พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อำนาจแห่งการสวดสายประคำ


เธออ้อนวอนขอการอภัยโทษจากความไม่เชื่อฟังของเธอ และสัญญาว่าเธอจะสวดสายประคำอย่างซื่อสัตย์ทุกวัน
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คุณพ่อปีโอหายจากโรคมะเร็งได้อย่างไร?


สิ่งที่ยังไม่มีการบอกเล่าจนถึงขณะนี้ก็คือสาเหตุการที่พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาถูกส่งไปที่นั่น
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศัตรูสามอย่างของมนุษย์


เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลก ได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์ ความโลภอยากได้ทุกสิ่ง และความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติ ล้วนไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากในโลกทั้งสิ้น (1ยอห์น 2.16)
 
“โดยกามตัณหาแห่งเนื้อหนัง อันหมายถึง ความรักในสิ่งที่ให้ความพีงพอใจทางเนื้อหนัง มันคือทุกสิ่งที่เนื้อหนังพอใจ และเมื่อไม่ถูกเหนี่ยวรั้งไว้ มันก็จะชักนำจิตวิญญาณไปสู่ความสุขที่ผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า
 
ราคะตัณหาทางสายตาแสดงออกถึงความรักในทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ เช่น ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ตาพร่ามัว,แล้วจึงเย้ายวนจิตใจให้ลุ่มหลง
 
ความหยิ่งทะนงในชีวิตคือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ซึ่งชักนำเราไปสู่ความไร้สาระและความทะนงอวดดี มันทำให้เราลืมไปว่าสิ่งที่เรามี อันได้แก่ ชีวิตของเราและพระพรที่ดีทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า"
 
เราต้องเอาชนะศัตรูทั้ง 3 นี้ด้วยโล่แห่งความเชื่อในพระเจ้า
 
"แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบโต้ต่อการประจญทดลองแต่ละครั้งทันทีด้วยโล่แห่งพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า: มีเขียนไว้ว่า: มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารแต่เพียงอย่างเดียว 
มีเขียนไว้ว่า: เจ้าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าเลย 
มีเขียนไว้ว่า: จงนมัสการพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว
 
- ข้อนี้จะต้องเป็นกิจปฏิบัติของเราในเวลาแห่งการประจญทดลองของเราด้วยเช่นกัน"
 
นี่คือศัตรูสามอย่าง ที่เราต้องต่อสู้
 
และเราจะเอาชนะมันได้อย่างไร
 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความรักตนเอง


วิญญาณที่ถูกความรักตัวเองบังตา….ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความดีที่แท้จริง ทั้งในเวลานี้; และในอดีต เรามองเห็นในสิ่งนี้ไหม…. 
ฉันได้บอกท่านแล้วว่าปีศาจพยายามเชิญมนุษย์ให้ไปสู่น้ำแห่งความตาย นั่นก็คือ การที่จิตใจจดจ่อแต่บรรดาทรัพย์สิ่งของที่พวกเขามี และปีศาจทำให้พวกเขาตาบอดด้วยความสุขจอมปลอมและความเป็นอยู่ของโลก มันจับพวกเขาด้วยเบ็ดแห่งความพีงพอใจ,ภายใต้ความหลงว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะปีศาจไม่สามารถจับพวกเขาด้วยวิธีอื่น เพราะพวกเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกจับได้ ถ้าหากพวกเขาเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือให้ความพอใจสำหรับตนเอง
สำหรับวิญญาณ,ตามธรรมชาติของมันแล้ว,จะพอใจในสิ่งที่ดี แม้ว่าในความเป็นจริง,วิญญาณมักจะถูกความรักตัวเองบังตาไว้, ไม่รู้จักแยกแยะ,และดูไม่ออกว่าอะไรคือความดีที่แท้จริงและมีประโยชน์ต่อวิญญาณและร่างกายของเขา 
~ นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา (1347-1380) 
   นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร  

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความพากเพียรในการสวดภาวนา


คุณไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าทรงมีแผนการณ์อย่างไรสำหรับผู้ที่เราสวดภาวนาเพื่อเขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บินออกไปจากโลก


หัวใจของมนุษย์อยู่ที่ไหน สมบัติของเขาก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน
>>>อ่านต่อ