พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

           ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบ ๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น
           ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร
(มาระโก 9:2-10)
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มารีย์ มักดาเลนา

รูปภาพ นักบุญมารีย์ มักดาเลนา ผู้สำนึกผิด
วันเวลาจะมาถึงเมื่อโลกอันทันสมัยจะปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขา  เมื่อพระศาสนจักรจะบังเกิดความสงสัยเหมือนเช่นที่เปโตรสงสัย  พระศาสนจักรจะถูกประจญทดลองให้เชื่อว่ามนุษย์ได้กลายเป็นพระเจ้า  ในพระศาสนจักรของเรา  คริสตชนจะแสวงหาอย่างไร้ผล – แสวงหาตะเกียงสีแดงที่ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงกำลังรอคอยพวกเขา  เหมือนกับมารีย์ มักดาเลนาที่กำลังร่ำไห้อยู่ด้านหน้าพระคูหาที่ว่างเปล่า  พวกเขาจะถามว่า “พวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน?”
พระคาร์ดินัล ปาเซลลี (พระสันตะปาปาปีโอที่ 12) ปี 1931
>>>อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น