พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

           ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบ ๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น
           ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร
(มาระโก 9:2-10)
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระสันตปาปาเสด็จเยือนฉังการี


พระสันตะปาปาได้พบกับอดีตหัวหน้าสำนักงานต่างประเทศของพระอัยกาแห่งมอสโก 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับพระสังฆราชออร์โธดอกซ์รัสเซีย Metropolitan Hilarion (Alfeyev), ในวันที่สองของการเสด็จเยือนฮังการี ทั้งสองท่านได้สนทนากันเป็นเวลาประมาณ 20 นาทีที่ Apostolic Nunciature ในกรุงบูดาเปสต์ตอนเที่ยงของวันเสาร์ 
วาติกันแถลงว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้เป็นไปด้วยความจริงใจ Hilarion เป็น "รัฐมนตรีต่างประเทศ" ของพระอัยกาไซริลแห่งมอสโก(รัสเซียออร์โธดอกซ์)จนถึงเดือนมิถุนายน 2022, แต่ถูกย้ายไปกรุงบูดาเปสต์หลังจากเกิดสงครามรัสเซียในยูเครน สำหรับเบื้องหลังนั้นไม่ชัดเจนนัก ในตำแหน่งเดิมของท่านซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009, ท่านเคยไปวาติกันหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009 ท่าน Hilarion เป็นบิชอปแห่งคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในออสเตรีย  
การพบปะกับพระสังฆราชรัสเซียออร์โธดอกซ์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเยือนฮังการีของพระสันตะปาปาด้วยหรือไม่?  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น