พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 20 พ.ย. 2022 สัปดาห์แรกเทศกาลพระคริสตสมภพ

           “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น ในสมัยก่อนน้ำวินาศนั้น ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานกันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ ไม่มีใครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งน้ำวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิ้น เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย เวลานั้น คนสองคนอยู่ในทุ่งนา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ หญิงสองคนที่กำลังโม่แป้งอยู่ คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ “จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใด เขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย
(มัทธิว 24:37-44)
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อขอความช่วยเหลือ


นักบุญโยเซฟกระตุ้นฉันให้มีความศรัทธาต่อท่านอยู่เสมอ 
ท่านนักบุญบอกดิฉันเองว่าให้ดิฉันสวดภาวนาสามบทนี้
(บทข้าแต่พระบิดา,วันทามารีย์,และพระสิริรุ่งโรจน์)
และบทโปรดระลึกเถิดของท่านวันละครั้งทุกวัน 
ท่านมองดูดิฉันด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง 
และทำให้ดิฉันรู้ว่าท่านสนับสนุนในงานนี้(พระเมตตา)มาก 
ท่านสัญญากับดิฉันว่าจะให้ความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ 
ดิฉันสวดภาวนาตามที่ท่านบอกทุกวัน 
และรู้สึกถึงการปกป้องเป็นพิเศษจากท่าน  
                              -นักบุญโฟสตินา
  
โปรดระลึกเถิด ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ,ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์และผู้ปกป้องที่รักของลูก 
แต่ไหนแต่ไรมา,ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า,ผู้ที่มาพึ่งท่านมาขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากท่าน,ถูกท่านปฏิเสธโดยไม่ได้รับการปลอบใจ 
 ด้วยความไว้วางใจดังนี้,ลูกจึงเข้ามาขอพึ่งท่านด้วยใจร้อนรน ลูกขอมอบตัวลูกไว้กับท่าน 
 โอ้ท่านบิดาเลี้ยงขององค์พระผู้ไถ่,โปรดอย่าปฏิเสธคำภาวนาของลูก 
แต่โปรดรับฟังและสนองตอบด้วยใจกรุณาปราณีด้วยเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น