการรับรองจากพระสังฆราชท้องถิ่นและจากทางสันตสำนักด้วย  เคลวิน ไซมอนด์ ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้......อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

แม่พระตรัสกับลูกของพระนาง

แม่ได้พูดกับลูกอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพราะในห้วงเวลานี้ไม่เหมือนกับห้วงเวลาอื่น เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วซึ่งดำเนินสืบเนื่องมานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกาลเวลา 
....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสงฆ์ผู้ได้รับพระพรพิเศษคุณพ่อเฮกเตอร์ โอรอสโก กัวเตเรส  อยู่ที่  Culiacan ทางตะวันตกเฉ๊ยงเหนือของเม็กซิโก ท่านได้รับพระพรพิเศษอยู่สองแห่งในเวลาเดียวกัน( bilocation ) และพระพรการรักษาโรค

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ความรู้ของนักบุญเปโตร

           น. ยอห์น  คริสซอสโตม กล่าวว่า “เปโตรรู้ความจริงว่าพระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  แต่ท่านไม่รู้ความจริงของธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนและการกลับคืนชีพ”  ตามพระวรสารวันอาทิตย์นี้ เปโตรได้รับพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าทำให้รู้ว่า “พระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ท่านกล่าวได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับฐานะพระอาจารย์ของท่าน  แต่กลับไม่เข้าใจเกี่ยวกับการที่พระเมสสิยาห์จะนำความรอดมาให้มนุษยชาติ  ท่านขัดขวางพระองค์โดยแย้งว่า  พระองค์จะไม่ได้รับความทรมานที่กรุงเยรูซาเล็มตามที่พระองค์ได้บอกท่าน
และแล้วพระเยซูเจ้าจึงได้ตอบโต้เปโตร  ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับเปโตร พระองค์เรียกท่านว่าซาตาน แต่พระองค์มิได้หมายความว่าเปโตรคือซาตาน  แต่หมายความว่าท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อแผนการของพระเจ้า (เหมือนที่ซาตานพยายามทำลายแผนการทุกอย่างของพระเป็นเจ้า)
 มีสองหนทางที่แตกต่างกัน  ทางหนึ่งเป็นหนทางของซาตาน  นั่นคือความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถควบคุมหรือชี้นำองค์พระผู้สร้างได้  (เช่นเดียวกับที่ยูดาสคิดวางแผนให้พระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์ เมื่อถูดทหารมาจับกุมพระองค์)   เราพบเห็นเรื่องนี้ได้ในปัจจุบันที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม New Age ที่แนะนำให้แสวงหาความสุขสนุกสบายในโลก วิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ฯลฯ
อีกหนทางหนึ่งคือ หนทางขององค์พระผู้ไถ่  ซึ่งบอกว่ามนุษย์อยู่ในบาปและความโน้มเอียงในบาป  จำเป็นต้องได้รับการไถ่ให้รอดพ้น  และความรอดมาจากพระเป็นเจ้า  เราจะได้รับความรอดโดยอาศัยความถ่อมตนและการละทิ้งบาปหรือตายต่อบาป พระเยซูเจ้าตรัสอย่างหนักแน่นว่า “ผู้ที่ต้องการติดตามเราต้องปฏิเสธตนเอง  แบกกางเขนของตนและติดตามเรามา” และ “ผู้ที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้  กลับจะสูญเสียชีวิตไป  แต่ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะได้รับชีวิตกลับคืนมาใหม่  และเป็นชีวิตนิรันดร”

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

นักบุญของคนยากจน

อักเนส กอนซา โบจาเซีย (นามเดิม ของคุณแม่เทเรซา) เกิดวันที่ 27 สิงหาคม 1910 ในครอบครัวชาวแอลบาเนียที่อบอุ่นและศรัทธาในเมืองสโคบเจ ประเทศยูโกสลาเวีย (ปัจจุบันอยู่ในมาเซโดเนีย) บิดาของเธอคือ นิโคลา รู้จักกันดีในนามของนักธุรกิจก่อสร้างและดำเนินชีวิตอย่างคริสตชนที่แท้จริงโดยยอมเปิดบ้านของตัวเองสำหรับคนยากจน ส่วนมารดาคือนาง ดรอนดา ก็ได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนบ้านเพราะมีความเชื่อที่มั่นคง
>>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

วันฉลองของแม่พระในเดือนกันยายน

เดือนกันยายนมีวันฉลองที่เกี่ยวกับแม่พระ 3 วันคือ  วันที่ 8 ก.ย. ฉลองแม่พระทรงบังเกิด    วันที่ 12 ก.ย. ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระ  และวันที่ 15 ก.ย. ฉลองแม่พระมหาทุกข์   ซึ่งเป็นวันระลึกถึงแม่พระที่ทรงระทมทุกข์อย่างยิ่งเมื่อได้เห็นพระบุตรของพระนางต้องทนรับทรมานและสิ้นพระชนม์  พระนางทรงร่วมทุกข์กับพระเยซูเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสันตปาปาเลี้ยงคนยากจนพระสันตปาปาฟรังซิลทรงเชิญคนป่วยและคนยากจน 1,500 คนมาร่วมในงานเลี้ยงปิซซ่าที่วาติกันภายหลังจากเสร็จพิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซาเป็นนักบุญ 
งานนี้ได้รับการช่วยเหลือจากซิสเตอร์คณะธรรมฑูตแห่งเมตตาธรรมของคุณแม่เทเรซา

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

คุณแม่เทเรซา-ฮิลลาลี่


นางฮิลลาลี่  คลินตันสมัยที่เป็นภรรยาของประธานาธิบดี บิล คลินตัน ได้พบกับคุณแม่เทเรซา เมื่อคุณแม่ไปเยี่ยมเธอที่ไวท์เฮาส์ในฐานะแขกของเธอ  และเธอถามคุณแม่เทเรซาว่า
“ทำไมท่านจึงคิดว่า เรายังไม่น่าจะมีประธานาธิบดีผู้หญิงค่ะ?
คุณแม่เทเรซากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกับนางคลินตัน  ท่านไม่รีรอที่จะตอบคำถามของเธอ
“เพราะผู้หญิงคนนั้นอาจเคยทำแท้งมาก่อน”

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

วิธีบรรทุกน้ำแบบใหม่นวัตกรรมใหม่ในการบรรทุกน้ำ  ที่บรรทุกน้ำนี้เรียกว่า wheelbarrow ถูกนำไปใช้ที่อัฟริกาใต้  เพื่อใช้แทนวิธีการแบบเก่าในการบรรทุกน้ำจากที่ไกลๆซึ่งใช้การทูนไว้บนหัวและได้น้ำปริมาณไม่มาก  สิ่งประดิษฐ์แบบใหม่ทำให้บรรทุกน้ำได้มากขึ้นและเบาแรงมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

My heart will Triumph

"มีรยานา, แม่ได้เลือกลูก  แม่ได้เปิดเผยทุกสิ่งที่จำเป็นแก่ลูกแล้ว  แม่ยังได้แสดงให้ลูกรู้ถึงหลายสิ่งที่น่าหวาดหวั่นด้วย  ลูกต้องทนรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยความกล้าหาญ  จงคิดถึงแม่และคิดถึงน้ำตาของแม่ที่ต้องหลั่งออกมาเพราะสิ่งเหล่านั้น  ลูกต้องกล้าหาญเสมอ  ลูกได้เห็นสาส์นเหล่านั้นชั่วขณะแล้ว "
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

สาส์นจากบราซิล-เอดสัน

เรื่องราวของ เอดสัน เกลาเบอร์ ที่เมือง อิตาปิแรงกาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำอะเมซอน ทางตะวันตกของบราซิล  เขาเห็นแม่พระตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 1994 และได้รับการรับรองจาก Archbishop Carillo Gritti of Itacoatiara  พระสังฆราชของท้องถิ่นนั้น
>>>อ่านต่อ