พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของความทุกข์


ครั้งหนึ่ง นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา ได้รับเงินจากพ่อค้าผู้หนึ่งและเขาขอให้นักบุญสวดภาวนาเพื่อเขา หลังจากนั้นไม่นาน นักบุญเทเรซากล่าวกับเขาว่า: "ฉันได้สวดภาวนาเพื่อคุณแล้ว และฉันได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์ว่าชื่อของคุณได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันของสิ่งนี้ ในอนาคตจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทางโลกใดๆบังเกิดแก่คุณอีก." และสิ่งนี้ก็เป็นจริง; เพราะในเวลาไม่นาน เรือทุกลำของเขาก็จมหายไป และเขาก็ล้มละลาย เมื่อเพื่อนของเขาทราบเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจัดหาเรืออีกลำหนึ่งให้กับเขา ซึ่งไม่นานก็อับปางเช่นกัน จากนั้นเขาก็ต้องเข้าคุกจากการเป็นหนี้และถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้ของเขารู้ว่าเขาเป็นคนดี จึงไม่ทำร้ายเขา และปล่อยเขาเป็นอิสระ เมื่อเขายากจนลง,เขาดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาเยี่ยงนักบุญ โดยพึ่งพิงในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  
"ถ้าพระเจ้าทำให้คุณต้องทนทุกข์มาก นั่นเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรงออกแบบชีวิตที่ดีไว้ให้คุณ และแน่นอนว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้คุณเป็นนักบุญ และถ้าคุณอยากจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ จงอ้อนวอนพระองค์ด้วยตัวคุณเองเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์บ้าง เพราะไม่มีไม้ใดที่จะก่อไฟแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดีไปกว่าไม้กางเขน ซึ่งพระคริสต์ทรงใช้ในยัญบูชาแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์" 
 -- นักบุญอิกนาเชียส แห่งโลโยลา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น