พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เปียโนทำจากตะเกียบเปียโนที่ใช้ตะเกียบมาเป็นส่วนประกอบ  ตะเกียบถูกใช้เป็นที่ตีสายเปียโนแทนที่จะเป็นที่ตีแบบเดิม  ลองฟังเสียงของเปียโนแบบนี้ดูได้จากวีดีโอ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

viola organistaลีโอนาโด  ดาวินซี ได้ออกแบบเครื่องดนตรีที่รวมเครื่องดนตรีสองชนิดมาเข้าด้วยกัน  คือนำเอา harpsichord (เรียกอีกอย่างว่า viola da gamba ซึ่งคล้ายกับพิณ) มารวมกับออร์แกน  แต่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมา  จนกระทั่งนาย Slawomir Zubrzycki นักเปียโน นักเล่นพิณharpsichord และนักแต่งเพลง ชาวโปแลนด์ได้สร้างเครื่องดนตรีดังกล่าวตามแบบที่ดาวินซีวาดเอาไว้  เขาใช้เวลาประมาณสี่ปีในการสร้าง (2009-2012) และให้ชื่อเครื่องดนตรีนี้ว่า viola organista  ความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีนี้กับ harpsichord ก็คือแทนที่จะใช้นิ้วดีดสายพิณ  ก็ใช้การตีสายพิณแทน  ลองฟังเสียงเพลงที่เล่นโดยเครื่องดนตรีนี้ดูได้จากวีดีโอ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เศรษฐีกับลาซารัส            อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสได้สร้างความแปลกใจให้กับผู้อ่านมากทีเดียว บางคนอาจสงสัยว่าทำไมเศรษฐีต้อง ถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย (ลก 16:23) พระเยซูเจ้าเองไม่ได้ทรงบอกว่าเขาร่ำรวยเพราะการโกงหรือการเอารัดเอาเปรียบคนยากจน...... เราหลายคนยังลืมไปว่าการละเลยทำความดีเป็นบาปอย่างหนึ่งเหมือนกัน อุปมาในพระวรสารวันนี้เตือนใจเราว่าบาปแห่งการละเลยสามารถทำให้บางคนตกนรกได้ เศรษฐีเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
                   อีกประเด็นหนึ่งที่น่าแปลกใจไม่น้อยกว่าประเด็นแรกคือ ทำไมลาซารัสจึงได้ร่วมบรมสุขกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์? พระเยซูเจ้าเองไม่ได้ทรงบอกว่ายาจกผู้นี้เป็นคนศรัทธาในพระเจ้าหรือทำกิจการดีบางอย่างที่สมควรได้รับของประทานล้ำค่าประการนี้.........ถ้าเราอ่านอุปมาที่พระเยซูทรงเล่า  เราจะพบเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงระบุชื่อบุคคล  เพราะฉะนั้นชื่อนี้จึงมีความสำคัญมากในการตีความอุปมาเรื่องนี้
               ชื่อ ลาซารัส เป็นคำภาษากรีก ตรงกับชื่อภาษาฮีบรูว่า เอเลอาซาร์ ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า ดังนั้น ลาซารัสจึงไม่เป็นเพียงยาจกยากจนคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นยาจกยากจนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้ว ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราอัม  
(พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)
ลาซารัสได้รับความยากลำบากมากแต่เขาไม่เคยบ่นหรือต่อว่าพระเจ้า  หรือด่าทอคนที่ไม่ช่วยเหลือเขา  เขายอมรับสภาพด้วยความวางใจในพระเจ้า
 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระ2+25ก.ย.2016

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
              วันนี้แม่ขอเรียกร้องให้ลูกกลับมาสู่การสวดภาวนา  ขอให้การสวดภาวนาเป็นชีวิตของลูก  ด้วยหนทางนี้เท่านั้นที่หัวใจของลูกจะเต็มเปี่ยมด้วยสันติภาพและความยินดี  พระเป็นเจ้าจะทรงมาอยู่ใกล้ลูกและลูกจะรู้สึกถึงพระองค์ในหัวใจของลูกในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง  ลูกจะพูดกับพระองค์เหมือนกับพูดกับบางคนที่ลูกรู้จัก  และลูกน้อยทั้งหลาย  ลูกจะปรารถนาที่จะเป็นพยาน  เพราะพระเยซูเจ้าจะทรงอยู่ในหัวใจของลูกและลูกจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  แม่จะอยู่กับลูกและแม่รักลูกทุกคนด้วยความรักเยี่ยงมารดาของแม่
 
 
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ได้มาหาพวกลูก ตามน้ำพระทัยขององค์พระบุตรของแม่และด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูก  แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคนเหล่านั้นซึ่งยังไม่มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่
แม่มาหาพวกลูกที่คิดถึงแม่และนับถือแม่  แม่ขอมอบความรักของแม่แก่พวกลูกและแม่ได้นำพระพรขององค์พระบุตรของแม่มาให้แก่ลูกด้วย  ลูกมีใจบริสุทธิ์และเปิดใจหรือไม่  ลูกมองเห็นพระพร, สัญญาณแห่งกาลเวลาของการปรากฏมาของแม่และความรักของแม่หรือไม่?  ลูกทั้งหลายของแม่ ในชีวิตของลูกบนโลกนี้ จงทำตามแบบอย่างของแม่เถิด  ชีวิตของแม่นั้นเจ็บปวด  เงียบสงบและมีความเชื่อความวางใจอันมิอาจประมาณวัดได้ต่อพระบิดาสวรรค์  ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ  แม้แต่ความเจ็บปวดหรือความยินดี หรือความทุกข์ หรือความรัก  สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นพระหรรษทานที่องค์พระบุตรของแม่ทรงประทานแก่ลูกและทำให้ลูกมาสู่ชีวิตนิรันดร
  องค์พระบุตรของแม่ทรงขอความรักและการสวดภาวนาจากพวกลูก  ในฐานะมารดา  แม่จะสอนพวกลูกให้รักและสวดภาวนาในพระองค์  นั่นหมายถึงให้สวดภาวนาในความเงียบสงบแห่งจิตวิญญาณของลูกและไม่สวดภาวนาแต่เพียงปากเท่านั้น  และกิริยาท่าทางเพียงเล็กน้อยที่กระทำในพระนามขององค์พระบุตรของแม่ก็นับเป็นความสวยงามด้วย  เพราะมันเป็นความอดทน  ความเมตตา  การยอมรับความเจ็บปวดและการเสียสละที่กระทำเพราะเห็นแก่ผู้อื่น
ลูกทั้งหลายของแม่  องค์พระบุตรของแม่กำลังมองดูพวกลูก  จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะสามารถมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์และเพื่อที่พระองค์จะทรงเผยพระองค์แก่ลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  แม่กำลังเปิดเผยสัจจะแท้จริงแก่พวกลูกเท่านั้น  จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เถิด  แล้วลูกจะได้สามารถเผยแพร่กระจายความรักและความหวัง  เพื่อที่ลูกจะสามารถเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่
แม่รักบรรดานายชุมพาบาลเป็นพิเศษด้วยหัวใจแห่งความเป็นแม่ 
จงสวดภาวนาสำหรับมือที่อวยพรของพวกท่านด้วย 
ขอขอบใจลูก

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

นิมิตของคุณแม่เทเรซา

พระเยซูเจ้าตรัสเรียกท่าน "มาเถิด, จงนำเราไปอยู่ท่ามกลางคนยากจน"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้เห็นแม่พระในอินเดีย

ที่รัฐเคราลา  ทางตอนใต้ของอินเดีย 
สตรีชาวอินเดียชื่อ  รานี  ยอห์น Rani John 
อ้างว่าเธอได้เห็นแม่พระและได้รับสาส์นจากพระนางในระหว่างปี 1996 – 2002  
.....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

สงครามที่เวียนนาปี1689ในปี 1683 ซุลต่านเมลเหม็ดที่ 4 ประกาศสงครามจีฮัด และให้แกรนด์วีเซียร์แห่งตุรกีคือ คารา  มุสตาฟา เป็นผู้นำกองทัพเข้ายึดเวียนนาด้วยทหาร 150,000 นาย
การรุกรานของกองทัพออตโตมานพุ่งเป้าไปที่คริสต์ศาสนา  โซเบียสกีแห่งโปแลนด์จึงเข้าช่วยเหลือโดยไม่ลังเล  เพราะพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 ทรงวอนขอท่านให้ช่วยคริสตชนในยุโรปด้วย
กองกำลังพิทักษ์ปกป้องเมืองเวียนนาในขณะนั้นคือ เออร์เนส รัดดิเจอร์ ฟอน สตาร์เฮมเบอร์ก เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง  
โซเบียสกีทำตามสนธิสัญญาที่เคยให้ไว้และทำตามคำร้องขอของพระสันตปาปา  เขาได้นำทัพเดินทางไปที่เวียนนาพร้อมด้วยทหาร 30,00 นาย
ทหารพยายามปกป้องเมืองเวียนนาอย่างสุดกำลัง  แต่กองทัพออตโตมานใช้วิธีตัดเสบียงอาหารจากทุกแหล่ง  และใช้กำลังโจมตีอย่างหนักเพื่อทำลายกำแพงเมืองให้ได้
กองทัพตุรกีใกล้จะยึดเมืองได้สำเร็จแล้ว  ขณะที่กองทัพของโซเบียสกีและภาคีคือชาร์ลแห่งลอเรนส์ก็เดินทางมาถึง
ชาร์ลนำทหารมาด้วย 50,000 นาย และท่านยอมให้โซเบียสกีเป็นผู้นำ  เพราะเขามีประสบการณ์ในการรบกับพวกเติร์กมาก่อน
สงครามเริ่มต้นขึ้นก่อนที่กองกำลังทั้งหมดจะมาถึงครบทุกส่วน  ตอนเช้าตรู่กองทัพเติร์กเข้าบุกโจมตีก่อน  เพื่อทำให้ภาคีกองทัพศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถรวมตัวกันได้  ชาร์ลแห่งลอเรนส์เคลื่อนทัพไปด้านซ้าย  กองทัพเยอรมันบุกเข้าตรงกลาง  ส่วนกองทัพออสเตรียไปทางด้านขวา  แต่ยังขาดกองทหารของจักรวรรดิ(โปแลนด์)
ในที่สุดทหารม้าโปแลนด์ก็มาถึงและเข้าโจมตีทางปีกขวา  ทหารเยอรมัน-ออสเตรีย และทหารม้าโปแลนด์รวมกัน 20,000 นายเดินทัพลงมาจากเนินเขาเป็นระลอกๆ  นำโดยโซเบียสกีเป็นแนวหน้าพร้อมกับนายทหาร 3,000 คนเป็นหัวหอกโดยไม่ครั่นคร้ามหวั่นเกรง
เมื่อทหารม้าโปแลนด์โจมตีแนวหน้าของเติร์ก  กองทหารรักษาการณ์ชาวออสเตรียที่อยู่ในเมืองก็บุกเข้าโจมตีกองทัพเติร์กที่อยู่ด้านหลัง
กองทัพออตโตมานต้องประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญ....
            สงครามที่เวียนนาซึ่งนักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นสงครามที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก ได้ช่วยคริสตชนในยุโรปให้รอดพ้นจากการยึดครองของเติร์กและเป็นจุดสิ้นสุดของการขยายอาณาจักรของเติร์ก(อิสลาม) 
หลังจากสงครามเสร็จสิ้น  โซเบียสกีได้เอ่ยวาจาของจูเลียส  ซีซาร์ ซึ่งกล่าวว่า”vini  vidi  deus vicit”
                 “ข้ามา  ข้าเห็น  พระเจ้าทรงได้ชัยชนะ”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

การโจมตีในซีเรียเครื่องบินสหรัฐเข้าโจมตีกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในซีเรีย  แต่โจมตีผิดเป้าหมาย กลับไปโดนกองทัพซีเรียทำให้ทหารซีเรีย 62 นายเสียชีวิต

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วีดีโอปลอมเดี๋ยวนี้การตัดต่อวีดีโอเป็นเรื่องง่าย  จึงต้องระวังในการชมด้วย  วีดีโอด้านซ้ายเป็นวีดีโอที่มีการตัดต่อ  ส่วนด้านขวาเป็นวีดีโอที่แท้จริง  เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระสันตปาปาฟรังซิสเยือนสหรัฐอเมริกา

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธเสียชีวิตแล้ว


คุณพ่อกาเบรียล  เอม็อธ ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจของวาติกันอย่างเป็นทางการได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2016 ด้วยวัย 91 ปี  ท่านทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือวิญญาณจากการถูกปีศาจเข้าครอบงำ  ทำให้คริสตชนจำนวนมากหลุดพ้นจากความชั่วร้ายของปีศาจ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

การเปิดเผยข้อความใหม่เกี่ยวกับฟาติมา

ผู้สื่อข่าว Antonio Socci ได้เปิดเผยข้อความใหม่ที่เขารายงานว่าเขียนโดย ซิสเตอร์ลูซีอา แห่งฟาติมา
....อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

แม่พระกุหลาบทิพย์


การประจักษ์ของแม่พระที่เมดจูกอเรจ์  มีความคล้ายกันกับการประจักษ์ของแม่พระกุหลาบทิพย์  ในแง่ที่ว่าการประจักษ์ไม่ได้รับการเชื่อถือและไม่ได้รับการรับรองจากพระสังฆราชท้องถิ่นและจากทางสันตสำนักด้วย  เคลวิน ไซมอนด์ ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้......อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

แม่พระตรัสกับลูกของพระนาง

แม่ได้พูดกับลูกอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพราะในห้วงเวลานี้ไม่เหมือนกับห้วงเวลาอื่น เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วซึ่งดำเนินสืบเนื่องมานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกาลเวลา 
....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสงฆ์ผู้ได้รับพระพรพิเศษคุณพ่อเฮกเตอร์ โอรอสโก กัวเตเรส  อยู่ที่  Culiacan ทางตะวันตกเฉ๊ยงเหนือของเม็กซิโก ท่านได้รับพระพรพิเศษอยู่สองแห่งในเวลาเดียวกัน( bilocation ) และพระพรการรักษาโรค

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ความรู้ของนักบุญเปโตร

           น. ยอห์น  คริสซอสโตม กล่าวว่า “เปโตรรู้ความจริงว่าพระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  แต่ท่านไม่รู้ความจริงของธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนและการกลับคืนชีพ”  ตามพระวรสารวันอาทิตย์นี้ เปโตรได้รับพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าทำให้รู้ว่า “พระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ท่านกล่าวได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับฐานะพระอาจารย์ของท่าน  แต่กลับไม่เข้าใจเกี่ยวกับการที่พระเมสสิยาห์จะนำความรอดมาให้มนุษยชาติ  ท่านขัดขวางพระองค์โดยแย้งว่า  พระองค์จะไม่ได้รับความทรมานที่กรุงเยรูซาเล็มตามที่พระองค์ได้บอกท่าน
และแล้วพระเยซูเจ้าจึงได้ตอบโต้เปโตร  ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับเปโตร พระองค์เรียกท่านว่าซาตาน แต่พระองค์มิได้หมายความว่าเปโตรคือซาตาน  แต่หมายความว่าท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อแผนการของพระเจ้า (เหมือนที่ซาตานพยายามทำลายแผนการทุกอย่างของพระเป็นเจ้า)
 มีสองหนทางที่แตกต่างกัน  ทางหนึ่งเป็นหนทางของซาตาน  นั่นคือความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถควบคุมหรือชี้นำองค์พระผู้สร้างได้  (เช่นเดียวกับที่ยูดาสคิดวางแผนให้พระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์ เมื่อถูดทหารมาจับกุมพระองค์)   เราพบเห็นเรื่องนี้ได้ในปัจจุบันที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม New Age ที่แนะนำให้แสวงหาความสุขสนุกสบายในโลก วิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ฯลฯ
อีกหนทางหนึ่งคือ หนทางขององค์พระผู้ไถ่  ซึ่งบอกว่ามนุษย์อยู่ในบาปและความโน้มเอียงในบาป  จำเป็นต้องได้รับการไถ่ให้รอดพ้น  และความรอดมาจากพระเป็นเจ้า  เราจะได้รับความรอดโดยอาศัยความถ่อมตนและการละทิ้งบาปหรือตายต่อบาป พระเยซูเจ้าตรัสอย่างหนักแน่นว่า “ผู้ที่ต้องการติดตามเราต้องปฏิเสธตนเอง  แบกกางเขนของตนและติดตามเรามา” และ “ผู้ที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้  กลับจะสูญเสียชีวิตไป  แต่ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะได้รับชีวิตกลับคืนมาใหม่  และเป็นชีวิตนิรันดร”

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

นักบุญของคนยากจน

อักเนส กอนซา โบจาเซีย (นามเดิม ของคุณแม่เทเรซา) เกิดวันที่ 27 สิงหาคม 1910 ในครอบครัวชาวแอลบาเนียที่อบอุ่นและศรัทธาในเมืองสโคบเจ ประเทศยูโกสลาเวีย (ปัจจุบันอยู่ในมาเซโดเนีย) บิดาของเธอคือ นิโคลา รู้จักกันดีในนามของนักธุรกิจก่อสร้างและดำเนินชีวิตอย่างคริสตชนที่แท้จริงโดยยอมเปิดบ้านของตัวเองสำหรับคนยากจน ส่วนมารดาคือนาง ดรอนดา ก็ได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนบ้านเพราะมีความเชื่อที่มั่นคง
>>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

วันฉลองของแม่พระในเดือนกันยายน

เดือนกันยายนมีวันฉลองที่เกี่ยวกับแม่พระ 3 วันคือ  วันที่ 8 ก.ย. ฉลองแม่พระทรงบังเกิด    วันที่ 12 ก.ย. ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระ  และวันที่ 15 ก.ย. ฉลองแม่พระมหาทุกข์   ซึ่งเป็นวันระลึกถึงแม่พระที่ทรงระทมทุกข์อย่างยิ่งเมื่อได้เห็นพระบุตรของพระนางต้องทนรับทรมานและสิ้นพระชนม์  พระนางทรงร่วมทุกข์กับพระเยซูเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสันตปาปาเลี้ยงคนยากจนพระสันตปาปาฟรังซิลทรงเชิญคนป่วยและคนยากจน 1,500 คนมาร่วมในงานเลี้ยงปิซซ่าที่วาติกันภายหลังจากเสร็จพิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซาเป็นนักบุญ 
งานนี้ได้รับการช่วยเหลือจากซิสเตอร์คณะธรรมฑูตแห่งเมตตาธรรมของคุณแม่เทเรซา

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

คุณแม่เทเรซา-ฮิลลาลี่


นางฮิลลาลี่  คลินตันสมัยที่เป็นภรรยาของประธานาธิบดี บิล คลินตัน ได้พบกับคุณแม่เทเรซา เมื่อคุณแม่ไปเยี่ยมเธอที่ไวท์เฮาส์ในฐานะแขกของเธอ  และเธอถามคุณแม่เทเรซาว่า
“ทำไมท่านจึงคิดว่า เรายังไม่น่าจะมีประธานาธิบดีผู้หญิงค่ะ?
คุณแม่เทเรซากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกับนางคลินตัน  ท่านไม่รีรอที่จะตอบคำถามของเธอ
“เพราะผู้หญิงคนนั้นอาจเคยทำแท้งมาก่อน”

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

วิธีบรรทุกน้ำแบบใหม่นวัตกรรมใหม่ในการบรรทุกน้ำ  ที่บรรทุกน้ำนี้เรียกว่า wheelbarrow ถูกนำไปใช้ที่อัฟริกาใต้  เพื่อใช้แทนวิธีการแบบเก่าในการบรรทุกน้ำจากที่ไกลๆซึ่งใช้การทูนไว้บนหัวและได้น้ำปริมาณไม่มาก  สิ่งประดิษฐ์แบบใหม่ทำให้บรรทุกน้ำได้มากขึ้นและเบาแรงมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

My heart will Triumph

"มีรยานา, แม่ได้เลือกลูก  แม่ได้เปิดเผยทุกสิ่งที่จำเป็นแก่ลูกแล้ว  แม่ยังได้แสดงให้ลูกรู้ถึงหลายสิ่งที่น่าหวาดหวั่นด้วย  ลูกต้องทนรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยความกล้าหาญ  จงคิดถึงแม่และคิดถึงน้ำตาของแม่ที่ต้องหลั่งออกมาเพราะสิ่งเหล่านั้น  ลูกต้องกล้าหาญเสมอ  ลูกได้เห็นสาส์นเหล่านั้นชั่วขณะแล้ว "
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

สาส์นจากบราซิล-เอดสัน

เรื่องราวของ เอดสัน เกลาเบอร์ ที่เมือง อิตาปิแรงกาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำอะเมซอน ทางตะวันตกของบราซิล  เขาเห็นแม่พระตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 1994 และได้รับการรับรองจาก Archbishop Carillo Gritti of Itacoatiara  พระสังฆราชของท้องถิ่นนั้น
>>>อ่านต่อ