พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

นกอินทรีย์ขโมยเด็กสวนสาธารณะในกรุงมอนทรีล ของคานาดา ไม่ปลอดภัยนัก เพราะมีนกอินทรีย์ที่พยายามโฉบเอาเด็กไปเป็นอาหารของมัน

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งลูรดส์ผู้ถ่ายทำได้ถ่ายรูปแม่พระในถ้ำมัสซาเบียลอย่างใกล้ชิด  เราจึงได้เห็นพระรูปชัดเจนซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากที่ใด  แม่พระประจักษ์แก่ นักบุญแบร์นาแด๊ตที่ถ้ำมัสซาเบียล ในปี ค.ศ. 1858 และทรงบอกเราว่า พระนางทรงเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล คือ แม่พระไม่มีบาปกำเนิด เป็นการยืนยันข้อความเชื่อของพระสันตปาปาปีโอที่ 9 ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

นักบุญคุณพ่อโจเซ่ มารี เอสครีวา

ในชิลี ปี 1974 มีคนนับร้อยคนมาชุมนุมกันในห้องประชุมที่นักบุญคุณพ่อโจเซ่ มารี เอสครีวา (ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมโอปุสเดอี) เป็นผู้บรรยายและตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก  เด็กหญิงชาวยิวผู้หนึ่งได้ถามคำถามคุณพ่อโจเซ่,,,,อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระ 2 - 25 ก.ย. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  ในวันนี้แม่ขอเรียกร้องให้พวกลูกเป็นดังดวงดาวซึ่งส่องแสงและมอบความสวยงามของมันให้แก่สิ่งอื่นๆสร้างความเบิกบานใจให้แก่สิ่งเหล่านั้น  ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกก็ต้องส่องสว่าง  สวยงาม  เบิกบานและมีสันติด้วย – โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกต้องสวดภาวนา – ให้แก่ทุกคนที่ยังอยู่ห่างไกลจากความรักของแม่และความรักขององค์พระบุตรเยซูของแม่  ลูกน้อยทั้งหลาย, จงเป็นพยานยืนยันความเชื่อและสวดภาวนาด้วยความเบิกบานใจ  ความเบิกบานใจแห่งความเชื่อซึ่งอยู่ในหัวใจของพวกลูก  จงสวดภาวนาเพื่อสันติภาพซึ่งเป็นของขวัญอันสูงค่ายิ่งจากพระเป็นเจ้าด้วย
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่ได้มาอยู่ท่ามกลางลูกอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ความรักที่มาจากความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระบิดาสวรรค์ผู้ไม่มีที่สิ้นสุด
และแม่กำลังมองเข้าไปในหัวใจของลูก แม่ได้เห็นว่ามีลูกจำนวนมากยอมรับแม่เป็นมารดา และจากหัวใจที่บริสุทธิ์และจริงใจของพวกลูก ลูกปรารถนาที่จะเป็นอัครสาวกของแม่
อย่างไรก็ตาม แม่ยังเป็นมารดาของลูกอีกจำนวนมากที่ยังไม่ยอมรับแม่ พวกเขามีหัวใจที่แข็งไม่ปรารถนาที่จะมารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่
ลูกไม่รู้หรอกว่าหัวใจของแม่เป็นทุกข์มากสักเพียงใด และแม่ได้สวดภาวนาต่อองค์พระบุตรของแม่เพื่อลูกมากสักเพียงใด
แม่สวดภาวนาต่อพระองค์วอนขอให้พระองค์เยียวยารักษาวิญญาณของพวกลูก เพราะพระองค์สามารถทำดังนั้นได้
แม่สวดภาวนาต่อพระองค์ให้ส่องสว่างแก่พวกลูกโดยอัศจรรย์ขององค์พระจิตเจ้าเพื่อให้ลูกยุติการทรยศ หยุดการพูดผรุสวาทต่อพระองค์และทำให้พระองค์บาดเจ็บ
ด้วยสิ้นสุดดวงใจของแม่ แม่สวดภาวนาเพื่อให้พวกลูกเข้าใจได้ว่า มีเพียงองค์พระบุตรของแม่เท่านั้นที่เป็นความรอดและเป็นแสงสว่างของโลก
และพวกลูกทั้งหลายผู้เป็น อัครสาวกอันเป็นที่รักของแม่
จะนำพาองค์พระบุตรของแม่โดยให้พระองค์อยู่ในหัวใจและความคิดของลูกเสมอ
ด้วยวิธีนี้ลูกจะนำความรักไปสู่ทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ พวกเขาจะรู้จักพระองค์โดยอาศัยความรักของพวกลูก
แม่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ
แม่อยู่เคียงข้างบรรดานายชุมพาบาลของพวกลูกในวิธีที่พิเศษ เพราะองค์พระบุตรของแม่ได้เรียกพวกท่านให้เป็นผู้นำพวกลูกไปสู่นิรันดรภาพ

ขอขอบใจลูก

วิธีที่ขโมยเปิดกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าสัมภาระที่คุณฝากไว้ในรถยนต์หรือบนเครื่องบินอาจถูกขโมยแอบเปิดได้อย่างง่ายและไม่เสียหาย  ทำให้คุณไม่รู้ตัวเลยว่ากระเป๋าถูกแอบเปิดและสิ่งของมีค่าถูกขโมยไปแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสันตะปาปาทรงร้องไห้

CNS 22  ก.ย. 2014 พระสันตะปาปาทรงร้องไห้สำหรับผู้ที่เคยเป็นนักโทษในสมัยที่มีการเบียดเบียนศาสนาในอัลบาเนีย,,,,อ่านต่อ 

แม่พระแห่งสุขภาพดีเมืองไวลังกานิ อยู่ในรัฐทามิลนาดู ของอินเดีย ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย  ในวันที่ 25 ธ.ค. 2004 เกิดสึนามิครั้งใหญ่เคลื่อนจากอินโดนีเซียมาถึงมหาสมุทรอินเดีย  บริเวณไวลังกานิเป็นบริเวณที่ถูกคลื่นสึนามิซัดถล่มด้วย  เวลานั้นเป็นเวลาเช้ามีคนร่วมพิธีมิสซาอยู่ในอาสนวิหาร Our Lady of Health (“Arokia Matha” แม่พระแห่งสุขภาพดี).ที่ไวลังกานิประมาณ 2,000 คน  คลื่นได้พัดถล่มเมืองทั้งเมืองทำให้อาคารพังพินาศและผู้คนล้มตายเป็นจำนวนหลายหมื่น  แต่อาสนวิหารได้รับการปกป้องจากแม่พระ  จึงไม่เสียหายแต่อย่างใดและคนที่ร่วมในพิธิมิสซาก็รอดปลอดภัยทุกคน  มีบางคนที่มาที่อาสนวิหารนี้แต่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา โดยไปเดินเล่นที่ชายหาดบ้างหรือเดินซื้อของที่ระลึกบ้าง  คนเหล่านี้จมน้ำตายหมด  (ประวัติของแม่พระแห่งสุขภาพดีมีลงไว้ในนิตยสารแม่พระยุคใหม่เล่มล่าสุด เดือน ก.ย. - ต.ค. 2014)

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

โลหิตของ น.เยนาโร Saint Januarius


ทุกปีมีเพียง 1 วันที่โลหิตของ น.เยนาโร Saint Januarius จะกลายเป็นของเหลวเป็นที่อัศจรรย์ใจ  ตามตำนานเล่าว่าสตรีผู้หนึ่งชื่อ Eusebia ได้เก็บรักษาโลหิตของท่านไว้เมื่อท่านถูกฆ่าเป็นมรณสักขี  โลหิตของท่านถูกเก็บไว้ในภาชนะแก้ว และอยู่ในโบสถ์ที่เมืองเนเปิลในอีตาลี ปกติโลหิตจะแข็งตัวเป็นก้อน แต่เมื่อถึงวันที่ 19 กันยายน ก็จะกลายสภาพเป็นของเหลวอีกครั้ง  ปีนี้ 19 กันยายน 2014 เลือดได้กลายเป็น "ของเหลว" อีกครั้ง  น.เยนาโร เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองBeneventoในปี ค.ศ. 305 เป็นสมัยการเบียดเบียนของจักรพรรดิ ดิโอเคลเชี่ยนDiocletianic Persecution

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

อัศจรรย์ของวงกลม


คุณเคยนึกสงสัยบ้างไหมว่า ทำไมวงกลมจึงมีมุม 360 องศา? วีดีโอนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลข รูปทรงและความสัมพันธ์ของมัน  เลข 9 เป็นเลขที่น่าอัศจรรย์  9 คูณ กับตัวเลขอื่น จะได้ผลลัพท์  ซึ่งนำตัวเลขแต่ละตัวมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ 9

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสันตปาปาในอัลบาเนียวันนี้ 22/9/2014 พระสันตปาปาฟรังซิสทรงเลือกเสด็จเยือนอัลบาเนียเป็นชาติแรกของยุโรป การ์ดผู้คุ้มกันยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม  ไม่มีอะไรพิเศษ พระสันตปาปาไม่ต้องการให้มีเครื่องขวางกั้นพระองค์กับประชาชน  ทรงอยู่ในรถเปิดประทุน  อัลบาเนียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่ประมาณ 60 % ที่เหลือเป็นคาทอลิกและออร์โธดอกซ์  พระองค์ตรัสแก่ชาวมุสลิมในอัลบาเนียว่า  ไม่มีใครที่ปฏิบัติตนเป็นกองกำลังทหารในนามของพระเป็นเจ้าได้  พระองค์ทรงกล่าวชื่นชมอัลบาเนียที่ประชาชนทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ร่วมกันในการปกครองประเทศด้วยความปรองดองกัน

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

กระแสเรียกของพระสงฆ์ท่านหนึ่ง

พระสงฆ์ท่านหนี่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกระแสเรียกของท่านให้เราฟัง
“เวลานั้นผมมีอายุ 20 ต้นๆ หลังจากเลิกเรียนในวันหนึ่ง  ที่อพารต์เมนท์ที่พักอยู่  ผมได้ยินเสียงมาจากข้างนอกหน้าต่าง  มีบางคนกำลังส่งเสียงมาจากบริเวณที่ทิ้งขยะ  ผมจึงเปิดหน้าต่างและมองออกไป ผมเห็นผู้ชายจรจัดแต่งตัวซอมซ่อกำลังคุ้ยหาของกินในกองขยะ  และเขาก็พบขนมปังเน่าๆชิ้นหนึ่ง  กับเศษหนังไก่และเนื้อ  นอกจากนี้ก็มีขวดมายองเนสที่ว่างเปล่าอีกหนึ่งใบซึ่งเขาใช้นิ้วกวาดเศษของมันมาทาบนขนมปังเพื่อทำเป็นแซนด์วิช  ผมเฝ้ามองดูด้วยความรู้สึกขยะแขยงจนไม่อาจทนอยู่เฉยๆได้  ทันทีผมรีบไปที่ร้านขายของชำซื้ออาหารและสิ่งของด้วยจำนวนเงิน 20 ดอลลาร์ที่มีเพื่อนำไปให้ชายจรจัดคนนั้น  ผมบอกเขาว่าอย่าไปกินแซนด์วิชที่น่าขยะแขยงนั้น  ชายจรจัดดีใจมากและทำตาม”
ชายหนุ่มซึ่งเป็นคาทอลิกที่เฉื่อยชา  ได้กลับมาที่ห้อง  มีบางอย่างทำให้เขาเปิดหนังสือพระคัมภีร์ที่เขาเก็บไว้แต่ไม่เคยเปิดออกอ่านเลย  หน้าแรกที่เปิดคือบทพระวรสารของนักบุญมัททิว 25
 “เมื่อเราหิว  ท่านก็ไม่ให้อาหารเรากิน  เรากระหาย  ท่านก็ไม่ให้น้ำเราดื่ม  เราเป็นแขกแปลกหน้ามา  ท่านก็ไม่ต้อนรับ  เราเปล่าเปลือย  ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้าแก่เรา  เราเจ็บป่วยและติดคุก  ท่านก็ไม่มาเยี่ยมเรา  แล้วพวกเขาก็จะถามว่า พระเจ้าข้า  เราเห็นพระองค์หิว หรือ กระหาย หรือเป็นแขกแปลกหน้ามา หรือ เปล่าเปลือย  หรือ เจ็บป่วย หรือ ติดคุก  และไม่ได้ให้ความช่วยเหลือพระองค์เมื่อไร  และนั้นเราจะตอบพวกเขาว่า แท้จริง  เราขอบอกเจ้าว่า  สิ่งใดที่เจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อพี่น้องแม้ที่ต่ำต้อยของเรา  เจ้าก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเราเลย
ชายหนุ่มคนนั้นจ้องที่หนังสือและพูดว่า “พระเป็นเจ้า  พระองค์อยู่ที่นั่น  เป็นพระองค์จริงๆ”  นั่นเป็นการเรียกให้เขามาเป็นพระสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

สตรีชาวคัลเดียน-อิรัก

สตรีชาวคัลเดียน-อิรัก ผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในมิชิแกนตั้งแต่ปี 2008 เธออพยพมาจากอิรัก 
.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ผู้ลี้ภัยในอิรัก

             นี่เป็นเรื่องราวของการอพยพครั้งใหญ่ออกจากที่ราบนีเนเวห์  บรรยายโดยผู้ที่อาศัยอยู่และประสพเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ทางอเลเทีย Aleteia ได้ติดต่อกับคุณพ่อปอล  พระสงฆ์จากคาเรนเลช Karemlesh ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของอัสสิเรีย Assyrian อยู่ทางตอนใต้ของเมืองโมซุล ในอิรัก  มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 8,000 คน  ที่นี่เคยมีคริสตชนอาศํยอยู่ล้อมรอบโบสถ์  แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียว  ทุกคนถูกขับไล่โดยพวกผู้ก่อการร้าย ISIS   คุณพ่อปอล อาศัยอยู่ใน Irbil ซึ่งอยู่ในเมืองเคอร์ดิช Kurdish ได้ต้อนรับคริสตชนจำนวนนับพันที่ลี้ภัยออกมาจากที่ราบนีเนเวห์  คุณพ่อทำงานประสานกับพระอัครสังฆราช Bashar Warda แห่ง Irbil  ในการเตรียมความช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัย
คุณพ่อปอลให้สัมภาษณ์กับทางอเลเทียทางโทรศัพท์ว่า “เราได้ละทิ้ง คาร์เรนเลช ก่อนที่พวกมุสลิมหัวรุนแรงจะมาถึง  ผมได้ถือสมุดบันทึกของโบสถ์และไม้กางเขนเอาไว้และรีบวิ่งออกมา  คริสตชนอื่นๆในหมู่บ้านก็ทำเช่นเดียวกับผม  พวกเขาทิ้งรถยนต์  บางคนไปที่ Irbil  บางคนก็ไปที่เมืองอื่นในประเทศที่ซึ่งพวกเขามีญาติพี่น้องอาศัยอยู่และให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้  เมื่อกองกำลังทหารของเคอร์ดิชพ่ายแพ้  ผมก็ตระหนักว่าเราต้องไปโดยไม่มีทหารคอยปกป้อง  เราไม่รู้ว่าถ้าพวกเรายังคงอยู่ที่บ้าน  จะเกิดอะไรกับเราบ้าง  ไม่มีใครเดาได้ว่าพวกผู้ก่อการร้ายจะทำอะไรกับเรา  อย่างเช่นที่เกิดในคาเรนเลช และหมู่บ้านอื่นในที่ราบนี้  ประชาชนพบว่าพวกเขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีใครคอยปกป้องพวกเขา  ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรีบหนี”
คุณพ่อปอลเล่าว่า  มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  คนสูงอายุที่ไม่ยอมทิ้งบ้าน  พวกเขาก็ถูกพวกทหารปล้น
“ไม่มีใครกล้ากลับไปที่หมู่บ้านอีก  เพราะทุกคนกลัวจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่เมืองโมซุล  ที่นั่น  คริสตชนที่ถูกขับไล่จากบ้านได้ขอร้องผู้ก่อการร้ายให้พวกเขากลับไปอาศัยอยู่ที่บ้าน  แต่ผู้ก่อการร้ายได้วางเงื่อนไขหลายอย่างเช่น  ต้องเสียภาษี  เปลี่ยนศาสนาและเข้าร่วมต่อสู้กับพวกเขา  ทุกข้อเป็นเงื่อนไขที่บ้าบอมาก”
คุณพ่อปอลไม่ได้ยืนยันข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มีรายงานว่าคริสตชนถูกลักพาตัว 
อย่างน้อย คริสตชนใน Irbil และบริเวณโดยรอบก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากโบสถ์คาล์เดียนคาทอลิก
คุณพ่อปอลกล่าว “โบสถ์ได้รับคนไว้จนแน่น และอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักรวมสำหรับอยู่อาศัย  เราพยายามให้แน่ใจว่าจะมีอาหาร  การบริการด้านสุขภาพ  และภาวะแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคน  นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่น้อยที่สุดที่เราต้องการในการดำรงชีวิตให้รอด  เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่ไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรือเพื่อน  ซึ่งบ้านเกือบพัง  เพราะรับคนมากถึง 30 – 40 คน  เราต้องการได้รับอุปกรณ์ยังชีพเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อทำให้ผู้ลี้ภัยทุกคนอย่างน้อยก็อาศัยอยู่ได้”
เกี่ยวกับอาสาสมัครและพระสงฆ์  คุณพ่อปอลยืนยันว่า พระอัครสังฆราชแห่ง Irbil กำลังช่วยเหลือผู้ลี้ภัยด้วยตัวของท่านเอง “พระอัครสังฆราช Warda ได้ให้อาหารแก่ผู้ลี้ภัยพร้อมกับพวกเรา  ท่านได้ไปเยี่ยมครอบครัวของคริสตชนและทำการติดต่อขอความช่วยเหลือ  โบสถ์ได้ทำทุกอย่างที่ทำได้   แต่สถานการณ์ลำบากมาก  เราต้องเลี้ยงดูประชาชนนับพันคน  เป็นงานที่หนัก  เราจำเป็นต้องมีบ้านพักสาธารณะเพิ่มขึ้นให้ประชาชนอาศัยอยู่ได้  พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง”

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

วิญญาณข้าถวายสดุดีวันที่ 8 กันยายน  เป็นวันฉลองแม่บังเกิด  การฉลองนี้เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยพระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 เป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ใน เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง "คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเล็ม" ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา ก็บอกว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา
พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่
นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ
1.จิตวิญญาณของแม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระนางเป็นวิญญาณแรกที่ผ่องผุดสุดสดใสที่สุด  พระนางทรงมอบตนเองแด่พระเจ้าทั้งหมด
2.ร่างกายของแม่พระเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระนางเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด
3.แม่พระทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้
(จากหนังสือ : พระนางมารีอา)
ตามตำนานเล่าว่าแม่พระทรงบังเกิดในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้า  เพราะแม่พระทรงเป็นผู้ปฏิสนธินิรมลทิน  นั่นคือแม่พระไม่ทรงมีบาปกำเนิด  พระเป็นเจ้าเลือกสรรค์แม่พระไว้อย่างพิเศษให้เป็นพระมารดาขององค์พระผู้ไถ่  และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักบุญอันนาพระมารดาของแม่พระจึงไม่รู้สึกเจ็บครรภ์ในเวลาคลอดบุตร  เพราะการเจ็บครรภ์เป็นผลมาจากบาปกำเนิด “พระเจ้าตรัสกับหญิงนั้นว่า เราจะเพิ่มความทุกข์ทรมานในเวลาที่เจ้ามีครรภ์และคลอดบุตร” (ปฐ. 3:16)  นักบุญอันนา  เมื่อครบกำหนดคลอด   ท้องของท่านก็ยุบลงและกุมารนั้นก็กำเนิดคลอดออกมาอยู่ที่หน้าท้องของท่านเลย

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

Morning has brokenMorning has broken like the first morning               
Blackbird has spoken like the first bird      
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world

Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven
Like the first dewfall on the first grass      
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass

 
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day                                   

 
Morning has broken like the first morning               
Blackbird has spoken like the first bird      
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
 
แสงสีทอง เรืองรอง ของยามเช้า
วิหคเคล้า คลอคู่ กู่ขับขาน
เป็นทำนอง ไพเราะ อันเบิกบาน
ดลบันดาล โลกสวย ด้วยเสียงเพลง

เม็ดฝนโปรย ลงมา จากสวรรค์
หยาด
น้ำค้าง กรองกลั่น ดังสรรหา
ประดับสวน วับแวววาว พร่างพราวตา
มวลบุปผา ผลิดอกขาน เบิกบานใจ

ทิพากร ส่องสว่าง งามสไว
นำชีวี บังเกิดใหม่ ในสวนขวัญ
แห่งจิตใจ ที่สถิต ทุกชีวัน
พระสร้างสรรค์ สิ่งดีดี ให้ชีวา

แสงสีทอง เรืองรอง ของยามเช้า
วิหคเคล้า คลอคู่ กู่ขับขาน
เป็นทำนอง ไพเราะ อันเบิกบาน
ดลบันดาล โลกสวย ด้วยเสียงเพลง
 

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในแมคโดนัลในบิกแมคหนึ่งชิ้นประกอบด้วย  พลังงาน 540 แคลอรี่  ไขมัน  29  กรัม  และ โซเดียม 1040  มิลลิกรัม  ซี่งมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวัน  ถ้ากินบิกแมคทุกวันคุณจะอ้วนแน่นอน

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

จดหมายของเจ้าฟ้าชายชาร์ล

เจ้าฟ้าชายชาร์ลทรงส่งจดหมายถึงพระอัครสังฆราช Louis Sako, Baghdad-based Patriarch of the Chaldean Catholic Church
....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ชาวอิรักร้องไห้ชาวมุสลิมอิรักร้องไห้เมื่อเพื่อนที่เป็นคริสตชนถูกขับไล่ออกจากเมือง