พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประท้วงกลุ่มลัทธิซาตานในอเมริกา


วิหารซาตาน(Satanic Temple)ได้จัดการประชุมผู้นับถือซาตานครั้งใหญ่ชึ้นที่ Boston Marriott Copley Place โดยเรียกการประชุมว่า "วันหยุดสุดสัปดาห์แห่งการดูหมิ่นศาสนา"("weekend of blasphemy") ตั้งแต่วันที่ 28-30 เมษายน 2023 
บาปสาธารณะของลัทธิซาตานเรียกร้องการชดใช้ต่อสาธารณะ 
การจัดประชุมนี้เป็นการจงใจโจมตีพระเจ้า,พระศาสนจักรคาทอลิก,อเมริกา,และครอบครัว 
คริสตชนมากกว่า 53,995 คนได้ลงนามในการประท้วงต่อต้านการประชุม " SatanCon " ในบอสตัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "การชุมนุมของผู้นับถือลัทธิซาตานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" 
คริสตชนคาทอลิกเดินขบวนประท้วงด้านนอกอย่างสงบและถูกกฎหมาย เพื่อปกป้องประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าและเพื่อให้คนพวกนี้สำนึกผิดกลับใจใช้โทษบาปของพวกเขาสำหรับบาปสาธารณะครั้งใหญ่นี้ 
ให้เราช่วยกันสวดภาวนาวอนขอต่อแม่พระ,ราชินีแห่งนิกรเทวดา,โปรดปกป้องคุ้มครองประเทศนี้ให้พ้นจากซาตานด้วยเทอญ 
ช่วยกันสวดสายประคำด้วย 
นักบุญอัครเทวดามีคาแอล,โปรดพิทักษ์คุ้มครองเราจากยุทธสงครามนี้ด้วยเทอญ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น