พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

การประจักษ์ของวิญญาณในไฟชำระ


หากลูกไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ในไม่ช้า,ลูกจะต้องประสบกับการลงโทษอันรุนแรงของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

พระคริสต์,ดำรงอยู่ในอดีต,ปัจจุบัน,และจะเสด็จมาในอนาคต


พระเยซูคริสต์,มนุษย์-พระเจ้า 
ทรงบังเกิดในรางหญ้า 
และทรงบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตบนพระแท่น 
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานบนเขากาวารีโอ
และยังคงทุกข์ทรมานต่อไปเพื่อถวายพระองค์บนพระแท่น
ในขณะทรงดำรงชีวิตบนโลก 
พระองค์ทรงเผยแพร่คำสอนของพระองค์ 
และทรงทำอัศจรรย์ท่ามกลางฝูงชน
 ในศีลมหาสนิท 
พระองค์ยังคงดำรงอยู่บนโลกเป็นเวลานานนับศตวรรษ 
ทรงสื่อสารกับทุกคนเพื่อให้เรามาพบกับพระองค์

- นักบุญยอห์น คริสซอสโตม(347-407) 
  ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

ตัวเลขของสัตว์ร้าย


พวกเขาได้ยกเลิกใบหน้าและประวัติของแต่ละคน เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นตัวเลข
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของพิธีมิสซา


นักบุญเจโรมชี้ให้เห็นว่าไฟของไฟชำระมีความรุนแรงเท่ากับไฟนรก และเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือแห่งพระยุติธรรมจากเบื้องบน มันจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ มีความรุนแรงยิ่งกว่าการทรมานใดๆในชีวิตนี้ที่สามารถทนรับหรือคาดคิดได้ อย่างไรก็ตาม,นักบุญเจโรมยืนยันกับเราต่อไปว่าความรุนแรงของไฟจะลดลงเมื่อมีการประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสาร และในช่วงเวลาของพิธีมิสซา,ดวงวิญญาณที่ได้รับการอุทิศถวายจะไม่ทนทุกข์ทรมาน ยิ่งกว่านั้น,นักบุญเจโรมกล่าวว่าในทุกๆพิธีมิสซา ดวงวิญญาณจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยจากไฟชำระและรับเข้าสู่สวรรค์

ครั้งหนึ่งขณะที่นักบุญเบอร์นาร์ดกำลังประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ใกล้กับบริเวณน้ำพุที่นักบุญเปาโลถูกประหารทั้งสามแห่งในกรุงโรม ท่านเห็นบันไดทอดยาวจากโลกสู่สวรรค์ และมีทูตสวรรค์ขึ้นและลงบนบันไดนั้น พวกเขารับวิญญาณจากไฟชำระและนำพวกเขาไปสู่สวรรค์ 

Source: The Tremendous Value of Holy Mass

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อคิดจากนักบุญ


จำไว้ว่าเมื่อพระสงฆ์อภัยบาปของท่าน,ท่านต้องคิดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นคือพระโลหิตของพระเยซูเจ้ากำลังหลั่งไหลมาเหนือวิญญาณของท่านเพื่อทำให้ท่านบริสุทธิ์และนั่นทำให้วิญญาณสดใสเจิดจ้าเหมือนเวลาที่ท่านรับศีลล้างบาป

- นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์