พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 25 ก.ย. 2022 เศรษฐีกับลาซารัส

           ‘เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝังไว้ ‘เศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้น มองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้” แต่อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดี ๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลว ๆ บัดนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง จนใครที่ต้องการจะข้ามจากที่นี่ไปหาลูก ก็ข้ามไปไม่ได้ และผู้ที่ต้องการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ข้ามมาไม่ได้ด้วย” ‘เศรษฐีจึงพูดว่า “ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย” อับราฮัมตอบว่า “พี่น้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิด” แต่เศรษฐีพูดว่า “มิใช่เช่นนั้น ท่านพ่ออับราฮัม ถ้าใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ” อับราฮัมตอบว่า “ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ”
(ลูกา 16:19-31)
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

การเดินขบวนต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ


ประชาชนประมาณ 100,000 คนเดินขบวนในกรุงเบลเกรด,ประเทศเซอร์เบีย เพื่อสนับสนุนคุณค่าทางศีลธรรมจริยธรรมของครอบครัว,ศาสนา,เอกภาพและประเพณีอันดีงามในสังคม  

การเดินขบวนเพื่อแสดงพลังนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 ส.ค. 2022  

คริสตศาสนิกชนออร์โธดอกซ์จัดการเดินขบวนนี้เพื่อแสดงพลังต่อต้านการเดินพาเหรดของกลุ่มรักร่วมเพศและกลุ่ม LGBTQ ที่เรียกว่า ยุโรไพรด์พาเหรด(EUROPRIDE PARADE) ซึ่งมีแผนที่จะจัดพาเหรดขึ้นที่เซอร์เบียในเดือนกันยายนนี้  

ประชาชนถือพระรูปไอคอนของศาสนาและแถบธงข้อความ ในขบวนมีพระสงฆ์,แม่ชี,หนุ่มสาว,และแม้แต่คนที่ชรามาก 

(หมายเหตุ- กลุ่ม PRIDE เป็นกลุ่มของชายหญิงที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศและต้องการแสดงออกในสิทธิทางเพศ แต่กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆ จาก ซีไอเอและสมาคมลับของมหาเศรษฐีของโลกที่ให้เงินทุนสนับสนุนจำนวนมากเพื่อจัดพาเหรดขึ้นในบางประเทศที่มีความเคร่งครัดในศีลธรรมประเพณีทางศาสนาคริสต์โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและทวีปอเมริกา  กลุ่มนี้ของเยอรมนีเคยเข้าไปในโปแลนด์และทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้ว ในหัวข้อ...เกิดอเไรขึ้นในโปแลนด์ แต่กลุ่มนี้ไม่สามารถทำงานได้ในประเทศที่ประชาชนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง และมีความเคร่งครัดในศาสนาเช่นประเทศอิสลาม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น