พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระสันตปาปาเสด็จเยือนฉังการี


พระสันตะปาปาได้พบกับอดีตหัวหน้าสำนักงานต่างประเทศของพระอัยกาแห่งมอสโก 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับพระสังฆราชออร์โธดอกซ์รัสเซีย Metropolitan Hilarion (Alfeyev), ในวันที่สองของการเสด็จเยือนฮังการี ทั้งสองท่านได้สนทนากันเป็นเวลาประมาณ 20 นาทีที่ Apostolic Nunciature ในกรุงบูดาเปสต์ตอนเที่ยงของวันเสาร์ 
วาติกันแถลงว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้เป็นไปด้วยความจริงใจ Hilarion เป็น "รัฐมนตรีต่างประเทศ" ของพระอัยกาไซริลแห่งมอสโก(รัสเซียออร์โธดอกซ์)จนถึงเดือนมิถุนายน 2022, แต่ถูกย้ายไปกรุงบูดาเปสต์หลังจากเกิดสงครามรัสเซียในยูเครน สำหรับเบื้องหลังนั้นไม่ชัดเจนนัก ในตำแหน่งเดิมของท่านซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009, ท่านเคยไปวาติกันหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009 ท่าน Hilarion เป็นบิชอปแห่งคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในออสเตรีย  
การพบปะกับพระสังฆราชรัสเซียออร์โธดอกซ์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเยือนฮังการีของพระสันตะปาปาด้วยหรือไม่?  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น