พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 25 ก.ย. 2022 เศรษฐีกับลาซารัส

           ‘เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝังไว้ ‘เศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้น มองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้” แต่อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดี ๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลว ๆ บัดนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง จนใครที่ต้องการจะข้ามจากที่นี่ไปหาลูก ก็ข้ามไปไม่ได้ และผู้ที่ต้องการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ข้ามมาไม่ได้ด้วย” ‘เศรษฐีจึงพูดว่า “ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย” อับราฮัมตอบว่า “พี่น้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิด” แต่เศรษฐีพูดว่า “มิใช่เช่นนั้น ท่านพ่ออับราฮัม ถ้าใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ” อับราฮัมตอบว่า “ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ”
(ลูกา 16:19-31)
วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


เราจะปกป้อง 
 
คุณพ่อมีคาแอล โซป๊อกโก,ผู้ให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณของนักบุญโฟสตินา,กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเปิดเผยคำสัญญาอันยิ่งใหญ่แก่นักบุญโฟสตินา แต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏในไดอารี่ของเธอ
 
 พระองค์ตรัสว่า 
 
“เมื่อการลงทัณฑ์สำหรับบาปมาถึงโลกและประเทศของลูก(โปแลนด์) ประชาชนจะประสบกับความเสื่อมโทรมที่เลวร้ายที่สุด ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวที่วางใจได้อยู่ในพระเมตตาของเราเท่านั้น เราจะปกป้องเมืองและบ้านเรือนซึ่งพบรูปภาพพระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ เราจะปกป้องผู้ที่เคารพพระรูปนี้ ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวคือความวางใจในพระเมตตาของเรา” 
 
พระเยซูยังตรัสอีกว่า:
 
"ให้ทุกคนจัดหารูปภาพนี้ไว้ในบ้านของพวกเขาเพราะการทดลองจะมาถึง และบ้านเหล่านั้น,ครอบครัวทั้งหมด,และทุกๆคนที่เคารพรูปพระเมตตานี้ด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้ง เราจะช่วยพวกาเขาให้พ้นจากความโชคร้ายทุกประเภท เวลาจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ทำเช่นนั้นจะเป็นพยานถึงประสิทธิภาพอันน่าอัศจรรย์และการคุ้มครองพิเศษแห่งพระเมตตาที่หลั่งไหลมาจากรูปภาพนี้”  
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น