พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

น้ำท่วมใหญ่ทำให้เกิดน้ำตกน้ำมากมาย       กระจายกล่น    ล้นภูผา
ทะลักมา           มหาศาล           ต้านไม่ไหว
อัคคีหรือ          จะหาญสู้           อุทกภัย
ผู้มักใหญ่         ฤาจะสู้               ผู้ใฝ่ดี
น้ำกระเซ็น       เป็นฝอยฟุ้ง      รุ้งแพรวพราย
วาดลวดลาย    เป็นเส้นสาย     ใสสดสี
เหมือนดังเช่น  น้ำใจ                มิตรไมตรี
นำสุขี               สู่ชีวิ                 ของผองชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น