พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทูตสวรรค์เครูบ


“เครูบ”ชื่อนี้หมายถึง 
"พลังที่จะรู้จักและเห็นพระเจ้า" 
เพื่อ "การได้รับพระพรแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์" 
เพื่อ "พิจารณาถึงความงดงามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์" 
ทูตสวรรค์เครูบถูกเรียกอีกอย่างว่านักปราชญ์แห่งศาสตร์แห่งนักบุญ ตามคำกล่าวของอองรี-มารี บูดอง(Henri-Marie Boudon) อัครสังฆราชแห่งเอฟวรอซ์ ซึ่งกล่าวว่า "แสงสว่างจากสวรรค์ประทานความรู้อันน่าชื่นชมแก่พวกเขา และรังสีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาได้รับการเติมเต็มนั้นสะท้อนให้เห็นในสายธารต่อบรรดานิกรเทวดาลำดับชั้นอื่นๆ" 
ครั้งแรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเครูบในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือในปฐมกาล: "พระองค์ทรงขับไล่มนุษย์และทรงตั้งบรรดาเครูบผู้ถือดาบเพลิง ส่องแสงแปลบปลาบไว้ทางตะวันออกของสวนเอเดน เพื่อเฝ้าทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต” (ปฐก. 3:24)  
Source: Angels and Devils  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น