พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วิญญาณของโปรแตสแตนท์ในไฟชำระ


ฉันเห็นวิญญาณในไฟชำระ,วิญญาณชาวโปรแตสแตนท์ที่จมอยู่ในความโง่เขลาของพวกเขา, พวกเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างเป็นอย่างยิ่ง,เพราะไม่มีคำภาวนาที่สวดอุทิศเพื่อพวกเขา 
- บุญราศีอันนา คัทเทอรีน อัมเมอริก

(วิวรณ์ 20:15) “ผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงไปในทะเลไฟ” 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เราถูกประจญอยู่เกือบตลอดเวลา


เป็นความเสียหายยิ่งนัก ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกประจญล่อลวงเกือบตลอดเวลา - โดยความเย่อหยิ่ง , ความไร้สาระ , โดยความคิดว่าคนอื่นชื่นชมเรา หรือโดยการอิจฉาผู้อื่น โดยความเกลียดชังและการแก้แค้น บางครั้งปีศาจโจมตีเราด้วยความคิดลามกและมโนภาพที่ไม่บริสุทธิ์ พี่น้องจะเห็นว่า แม้แต่ในการสวดภาวนาของพี่น้อง มันก็เบี่ยงเบนจิตใจของพี่น้องให้ออกนอกทาง นับตั้งแต่อาดัมลงมา ยังไม่มีนักบุญองค์ใดเลยที่ไม่ถูกประจญ ไม่ว่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด คือนักบุญที่ได้รับการประจญหนักที่สุด ถ้าพระอาจารย์เจ้าของเรายังถูกประจญล่อลวง นั่นก็แสดงว่า เราก็ต้องประสบด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องระวังตัวไว้เสมอ

-นักบุญยอห์น เวียนเนย์
  (เจ้าอาวาสแห่งอารส์)
#Catholic 4 Life

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พระมารดาทรงฤทธิ์


พระนางมารีย์ถูกสร้างให้เป็นพระมารดาของพระเจ้าเพื่อคนบาปมากกว่าเพื่อคนชอบธรรม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำนานขนมปังของนักบุญแอนโทนี่


ขนมปังของนักบุญแอนโทนีตามประเพณีหมายถึงขนมปังที่ได้รับการอวยพรและแบ่งปันเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญแอนโทนี และเป็นการบริจาคให้กับคนยากจนเพื่อขอบพระคุณสำหรับพรที่ได้รับผ่านการวิงวอนของนักบุญแอนโทนี 
ตำนานหนึ่งย้อนกลับไปในปี 1263 เมื่อเด็กคนหนึ่งจมน้ำตายใกล้กับมหาวิหารปาดวนแห่งเซนต์แอนโทนี(Paduan Basilica of St Anthony)ในระหว่างการก่อสร้าง,แม่ของเด็กได้อธิษฐานภาวนาต่อนักบุญเพื่อให้ลูกชายของเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เธอสัญญาว่าจะมอบข้าวโพดแก่คนยากจนในปริมาณเท่ากับน้ำหนักของเด็กเป็นการตอบแทน เมื่อทารกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ ผู้เป็นแม่ก็ทำตามสัญญา 
หลายศตวรรษต่อมาในปี 1888, ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Louise Bouffier ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านเบเกอรี่เล็กๆ ในหมู่บ้านริมทะเลของเมืองตูลง(Toulon),ประเทศฝรั่งเศส, พบว่าเธอไม่สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจได้ ช่างทำกุญแจก็ไม่สามารถเปิดได้เช่นกัน เขาบอกเธอว่าเขาจะต้องพังประตูเท่านั้น ขณะที่เขาไปซื้อเครื่องมือ หลุยส์อธิษฐานกับนักบุญแอนโทนีว่าเธอจะมอบขนมปังจากร้านเบเกอรี่ของเธอให้กับคนยากจนหากประตูเปิดได้โดยไม่ต้องพังประตู เมื่อช่างทำกุญแจกลับมา เขาลองไขกุญแจอีกครั้งและสามารถเปิดให้หลุยส์เข้าไปได้อย่างง่ายดาย หลุยส์ทำตามคำพูดของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าคนยากจนในเมืองตูลงได้รับตามที่กำหนดไว้ 
ไม่นานนัก, เพื่อนของหลุยส์ก็เริ่มทำตามแบบอย่างของเธอในการสัญญาว่าจะให้ขนมปังหรือให้ทานแก่คนยากจนเพื่อเป็นการตอบแทนคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากการวิงวอนของนักบุญแอนโทนี ในช่วงทศวรรษที่ 1890 พวกเขาได้ทำให้แนวปฏิบัตินี้เป็นทางการขึ้นโดยการก่อตั้งองค์กรการกุศลชื่อ "St Anthony's Bread" 
ด้วยจิตวิญญาณของการกุศลนี้ โบสถ์บางแห่งจะอวยพรและแจกจ่ายขนมปังก้อนเล็กๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันฉลองของนักบุญแอนโทนี่ 
https://franciscans.sg/the-legend-of-st-anthonys-bread/ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567