พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของความทุกข์


ครั้งหนึ่ง นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา ได้รับเงินจากพ่อค้าผู้หนึ่งและเขาขอให้นักบุญสวดภาวนาเพื่อเขา หลังจากนั้นไม่นาน นักบุญเทเรซากล่าวกับเขาว่า: "ฉันได้สวดภาวนาเพื่อคุณแล้ว และฉันได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์ว่าชื่อของคุณได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันของสิ่งนี้ ในอนาคตจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทางโลกใดๆบังเกิดแก่คุณอีก." และสิ่งนี้ก็เป็นจริง; เพราะในเวลาไม่นาน เรือทุกลำของเขาก็จมหายไป และเขาก็ล้มละลาย เมื่อเพื่อนของเขาทราบเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจัดหาเรืออีกลำหนึ่งให้กับเขา ซึ่งไม่นานก็อับปางเช่นกัน จากนั้นเขาก็ต้องเข้าคุกจากการเป็นหนี้และถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้ของเขารู้ว่าเขาเป็นคนดี จึงไม่ทำร้ายเขา และปล่อยเขาเป็นอิสระ เมื่อเขายากจนลง,เขาดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาเยี่ยงนักบุญ โดยพึ่งพิงในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  
"ถ้าพระเจ้าทำให้คุณต้องทนทุกข์มาก นั่นเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรงออกแบบชีวิตที่ดีไว้ให้คุณ และแน่นอนว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้คุณเป็นนักบุญ และถ้าคุณอยากจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ จงอ้อนวอนพระองค์ด้วยตัวคุณเองเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์บ้าง เพราะไม่มีไม้ใดที่จะก่อไฟแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดีไปกว่าไม้กางเขน ซึ่งพระคริสต์ทรงใช้ในยัญบูชาแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์" 
 -- นักบุญอิกนาเชียส แห่งโลโยลา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น