พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เราถูกประจญอยู่เกือบตลอดเวลา


เป็นความเสียหายยิ่งนัก ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกประจญล่อลวงเกือบตลอดเวลา - โดยความเย่อหยิ่ง , ความไร้สาระ , โดยความคิดว่าคนอื่นชื่นชมเรา หรือโดยการอิจฉาผู้อื่น โดยความเกลียดชังและการแก้แค้น บางครั้งปีศาจโจมตีเราด้วยความคิดลามกและมโนภาพที่ไม่บริสุทธิ์ พี่น้องจะเห็นว่า แม้แต่ในการสวดภาวนาของพี่น้อง มันก็เบี่ยงเบนจิตใจของพี่น้องให้ออกนอกทาง นับตั้งแต่อาดัมลงมา ยังไม่มีนักบุญองค์ใดเลยที่ไม่ถูกประจญ ไม่ว่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด คือนักบุญที่ได้รับการประจญหนักที่สุด ถ้าพระอาจารย์เจ้าของเรายังถูกประจญล่อลวง นั่นก็แสดงว่า เราก็ต้องประสบด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องระวังตัวไว้เสมอ

-นักบุญยอห์น เวียนเนย์
  (เจ้าอาวาสแห่งอารส์)
#Catholic 4 Life

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น